Gård Eidvik (Evig) (42) - 1801 og før

Tilbake til hovedsiden

FAMILIER:
Hermann Olsen (1701)
Ole Kristensen
Ole Nilsen
Kristen Tomassen
Lars Stephensen
Per Larsen
Stephen (1696)
Nils Amunden (1668)

42.00 Ole Nilsen

Overføres hot senere

42.00 Ole Kristensen

Ole Kristensen

10 barn, alle født i Evik i Rødøy. Engevikslekta side 216. Ole var sønn av Christen Thomassen Evik, f. ca 1708. Nevnt nedenfor her. Engevikslekta 216.

1755 manntall

Stilling/stand: Sønn Hos faderen
Fornavn:Ole
Etternavn: Christensen
Gård:Evigen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 18
Fødested: Føed her.
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle - Maren Olsdtr

Viet Rødøy kirke 8. oktober 1762 til Maren Olsdtr, født Kjetten i Rødøy 1743, datter av Ole Christophersen som i 1740 giftet seg med Ane Arntsdtr, datter av Art Pedersen og Marith Jensdtr, Strømdalen. Skifte etter Ole Christophersens søster, Maren Christophersdtr, Brevik i Rødøy 1789 og Elling Christophersen, Omnes i Meløy 1790).

1789-1789 Sønn: Ole Olsen

Født Evik, begravet 20.9.1789 - et halvt år gammel.

1783 Datter: Martha Magdalene Olsdtr

Født Evik, døpt 27.4.1783.
Var ugift i 1801 og tjenestejente hos Christian Jacobsen og Anna Larsdtr, Nedre Tjong.

Martha ble gift med Jonas Bugge Hansen - og paret ble brukere av gården Breivik 57-01 i Rødøy. Lenke dit fra der hun var bosatt på Tjong. Hun døde på gården Breivik 4.10.1834.

1779-1779 sønn: Ole Olsen

Født Eivin, døpt den 23.2.1777. Død før 1779.

1774 datter: Kirsten Marie Olsdtr

Født Evik i Rødøy, døpt 17. juli 1774.

1771 datter: Giertrud Olsdtr

Født Evik, døpt 3. mars 1771.
Viet Rødøy kirke 6. januar 1793 til Ole Olsen, Tjong.Folketellinga for Rødøy 1801:
I 1801 var hun enke og bosatt som tjenestejente hos prest Leganger på Rødøy prestegård. 35 år gammel, enke etter 1.ekteskap.

1769 datter: Chiersten Olsdtr

Født Evik, døpt 27. mars 1769.
FOTE 1801/ ENGEVIKSLEKTA, side 217: Er muligens den Kirsten Olsdatter som 1801 bodde i Kjetten i Rødøy, ugift, 33 år gammel og tjenestepike hos Peder Larsen og Ane Olsdatter.

1768-1840 datter: Margrethe Olsdtr

Omtalt på Tjong - se lenke.
SKRIV MER OM HENNE - HUN HADDE FLERE BARN.

Mer om Margrethe:

1840 avdød Margrethe Olsdtr Tjong tjenestepike
Gravlagt 3- mai 1840.
{Alder ved skrifte:} 63 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

1765-1834 datter: Ane Olsdtr

Født Evig, døpt 22. september 1765.
Bodde Tjong i Rødøy 1788. er muligens den Ane Olsdtr som døde 19. juni 1834, enke og bosatt Envik i Rødøy. Engevikslekta 217.

1763 sønn: Christen Olsen

Christen er bruker i Kisten 1801 og omtales der med familie. Engevikslekta 216.

Margrete - datter av brukeren foran her - OLE

1801 FT: Margrete Olsdtr

Ved tellingen 1801 er hun bosatt på Tjong Nedre - som ugift tjenestejente hos Jakob Olsen og Ingeborg Anna Hagelstrøm.

1766: Margrete Olsdtr

Datter av Ole Kristensen og Maren Olsdtr - nevnt ovenfor her.
ENGEVIKSLEKTA, side 217: Nevnt der at hun hadde 3 barn. Datteren Peternille hadde barnefar Peder Danielsen. Sønnen Lars hadde hennes trolovede Lars Joensen, Tjong - som barnefar. Datteren Marta Maria hadde gift mand, gårdbruker Aron Johansen, Strømdalen som barnefar.

Datter av Margrete: Martha Marie Aronsdtr

Født Evik, døpt 17. juni 1798. Far: Gift mand - gårdbruker Aron Johansen Strømdalen. Bodde 1801 på Nedre Tjong sammen med sin mor.

Datter av Margrete - Martha - barnefaren

Barnefar er Aron Johansen Strømdalen.

Datter av Margrete: Peternille Pedersdtr

Hun ble født Evik, døpt 22.6.1788. Begravet 28.9.1788, 19 uker gammel. Far til barnet var Peder Danielsen. Antagelig Peder Danielsen Værang f. 1741.

Sønn av Margrete: Lars Kristian Larsen

ENGEVIKSLEKTA, side 216:
I manntallet for 1801 har Kristen og Karen en fostersønn, Lars Joensen, 6 år gammel. Se No.X.2.1.3.2. Lars Kristian Larsen, født 1793, sønn av Kristen Olsens søster Margrete Olsdatter. Mulighet for at det her er en skrivefeil idet navnet skal være Lars Kristian Larsen - ikke Joensen, men sønn av Lars Joensen, er tilstede.

MANNSKAPSRULLENE 1809-35:
Er antagelig den "Lars Larsen" som er nevnt som bosatt på gården Breivik i år 1809, 1811 og 1812. Siste år som "udugelig". Nevnes som født Eivik.

42.00 1770 Peder Larsen

Hovedperson: Peder Larsen

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Marit Kristensdtr

ENGEVIKSLEKTA, side 217:
Da han gifta seg i 1770 var han bosatt i Høelvigen i Rødøy. Barn er også født der året etter, mens annet barn f. 1774 skjedde i Eivik.

1774 Datter: Kirsten Pedersdtr

Født Evig, døpt 23. oktober 1774.

1770 Datter: Anne Margrete Pedersdtr

Født Høelvigen i Rødøy, døpt 11. november 1770.

42.01 1744 Kristen Tomassen

Hovedperson: Kristen Thomassen

Christen var sønn av en Thomas som bodde i Korsvik i Meløy, se Engevikslekta side 215.
Født ca 1708, død Evik i Rødøy, begravet 1. april 1781, 73 år gammel.

1755 Manntall

Fornavn: Christen
Etternavn:Tommesen
Gård: Evigen
Alder 48
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerdin

1744 JB: Bruker (ene): Kristen Thomassen

Fornavn: Christen
Etternavn: Thomasen
Gård: Evigen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB: Bruker (ene): Christen Thomassen

Fornavn: Christen
Etternavn: Thomasen
Gård: Evigen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Gjertrud Olsdtr

Christen ble viet til enken Gjertrud Olsdtr, Reppen i Rødøy, død Evik i Rødøy, begravet 1. april 1781, samme dag som sin mann, 82 år. 3 barn nevnt, Bosatt Evik i Rødøy. Engevikslekta side 216.

1742: Sønn: Jens Kristian Kristensen

Født Evik, døpt 16. september 1742.
Gift og senere bosatt på plassen Vasdal i Rødøy.

1742 døpt sønn Jens Kristian Kristensen

Far Christen Tomæsen, Ehevigen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1739 Datter: Marit Kristensdtr

Født Evig, døpt 17. mai 1739. Viet Rødøy kirke 8. oktober 1769 til Peder Larsen, Høelvigen i Rødøy.

Døpt datter 1739: Marite Christensdtr

1739 Marithe Christensdatter. Far: Christen Evigen. e.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836

1737 Sønn: Ole Kristensen

Nevnt foran med familie her.

Mer om OLE - manntall 1755

Stilling/stand: Sønn Hos faderen
Fornavn:Ole
Etternavn: Christensen
Gård:Evigen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 18
Fødested: Føed her.
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

42.00 1734 Ole Josefson

1734 - Ole dør her - skifte

Eviken 42 Ole Josefson Ole Josefsen 1734 16 30 Skifte etter han.

EKTEFELLE og BARN:

Sønn: Mons Olsen

Eviken 42 Mogens Olsen Mons Olsen 1734 16 30 Sønn av Ole Josefson, skifte 1734.

Sønn: Jon Olsen

Eviken 42 Jon Olsen Jon Olsen 1734 16 30 Sønn av Ole Josefson, skifte 1734.

Datter: Sofie Olsdtr

Eviken 42 Sofie Olsdtr Sofie Olsdtr 1734 16 30 Datter av Ole Josefson, skifte 1734.

Datter: Margrete Olsdtr

Eviken 42 Margrete Olsdtr Margrete Olsen 1734 16 30 Datter av Ole Josefson, skifte 1734.

Datter: Maren Olsdtr

Eviken 42 Maren Olsdtr Maren Olsdtr 1734 16 30 Datter av Ole Josefson, skifte 1734.

Datter: Ane Olsdtr

Eviken 42 Ane Olsdtr Anne Olsdtr 1734 16 30 Datter av Ole Josefson, skifte 1734.

42.01 1726 Lars Stephensen

1729

Eviken 42 Lars Stephensen Lars Stephensen 1729 32 46 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 JB: Bruker (ene): Lars Stephensen

Fornavn: Lars
Etternavn: Stephensen
Gård: Evigen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 Ekstraskatt

Fornavn: Lars
Etternavn: Stephensen
Gård: Evigen
Rolle: person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi