Gård Segelfor (63) 08 -15

63.08 Strandvik

Eier: Bert Thyrhaug

1950

Ukjent eier

Skyld av 1 øre (tomt).
Matrikkelutkastet av 1950.

63.09 Vonheim

2009

Eier: Bjørg Krogh

Gnr 6. bnr 8 er overdradd fra Bjarne Krog Lorentsen til Bjørg Krogh (19.02.2009).
Overdragelsen omfatter også Gnr 63, bnr 9).

Eier: Bjarne Lorentsen

Tomt, skyld av 1 øre ved matrikulering.

63.10 Blendheim

Eier: Lorents Lund Lorentsen

Tomt, skyld av 1 øre ved matrikulering.

63.11 Skogly

2001

Overdradd

Gnr 63, bnr 11 er overdradd fra Peder Olai Seines til Thor Karolius Seines og Hanna Margrethe Hjemdal (27.06.2001),

2001

Overdradd

Gnr 63, bnr 11 er overdradd fra Nanna N Seines til Peder Olai Seines (27.06.2001).

2001

Overdradd

ANDEL av gnr 63, bnr 11 er overdradd fra Bernhard Hammervoll til Nanna N Seines (27.06.2001).

Eiere: Bernhard Hammervoll og Hanna Seines

Tomt, 1 øre ved skyldsetting.

63.12 Havmoen

Eier: Bernt Thyrhaug

Tomt, 1 øre skyld ved matrikulering.

63.12 Skogly

Eier: Odd Thyrhaug

Tomt, 1 øre skyld ved matrikulering.

63.14 Nyvon

2006

Eier - Daniel Olsen

Eier før - Gurine Engen

Eier: Sigurd Engen

1957

Utskilt fra bnr 1

Formeld den 10.1.1967.

63.15 Asply

Eier: Gunnleif Olsen

Tomt. 1 øre i skyld ved matrikulering.

1969

Utskilt fra bnr 1

Formeldt den 24.4.1969.