Gård Nordfjordholmen (27) - 1801 og før

27.00 1799 Kristen Andersen

1799

Kristen Andersen - skifte etter han

Skifter i Rødøy:
Skifte 1799 Nordfjordholmen etter Christen Nordfjordholmen.
Gjenlevende ektefelle Marith Thomasdtr.
Barn; Peder Christensen.
Jakob Christensen.
Adrianne Christensdtr.
Malene Christensdtr.
Johanna Christensdtr. T
Tomas Christensen (død), men etterlater seg 2 barn;
Johan Tomassen og
Elisabeth Tomasdtr.

1799

Kristen Andersen - død

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1799. Christen Andersen, Nordfiord, 79 aar.

1771 ca

Datter: Johanna Kristensdtr

Født ca 1771.
FOLKETELLINGA 1801:
Johanna er bosatt som tjenestejente hos Jakob Kristiansen på Nordfjordholmen 27-1. Hun nevnes som 30 år gammel og er ugift.

1759 ca

Jacob Kristensen

Født ca 1759.
Omtalt som bruker foran.

1756 ca

Sønn - Peder Kristensen

Født her 1756.
Senere bruker av gården Nordfjordnes (26). Lenke dit.

1755 ca

Datter: Malena Kristensdtr

Nevnt i skiftet etter faren 1799.
1801 er hun bosatt på gården Hamarøy 29-01.

FOLKETELLINGA 1801: Tjenestejente hos husbonde Jon Sjursen og kona Berit Johanna Pettersdatter på gården Hamarøy 29-1. 46 år gammel. Ugift.

1753 ca

Datter: Andrina IRandine) Kristensdtr

Født ca 1753

1750 - 1789ca

Sønn: Thomas Kristensen

Født ca 1750.
Omtalt med familie nedenfor her.

1782

Felleshistorien

Felleshistoria side 218:
Gården Norfjordholmen er beskrevet under tidligere bruker Jakob Hansen og Nils Monsen. Da lenmannen og 5 lagrettemend kom dit i slutten av september 1782 traff de Kristen Andersen, den ene av to oppsittere. Der var et lite og magert åkerland av blekksort jord hvor det kunne sås ialt 2 tønner, men sjelden avles det dobbelte. Som oftest frøs avlingen da "de høye omkringliggende fjell innesluttet plassen slik at solen kun en ganske kort tid på sommeren kan skinne der". Enga var liten og skrinn, men fra en " god og vidløftig" utmark kunne med besvær en del for samles slik at hver oppsitter kunne fore 4 kyr og 10 småfe. Ved hjelp av skogen kunne så mange som 16 småfe fores. Her var løvskog nok til brendsel, men ikke hustømmer. Tømmeret måtte hentes fra Rana, 10 mil unna. Som nevnt var imidlertid den største ulempen isen. Den gjorde det nermest umulig å bruke sjøen om vinteren.

Felleshistorien

Felleshistoria 332:
..."Folk i beskjedne kår, slik som Marit Tomasdatter og Kristen i Nordfjordholmen, som ellers eide knapt mere enn sine få husdyr i tillegg til stuen de bodde i, kunne varme seg med en eskeovn; en ovn laget av klebestein."

27.00 1789 Tomas Kristensen

1789

Skifte etter Tomas Kristensen

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Nordfjordholmen 1789 etter Thomas Christensen.
Gjenlevende ektefelle Maren Kristensdtr.
Barn: Christen Pedersen (5). Verge er farbror Peder Christensen Nordfjordholmen.
Thomas Thomassen (3).

Ektefelle: Maren Kristensdtr

Gjenlevende ektefelle 1789: Gjenlevende ektefelle Maren Kristensdtr.

1789 ca

Sønn: Kristen Tomassen

Nevnt i skifte etter faren 1789: Barn: Christen Pedersen (5). Verge er farbror Peder Christensen Nordfjordholmen.

1786 ca

Sønn: Tomas Tomassen

Født ca 1786.
Nevnt i skiftet etter faren 1789: Thomas Thomassen (3).

1782 ca

Datter: Elisabet Tomasdtr

Født ca 1782.
Ikke nevnt i skiftet etter faren 1789.

1780 ca

Sønn: Johan Tomassen

Født her ca 1780.
Nevnt i skiftet etter faren 1789: Thomas Thomassen (3).