Gård Skivik (17) - 1801 og før

Hovedsiden

Familiene:
1801 Fordel Larsen
1852 Anders Nilsen (1801)
1778 Amund Nilsen
1744 Ole Johannessen
1726 Hans tomassen
1696 Stephen Sjursen
1669 Anders Nilsen
1647 Enken, forarmet

17.01 1819 Fordel Larsen

Bruker: Fordel Larsen

1820: Skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Skeivik 1820 etter fordel Larsen.
Maria Nielsdtr, ektefelle.
Lars Fordelsen (30) sønn.
Anne Fordelsdtr (datter),
Elen Foredelsdtr, datter, gift med Anders Nielsen Sørfjorden.

1819: Fordel dør

Avdød Fordel Larsen 1819 Skieviigen 70 år
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1802: Mora dør

Kirkeboka for Rødøy - døde: 1802. Anna Andersdtr, Schieviigen. 80 år.

1801 FT: Fordel sin mor

1801: 007 01 Anna Andersdatter 84 Mandens moder Enke efter 1te ægteskab Underholdes af sønnen

1801 FT: Fordel Larsen

001 01 Fordel Larssen 55 Husbonde 1te ægtesk. Bonde, bruger jord, og er biørne skytter
002 01 Malena Amundsdatter 50 Hans kone 2dt ægtesk.
003 01 Pernilla Amundsdatter 25 Hændes datter Ugift
004 01 Anna Fordelsdatter 17 Deres døttre, tvillinger Ugift
005 01 Elen Fordelsdatter 17 Deres døttre, tvillinger Ugift
006 01 Lars Fordelsen 9 Deres søn
007 01 Anna Andersdatter 84 Mandens moder Enke efter 1te ægteskab Underholdes af sønnen
008 01 Bertel Olsen 33 Tjeneste dræng Ugift
009 01 Anna Bertelsdatter 1 Foster datter
010 01 Ole Johannssen 1 Foster søn

1792: Har to søsken i Melfjorden

og flere i Rana, se skiftet etter faren.

1792: SKIFTE etter hans far i Rana

** Berg; Moe/1792
1816 Lars Fordelsen M Hovedperson; Enken lever, men navn
ikke nevnt.
1817 Fordel Larsen M Gift Sønn; Schrevigen i Rødøy.
1818 Berret Maria K Gift Datter; Melbotn i Meløy.
Larsdatter
1819 Dorothea Larsdatter K Gift Datter; Johannes Amundsen, Berg
1820 Andrina Larsdatter K Ugift Datter; Hjemme.

EKTEFELLE og BARN:

1817: Skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Skeivik 1817 etter Mali Amundsdtr. Fordel Larsen, ektefelle. Lars Fordelsen (27) sønn. Marith Amundsdtr, datter, gift med Hans Andersen Vasvigen. Pernilla Amundsdtr, datter, gift med Lars Nielsen, Gjervalen. Elen Fordelsdtr, datter, gift med Andreas Nielsen Qvalvigen. Anne Fordelsdtr, datter, formynder Lars Fordelsen Skivigen.

1801 FT: Ektefelle (1): Malena Amundsdtr

1801: 002 01 Malena Amundsdatter 50 Hans kone 2dt ægtesk.

1781 Viet

1781 brudgom Fordeel Larsen, ungkarl. Født og bosatt: Schivigen.
Brur Mali (enken) Aamundsdtr, født og bosatt Schiavigen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1751: Malena sin datter: Maren Amundsdtr

Skifte etter moren 1817 - Marith Amundsdtr, datter, gift med Hans Andersen Vasvigen. Hun er da gift i Vasviken.

Barn i ekteskap med Fordel:

1792 sønn: Lars Fordelsen

Født ca 1782.
1801: 006 01 Lars Fordelsen 9 Deres søn
Han overtar etter faren som bruker her og er omtalt med familie foran her.

1784 datter: Anna Fordelsdtr (tvilling)

Født her ca 1784.
1801: 004 01 Anna Fordelsdatter 17 Deres døttre, tvillinger Ugift
Nevnt i skifte etter faren med navn.

1784-1852 Datter: Elen Fordelsdtr (tvilling)

Født 1784 ca.
1801: 005 01 Elen Fordelsdatter 17 Deres døttre, tvillinger Ugift
Hun ble gift med Anders Nilsen - se omtale av familien nedenfor her.

ANDRE:

1801 FT: Tjenestedreng: Bertel Olsen

Født ca 1768
1801: 008 01 Bertel Olsen 33 Tjeneste dræng Ugift
Mulig noe her:
KIRKEBOKA KONFIRMASJON 1793:
Berthel Olsøn, Sandviigen, 1793, 20 år gammel. Se notat pkt 17.
FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som tjenestedreng hos gårdbruker Fordel Larsen på gården Skivik 17-1
Finner han ikke i mannskapsrullene.

1801 FT: Fosterdatter: Anna Bertelsdtr

Født ca 1800
1801: 009 01 Anna Bertelsdatter 1 Foster datter
Ikke mer om henne foreløpig.

1801 FT: Fostersønn: Ole Johannessen

Født ca 1800
1801: 010 01 Ole Johannssen 1 Foster søn
Ikke noe i mannskapsrullene.

17.00 1801 Anders Nilsen

1852: Elen (Edel?) Fordelsdtr dør

Elen Fordelsdtr dør på gården Stensland den 14. februar 1852.
KIRKEBOKA DØDE 1852:
Antagelig den person som døde på grden Steinsland, 70 år gammel.

1809-1835

Mannskapsrullene

MANNSKAPSRULLENE 1809-35:
Nevnt her året 1809 og årene 1830-35. Mellom disse åra kan han være fraværende kommunen. Sist som "Er svak". Bosatt Skivik, ikke oppgitt fødested.

Ektefelle (2) Edel Fordelsdtr

Født ca 1784. Datter av Fordel Larsen og Malena (Mali) Amundsdtr. Familien er omtalt på gården.

1826-1826

Datter (2ekt): Mali Andersdtr

KIRKEBOKA DØPTE 1826:
16.04.1826. Mail, ektefødt datter av Anders Nilsen og Elen Tordelsdtr. Udøpt. Db. Sørfjorden.

1822

Sønn (2ekt): Fordel Mikal Andersen

Født den 2. juni 1822 i Sørfjorden (13).
KIRKEBOKA DØPTE 1822:
Ektefødt sønn av Anders Nilsen og Elen Fordelsdatter, Sørfjord.

1817

Anders Nilsen - nevnt i skifte

I skiftet etter Mali Amundsdtr, Skivik, omtales Anders slik: "Elen Fordelsdtr, datter, gift med Andreas Nielsen, Kvalviken. Bodde han da i Kvalvik (16)?

1801 FT

Innerste - Anders Nilsen

011 01 Anders Nielsen 25 Mand Gift 1te gang Inderste og lever af fiskeri
012 01 Karen Gunnersdatter 38 Hans kone Gift 1te gang Krøbling og sængeliggende

1801 FT

Ektefelle (1) Karen Gundersdtr

1801: 012 01 Karen Gunnersdatter 38 Hans kone Gift 1te gang Krøbling og sængeliggende

17.00 1778 Amund Nilsen

1778

Skifte "Skeivik" - Skivik 1778

Amund Nielsen, hovedperson
Elen Iversdtr, ektefelle
Hans Amundsen 25 sønn
Johan Amundsen 5 sønn
Mali Amundsdtr, gift, datter: Arvetomten.

1778

Skifte "Skeivik" - Skivik 1778

Amund Nielsen, hovedperson
Magli Amundsdtr, ektfelle
Marithe Amundsdtr 3 år datter
Peternille Amundsdtr, 1 år datter

1755 MT

Manntall 1755

Fornavn: Amun
Etternavn: Andersen
Gård: Schivigen
Alder: Over 40
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

ANDRE:

1759 Død

Person: Karen Tønnesdtr dør her

Avdød 1759 Skievigen Sørfiord 1759 Karen Tønnesdtr. 25 år.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

Mer om Karen = Disse tider - Disse skikker

FELLESHISTORIA 293: "Fattigblokken ble åpnet og pengene ble tildelt som en kirkelig handling. Sommeren 1957 i Rødøy kirke ble følgende tildelt penger........Karen Tønnesdatter Hellervik, spedalsk og aldeles venneløs og uten hjelp".

Lenke til Hellervik

Nevnt med tilknytning til gården.

17.00 1744 Ole Johannessen

1744 JB

Bruker (ene): Ole Johannessen

Fornavn: Ole
Etternavn: Johannesen
Gård: Schevig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): OLe Johannessen

Fornavn: Ole
Etternavn: Johannesen
Gård: Schevig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

17.01 1726 Hans Tomassen

1726 JB

Bruker (ene): Hans Tomassen

Fornavn: Hans
Etternavn: Thomasen
Gård: Scheevig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1720 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Hans
Etternavn: Tomasen
Gård: Scheevig
Rolle: person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

17.01 1696 Stephen Sjursen

1711

Bruker: Stephen Sjursen

Fornavn: Stephen
Etternavn: Siurssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker: Stephen Sjursen

Fornavn: Stephen
Etternavn: Siurs.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder 63.
Gård: Setwigen.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (ene): Stephen

Fornavn: Stephen
Gård: Setvig i Rødøe Fjerding
Løpenr:164
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Peder Stephensen

Fornavn: Peder
Etternavn: Stephensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder;10
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1668 SK

Skattelisten 1668

Fornavn: Steffen
Etternavn: Siursen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Scheuig

17.00 1668 Anders Nilsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Anders
Etternavn: Nielsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Scheuig
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

17.01 1647

1647 - Enchenn (Enken)

S c h i w i g
Enchenn 1 w . E h r forarmit .
Kongen bygger.

Uplasserte - døde

1759

Karen Olsdtr

Avdød Karen Olsdtr 1759 Skiaavigen. 96 år.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1759

Anne Larsdtr

Avdød 1759 Anne Larsdtr Schiavigen 100 aar.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1755 MT

Ole Andersen

Fornavn: Ole
Etternavn:Andersen
Gård: Schivigen
Alder: 40
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding