Gård Sleipnes (66)

MARKEDSPLASSEN

Hovedsiden

1907

Fra FALCH.ARKIVET 1907.

Dampskipsekspeditør, fiskekjøper og handelsmann Johan Kristian Mathiesen.  Han drev handel fra Myken, og hadde pakket varer for å dra innover til markedsplassen under det årlige handelstevne der.   Han var opprinnelig fra Tjong Nedre (Vollan) og hadde nok årlig vært der sammen med sin far og de øvrige "Strømdalingene".

1880 årene

1886 matrikkel

5 130c Sleipnes Markedsplads Mathias og Peter Hansssønner 0-3 0-0-1-1
(brødrene fra bruk nr 3 av gården Sleipnes)

1881

Bruk opprettet fra 66 01 den 17.9.1881. Jordboka.
Utskilt fra bnr 1,2 og 3 (fellesområde for gården Sleipnes på den tid).

Møte i Rødø formannskap anno 1877

Aar 1877 den 30. April sammentraadte Rødø Sogns Formandskab:
6) Derefter fastsattes Vin-Afgiften, for dem som drive saadan Handel paa Sleipnæs-Markedet i indeværende Aar. Skatten bliver at fastsætte til 4 Spd. = 16 Kroner for hvær, enten Udsalget skeer fra Bod eller Tælt, som stedets Lensmand har at Indfordre under Markedstiden.