Gård Gjerøy Nordre (76) - 1700

Til hovedsiden

Familiene:
1809 Kristen Kristensen (1801)
1769 Jon Nilsen, innerste
1969 Nils Andersen, Sandvigen
1755 Lars Pedersen
1744 Volqvart Moltz

76.00 Kristen Kristensen

1809

Død

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1809. Kristensen, Girøen, 66 aar. Antas å være denne person, selv om han er registert uten fornavn.

1801 FT

Bruker - Kristen Kristensen

001 01 Kristen Kristensen 65 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og nærer sig af fiskeri og skytteri
002 01 Ane Martha Riibe 65 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Lars Riibe 30 Deres søn Ugift
004 01 Niels Larsen 20 Foster søn Ugift
005 01 Ole Larsen 16 Foster søn Ugift
006 01 Lars Nielsen 55 Tjeneste dreng Gift
007 01 Marit Nielsdatter 14 Foster datter Ugift
008 01 Karen Michelsdatter 14 Foster datter Ugift
009 01 Giertrue Jonsdatter 60 Tjeneste pige Ugift
010 01 Malena Jonsdatter 71 Tjeneste pige Ugift

1780

FELLESHISTORIA 321/22:....

Dessuten hadde Johan (Pedersen, Stensland) tilegnet seg en del tekstilvarer fra en omreisende svenske eller vestgøte for videresalg."....."En slik omfarende kramkar, Rasmus Andersen Rachløv, som hadde losjert hos Kristen Kristensen Gjerøy i 1779, ble i 1780 anklaget for bytte av brennevin mot fisk og noe bukkeskinn; varer som ellers skulle sendes til Bergen."

1779

FELLESHISTORIA 304;.....

"Husandakt hører vi også om hos Kristen Kristensen, Gjerøy, på Kristi himmelfartsdag 1779. Rasmus Andersen, Haukvik, som losjerte hos Kristen, hadde forstyrret forsamlingen da han kom bøllende inn med "adskillige onde og unyttige ord".

1776

Felleshistorien 236/237:

FELLESHISTORIA, 236/37:...
"En uke eller så etter Olsok i 1776 lå den yngre og den eldre Elling Pedersen Meløy sammen med en halvvoksen dreng på brugdefiske nær Grønnøen, en øygruppe 3 mil til havs nord for Meløy, som var hyppig fredlyst av Meløys oppsittere. Fra en holme de hadde gått i land på fikk de øye på en båt med to mand som kom fra Lille Stappen, en øy hvor kobber ligger. Nærliggende Stor Stappen var et egg- og dunvær. Den fremmede båten satte seil nordover. Mistenksomme dro de dit båten hadde vært, og etter å ha funnet innmat av sel i vannet, tok de opp forfølgesen. Etter 2 mil dådde de båten, hvori Kristen Kristensen, Nord Gjerøy og Daniel Nilsen Sundøy hadde 2 nyskutte "havertner" eller storkobber samt tre børser. Ellingsene greide å karre til seg og beholde to av børsene selv om Kristen i vrede hoppet over i båten for å få dem tilbake. Dermed dro de i lag til Støtt, hvor Kristen forsøkte å bestikke Ellingsene med selkjøtt. I retten mente Kristen selv å ha vært på brugdefiske. Det var bare for å hvile seg at de hadde vært blant øyene. Da de dro nordover var det for å søke tillatelse for å skyte i Fugløyene. Etter rettsmøtet ble Kristen forlikt med Grønnøyas eiere."

1769 MR

Manntallruller 1769

69 Nordgierøen. Christen Christensen (30) mødte iche.

EKTEFELLE og BARN:

1801 FT

Ektefelle: Anne Margrethe Rieber

1801: 002 01 Ane Martha Riibe 65 Hans kone 1te ægteskab
Datter av Aaarselle Thodal Rieber - skifte 1788 Gjerøy søndre.

Anne nevnt i skifte 1776

Skifter i Rødøy:
Skifte etter Aarselle Thodal Rieber, Gjerøy Søndre, 1778:
Sønn: Peder Rieber, bosatt Qvarøen.
Barbroe Maria Rieber, død.
Barn av Barbroe: Ole Valnum, 25 år.
Berithe Maria Walnum, gift Ole Joensen, Sandvik i Salten.
Aarselle Cathrina Walnum, gift med Christen Michelborg.

Forts. datter av avdøde: Else Rieber,
død: barn av Else: Lars Rieber Hass, 23 år, bor hos Reder Rieber.
Niels Dass Hass, 13 år, bor hos Anders Dass Mehuus.

Datter av avdøde: Anna Margrethe Rieber, gift med Christen Christensen,
Nord Gjerøy.

1771 ca

Sønn: Lars Riibe

Født ca 1771
1801: 003 01 Lars Riibe 30 Deres søn Ugift

FOSTERBARN:

1801 FT

Fostersønn: Ole Larsen

Født ca 1785
1801: 005 01 Ole Larsen 16 Foster søn Ugift

1801 Ft

Fosterdatter: Karen Mikkelsdtr

Født ca 1787
1801: 008 01 Karen Michelsdatter 14 Foster datter Ugift

1801 FT

Tjenestepige: Malena Jonsdtr

Født ca 1730
1801: 010 01 Malena Jonsdatter 71 Tjeneste pige Ugift

1801 FT

Fosterdatter: Marit Nilsdtr

Født ca 1787
1801: 007 01 Marit Nielsdatter 14 Foster datter Ugift

1801 FT

Fostersønn: Nils Larsen

Født ca 1781
004 01 Niels Larsen 20 Foster søn Ugift

Antagelig denne person:
SKIFTER I RØDØY:
Skifte Melen 1794 etter Elisabeth Gillesdtr. Gjenlevende ektefelle Ole Jensen. Søster sønn. Ole Larsen Rønviken. Søstersønn: Nils Larsen Nordgjerøen. Søsterdatter: Michelina Larsdtr, formynder Christians Jakobsen Tjong.

ANDRE

1769 MR

Jon Nilsen, innerte

Manntalsrullene 1769, 69 Nord Gieerøen: Innerste Jon Nilsen (58).

1801 FT

Tjenestedreng: Lars Nilsen

Født ca 1746
1801: 006 01 Lars Nielsen 55 Tjeneste dreng Gift
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1807. Lars Nilssøn, Nordgierøen, 64 aar.

1801 FT

Tjenestepige: Gjertrue Jonsdtr

Født ca 1741
1801: 009 01 Giertrue Jonsdatter 60 Tjeneste pige Ugift

76.00 1755 Lars Pedersen Riber

1760

Lars Pedersen Riber dør her

1755 MT

Manntall 1755

Fornavn: Lars
Etternavn: Persen
Gård: Norgierøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1755 MT

Aarsdreng: Elias Kristensen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Elias
Etternavn: Christensen
Gård: Norgierøien
Sivilstand og barn: Enkemand
Over 40 år
Fødested:
Føed i Vebsen
Helse: Frisk
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Elias er født i Vefsen

Fødested:
Føed i Vebsen

1755 MT

Aarsdreng: Jon Nilsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn:Jon
Etternavn:Nilsen
Gård: Norgierøien
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 36
Fødested: i Nesna
Helse: Frisk
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Jon var fra Nesna

Fødested:
i Nesna

Kilder

Han er omtalt på side 148 i Alstahaug kanikgjeld (Mikel Jakoben). Skriv inn teksten derfra senere her.

Gårdeier

Avskrift fra ”Rødøy gjeld, dets kirke og prester med videre”, av M. Jakobsen.
Imidlertid selger og skjøder Rolquart Moltzau sin eiendes gaard 2 vog i Nord Gjerøen ”som er min kone Anne Todals odelsgaard og med hendes vilje og samtykke” til Lars Rieber for 50 rd. Og aarlig kaar, 22.6.1753. Todel brukte nu her en tid, men det gikk sterkt tilbake for han. Dørvær som han ogsaa var blitt eier av, maatte han pantsette for gjeld i 1753 til Elias Hansen Mehus i Nesne og 1755 et nytt pantebrev. Rimeligvis er det gått samme vegen med Nord Gjerøen – Riber døde 1760 – til i 1767 eiedes gaarden av Michael Rosing, prest til Hammerfest, som da selger og skjøter 2 vog i sin eiendes gaard Nord-Gjerøen til stiftsamtmann Lars Andersøn, søn av den paa Skaga i Herøy, fødte Anders Kristensen og hustru Else Larsdtr fra Onøy i Lurø. Det kan her innskytes at amtmann Lars Andersen kaldte sig Todal, men var verken i ætt eller slekt i denne familie, hans velhavende far hadde holdt han til studeringer, ved grenseoppgangen mellom Norge og Sverige i 1740-50, var han ansatt som sekretær, men for disse og andre fortjenester blev han utnevnt til stiftsamtmann paa Island, et embete han dog aldrig tiltraatte, men døde i Kjøbenhavn ugift omkring 1810. Før sin utnevnelse til stiftsamtmann kaldte han sig rett og slett Lars Andersøn. Imidlertid hørte han saavel paa fars- og morssiden til de beste famijer i Herø og Lurø.

76.00 1744 Volqvart Moltzou

1744 JB

Bruker (ene): Volqvart Moltzou

Fornavn: Volqvart
Etternavn: Moltzou
Gård: Nord Gierøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1742 SKM

Skattemanntall 1742

Fornavn: Volgvart
Etternavn: Moltzøn
År 1742
Gnr 69
Skyld: 2 vog
Personmerknader:
efter Skiøde til hans hustru Ane Todall datt: 18de Decembr. 1726
Kilde: Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1734 JB

Bruker (ene): Volqvart Moltzou

Fornavn: Volqvart
Etternavn: Moltzou
Gård; Nord Gierøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 SKM

Skattemanntall 1726

Fornavn: Solqvart
Etternavn:Moltzou
År: 1726
Gård: Nordgierøen
Skyld: 2 vog
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne Jonsdtr Todal ?

Omtale under presten 1647-1677 Jon Nielsen Todal - sine barn: ANNE - nevnt hos Erlandsen. Hornemann har henne som gift med Volgvart Moltzav på Nord-Gjerøy.

Eide gården her:

Avskrift fra ”Rødøy gjeld, dets kirke og prester med videre”, av M. Jakobsen.
”Nord Gjerøen er ogsaa av ikke ringe historiske interesse.
Den eiedes i 1690 av hr. John Nilsen Todal og fra hans bo utlagt til kjøpmann Johan Mesmacher i Bergen, og fra han i 1716 tilskjøtet Arent Olsen Storch, som derpaa solgte gaarden til Anne Johnsdtr Todal.

Den beboddes en lang tid av Joachim Moltzow – en søn av kirurgen Diderich Moltzow, som i lang tid bodde på Hernes i Bodin. Han var gift med ovennevnte Anne Todal. Etter deres frafald ): død, overdrog en av arvingene Jon Kristoffersen Todal som odelsrett til søsteren Aarselle K. Todal som var gift med Lars Pedersen Riber, kræmmer paa Husbynesset (Hun var hans 2. kone) alt for 30 rd. Ved skjøte av 1747.

76.00 plass Sandvigen: Nils Andersen

Nils Andersen - samme person som?

Bosatt en Nils Andersen på Gjerøy søndre?

1769 Mannskapsrullene

69 Nord Gierøen: Mannskapsrullene 1769: Nils Andersen (37). Sandvigen.

1754: nevnt i et skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Gjerøy 1754 etter Elling Erichsen.
Gjenlevende ektefelle Johanna Christensdtr.
Bror: Peder Erichsen, død.
Beret Pedersdtr, barn av Peder, tjener hos madam Glad, Nesna.
Anders Olsen, halvbror av avdøde Elling, selv død.
Hans Andersen, barn av Anders, Gjerøen.

Niels Andersen, barn av Anders.

Maren Andersdtr, barn av Anders.

ANDRE

1769 MR

Jon Nilsen

69 Nord Gierøen: Mannskapsrullene 1769: Joen Nilsen (36), mødte iche.

1769 MR

Sønn (?): Lars Jonsen

Kan være en sønn av han som nevnes under han. Lars Joensen (6) Abudsvig, frisk, mdøte iche.

Født i Meløy

Det er vel her Åbudsvig - en gård i Meløy. Lenke.

UPLASSERTE:

1764

Maren Nilsdtr

Avdød Sandvig 1764 Maren Nielsdtr
FRA SANDVIG UNDER NORD-GIERØE {Alder ved skrifte:} 15 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1763

Synnøve Olsdtr

Avdød Nordgierøe 1763 Syneve Olsdtr.
Alder 59 aar.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)