Kjetvik (54) plassene

Hovedside

Plassene - noen er senere blitt matrikulert og utskilt som bruk her.

54.00 Plass SKELLERVIK

1928

Albert Johan Meier Antonsen

Kom fra bnr 2 Moen - gården 49 Bø.

54.00 1910 Kjætnes

Husmann: Edvard Jakobsen og senere hans enke

1910 FT

Husmannsplass ved tellingen 1900/1910

Plassen Kjætnes er under bnr 1 og 3.

1910 FT

Husmannsenke - Anne Pedersdtr

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Anne Pedersdatter 23.05.1857 Rødøy hm e Husmandsenke b
002 01 Jens Sundberg 12.02.1878 Rødøy s ug Fiskeri & jordbrug b
003 01 Kanutte Benonisdatter 02.06.1884 Rødøy d ug Sypige b
004 01 Aksel Edvardsen 28.03.1890 Rødøy s ug Fisker b
005 01 Torvald Edvardsen 18.09.1896 Rødøy s ug Fisker b
006 01 Haldis Edvardsdatter 14.11.1898 Rødøy d ug Datter b
007 01 Edvard Edvardsen 1905.04??.06 Rødøy s ug Søn b
008 01 Peder Eriksen 80 ca Rødøy fl e Fisker b
009 01 Aksel Andreasen 25.09.1889 Rødøy el ug Fisker mt
010 01 Peter Karlsen 1878?.01.30 Rødøy el g Fisker mt
011 01 Martin Jensen 13.06.1878 Melø el g Fisker mt
012 01 Jens Jensen 1895?.04.30 Melø el ug Fisker mt
013 01 Jens Jensen 1850? Melø el g Fisker mt

1900 FT

Innerste og fisker: Edvard Jakobsen

FOLKETELLINGEN 1900:
003 02 Edvard Jakobsen 1855 Lurø Nor Hf g Fisker, Inderst b
004 02 Anne Pedersdatter 1857 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b
005 02 Jens Benonisen 1878 Rødøy herred* FL ug Fisker b
006 02 Jenny Benonisen 1879 Rødøy herred* FL ug Sypige b
007 02 Kanutta Benonisen 1884 Rødøy herred* FL ug Husstel b
008 02 Aksel Edvardsen 1890 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
009 02 Signe Edvardsdr. 1892 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
010 02 Anna Edvardsdr. 1894 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
011 02 Thorvald Edvardsen 1896 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
012 02 Haldis Edvardsdr. 1898 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

1910/1900

Ektefelle: Anne Pernella Jonella Pedersdtr

1910: 001 01 Anne Pedersdatter 23.05.1857 Rødøy hm e Husmandsenke b
1900: 004 02 Anne Pedersdatter 1857 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b

Anne Pernella Jonella - HVOR FRA

Hun er født den 23.5.1857 på gården Breivik hvor hennes foreldre bodde som innerster. Hun er datter av Peder Kristian Eriksen, som er omtalt med familie nedenfor her.

BARN I HENNES 2.dre EKTESKAP

Barn i ekteskap med Edvard Pareli Jakobsen

1898

Datter: Haldis Edvardsen

Født den 14.11.1898.
1910: 006 01 Haldis Edvardsdatter 14.11.1898 Rødøy d ug Datter b
1900: 012 02 Haldis Edvardsdr. 1898 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

1896

Sønn:Torvald Edvardsen

Født den 18.9.1896.
1910: 005 01 Torvald Edvardsen 18.09.1896 Rødøy s ug Fisker b
1900: 011 02 Thorvald Edvardsen 1896 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b

1894

Datter: Anne Edvardsdtr

1900: 010 02 Anna Edvardsdr. 1894 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

1892

Datter: Signe Edvardsen

1900: 009 02 Signe Edvardsdr. 1892 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
Født den 15.6.1892.

1910 er hun bosatt på gården Bolga, gnr 2, bnr 11 Olderøy.
Hun er i tjeneste hos sin halvsøster Jenny Benonisdtr, som er gift med Tobias Gabrielsen fra Rødøy. Hun er ugift i 1910. (Nevnes som Benonidtr?).

1890

Sønn: Aksel Edvardsen

Født den 28.3.1890.
1910: 004 01 Aksel Edvardsen 28.03.1890 Rødøy s ug Fisker b
1900: 008 02 Aksel Edvardsen 1890 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b

BARN I HENNES 1.ste EKTESKAP

Barn i ekteskap med Benoni Falk Jensen - som bodde på gården Bø da hans barn ble døpt. Ikke omtalt der, men skrives inn senere.

1882

Hennes datter: Augusta Bergine Johanna Benonisdtr

Født 18.2.1882 på gården Bø. Døpt kirken 12.12.1882.

1881-1881

Udøpt barn Benonissen

Født 16.1.1881

1884

Hennes datter/sypige: Kanutte Nikoline Sal Benonisdtr

Født på gården Bø (49) den 2.6.1884. Døpt kirken 6.7.1884.
1910: 003 01 Kanutte Benonisdatter 02.06.1884 Rødøy d ug Sypige b
1900: 007 02 Kanutta Benonisen 1884 Rødøy herred* FL ug Husstel b

Mer om henne

Hun ble gift med Aksel Gjerde Andreassen, født 20.9.1889 på Gjerøy Nordre, plass Hestø. De var bosatt her da datteren Rut Oliva ble født 1912, men bosatt Sleipnes da sønnen Einar ble født 1924. Hadde også flere barn.

1883

Hennes datter: Kanutte Nekoline Sal

1879

Hennes datter/sypige: Jenny Kristine Tønder Benonissen

1900: 006 02 Jenny Benonisen 1879 Rødøy herred* FL ug Sypige b

Kirkeboka for Rødøy - viet:
21.07.1902. fisker Tobias Johan Gabrielsen, født Reppen 1880, bosatt Svinvær, sønn av husmann Gabriel Tomassen. Jenny Kristine Tønder Benonissen, født Bø 1879, datter av snekker Benoni Jensen.
Familien er ved tellingen 1910 bosatt i Meløy gnr 2, bnr 11 Olderøy. Det er da oppgitt 5 barn. Hennes søster Signe er i arbeide hos henne.

1878

Hennes sønn: Jens (Benonissen) Sundberg

1910: 002 01 Jens Sundberg 12.02.1878 Rødøy s ug Fiskeri & jordbrug b
1900: 005 02 Jens Benonisen 1878 Rødøy herred* FL ug Fisker b

MIDLERTIDIG BOSATT HER 1910

1910 FT

Midlertidig bosatt: Jens Jensen

012 01 Jens Jensen 1895?.04.30 Melø el ug Fisker mt

1910 FT

Midlertidig bosatt: Jens Jensen

013 01 Jens Jensen 1850? Melø el g Fisker mt

1910 FT

Midlertidig bosatt fisker: Martin Jensen

011 01 Martin Jensen 13.06.1878 Melø el g Fisker mt

54.00 1900 Peder Eriksen

Omtale

Husmannsplassen KJÆTNES under bnr 1 og 3.

1900

Husmann - Peder Eriksen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Peder Eriksen 1830 Rødøy herred* Hf g Fisker og husmand b
002 01 Nikoline Johnsdatter 1827 Melø Nor Hm g Husmandskone b

1859

Datter: Edel Kristine Olea Pedersdtr

Født den 5.10.1859 på gården Brevik.
Bosatt hjemme 1875.
Gift 1881 med Kristian Fredrik Kateus Dahl Davidsen og bosatt i Vasdal i Rødøy.

1875 FT

Husmann - Peder Eriksen

001 01 Peder Eriksen 1830 Rødø Sogn hf g Husmd., Fisker b
002 01 Nikoline Johnsdatter 1830 Melø Sogn Kone g b
003 01 Anne Pedersdatter 1857 Rødø Sogn d ug Hjælper til i Huset b
004 01 Edel Pedersdatter 1859 Rødø Sogn d ug Hjælper til i Huset b
005 01 Bertine Pedersdatter 1862 Rødø Sogn d Hjælper til i Huset b
006 01 Johan Pedersen 1869 Rødø Sogn s b
007 01 Ingeborg Johansdatter 1803 Rødø Sogn Logerende ug Helt understøttet af Fattigvæsenet b

Utsæd/husdyr:

Peder Eriksen
Utsæd: by1/8 po2
Husdyr: ku1 få6

1865 FT

Familien er bosatt som innerster

FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som logerende fisker i huset til Jon Johannessen på gården Breivik 57-02. (Feil, skal være 57-01). Bor der med kona Nicoline og 5 døtre.

1854

Ektefelle: Nikoline Edrika Jonsdtr

KIRKEBOKA EKTESKAP 1854-04:
Ungkar Peder Eriksen(24), født Qualvig, bosatt Breivik, sønn av Erik Olsen. Pige Nikoline Jonsdatter, Tyrhaug, datter av John Steffensen.

Hennes sønn før ekteskap: Hans Nikolai Pedersen

KIRKEBOKA DØPTE 1852-04:
Bosatt Breivik da han 30.01.1852 fikk den uekte sønnen Hans Nicolai Pedersen, med pige Else Nilsdatter Kjætten.
1900 er han bosatt på gården Sørfjorden 13-01. Lenke dit.

1831

Peder Kristian Eriksen - hvor fra

Født på gården Kvalvik (51) den 9.1.1831. Sønn av Erik Olsen og Beret Kristina Bertelsdtr. Familien er beskrevet nærmere under bruket Kolvik under gården Sjåvik - før 1801. Lenke dit.

Plass SKILLEVIK - Karl Andersen

Omtale

Plassen Skillevik under bnr 1, 2 og 3.

1910 FT

Husmann - Karl Andersen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Karl Andersen 1836 Rødøy hf g Husm. & fisker b
002 01 Dortea Eliasdatter 1852 Mo i Helgeland hm g Husmandskone b
003 01 Martin Eliasen ? Melø el ug Fisker f
004 01 Edvard Hansen 16.07.1857 Rødøy fl g Fiske, husmand mt
005 01 Kristian Edvardsen 25.03.1893 Rødøy fl ug Fisker mt
006 01 Anders Hansen 16.02.1862 Rødøy fl g Fisker, husmand mt
007 01 Olaf Andersen 17.09.1893 Rødøy fl ug Fisker mt

1900 FT

Husmann - Karl Andersen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Karl Andersen 1836 Rødøy herred* Hf g Fisker og husmand b
002 01 Dortea Eliasdtr. 1852 Mo, Helgel. Nor Hm g Fiskerkone b
003 01 Jens Petersen 1889 Rødøy herred* Pleiesøn ug Barn b
004 01 Edvard Hansen 1860 Rødøy herred* B(Hf) g Fisker mt
005 01 Anders Hansen 1863 Rødøy herred* B(Hf) g Fisker mt
006 01 Peder Hansen 1869 Rødøy herred* EL ug Fisker og Skomager b