Gård Eidvik (Evig) (42) - 1801 og før

Tilbake til hovedsiden

FAMILIER:
Hermann Olsen (1701)
Ole Kristensen
Ole Nilsen
Kristen Tomassen
Lars Stephensen
Per Larsen
Stephen (1696)
Nils Amunden (1668)

42.00 Ole Nilsen

Overføres hot senere

42.00 Ole Kristensen

Overføres hit senere

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Sønn Hos faderen
Fornavn:Ole
Etternavn: Christensen
Gård:Evigen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 18
Fødested: Føed her.
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Margrete - datter av brukeren foran her - OLE

1801

Margrete Olsdtr

Ved tellingen 1801 er hun bosatt på Tjong Nedre - som ugift tjenestejente hos Jakob Olsen og Ingeborg Anna Hagelstrøm.

1766

Margrete Olsdtr

Datter av Ole Kristensen og Maren Olsdtr - nevnt ovenfor her.
ENGEVIKSLEKTA, side 217: Nevnt der at hun hadde 3 barn. Datteren Peternille hadde barnefar Peder Danielsen. Sønnen Lars hadde hennes trolovede Lars Joensen, Tjong - som barnefar. Datteren Marta Maria hadde gift mand, gårdbruker Aron Johansen, Strømdalen som barnefar.

Datter av Margrete: Martha Marie Aronsdtr

Født Evik, døpt 17. juni 1798. Far: Gift mand - gårdbruker Aron Johansen Strømdalen. Bodde 1801 på Nedre Tjong sammen med sin mor.

Datter av Margrete - Martha - barnefaren

Barnefar er Aron Johansen Strømdalen.

Datter av Margrete: Peternille Pedersdtr

Hun ble født Evik, døpt 22.6.1788. Begravet 28.9.1788, 19 uker gammel. Far til barnet var Peder Danielsen. Antagelig Peder Danielsen Værang f. 1741.

Sønn av Margrete: Lars Kristian Larsen

ENGEVIKSLEKTA, side 216:
I manntallet for 1801 har Kristen og Karen en fostersønn, Lars Joensen, 6 år gammel. Se No.X.2.1.3.2. Lars Kristian Larsen, født 1793, sønn av Kristen Olsens søster Margrete Olsdatter. Mulighet for at det her er en skrivefeil idet navnet skal være Lars Kristian Larsen - ikke Joensen, men sønn av Lars Joensen, er tilstede.

MANNSKAPSRULLENE 1809-35:
Er antagelig den "Lars Larsen" som er nevnt som bosatt på gården Breivik i år 1809, 1811 og 1812. Siste år som "udugelig". Nevnes som født Eivik.

42.00 1770 Peder Larsen

Hovedperson: Peder Larsen

Ektefelle: Marit Kristensdtr

ENGEVIKSLEKTA, side 217:
Da han gifta seg i 1770 var han bosatt i Høelvigen i Rødøy. Barn er også født der året etter, mens annet barn f. 1774 skjedde i Eivik.

1770

Datter: Kirsten Pedersdtr

Født Evig, døpt 23. oktober 1774.

1770

Datter: Anne Margrete Pedersdtr

Født Høelvigen i Rødøy, døpt 11. november 1770.

42.01 1744 Kristen Tomassen

Hovedperson: Kristen Thomassen

Christen var sønn av en Thomas som bodde i Korsvik i Meløy, se Engevikslekta side 215.
Født ca 1708, død Evik i Rødøy, begravet 1. april 1781, 73 år gammel.

1755 MT

Manntall 1755

Fornavn: Christen
Etternavn:Tommesen
Gård: Evigen
Alder 48
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerdin

1744 JB

Bruker (ene): Kristen Thomassen

Fornavn: Christen
Etternavn: Thomasen
Gård: Evigen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734

Bruker (ene): Christen Thomassen

Fornavn: Christen
Etternavn: Thomasen
Gård: Evigen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Gjertrud Olsdtr

Christen ble viet til enken Gjertrud Olsdtr, Reppen i Rødøy, død Evik i Rødøy, begravet 1. april 1781, samme dag som sin mann, 82 år. 3 barn nevnt, Bosatt Evik i Rødøy. Engevikslekta side 216.

1742

Sønn: Jens Kristian Kristensen

Født Evik, døpt 16. september 1742.
Gift og senere bosatt på plassen Vasdal i Rødøy.

1739

Datter: Marit Kristensdtr

Født Evig, døpt 17. mai 1739. Viet Rødøy kirke 8. oktober 1769 til Peder Larsen, Høelvigen i Rødøy.

1737

Sønn: Ole Kristensen

Nevnt foran med familie her.

Mer om OLE - manntall 1755

Stilling/stand: Sønn Hos faderen
Fornavn:Ole
Etternavn: Christensen
Gård:Evigen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 18
Fødested: Føed her.
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

42.01 1726 Lars Stephensen

1726 JB

Bruker (ene): Lars Stephensen

Fornavn: Lars
Etternavn: Stephensen
Gård: Evigen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Lars
Etternavn: Stephensen
Gård: Evigen
Rolle: person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

42.00 1701 Hermann Olsen

1711

Bruker (1 av 1) Enchen

Stilling/stand: Encken
Gård: Evigen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker: Hermann Olsen

Fornavn: Hermand
Etternavn: Ols.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 30
Gård: Evigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Stesønn? Johan Steffensen

Fornavn: Johan
Etternavn: Steffens.
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 6
Gård: Evigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

42.01 1696 Stephen

1796

Bruker (ene): Stephen

Fornavn: Stephen
Gård: Evigen
Løpenr:191
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

Mer

Det kan se ut som at etterfølgende bruker i manntallet 1701 er gift med hans
enke. Det er 1701 nevnt "sønn" Johan Steffensen - se foran her.

42.01 1668 Nils Amundsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Niels
Etternavn: Omundsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Euig
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

42.01 1647 Peder

1864

Bruker (ène): Peder

E V ig h 2 pd .
Peder 2 pd .
R ødoe p re steboe ll bygger .