Gård Håkaringen (06)

Bruk nr 1

FAMILIENE:
1950 Kristian Jensen
1910 Jens Jensen
1900 Benoni Eriksen
1875 Iver Pedersen
1865 Peder Rikard Isaksen

Bruk nr 2

Olga Thyrhaug
Olai Hansen
Hans Mikalsen
Mikal Kristensen

Bruk nr 3 og 4

Alf Breivik
Nils Hansen
Hans Pedersen, senere enken Ane Melkersdtr

Aksel Johansen
Bernhard Mathisen
Karen Marie Larsdtr
Bryneld Mathias Johansen

Bruk nr 5 og videre

Paul Jensen
Ole Jæger Amandus Alexander Johansen
Kristen Kristensen
Kristian Jensen
Nancy Breivik
Bjørg Krogh

1801 og før

1767 Isak Pedersen
1744 Hans Larsen
1726 Peder Kristensen
1711 Henrik Andersen
1668 Henrik Andersen

DIV fra gården

1917

Oldfunn

OLDFUNN I RØDØY
Paa Haakaringa i Rødøy er ifølge H.Bl. fundet 2 skiferkniver i brukket tilstand, og paa Blok er fundet 3 lignende. Slike ting findes ofte, men folk tar ikke vare paa fundene, eller forstaar ikke at gjenstandene har interesse. Paa Haakaringa er tidligere fundet 2 kniver og et spydskaft, alt av skifer, som nu opbevares i Tromsø musum. (NA 22.9.1917).

1886

Haakaringen - gårdmatrikkel

Informasjon om matrikkelgård:•Fylke: Nordland
•Kommune: Radøy
•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 6
•Gammelt matrikkelnr: 65
•Navn på gård: Haakaringen
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 4

1 67a Haakaringen Jens Jensen 1-16 0-1-1-1
2 67b Haakaringen Hans Mikkelsen 0-54 0-0-13-13
3 67c Breiviken Hans Petersen 0-75 0-0-18-18
4 67d Haakaringen Mathias Jonsen 0-54 0-0-12-12

1796

Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1328 Iver 1 qværn i brug 6 s.

1725

Navn

Gårdsnavnet
b.16, s.164
6. Haakaringen. Udt. hå2kariNNen, Dat. -riNNa [hørt ræNNen">hå2ka-ræNNen]. -- Haacheringen 1723.

Er sms. af Haaka, en især i Sammensætninger alm. Form af Mands-navnet Haakon, og Ringen (rettere Rengen), der er samme Navn som GN. 79. Gaarden ligger dog ikke paa samme Ø som denne, men paa den lidt vestenfor liggende Rangsundø.

1743 (1474)

Korngjeld 1743

Futerekneskap over korngjeld i Helgeland 1743 (1774) (Rødøy):
212 23 Rødøe fierding Haakeringen Peder Christens. Husmd. betlede, Død 4 rd. 33 s

Fortidslevninger

Havnø 1936

1.
Ved "varan" østligst paa øen, ca 100 meter nord for fyrlampen, 2 røser, den nordligste ca 8 meter i tværm. 1 meter høi, paa bergknaus nær sjøen.

2.
Den anden av disse ca 5 meter i tvermaal og mere lav, længer fra sjøen. Fra begge gravhauge er uttatt sten og delvis anvendt til brygning av varder, derfra navnet Varan, Varvika og Varvikmoen, ved en skylddelingsforretning misforstaat og krevet Hvalvikmoen.

3.
Nordenfor pladsen Moen paa liten høide nær sjøen uregelmessig eller ovalrullestenshaug, ca 7 og 4 meter.

4.
Skiferspydd funden paa vestre side av gaarden ved grusing av kjørevi. (T.m).

5.
Sænkestein med indhugget fure saes funden men bortkastet, en anden med hull for snøret er indsendt til T.m. usikkert findested.

6.
Oddpartiet av skiferkniv med takket ryglinje fundet ved pløying. Grøn skifer.

7.
Lignende av rød skifer funden samtidigi, herav kun skaftenden i behold.

8.
Haandtaket av rød skiferkniv funden i aker nedenfor foreg. Forsynet med siksakornamenter.

9.
Større brudstykke av skiferkniv funden i aker vest om foreg. (Er måske den samme som senere er indkommet som funden paa Seljeaakeren.

10.
Gravstein av rullesten ved øsre ende av berghaugen østenfor gaarden og ovenfor en vik, Leirvika, ca 6 meter i tverm. og med aabent gravkammer i Øst - vestl. retning og av fuld størrelse for voksent menneske.

11.
Gravhaug av rullesten paa bergknaus i Arnvika, ca 6 meter i tverm. og med opbrudt kammer i retn. øst vest.

12.
Sænkesten med længdefure fundet i aker hvor kniven under no 6, var fjort, f. sammen med flintavfald og skriapere samt økse av samme type som Nummedals fund fra Allanenget. (sammelignet i Trondheims oldsaksamling).

13.
Skiferkniv fundet 1920.

13.
Rødbrun skiferkniv, skånlandstypen, simpelt tilhugget æmne til rett skiferkniv, fundet i flyvesand i dalen op for Vardevikmoen. Sener her fundet flint- og særlig kvartsavfalt i mængde, ogsaa skrapere.

14.
Brudst, av knvi og pilespiss f.1923.

Samtlige funn fra gaarden indsendt til Tromsø.