Gård Sleipnes (66) bruk nr 2

66.02 Grindhaugen

1950

Eier og bruker - Hans Pedersen

Skyld av 1 mark og 47 øre
Matrikkelutkastet av 1950:

Bruker bygger ny fjøs på gården - rett etter 1945

Inge Sleipnes
‎Gamle og Nye Rødøy
Mars 2017.

Magne Hansen kommentar 2. april 2017: Det er bygging av nyfjøset hos Hans Pedersen på Grindhaugen, antakelig rett etter krigen, jeg husker at hans far Helmer satt og benket gamle spiker fra det gamle fjøset for å bruke på nybygget. Ikke så greit å få tak i byggevarer den gang. 

66.02

1910 FT

Eier og bruker - Helmer Pedersen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Helmer Pedersen 25.12.1870 Rødøy hf g Gaardbr., fisker b
002 01 Alberta Pedersdatter 12.03.1882 Melø hm g Gaardbrugerkone b
003 01 Arnljot Helmersen 12.01.1903 Rødøy s ug Søn b
004 01 Inga Helmersdatter 24.01.1904 Rødøy d ug Datter b
005 01 Hulda Helmersdatter 18.12.1905 Rødøy d ug Datter b
006 01 Ragnar Helmersen 29.02.1908 Rødøy s ug Søn b
007 01 Hans Helmersen 01.01.1910 Rødøy s ug Søn b
008 01 Marie Olsen 23.06.1880 Sørfolden tj ug Tjenestepige b

1910 FT

Ektefelle: Alberta Pedersdtr

Født den 12.3.1892 i Meløy.
1910: 002 01 Alberta Pedersdatter 12.03.1882 Melø hm g Gaardbrugerkone b

1908

Sønn: Ragnar Sleipnes

Født 29.2.1908.
1910: 006 01 Ragnar Helmersen 29.02.1908 Rødøy s ug Søn b

1905

Datter: Hulda Sleipnes

Født den 18.12.1908.
1910: 005 01 Hulda Helmersdatter 18.12.1905 Rødøy d ug Datter b

1904

Datter: Inga Sleipnes

Født 24.1.1904
1910: 004 01 Inga Helmersdatter 24.01.1904 Rødøy d ug Datter b

1903

Sønn: Arnljot Sleipnes

Født den 12.1.1903.
003 01 Arnljot Helmersen 12.01.1903 Rødøy s ug Søn b

1910

Sønn: Hans Sleipnes

Født den 1.1.1910.
1910: 007 01 Hans Helmersen 01.01.1910 Rødøy s ug Søn b

1910 FT

Tjenestepige: Marie Olsen

Født den 23.6.1880 i Sørfolden
008 01 Marie Olsen 23.06.1880 Sørfolden tj ug Tjenestepige b

Wilhelm

Fjæsboka: Gamle og nye Rødøy.
Inge Sleipnes
Agnes og Wilhelm Sleipnes (Mine besteforeldre)

og Agnes

Fjæsboka: Gamle og nye Rødøy.
Inge Sleipnes
Agnes og Wilhelm Sleipnes (Mine besteforeldre)

66.02 - Vilhelm Pedersen

1910

Fisker og fiskekjøper: Wilhelm Pedersen

Bosatt hos foreldrene - føderaadsmannen på bnr 2:
011 03 Vilhelm Pedersen 15.09.1875 Rødøy hf g Fiskekjøber, fisker b
012 03 Agnes Pedersdatter 13.08.1887 Melø hm g Hustru, husholdn. b
013 03 Aagot Vilhelmsdatter 30.05.1908 Melø d ug Datter b
014 03 Ingeborg Vilhelmsen 12.08.1910 Rødøy d ug Datter b

1791

Konfirmert Meløy 1791

1 konfirmant Vilhelm Martin Pedersen 1875 Sleipnes, Rødø Sleipnes, Rødø
2 far Peder Olai Andersen Gbr Sleipnes
3 mor Ingeborg Hansdatter Hustru Sleipnes
Konfirmert 28.6.1891.
Karakter: Kristendomskundskab: 3+, Opførsel: 2,5
Vaksinert: Att. af 14.11.1884
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Meløy sokn 1878-1907 (1836P)

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Agnes Pedersdtr

Født 13.8. 1887 i Meløy.
1910: 012 03 Agnes Pedersdatter 13.08.1887 Melø hm g Hustru, husholdn. b

1910

Ingeborg Sleipnes

Født den 12.8.1910 i Rødøy.
014 03 Ingeborg Vilhelmsen 12.08.1910 Rødøy d ug Datter b

1908

Datter: Aagot Sleipnes

Født 30.5.1908 i Meløy.
013 03 Aagot Vilhelmsdatter 30.05.1908 Melø d ug Datter b

Grindhaugen - før det ble bygd ny fjøs

Her er det våningshuset som fremdeles er på gården.  Og de tidligere fjøset på gården som  ikke har gjødselkjeller under. Det ble bare brukt en luke i veggen til gjødsla som da lå ute til den ble spredt på eng og åker.

Hvem gutten er - er etterlyst på Fjesbokside - uten positiv respons sålangt.

Foto mottatt fra Ingrid Sleipnes.

Peder Andersens barn

© RLA (Foto mottatt av Ingrid Sleipnes).

Foto mottatt fra Ingrid Sleipnes.   Lagt ut på Fjesboksiden "Før og nå Rødøy".  Tilbakemelding der om hvem som var på bildet.

Audhild Hauge Det er min bestemor Inga Pettersen som sitter til venstre foran. Bak til venstre tror jeg det er min bestemors bror Vilhelm Sleipnes og helt til høyre bak også en bror av min bestemor Anton Sleipnes som bodde i Oslo, foran ham tror jeg det er Antons kone. Mannen i midten bak tror jeg kan være Helmer Pedersen på Grinnhaugen, også bror av min bestemor. Kan også være min bestefar, Helmer Pettersen men han døde i 1945 så jeg tror ikke det 

Venstre foran: Inga Pettersen

Bak til venstre - Wilhelm Sleipnes.

Bak til høyre - Anton Sleipnes

I midten bak er Helmere Pedersen på Grinnhaugen

Foran til høyere - er ifølge FFR - Anna Pedersen, g. Hansen.

Det er da fem av de søsken som gård frem av teksten nedenfor her.

66.02 - Peder Andersen

1910 FT

Føderaadsmann - Peder Andersen

FOLKETELLINGEN 1910:
009 02 Peder Andersen 12.03.1832 Mo i Helgel. hf g Føderaadsmand b
010 02 Ingeborg Hansdatter 18.01.1842 Rødøy hm g Føderaadskone b

Hvor fra

009 02 Peder Andersen 12.03.1832 Mo i Helgel. hf g Føderaadsmand b

1900 FT

Eier og bruker - Peder Andersen

001 01 Peder Andersen 1832 Mo Helgeland Nor Hf g Gårdbruger S b
002 01 Ingeborg Hansdatter 1842 Melø Nor Hm g Gårdmandskone b
003 01 Helmer Pedersen 1870 Rødøy herred* S ug Fisker, gårdmandssøn b
004 01 Inga Pedersen 1877 Rødøy herred* D ug Husstel b
005 01 Konrad Pedersen 1882 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
006 01 Albert Jakobsen 1883 Melø Nor Tj ug Tjenestegut b
007 01 Anne Larsdatter 1884 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
008 01 John Gerhard Bjørnstad 1879 Strinden ST EL ug Folkeskolelærer mt

1900 FT

Tjenestepike: AnneLarsdtr

Født 1884.
1900: 007 01 Anne Larsdatter 1884 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b

1900 FT

Tjenestegutt: Albert Jakobsen

Født 1883 i Meløy.
1900: 006 01 Albert Jakobsen 1883 Melø Nor Tj ug Tjenestegut b

1900 FT

Folkeskolelærer: John Gerhard Bjørnstad

Født 1879 Strinden
1900: 008 01 John Gerhard Bjørnstad 1879 Strinden ST EL ug Folkeskolelærer mt

1886

Matrikkel

2 130b Sleipnes Peder Andersen 2-47 0-3-14-14

Ektefelle: Ingeborg Hansdtr

1910: 010 02 Ingeborg Hansdatter 18.01.1842 Rødøy hm g Føderaadskone b
1900: 002 01 Ingeborg Hansdatter 1842 Melø Nor Hm g Gårdmandskone b
1875: 002 01 Ingeborg Hansdatter 1841 Melø Sogn Kone g b
1865: 002 01 Ingebor Hansdatter 24 Rødø Præstegj hans Kone g

1870 ca

Sønn: Helmer Pedersen

Født ca 1870.
1900: 003 01 Helmer Pedersen 1870 Rødøy herred* S ug Fisker, gårdmandssøn b
1875: 005 01 Helmer Pedersen 1870 Rødø s b

1882

Sønn: Konrad Pedersen

Født 1882.
1900: 005 01 Konrad Pedersen 1882 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b

1877 ca

Datter: Inga Pedersen

Født ca 1877.
1900: 004 01 Inga Pedersen 1877 Rødøy herred* D ug Husstel b

1875 Dpt

Sønn: Vilhelm Pedersen

Født den 15.8.1875.
1910: 011 03 Vilhelm Pedersen 15.09.1875 Rødøy hf g Fiskekjøber, fisker b
1900: ?
1875: 007 01 Vilhelm Pedersen 1875 Rødø s b

1873

Datter: Anna Pedersdtr

Født ca 1873
1875: 006 01 Anna Pedersdatter 1873 Rødø d b

1866 ca

Sønn: Elling Pedersen

Født ca 1866.
1875: 004 01 Elling Pedersen 1866 Rødø s b

1865

Sønn: Johan Pedersen

Født ca 1865.
1875: 003 01 Johan Pedersen 1865 Rødø s b
1865: 003 01 Johan Pedersen 1 Rødø Præstegj deres Barn ug

1875 FT

Bruker - Peder Andersen

001 01 Peder Anderssen 1831 Mo Pr. %Nord-Ranen% hf g Bygselmand Grdbrg. Fisker b
002 01 Ingeborg Hansdatter 1841 Melø Sogn Kone g b
003 01 Johan Pedersen 1865 Rødø s b
004 01 Elling Pedersen 1866 Rødø s b
005 01 Helmer Pedersen 1870 Rødø s b
006 01 Anna Pedersdatter 1873 Rødø d b
007 01 Vilhelm Pedersen 1875 Rødø s b
008 01 Maren Pedersdatter 1825 Rødø tj ug b
009 01 Berith Nikolaisdatter 1862 Melø Sogn d af Foreg. b

Utsæd/husdyr:

Bruker: Peder Anderssen
Utsæd: by1 1/8 ha7/8 po5 1/2
Husdyr: he1 ty1 ku5 få7 gj4

1875

Tjenestejente: Maren Pedersdtr

Født ca 1825
1875: 008 01 Maren Pedersdatter 1825 Rødø tj ug b

Barn av Maren: Berit Nikolaisdtr

Datter av tjenestejenta Maren Pedersdtr:
1875: 009 01 Berith Nikolaisdatter 1862 Melø Sogn d af Foreg. b

1865 FT

Bruker - Peder Andersen

001 01 Peder Andersen 34 Ranenes Præsteg g Gaardbr, Leil, Fisker
002 01 Ingebor Hansdatter 24 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Johan Pedersen 1 Rødø Præstegj deres Barn ug
004 01 Birit Eleazarsdatter 25 Rødø Præstegj ug deres Tjener
005 01 Hans Nielsen 18 Rødø Præstegj ug deres Tjener
006 01 Everth Karlsen 12 Rødø Præstegj ug deres Tjener
007 01 Ingebor Hansdatter 8 Rødø Præstegj Fosterdatter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Peder Andersen
Utsæd: by1 1/2 po5
Brukers yrke: Gaardbr, Leil, Fisker
Husdyr: he1 ku6 få10 gj4

1865 FT

Tjenestejente: Beret Eleasersdtr

Født ca 1840.
1865: 004 01 Birit Eleazarsdatter 25 Rødø Præstegj ug deres Tjener

1865 FT

Tjener: Hans Nilsen

Født ca 1837
1865: 005 01 Hans Nielsen 18 Rødø Præstegj ug deres Tjener

1865 FT

Tjener: Evert Karlsen

Født ca 1753.
1865: 006 01 Everth Karlsen 12 Rødø Præstegj ug deres Tjener

1865 FT

Fosterdatter: Ingeborg Hansdtr

Født ca 1857.
1865: 007 01 Ingebor Hansdatter 8 Rødø Præstegj Fosterdatter ug

66.02 Jakob Knutsen

1875 'FT

Kaarmann - Jakob Knutsen

010 01 Jakob Knutsen 1805 Nesne Pr. Logerende g Kaarmand, delvis af Fattigvæsenet b
011 02 Anne Eriksdatter 1815 Rødø Foreg.s Kone g Kaarmd.s-Kone b

Utsæd/husdyr:

Anne Eriksdatter
Utsæd:
Husdyr: ku1

Jakob Knutsen - hvor fra

1875: 010 01 Jakob Knutsen 1805 Nesne Pr. Logerende g Kaarmand, delvis af Fattigvæsenet b

Ektefelle (2): Anne Eriksdtr

født ca 1815
18575: 011 02 Anne Eriksdatter 1815 Rødø Foreg.s Kone g Kaarmd.s-Kone b

Ektefelle(1): Anne Knudsdtr

Født ca 1811
1865: 009 02 Anne Knudsdatter 54 Rødø Præstegj hans Kone g

1865 FT

Holdsmann - Jakob Knutsen

008 02 Jacob Knudsen 65 Nessna g Holdsmand, Fisker
009 02 Anne Knudsdatter 54 Rødø Præstegj hans Kone g

Utsæd/husdyr:

Bruker: Jacob Knudsen
Utsæd: by1/2
Brukers yrke: Holdsmand, Fisker
Husdyr:

66.02

1801 FT

Hans Jansen (Johansen)

Omtale på 1801 og før - siden.