Gård Kila (61) brukene 25 - 27

Hovedsiden

Plass og senere bruks nr 25 -27

25 Bakken
26 Brendåsmo'
27 Nordagen

61.25 Bakken

1950

Eier og bruker - Johan Ø. Kruger

Skyld av 15 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1941

Skjøte

Skjøte datert den 16. november 1939 på gnr 61 bnr 25 "Bakken". Skyld 15 øre. Kjøpesum er kr 1500. Vitner er: Torvald Engstad og Hilfred Schjønning. Medunderskrevet av Anna Hagevik, selgers ektefelle.

1939

Utskilt fra bnr 2

Formell dato i jordboka er den 18.04.1939.

61.25 - plass

1910 FT

Husmann - John Andersen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 John Andersen 15.01.1854 Melø hf g Maler (arbeider) husm. b
002 01 Kristine Petersdatter 05.08.1852 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Ivar Johnsen 16.09.1880 Rødøy s ug Emisær f
004 01 Hanna Johnsdatter 06.02.1887?? Rødøy d ug Tjenestepige f
005 01 Sandra Johnsdatter 25.12.1888 Rødøy d ug Tjenestepige b
006 01 Hilda Johnsdatter 05.02.1891 Rødøy d ug Datter b
007 01 Martin Johnsen 13.06.1896 Rødøy s ug Søn b
008 01 Inga Johnsdatter 28.10.1898 Rødøy d ug Datter b

Ektefelle: (Jonette) Kristine Pettersdtr

Født på gården Tjong Øvre bnr 2 - datter av Petter Olai Nilsen - bruker der.

1900 FT

Husmann - John Andersen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 John Andersen 1854 Melø Nor Hf g Husmand m J, som Handværksarbeide Maler og fisker b
002 01 Kristine Pettersdatter 1852 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Iver Johnsen 1880 Rødøy herred* S ug Husmandssøn, maler som haandværksarbeider b
004 01 Ellen Johnsdatter 1881 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
005 01 Aksel Johnsen 1885 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
006 01 Hanna Johnsdatter 1887 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter f
007 01 Sandra Johnsdatter 1888 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
008 01 Hilda Johnsdatter 1891 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
009 01 Gurianna Johnsdatter 1894 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
010 01 Martin Johnsen 1896 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
011 01 Inga Johnsdatter 1898 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

1875 FT

Sønn av gårdeier - Gården Arhaug 161 B Meløy

Folketellinga Meløy 1875:
Gården Arhaug i Meløy. Anders Andreassen, husfader, selveiende gårdbruker, f. 1822. Elen Pedersdtr (1822) hans kone. John Andersen (1854) sønn. Hjelper foreldrene. Regine Andersdtr (1856??) datter, hjelper foreldrene. Isakine Andersdtr (1860), datter. Ane Andersdtr (1863) datter. Marie Nilsdtr (1873) fosterdatter. Alle personer her er nevnt født i Melø sogn i Rødø. Anders har: 4 kyr, 14 sauer, 4 gjeter og 1 svin.

1865 FT

Sønn av gårdeier - Gården Arhaug 161 B Meløy

Folketellinga for Meløy 1865:
Gården Arhaug 161b i Meløy. Anders Andreassen, husfader, selveiende gårdbruker (43) født Rødø prestegjeld. Ellen Pedersdtr, hans kone (43) født Rødø prestegjeld. John Andersen, deres sønn (12) født Rødø prestegjeld. Olea Andersdtr, deres datter (16) født Rødøy prestegjeld. Gjoertina Andersdtr, deres datter (6) født Rødø prestegjeld. Isakina Andersdtr, deres datter (6) født Rødø prestegjeld. Anne Andersdtr, deres datter (3) født Rødø prestegjeld

61.26 1950 Signe Nilssen

BRENDÅSMO

Dette bruker og bruk nr 25 bakken - var sammen en husmannsplass som het "Jekthågmo". Det var en husmannplass under Hagevikgården bnr 2.

1950

Eier og bruker: Signe Nilssen

Skyld av 17 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1941

Skjøte

Skjøte fra Harald Hagevik på bnr 26 Brendåsmo, 61 26 av skyld 17 øre. For kr 2400.
Vitner: Johan kruger jnr. og Johannes Gjerø. Medundeerskrevet av Anna Hagevik som ektefelle av Harald.

1939

Skyldeling - fra bnr 2

Skylddelingsforretning datert 8.12.1938
Bnr 2 opprinnelig skyld = 26 øre.
Skylden ble satt til 17 øre og gjenværende her ble 9 øre.

Formell dato i jordboka er den 01.05.1939.

61.26 (tidligere plass)

1910 FT

Husmann - Nils Hagevik

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Nils Hagevik 07.10.1853 Selje hf g Assistent ved Lofotopsynet, Husmand, fisker b
002 01 Sofie Danielsdatter 03.05.1861 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Marie Nilsdatter 24.05.1894 Rødøy d ug Tjenestepige b
004 01 Signe Nilsdatter 18.03.1896 Rødøy d ug Datter b
005 01 Antonette Nilsdatter 10.10.1901 Rødøy d ug Datter b
006 01 Anna Falk 10.03.1903 Rødøy b %fl% ug Barn, Fors. landhandler og gbr. mt

1900 FT

Husmann - Nils Hagevik

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Nils Hagevik 1853 Selø, Nordfjord Hf g Husmand m J og Opsynsstyrmand under lofotfisk. b
002 01 Sofie Hagevik 1860 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Marie Hagevik 1894 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
004 01 Signe Hagevik 1896 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

Tidligere her?

1875

Husmandsenke - Jokumine Pedersdtr

001 01 Jokumine Pedersdatter 1838 Bergen hm e Husmds. Kone Delvis understøttet af Fattigvæsenet b
002 01 Mathias Nilssen 1862 Rødø Sogn s b
003 01 Kristian Nilssen 1871 Rødø Sogn s b
004 01 Hans Nilssen 1874 Rødø Sogn s b

Utsæd/husdyr:

Jokumine Pedersdatter
Utsæd: by1/8 po1/4
Husdyr: ku1 få1 gj1

61.27 Nordhagen

1950

Skyld av 6 øre Matrikkelutkastet av 1950.

Skyld av 1 øre (tomt)
Matrikkelutkastet av 1950.

1938

Skyld av 1 øre (tomt) Matrikkelutkastet av 1950.

Dyråsmo – Karl Mikalsen
Fikk bnr 16 en skyld av 14 øre med disse rettigheter:
• Innmark med tilstøtende utmark.
• En eiendomsteig, Skogsteig, i Teppfjellet.
• Sjøgrunnrett
• Tang og makkfjære
• Nødvendige veier