Tjong nedre (59) og Tjong øvre (60)

UTSKIFTEKART FRA 1881

Kart som viser bebyggelse på begge gårdene 1881.

FAMILIENE

Begge brukene på Tjong

A - B - C

59.02

Andreas Jakobsen

Bruker 59.02 - Beret Pedersdtr

59-60 1801

Anders Mikkelsen

Innerste 1701

D - E - F - G

60.00 1801

Daniel Larsen

1801

59.60 1801

Erik Andersen

Skifte 1753 og jordboken 1726 på Tjong Øvre.

H

59.00 1801

Hans Olsen

I og J

59,60 1801

Inger Pedersdtr

Enke etter Lars Tollefsen, skifte 1777 Tjong.

59 00 1801

Jakob Hansen

59.01 1801

Jakob Olsen

60.00 1801

Joen Larsen

1801

59.00 1801 A

Jon Kristoffersen

59.01 A

Jakob Kristiansen

Bruker 59.01 Gisken Jakobsen

60 1700

Jens Larsen

K og L

59.00 1801

Kristian Jakobsen (lensmann)

60.00 1801

Lars Danielsen

59.00 1801

Lars Larsen

Innerste - senere Bjerga.

59.60 1801

Lars Larsen

Skifte 1755 - enke Karen Jonsdtr

60.00 1801

Lars Larsen

Skifte 1748 og ektefelle Elsebe Jakobsdtr 1719

59.60 1801

Lars Tollefsen

Skifte på gården Tjong 1768. Enke - Inger Pedersdtr, selv død 1777.

M og N

59.00 1801

Nils Andersen

Skifte 1752. Enke Anne Josepsdtr.

59,60 1801

Nils Eriksen

1773 skifte etter ektefellen Anne Gregusdtr - med datter fra før.

59.60 1801

Nils Iversen

Skifte Tjong 1714. Ektefelle: Lisbeth Jensdtr.

60.01

Nils Johansen

59.00 1801

Nils Povelsen (Paulsen)

O og P

59.00 1801

Ole Andersen

59.00 1700

Ole Hansen

JB 1726/1734.

59.60 1801

Ole Jensen

Skifte 1717. Gjenlevende Brønnild Tønnesdtr.

59-60 1801

Paul Olsen

60.00 1801

Peder Olsen

1801 Helken Kristoppersdtr

60.01

Petter Olai Nilsen

Gurianna Andreasdtr

R og S og videre

59.01 A

Svend Benjaminsen

Bruker 59.01 - Karen Jakobsdtr