Kjetvik (54) plass "Kjætnes"

Hovedside

Plassene - noen er senere blitt matrikulert og utskilt som bruk her.
Omtalt som Kjetviknes, Kjetneset og Kalvik?
- Edvard Pareli Jakobsen
- Peder Ktistian Eriksen

54 00 1910 - Edvard Pareli Jakobsen

Husmann: Edvard Jakobsen og senere hans enke

Plassen Kjætnes under bruk 1 og 3.
1910 ft: 001 01 Anne Pedersdatter 23.05.1857 Rødøy hm e Husmandsenke b
1900 ft: 003 02 Edvard Jakobsen 1855 Lurø Nor Hf g Fisker, Inderst b
1891 ft:005 Edevard Jakobsen 000 1855 Lurö Præstegjeld - Selv Hovedperson, Inderst g

1910 tellingen

Ane var gift 1.gang til Benoni Falk Jensen (B 49/22614) f.1842. Tre barn ble født åra 1881-1884 på gården Bøe, hvor hun og hennes første mann har bodd.
(Kilde: Engevikslekta side 20).

I 1910 er hun husmannsenke på plassen Kjætnes.
Sønnen Jens Sundberg f. 12.februar 1878 fra hennes første ekteskap, driver plassen. Fiskeri og jordbruk. Datter Kanutte Benonisdatter f. 2. juni 1884 er bosatt hjemme som ugift sypike.

Aksel, Torvald, Haldis og Edvard fra 2.ekteskap er også bosatt hjemme.
Faren Peder Eriksen er bosatt der som enkemann, ca. 80 år gammel.
Ellers er det fem fiskere som midlertid har opphold der.

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Anne Pedersdatter 23.05.1857 Rødøy hm e Husmandsenke b
002 01 Jens Sundberg 12.02.1878 Rødøy s ug Fiskeri & jordbrug b
003 01 Kanutte Benonisdatter 02.06.1884 Rødøy d ug Sypige b
004 01 Aksel Edvardsen 28.03.1890 Rødøy s ug Fisker b
005 01 Torvald Edvardsen 18.09.1896 Rødøy s ug Fisker b
006 01 Haldis Edvardsdatter 14.11.1898 Rødøy d ug Datter b
007 01 Edvard Edvardsen 1905.04??.06 Rødøy s ug Søn b
008 01 Peder Eriksen 80 ca Rødøy fl e Fisker b
009 01 Aksel Andreasen 25.09.1889 Rødøy el ug Fisker mt
010 01 Peter Karlsen 1878?.01.30 Rødøy el g Fisker mt
011 01 Martin Jensen 13.06.1878 Melø el g Fisker mt
012 01 Jens Jensen 1895?.04.30 Melø el ug Fisker mt
013 01 Jens Jensen 1850? Melø el g Fisker mt

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
003 02 Edvard Jakobsen 1855 Lurø Nor Hf g Fisker, Inderst b
004 02 Anne Pedersdatter 1857 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b
005 02 Jens Benonisen 1878 Rødøy herred* FL ug Fisker b
006 02 Jenny Benonisen 1879 Rødøy herred* FL ug Sypige b
007 02 Kanutta Benonisen 1884 Rødøy herred* FL ug Husstel b
008 02 Aksel Edvardsen 1890 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
009 02 Signe Edvardsdr. 1892 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
010 02 Anna Edvardsdr. 1894 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
011 02 Thorvald Edvardsen 1896 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
012 02 Haldis Edvardsdr. 1898 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

1891 folketellingen

BOSATT I SAMME HUS SOM PEDER ERIKSEN:
005 Edevard Jakobsen 000 1855 Lurö Præstegjeld - Selv Hovedperson, Inderst g
006 Ane Pedersdtr. 000 1858 Rødøy - Hustru, Den logerendes Hustru g -
007 Jens Benonisen 000 1878 Rødøy - Søn, Den logerendes Stedsøn - -
008 Jenny Benonidtr 000 1879 Rødøy - Datter, Den logerendes Steddatter - -
009 Kanutte Benonidtr 000 1884 Rødøy - Datter, Inderstens Steddatter - -
010 Aksel Edevartsen 000 1890 mars Rødøy - Søn, Inderstens Sön - -

1865-1875 folketellingene Lurøy

Edvard Jakobsen 11 år, født Lurøy prestegjeld, fostersønn hos Anders Pedersen i Måvær, ved tellinga 1865.
Han er også bosatt samme sted ved tellinga 1875. Nå som tjenestedreng.

EKTEFELLE, BARN og ANDRE

1889 viet

Ekteparet ble viet 31. oktober 1889 i Rødøy kirke. Edvard er nevnt som sønn av Jacob Gunnerius Askilsen. Edvard var bror av Nilsine og Bertines menn. Tre søstere ble her gift med tre brødre.

Ektefelle: Anne Pernella Jonella Pedersdtr

1917: Nevnt i skifte som arving - da Aksel Berg Lund Jakobsen omkom 1917.
1910: 001 01 Anne Pedersdatter 23.05.1857 Rødøy hm e Husmandsenke b
1900: 004 02 Anne Pedersdatter 1857 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b
1891: 006 Ane Pedersdtr. 000 1858 Rødøy - Hustru, Den logerendes Hustru g -

Anne Pernella Jonella - HVOR FRA

Hun er født den 23.5.1857 på gården Breivik hvor hennes foreldre bodde som innerster. Hun er datter av Peder Kristian Eriksen, som er omtalt med familie nedenfor her.
ne Pernella:
Døpt Rødøy kirke 5.juli 1857. Konfirmert samme sted 7.juni 1874.

Bosatt 1865 som 10 år gammel datter hjemme hos foreldrene, inderster på gården Breivik 57-01.

I 1875 er hun bosatt som 18 år gammel datter hos foreldrene på plassen ”Kalvik” under gården Kjetvik.

BARN I HENNES 2.dre EKTESKAP

Barn i ekteskap med Edvard Pareli Jakobsen

1905 døpt sønn: Edvard Nikolai Jakobsen

1905.24G 06.02.1905 03.09.1905 12.02.1905 Edvard Nikolai E hus Edvard Pareli Jakobsen Kjettvik 1855
Anna Pedersdatter 1858

Mer om EDVARD;

Nevnt i skifte som arving - da Aksel Berg Lund Jakobsen omkom 1917:
Edvard Nikolai Edvardsen, Bø i Rødøy, 12 år Bror av avdøde.
1910: 007 01 Edvard Edvardsen 1905.04??.06 Rødøy s ug Søn b

1899 (1888) døpt datter: Haldis Normanda Greger Jakobsen

1899.8P 14.11.1898 03.07.1899 Haldis Normanda Greger E inderst Edvard Pareli Jakobsen Kjætnæs 1855
Ane Pernilla Jonette Pedersdtr 1857

Mer om HALDIS:

Nevnt i skifte som arving - da Aksel Berg Lund Jakobsen omkom 1917:
Haldis Normanna Edvardsen, Bø i Rødøy, 19 år Søster av avdøde.
Konfirmert Rødøy kirke 1914.
1910: 006 01 Haldis Edvardsdatter 14.11.1898 Rødøy d ug Datter b
1900: 012 02 Haldis Edvardsdr. 1898 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

Ektefelle:
Viet Rødøy kirke 21. mai 1922: fisker Johannes Andreas Angell Johansen, født Bø 1899, bosatt Bø, konfirmert 1914, sønn av fisker Johan Hansen. Hjemmeværende
pike Haldis Normanda Greger Jakobsen, født Bø, bosatt Kjetnes, f. 1898, konfirmert 1914, datter av fisker Edvard Jakobsen.

1897 (1896) døpt sønn: Thorvald Christie Jentoft Jakobsen

1897.36G 18.09.1896 14.09.1897 28.09.1896 Thorvald Christie Jentoft E fisker Edvard Pareli Jakobsen Kjettvik 1855
Ane Jonette Pernilla Pedersdatter 1857

Mer om TORVALD:

Nevnt i skifte som arving - da Aksel Berg Lund Jakobsen omkom 1917:
Thorvald Christie Jentoft Edvardsen, Hatton C/O John ADahl North Da i Amerika, 21 år Bror av avdøde. Bruker etternavnet Edwards.
1910: 005 01 Torvald Edvardsen 18.09.1896 Rødøy s ug Fisker b
1900: 011 02 Thorvald Edvardsen 1896 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b

1894 døpt datter: Anna Elina Klæbo Jakobsen

1894.19P 08.01.1894 23.07.1894 11.01.1894 Anna Elina Klæbo E inderst Edvard Pareli Jakobsen Kjettvik 1855
Ane Pernilla Pedersdatter 1857

Mer om ANNA:

1900: 010 02 Anna Edvardsdr. 1894 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
Skal ha utvandret til Amerika 1912.
Nevnt i skifte som arving - da Aksel Berg Lund Jakobsen omkom 1917:
Anna Eline Klæboe Kvarsnes, 315-11 ave Minnespolis Minneso i Amerika, 23 år Søster av avdøde

1892 døpt datter: Signe Johanna Pleym Jakobsen

1892.27P 15.06.1892 31.07.1892 Signe Johanna Pleim E inderst Edvard Pareli Jakobsen Kjætnæs 1855
Ane Pernille Jonette Pedersdtr 1857

Mer om SIGNE:

Nevnt i skifte som arving - da Aksel Berg Lund Jakobsen omkom 1917:
Signe Johanna Pleym Edvardsen, Værnes i Rødøy, 25 år Søster av avdøde. Gift.
1900: 009 02 Signe Edvardsdr. 1892 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
Født den 15.6.1892.
Konfirmert 1906 med bosted Kjettnes.
Ikke i 1910 tellingen?

1910 er hun bosatt på gården Bolga, gnr 2, bnr 11 Olderøy.
Hun er i tjeneste hos sin halvsøster Jenny Benonisdtr, som er gift med Tobias Gabrielsen fra Rødøy. Hun er ugift i 1910. (Nevnes som Benonidtr?).

1890 døpt sønn: Berg Axel Lund Jakoben

1890.25G 28.03.1890 27.07.1890 10.04.1890 Berg Axel Lund E ind Edvard Pareli Jakobsen Kjettvik 1855
Ane Pernille Pedersdtr 1857

Mer om AKSEL:

Født den 28.3.1890.Brukt bare mellanavnet som fornavn.
1905 konfirmert Rødøy kirke.
1910: 004 01 Aksel Edvardsen 28.03.1890 Rødøy s ug Fisker b
1900: 008 02 Aksel Edvardsen 1890 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
1891: 010 Aksel Edevartsen 000 1890 mars Rødøy - Søn, Inderstens Sön - -

Skifte etter Berg Aksel Lund Edvardsen, Bø i Rødøy
Internt skiftenr: 18698. Skiftet åpnet: /-1917. Sjømand, omkom under krigsforliset med D/S Kristine av Haugesund den 17. oktober 1917.
Arvinger:
Anne Pedersen, Bø i Rødøy. Mor av avdøde.
Signe Johanna Pleym Edvardsen, Værnes i Rødøy, 25 år Søster av avdøde. Gift.
Anna Eline Klæboe Kvarsnes, 315-11 ave Minnespolis Minneso i Amerika, 23 år Datter av avdøde.
Thorvald Christie Jentoft Edvardsen, Hatton C/O John ADahl North Da i Amerika, 21 år Bror av avdøde. Bruker etternavnet Edwards.
Haldis Normanna Edvardsen, Bø i Rødøy, 19 år Søster av avdøde.
Edvard Nikolai Edvardsen, Bø i Rødøy, 12 år Bror av avdøde.
Jens Sundberg, Bø i Rødøy, 39 år Halvbror av avdøde. Ugift.
Jenny Kristine Tønder Gabrielsen, Helløy i Meløy, 37 år Halvsøster av avdøde. Gift.
Kanutte Nikoline Zahl Andreassen, Fagerheim i Rødøy, 33 år Halvsøster av avdøde. Gift.

BARN I HENNES 1.ste EKTESKAP

Barn i ekteskap med Benoni Falk Jensen - som bodde på gården Bø da hans barn ble døpt. Ikke omtalt der, men skrives inn senere.

1882 Hennes datter: Augusta Bergine Johanna Benonisdtr

Født 18.2.1882 på gården Bø. Døpt kirken 12.12.1882.

1881-1881 Udøpt barn Benonissen

Født 16.1.1881

1884 Hennes datter/sypige: Kanutte Nikoline Sal Benonisdtr

Født på gården Bø (49) den 2.6.1884. Døpt kirken 6.7.1884.
1910: 003 01 Kanutte Benonisdatter 02.06.1884 Rødøy d ug Sypige b
1900: 007 02 Kanutta Benonisen 1884 Rødøy herred* FL ug Husstel b

Mer om henne

Hun ble gift med Aksel Gjerde Andreassen, født 20.9.1889 på Gjerøy Nordre, plass Hestø. De var bosatt her da datteren Rut Oliva ble født 1912, men bosatt Sleipnes da sønnen Einar ble født 1924. Hadde også flere barn.

1883 Hennes datter: Kanutte Nekoline Sal

1891 ft: 009 Kanutte Benonidtr 000 1884 Rødøy - Datter, Inderstens Steddatter - -

1879 Hennes datter/sypige: Jenny Kristine Tønder Benonissen

1900 ft: 006 02 Jenny Benonisen 1879 Rødøy herred* FL ug Sypige b
1891 ft: 008 Jenny Benonidtr 000 1879 Rødøy - Datter, Den logerendes Steddatter - -

Kirkeboka for Rødøy - viet:
21.07.1902. fisker Tobias Johan Gabrielsen, født Reppen 1880, bosatt Svinvær, sønn av husmann Gabriel Tomassen. Jenny Kristine Tønder Benonissen, født Bø 1879, datter av snekker Benoni Jensen.
Familien er ved tellingen 1910 bosatt i Meløy gnr 2, bnr 11 Olderøy. Det er da oppgitt 5 barn. Hennes søster Signe er i arbeide hos henne.

1878 Hennes sønn: Jens (Benonissen) Sundberg

Nevnt i skifte som arving - da Aksel Berg Lund Jakobsen omkom 1917:
Jens Sundberg, Bø i Rødøy, 39 år Halvbror av avdøde. Ugift.
1910: 002 01 Jens Sundberg 12.02.1878 Rødøy s ug Fiskeri & jordbrug b
1900: 005 02 Jens Benonisen 1878 Rødøy herred* FL ug Fisker b
1891: 007 Jens Benonisen 000 1878 Rødøy - Søn, Den logerendes Stedsøn -

Jenny Kristine Tønder Gabrielsen

Jenny Kristine Tønder Gabrielsen, Helløy i Meløy, 37 år Halvsøster av avdøde. Gift.

Kanutte Nikoline Zahl Andreassen Fagerheim

Nevnt i skifte som arving - da Aksel Berg Lund Jakobsen omkom 1917:
Kanutte Nikoline Zahl Andreassen, Fagerheim i Rødøy, 33 år Halvsøster av avdøde. Gift.

ANDRE:

1910 ft: Midlertidig bosatt: Jens Jensen

012 01 Jens Jensen 1895?.04.30 Melø el ug Fisker mt

1910 ft: Midlertidig bosatt: Jens Jensen

013 01 Jens Jensen 1850? Melø el g Fisker mt

1910 ft: Midlertidig bosatt fisker: Martin Jensen

011 01 Martin Jensen 13.06.1878 Melø el g Fisker mt

54 00 1891 Hans Johan Greger Jakobsen

Flytta til gården Rønvik (48)

Hans Jakobsen er bror av Edvard Jakobsen, husmann her.
Han er også svigersønn av husmannen Peder Eriksen, gift med datteren Nilsine.
FAMILIEN OMTALES HELT PÅ DET NYE BOSTEET SITT.

1891 folketellingen

001 Hans Jakobsen 1 1848 Lurö Herred - Familiens overhode g -
002 Nilsine Pederdtr 000 1855 Rødøy - Hustru g -
003 Iverine Hansdtr 000 1878 Rødøy - Datter - -
004 Hauan Hansen 000 1880 Rødøy - Søn - -
005 Jörgen Jakob Hansen 000 1885 Rødøy - Søn - -
006 Krestian Hansen 000 1890 juli Rødøy - Søn - -

54.00 1900 Peder Eriksen

1910 folketellingen

1910 ft: 008 01 Peder Eriksen 80 ca Rødøy fl e Fisker b
Bor her hos en datter og svigersønn.

Omtale

Husmannsplassen KJÆTNES under bnr 1 og 3.

Peder Eriksen, husmann

Peder ble døpt Rødøy kirke 8.mai 1831. Konfirmert samme sted 27.august 1848.
Peders bror Ole Daniel Eriksen er bosatt på Bjerga

Peder Kristian Eriksen - hvor fra

Født på gården Kvalvik (51) den 9.1.1831. Sønn av Erik Olsen og Beret Kristina Bertelsdtr. Familien er beskrevet nærmere under bruket Kolvik under gården Sjåvik - før 1801. Lenke dit.

1900 Husmann - Peder Eriksen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Peder Eriksen 1830 Rødøy herred* Hf g Fisker og husmand b
002 01 Nikoline Johnsdatter 1827 Melø Nor Hm g Husmandskone b

1891 folketellingen (115ab)

001 Peder Eriksn 1 1830 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Nikoline Jonsdtr. 000 1830 Melö - Hustru g -
003 Johan Pedersen 000 1869 Rødøy - Søn ug -
004 Ingeborg Jonsdtr. 000 1808 Rødøy - Lægdslem ug -

1859 Datter: Edel Kristine Olea Pedersdtr

Født den 5.10.1859 på gården Brevik.
Bosatt hjemme 1875.
Gift 1881 med Kristian Fredrik Kateus Dahl Davidsen og bosatt i Vasdal i Rødøy.

1875 folketellingen

001 01 Peder Eriksen 1830 Rødø Sogn hf g Husmd., Fisker b
002 01 Nikoline Johnsdatter 1830 Melø Sogn Kone g b
003 01 Anne Pedersdatter 1857 Rødø Sogn d ug Hjælper til i Huset b
004 01 Edel Pedersdatter 1859 Rødø Sogn d ug Hjælper til i Huset b
005 01 Bertine Pedersdatter 1862 Rødø Sogn d Hjælper til i Huset b
006 01 Johan Pedersen 1869 Rødø Sogn s b
007 01 Ingeborg Johansdatter 1803 Rødø Sogn Logerende ug Helt understøttet af Fattigvæsenet b

Utsæd/husdyr:

Peder Eriksen
Utsæd: by1/8 po2
Husdyr: ku1 få6

1865 folketellingen Breivik 57-01

1865 folketellingen
005 02 Peder Eriksen 32 Rødø Præstegj Logerende g Fisker
006 02 Nicoline Johnsdatter 38 Rødø Præstegj hans Kone g
007 02 Nielsine Pedersdatter 12 Rødø Præstegj deres Datter ug
008 02 Anne Pedersdatter 10 Rødø Præstegj deres Datter ug
009 02 Ædel Pedersdatter 6 Rødø Præstegj deres Datter ug
010 02 Kristine Pedersdatter 3 Rødø Præstegj deres Datter ug
011 02 Everine Pedersdatter 1 Rødø Præstegj deres Datter ug

UEKTE SØNN

Uekte sønn: Hans Nikolai Pedersen

1852.4 30.01.1852 16.05.1852 Hans Nicolai U ungk Peder Eriksen Brevik
pige Else Nilsd Kjettvik
Hjd] Opgivet af barnemoderen. Hans 1., men hendes 2.leiermaal.

Mer

Konfirmert Rødøy kirke 19.juni 1870.

Arbeider 1875 som tjenestekarl hos selveiende gårdbruker og fisker Elias Eliassen på gården Telnes (Matr.nr. 90b) (50-05). Da han 30. september 1877 ble gift med enka Pernille Andrea Pedersdtr, var han bosatt på gården Sørfjorden (13).

År 1900 er han bosatt som selveiende gårdbruker i Sørfjorden 13-1. Han driver gårdsdrift, skogdrift og fiskeri. Bor da sammen med kona Pernille og 5 barn.

Andre opplysninger:
JB har et bilde av huset på Kjetneset.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle Nikoline Edrika Jonsdtr

1900 ft: 002 01 Nikoline Johnsdatter 1827 Melø Nor Hm g Husmandskone b
1891 ft: 002 Nikoline Jonsdtr. 000 1830 Melö - Hustru g -
1875 ft: 002 01 Nikoline Johnsdatter 1830 Melø Sogn Kone g b
1865 ft: 006 02 Nicoline Johnsdatter 38 Rødø Præstegj hans Kone g

Ektefelle: Nikoline Edrika Jonsdtr

Peder ble 10. juli 1854 gift i Rødøy kirke med Nikoline Edrika Jonsdtr f. 20. april 1831 på Tyrhaug i Meløy kommune, uekte datter av John Steffensen, Tyrhaug og Pernille Nilsdtr, døpt 7.mai 1807. Mora, Pernille, var viet 23.september 1838 til ungkar John M. Olsen, født Bergen, bosatt Omnes i Meløy, 29 år gammel.

Nikoline ble konfirmert 28.juni 1846 i Rødøy kirke. Hun var da bosatt på gården Breivik 57.

Slektsboka om ”Engevikslekta”, side 20:
Nikoline har aner fra Rødøy, gjennom sin mor, Pernille f. 1807 Harfjell i Meløy, sin morfar Nils Nilsen f. 1781, hans mor igjen – Ingeborg Jakobsdtr f. 1758 Engevik i Meløy. Sistnevnte var datter av Else Kristoffersdtr, f. ca. 1724 i Breivik. Elses far

1854 viet

KIRKEBOKA EKTESKAP 1854-04:
Ungkar Peder Eriksen(24), født Qualvig, bosatt Breivik, sønn av Erik Olsen. Pige Nikoline Jonsdatter, Tyrhaug, datter av John Steffensen.

BARN I EKTESKAP:

1869 døpt sønn: Johan Lindor Olai Pedersen

1869.11 03.02.1869 17.05.1869 Johan Lindor Olai E huusm Peder Eriksen Kjettvik Hjd
Nicoline Johnsdatt

Mer om JOHAN:

I 1875 bosatt som barn hjemme hos foreldrene.
1891 ft: 003 Johan Pedersen 000 1869 Rødøy - Søn ug -
Johan ble 18.oktober 1894 viet til Olea Johanna Olsdtr, bosatt Aspedal i Lurø, f. 1864. Hun var datter av gårdbruker Ole Johan Pedersen og Anne Kristine Kristoffersdtr f. 1834, Aspdal i Lurøy.

Nevnt folketellinga for Lurøy år 1900, bosatt på plassen Høidalen under gnr. 46-02 i Lurøy kommune. De er nevnt med sønnene Olaf Andreas Klæboe Johansen f. 25. juli 1895 og Peder Johansen f. 1898.

1865 døpt datter: Everine Caspare Zahl Pedersdr

1865.35 27.04.1865 10.09.1865 Everine Caspara Zahl E indst Peder Eriksen Brevik
hstr Nicoline Edrika Johnsd

Mer kom EVERINE:

1865 ft: 011 02 Everine Pedersdatter 1 Rødø Præstegj deres Datter ug
Everine døde 15.desember 1872 på plassen Kjetvikneset under gården Kjetvik 54, 7 år gammel.

1863 døpt datter: Bertine Kristine Pedersdtr

1863.22 20.03.1863 02.08.1863 Bertine Christine Jørgine E indst Peder Eriksen Brevik Hjd.
Nicoline Edrika Johnsd

Mer om BERTINE:

1865 ft: 010 02 Kristine Pedersdatter 3 Rødø Præstegj deres Datter ug

Bosatt 1875 hos foreldrene på husmannsplassen Kalvik under gården Kjetvik 54.

År 1900 er hun husmannskone på plass under gården Rønvik – Nord Åvik 48-02. Søstra Nilsine er eier av hovedbruket.

Gift med Peter Kristian Jacobsen f. 1861 i Lurøy som sønn av Jacob Gunerius Askilsen. Jakob var bror av Nilsines og Anes menn. Det var 3 søstere her som ble gift med 3 brødre.

1859 døpt datter; Edel Kristine Olea Pedersdtr

1859.62 01.09.1859 16.10.1859 Adel Christine Olea E indste Peder Eriksen Brevik
Nicoline Edrikka Johnsdatter

Mer om EDEL:

Døpt Rødøy kirke 16.oktober 1859. Konfirmert 18.juni 1876.
1865 ft: 009 02 Ædel Pedersdatter 6 Rødø Præstegj deres Datter ug
År 1875 er hun bosatt som 16 år gammel datter hjemme hos foreldrene og hjelper disse i huset.

Edel ble 4.september 1881 gift i Rødøy kirke med Kristian Fredrik Kateus Dahl Davidsen f. 9.februar 1859, sønn av David Olsen f. 1836 og hustru Kaspara.

År 1900 er hun flytta, og bosatt som husmanns- og fiskerkone på plassen Vassdal Nedre, husmannsplass under prestegården. Bor der sammen med mannen Kristian og deres 8 barn.

1857 døpt datter: Anne Pernella Jonella

1857.20 23.05.1857 05.07.1857 Ane Pernilla Jonetta E ind Peder Eriksen Brevik Hjemmedøpt
hstr Nicoline Johnsd

Mer om ANNE:

1855 døpt datter: Nilsine Josephine Eline Pedersdtr

1855.38 09.07.1855 16.09.1855 Nilsine Josephine Eline E ind Peder Eriksen Brevik
kone Nicoline Jonsd

Mer om NILSINE:

1865 er hun bosatt som 12 år gammel datter hjemme hos foreldrene som da var inderster på gården Breivik 57-01. Hun ble konfirmert 19.6.1870.
1865 ft: 007 02 Nielsine Pedersdatter 12 Rødø Præstegj deres Datter ug

18. oktober 1877 ble hun viet Rødøy kirke til ungkar og snekkermann Han Johan Greger Jakobsen, født Lurøy 1826, sønn av Jakob Gunnerius Askilsen. Han døde på gården Rønvik 48-02 18. mars 1898.

Hans var bror til søsteren Bertines Mann Peter Kristian Jakobsen og også søsteren Kanuttes mann Edvard Pareli Jakobsen. 3 brødre var her gift med 3 søstere.

1853 Sønn: Eilert Norum Pedersen

Eilert Norum Pedersen f. 28. november 1853 på gården Breivik 57-01.
Død samme sted 11.desember 1853.

ANDRE

I husholdningen til Peder Eriksen

1900 ft: Jens Andreas Gaarde Benonissen

Jens Andreas Gaarde Benonissen f. 02. oktober 1877 på gården Gjerøy, ugift fisker. Jens er sønn av Benonie Andreas Pedersen f. 26.10.1852 på Gjerøy søndre 77-03 og Sara Anna Larsdtr f. 1854.

1900 ft: Jenny Kristine Tønder Benonisdtr

1900 ft: Jenny Kristine Tønder Benonisdtr f. 1879, ugift sypike
Kirkeboka for Rødøy - viet:
21.07.1902. fisker Tobias Johan Gabrielsen, født Reppen 1880, bosatt Svinvær, sønn av husmann Gabriel Tomassen. Jenny Kristine Tønder Benonissen, født Bø 1879, datter av snekker Benoni Jensen.

1891 Ingeborg Johansdtr

1891 ft: 004 Ingeborg Jonsdtr. 000 1808 Rødøy - Lægdslem ug -

1875 ft: Ingeborg Johansdr

1875 ft: 007 01 Ingeborg Johansdatter 1803 Rødø Sogn Logerende ug Helt understøttet af Fattigvæsenet b