Gård Bjerga (53) bnr 1 B

Til hovedsiden

Flyttes mye fra C siden

53.01.05 1837 Ole Kristian Jakobsen

1837

Skiftet

** Bjerga; Rødøy/1837
81 Ole Jacobsen M Hovedperson
82 Hans Holm Olsen M 5 Sønn

1837

Ole dør her

Ole dør den 4.12.1837.
Han var født på gården Melfjorden ca år 1800. Sønn av Jakob Olsen og Dorthea Haagensdtr, omtalt nedenfor her.

Bror av Ole = Hagen Jakobsen Melfjorden

1814 avdød Haaka Jacobsen Bjerga.
{Alder ved skrifte:} 13 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

EKTEFELLE og BARN

1836

Skifte etter Lava

** Bjerga; Rødøy/1836
77 Lava Johannesdatter K Hovedperson
78 Ole Jacobsen M Ektefelle
79 Hans Holm Jacobsen M Sønn
80 Ane Hansdatter K Datter

Ektefelle: Lava Johannesdtr

ANDRE:

Bosatt her: Nils Andreas Johannessen

Konfirmert i Rødøy kirke, 18 år gammel, bosatt Bjerga, men født Meløeskagen 3.5.1816, sønn av Johannes Nilsen og Ingeborg Olsdtr, Meløeskagen. Nils Andreas er den person som finner bosatt 1865 på gården Verang 43-03 som styrmann, gårdbruker, fisker og leilending. Han dør der 24.desember 1877.

Hans tilknytning til gården Bjerga er enda ikke avklart, mulig en yngre bror av gårdbrukerens kone.

Bruker av gården Verang 43

Nils Andreas er den person som finner bosatt 1865 på gården Verang 43-03 som styrmann, gårdbruker, fisker og leilending. Han dør der 24.desember 1877.

Hans tilknytning til gården Bjerga er enda ikke avklart, mulig en yngre bror av gårdbrukerens kone.

53.01.05 bosatt Benoni Jonsen

Om Benoni

Benoni ble konfirmert Rødøy kirke 21.juni 1829, 25 år gammel og bosatt på gården Bjerga 53.
Han nevnes da som født på Nesøya, som sønn av Joen Poulsen og Maren Hansdtr, Nesøya.
Ved dåp 19.juli 1827 er han nevnt som far til barnet Else Johanne Benonisdtr, født Bjerga.

Barnemor: Pauline Jonsdtr

Ved dåp 19.juli 1827 er han nevnt som far til barnet Else Johanne Benonisdtr, født Bjerga.
Mor til barnet er Pauline Jonsdtr.

Datter: Else Johanne Benonisdtr

Uekte barn født den 19.7.1827. Døpt kirken 18.8.1827.
Merknad i kirkeboka: på begge - ukonfirmerte. Pauline er søster av Benoni.

Mer om Else:

Konfirmert Rødøy kirke 27.06.1847 - 20 år gammel, født Bjerga, datter av Benoni Jensen og Pauline Johnsdtr. Uekte barn.

53.01.04 Nils Olsen

1814

Bruker: Nils Olsen

Som mannskapsrullene viser er han blitt bruker av Bjerga 1814.

Nils Olsen kom fra

Nils Olsen kommer til Bjerga fra gården Melfjorden, lenke dit.

1809-1830

Mannskapsrullene

MANNSKAPSRULLENE 1809-1835:
Nils er ifølge mannskapsrullene bruker av gården Bjerga fra 1814. Han nevnes som 30 år gammel og er da født ca 1784. Fødested Kisten nevnes 2 ganger. Merknad 1814: Svakelig. I 1817 er han nevnt født Wielfjorden og "er frisk". (Det er kanskje en feiltolkning for Melfjorden?) hvor hans sønn nevnes født. I 1818 er han nevnt født Evigen, noe han nevnes videre. Fra 1825 er han "svagelig" og nevnes siste gang på Bjerga 1830.

EKTEFELLE og Barn

1813

Skifte Melfjorden

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Melfjorden 1813 etter Dorthea Haagensdtr.
Nils Olsen, ektefelle.
Ole Jakobsen (15) sønn.
Haagen Jakobsen (12) sønn.
Jakobia Jacobsdtr (8) datter.
Rebecca Nielsdtr (4) datter.
Christen Nilsen (1) sønn.

Ektefelle: Dorthea Haagensdtr

Jakob Olsen, bruker i Melfjorden - dør og skifte er 1804. Dorthea gifter seg med Nils Olsen og får to barn til med han før hun dør.