Fiskeværet Valvær

Fjesboksiden "Gamle og Nye Rødøt": Kurt Hansen.  13.3.2017.

Her er et bilde av min oldemor, som bar det fantasifulle navnet Kristine Regine Petrine. Hun var født i 1853, og fikk ti barn med sin mann Anton Johan Arntsen, blant dem min morfar Karl og en datter som ble døpt Maria Magdalena. Kristine levde på Valvær til hun døde, over 90 år gammel. Da dette bildet ble tatt - sannsynligvis på 1940-tallet - var hun nesten blind, og ble plassert utendørs i gyngestolen sin.

71 04 1920 Karl Andreas Olberg Arntsen

1920 bosatt Ytterøen i Valvær

Alene familie bosatt i været 1920.

1920 folketellingen (71 04 Valvær)

74 04 0007 Ytterøyen, Valvær
001 Karl Andreas Olberg Arntsen 01 1882-02-27 Valvær i Rødøy - hp e Fiskeri. (driver fiske paa Sildebaat og Motorbaat)
002 Judith Kristine Arntsen 01 1915-01-07 Valvær i Rødøy - d - Pf
003 Eline Petrine Dahl Hansen 01 1892-09-30 Værlang Rødøy - tj ug Innepike
004 Kristine Regine Petrine Arntsen 02 1852-07-16 Aspnes i Lurøy - hp e Husmandsplads
005 Alfred Olai Jentoft Arntsen 02 1883-11-26 Valvær i Rødøy - s ug Fiskeri. (driver fiske paa Sildebaat og Motorbaat)
006 Helga Asturda Bertora Arntsen 02 1880-07-14 Valvær i Rødøy - d ug Innepike hjemme

71.04 1910 Johan ANTON Gaarde Arntsen

1910 FT

Bruker og fiskehandler: Johan Anton Gaarde Arntsen

001 01 Joh. Arntsen 11.09.1853 Rødøy hf g Gbr. og fiskhandel b
002 01 Kristine Arntsen 16.07.1853 Lurøy hm g Gårdmandskone b
003 01 Helga Arntsen 14.07.1880 Rødøy d ug Håndarbeide b
004 01 Karl Arntsen 27.02.1882 Rødøy s ug Fisker b
005 01 Alfred Arntsen 26.11.1884 Rødøy s ug Fisker b
006 01 Olav Arntsen 03.10.1888 Rødøy fl s g Fisker b
007 01 Julianne Arntsen 22.10.1882 Lurøy fl g Huslig arbeide b
008 01 Bernth Arntsen 08.04.1892 Rødøy s ug Fisker b

1891 folketellingen

001 Anton Johan Gaarde Arentsen 1 1854 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Krestine Petrine Regine Karlsen 000 1854 Lurö - Hustru g -
003 Marta Pedersdatter 000 1823 Lurö - Hustruens moder e -
004 Marie Magdalene Sahl Anthonsen 000 1879 Rødøy - Datter - -
005 Helga Askerde Bergtora Anthonsen 000 1870 Rødøy - Datter ug -
006 Karl Andreas Olberg Anthonsen 000 1882 Rødøy - Søn - -
007 Alfred Olai Jentoft Anthonsen 000 1883 Rødøy - Søn - -
008 Jennÿ Kristine Viklund Anthonsen 000 1886 Rødøy - Datter - -
009 Olaf Kristian Gaarde Anthonsen 000 1888 Rødøy - Søn - -
010 August Hermand Franke Olufsen 000 1879 Rødøy - Fostersön -

Hvor fra

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kristine Regine Petrine Karlsdtr

1910: 002 01 Kristine Arntsen 16.07.1853 Lurøy hm g Gårdmandskone b

1892

Sønn: Bernt Martinus Haus? Arntsen

LINES:
1892.12G 08.04.1892 17.07.1892 Bernt Martin Haus? E husmand Johan Gaarde Arntsen 1853 Valvær Kristine Regine Petrine Karlsen 1853

1910: 008 01 Bernth Arntsen 08.04.1892 Rødøy s ug Fisker b

1891-1891

Sønn: Johan Martin Gaarde Arntsen

1891.1G 11.04.1891 11.04.1891 Johan Martin Gaarde E husmand Johan Arntsen 1853 Valvær Kristine Karlsen 1853 [Db]
Døde:
1891.5G 11.04.1891 22.04.1891 ægte Johan Martin Gaarde Johansen Valvær Valvær 11.4.1891

1888

Sønn: Olaf Kristian Gaarde Arntsen

LINES:
1889.11G 03.10.1888 02.06.1889 01.01.1889 Olaf Kristian Gaarde E husm Anton Johan Gaarde Arntsen 1853 Valvær Kristine Regine Karlsdtr 1853

1888

Datter: Jenny Kristine Viklund Arntsen

1886.41P 20.08.1886 24.10.1886 Jenny Kristine Viklund E Anton Johan Gaarde Arntsen 1853 Valvær Kristine Regine Karlsdatter 1853

1884

Sønn: Alfred Olai Jentoft Arntsen

LINES:
1884.3G 26.11.1883 25.05.1884 Alfred Olai Jentoft E husmand Anton Johan Gaarde Arntsen 1853 Valvær Kristine Regine Karlsdtr 1853

1910: 005 01 Alfred Arntsen 26.11.1884 Rødøy s ug Fisker b

1882

Sønn: Karl Andreas Oberg Arntsen

LINES:
1882.18G 28.02.1882 23.07.1882 08.03.1882 Karl Andreas Olberg E husmand Johan Gaarde Arntsen 1853 Valvær h Kristine Regine Karlsdtr 1853


1910: 004 01 Karl Arntsen 27.02.1882 Rødøy s ug Fisker b

1880

Datter: Helga Asgerda Gaarde Arntsen

LINES:
1880.43P 14.07.1880 05.09.1880 Helga Asgerda Bergthora E husmand Anton Johan Gaarde Arntsen 1853 Valvær Kristine Regine Petrine Karlsdatter 1853

1910: 003 01 Helga Arntsen 14.07.1880 Rødøy d ug Håndarbeide b

71.04 1900 Georg Gabrielsen

1900 FT

Fisker: Georg Gabrielsen

009 01 Georg Gabrielsen 14.04.1882 Rødøy fl g Fisker b

010 01 Jenny Gabrielsen 20.08.1886 Rødøy d g Huslig arbeide b
011 01 Gisle Gabrielsen 26.05.1910 Rødøy s ug Søn b
012 01 Karoline Arntsen 19.02.1842?? Rødøy fl ug Tjenestepike b

Sønn: Gisle Emil Gabrielsen

1910.20G 26.05.1910 24.07.1910 Gisle Emil E fisker Georg Eide Gabrielsen 1882 Valvær
h Jenny Kristine Johansdat 1886

71.04 1900 Petter Olai Olsen

1900 FT

Husmann: Petter Olsen

001 01 Peter Olsen 1821 Rødøy herred* Hf e Husmand med Jord b
002 01 Beret Nilsdatter 1840 Rødøy herred* Tj ug Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Nils Pedersen 1861 Melø Nor B g Gaardbruger mt
004 01 Peder Nilsen 1887 Melø Nor B ug Gaardmandssøn mt

1900 FT

001 01 Peter Olsen 1821 Rødøy herred* Hf e Husmand med Jord b

1900 FT

Tjenestepige: Beret Nilsdtr

1900: 002 01 Beret Nilsdatter 1840 Rødøy herred* Tj ug Husgjerning, Kreaturstel b

1900 FT

Midlertidig bosatt: Nils Pedersen

003 01 Nils Pedersen 1861 Melø Nor B g Gaardbruger mt

1900 FT

Midlertidig bosatt: Peder Nilsen

1900; 004 01 Peder Nilsen 1887 Melø Nor B ug Gaardmandssøn mt

1891 folketellingen

001 Petter Olai Olsen 1 1819 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Pernille Bergitte Johnsdatter 000 1812 Rödö - Hustru g -
003 Pernille Johanna Pedersdatter 000 1840 Rödö - Tjenestetyende ug -
004 Anne Marie Eide Larsdatter 000 1877 Rødøy - Fosterdatter - -

71.04 1875 Arnt Eliassen

1875

Skifte etter Arnt Eliassen som er død

Skifter i Rødøy:
Skifte gården Valvær etter Arnt Eliassen. Døde 20.februar 1875. Marie Rasmusdatter, ektefelle. Barn: Hans Olai Arntsen (29), Theodor Arntsen (25), Anthon Johan Arntsen (21), Karoline Arentsdatter (30).

1875

Arnt Eliassen dør her

Døde KB: 1875.6 26.02.1875 bygselm ugift Arent Eliassen Valvær 63

1865 FT

Husmann med jord: Arnt Eliassen

001 01 Arent Eliasen 50 Rødø Præstegjeld Husfader g Husmand med Jord
002 01 Maria Rasmusdatter 55 Thronhjem hans Kone g
003 01 Hans Arentsen 20 Rødø Præstege. Deres Søn ug hjælper Faderen med Fiskeriet
004 01 Theodor Arentsen 15 Rødø Præstege. Deres Søn ug
005 01 Johan Arentsen 12 Rødø Præstege. Deres Søn ug

Hvor fra - Arnt Eliassen

Arnt var sønn av Elias Olsen og Riborg Kristiana Einarsdtr. Lenke til Kvitnesvik.

1878

Kaarenke Maria Rasmusdtr før her

1878.3P 03.04.1878 15.05.1878 kaarenke Maria Rasmusdatter Melhus Præstegjeld Valvær 1811

1875 FT

Husmannskone, enke: Maria Rasmusdtr

001 01 Maria Rasmusdatter 1810 Melhus S. og Pr. hm e Husmandsenke, Viktigste Næringsvei Indtægter af gjeldbrug b
002 01 Hans Arntsen 1845 Rødø S. og Pr. Hendes s e Driver Sjøbrug b
003 01 Theodor Arntsen 1850 Rødø S. og Pr. Hendes s ug Driver Sjøbrug b
004 01 Johan Arntsen 1853 Rødø S. og Pr. Hendes s ug Driver Sjøbrug b
005 01 Anthonethe Jensdatter 1856 Rødø S. og Pr. Tjænestepige ug Tjænestepige b

1875 FT

Sønn: Hans Arntsen

1875; 002 01 Hans Arntsen 1845 Rødø S. og Pr. Hendes s e Driver Sjøbrug b

1875 FT

Sønn: Teodor Arntsen

1875: 003 01 Theodor Arntsen 1850 Rødø S. og Pr. Hendes s ug Driver Sjøbrug b

11875 FT

Sønn: Johan Arntsen

1875: 004 01 Johan Arntsen 1853 Rødø S. og Pr. Hendes s ug Driver Sjøbrug b

1875 FT

Tjenestepike: Antonette Jensdtdr

1875; 005 01 Anthonethe Jensdatter 1856 Rødø S. og Pr. Tjænestepige ug Tjænestepige b

71.04 1880 Lars Gulbrandsen

1900 FT

Bosatt Gjesøy

Bosatt på en husmannsplass under gård Gjerøy (72.11):
005 02 Lars Ribe Gudbrandsen 1836 Rødøy herred* Hf Inderst g Tømring og Snedkring (Hustømmermand og Snedker) b
006 02 Elen Nilsdatter 1831 Mo, Helgeland Nor Hm Inerstkone g b

Meløy gård og greng:

MELØY BYGDEBOK, GÅRDSHISTORIE, SIDE 89:
Omtale av gården - gnr. 2, bnr. 9 "Skippervika", av skyld 0,17 mark. "Det var Henrik Larsen som i 1886 fikk eiendommen utskilt fra bnr. 8, og som ble den første eier. Før hadde Lars Ribe bodd her. Lars giftet seg med enken etter Henrik Bye, Ellen Nilsdatter. Han hadde tidligere eid Svinvær, men greide ikke å sitte med stedet. Det var Henrik Bye som først bygget på bnr. 9. Huset han bygde er omgjort til den fjøsen som står idag. Navnet Skippervika finner vi først ved folketellingen i 1875, men det er nok et eldre navn".

1875 FT

Eier og handelsmann: Lars Gulbrandsen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Lars Gulbrandsen 1837 Rødø S. og Pr. hf g Husmand Selveier, Handelsmand og driver Sjøbrug b
002 01 Sandrine Martiniusdatter 1830 Buksnæs S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Johan Larsen 1865 Buksnæs S. og Pr. Deres s I Forældrenes Brød b
004 01 Elias Larsen 1864 Buksnæs S. og Pr. Deres s I Forældrenes Brød b
005 01 Elioth Larsen 1875 Rødø S. og Pr. Deres s I Forældrenes Brød b
006 01 Emelie Larsdatter 1862 Buksnæs S. og Pr. Deres d I Forældrenes Brød b
007 01 Kristine Larsdatter 1872 Rødø S. og Pr. Deres d I Forældrenes Brød b
008 01 Erik Eriksen 1843 Byen Stavanger Dræng ug Hjælper med Sjøbruget b

Hans mor ble som enke gift på nytt

SE FAMILIEN FORAN HER
1865: 001 01 Arent Eliasen 50 Rødø Præstegjeld Husfader g Husmand med Jord
1865: 002 01 Maria Rasmusdatter 55 Thronhjem hans Kone g

1840

Skifte etter hans far

SKIFTER I RØDØY:
Skifte 1840 på gården Gjerøy Nordre etter Gulbrand Olsen. Ektefelle Marie Rasmusdtr. Barn: Ole Gulbrandsen (5), Lars Ribe Gulbrandsen (4) og Serine Gudbrandsdtr (7). Formynder for alle 3 barna er Anders Dass Sundøy.

EKTEFELLE (1) og BARN:

1880

Kone Sandrine Marthiniusdtr dør her

1880.15P 09.09.1880 17.09.1880 gift kone Sandrine Martinusdatter Vesteraalen Valvær 1833 Tæring.