Gård Melfjorden (25) bruk nr 05 -07

STORVASSDALEN

25.05 Storvassdal

2017

Andel overdradd

Andel av gnr 25, bnr 5 er overdradd fra Kristine Forsmo til Kjell Eivind Forsmo (11.05.2017).

1950

Eier - Lyder Forsmo

Skyld av 18 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

25.05 (85e) - Bendik Larsen

1875 FT

Eier og bruker - Bendik Larsen

001 01 Bendik Larsen 1808 Vefsens Pr. hf g Gaardbruger, Selveier, Fisker b
002 01 Anne Olsdatter 1818 Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Johan Bendiksen 1853 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
004 01 Olea Bendiksen 1849 Rødø Pr. d ug Hjælper Faderen b
005 01 Dorthea Johannesdatter 1853 Rødø Pr. tj ug Tjenestepige b

Utsæd/husdyr:

Bruker: Bendik Larsen
Utsæd: by1 ha1 po3
Husdyr: he1 ku4 ka2 få6

25.05 (85e) - Ole Pedersen

1886

Matrikkel

5 85e Storvasdalen Ole og Eleasar Pederssønner 0-5 0-0-2-2

1875 FT

Husmann - Ole Pedersen

006 02 Ole Pedersen 1838 Rødø Pr. hf g Husmand md Jord, Fisker b
007 02 Lovise Larsdatter 1849 Rødø Pr. Hans Kone g b
008 02 Lise Olsen 1871 Rødø Pr. d b
009 02 Kristine Olsen 1873 Rødø Pr. d b
010 02 Anne Olsen 1875 Rødø Pr. d b
011 02 Karen Larsdatter 1862 Rødø Pr. Pleiebarn Hos No. 6 b

Utsæd/husdyr:

Ole Pedersen
Utsæd: by1/5 po1
Husdyr: ku1 få4

25.05 85 (a-b-c) Storvasdal - Kristian Larsen

1875 FT

Husmann - Kristian Larsen

001 01 Kristian Larsen 1843 Rødø Pr. hf g Husmd md jord, Fisker b
002 01 Anne Pedersdatter 1851 Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Lyder Kristiansen 1873 Rødø Pr. s b
004 01 Anna Kristiansen 1875 Rødø Pr. d b
005 01 Bernt Olsen 1862 Mo Pr. Pleiebarn Forsørges af No. 1 b
006 01 Birgithe Olsdatter 1821 Rødø hfs Moder e Forsørges af No. 1 b
007 01 Lorentse Larsdatter 1859 Rødø tj ug Tjenestepige b

Utsæd/husdyr:

K. Larsen
Utsæd: by1/16 po3
Husdyr: ku2 ka1 få8

25 - Plass Storvatne

1876

Skifte etter en NEVØ - Lurøy

Skifter i Lurøy:
Skifte på gården Lurøy i Lurøy 1878 etter Anders Johan Christian Gabrielsen, ugift person.
Født 21.august 1846 paa Tortenvig av foreldre Gabriel Nilsen og Sigrid Andersdatter.
Utflyttet til Lurø 1867.
Omkom 24.mars 1876 ved at falde ombord fra Skonertskib "Kaleb" af Stavanger paa reise fra New York til Stettin.
Ane Katrine Andersdater, enke, moster, Kongsvig i Lurø.

Lars Andersen, død, morbror. Svartvardal i Melfjord i Rødøy.
Var gift med Birgithe Olsdtr.
Christian Anders Larsen, barn av Lars. Født 1844. Svartvardal i Melfjord i Rødø.
Gjertrud Christine Marie Larsdatter, barn av Lars, gift med Peder Johansen, Yttern i Mo. f. 1842.

Olea Katrine Larsdatter, barn av Lars: gift Øven Christensen, Sandvik i Rødø. Født 1846.

Lovise Bergitte Larsdatter, barn av Lars, gift med Ole Pedersen, Melfjord i Rødø. Født 1849.
Sara Anna Larsdatter, barn av Lars. Født 1854 Melfjorden.
Karen Dorthea Larsdatter (16) barn av Lars, født 1862. Melfjorden.

1870

Lars Andersen - Skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Melfjorden 1870 eter Lars Andersen. Ingen navn nevnt.

1865 FT

Husmann - Lars Andersen

001 01 Lars Andersen 46 Mo Præstegjæld g Husmd med Jord
002 01 Bergitte Olsdatter 40 Rødø Præstegjæld hans Kone g
003 01 Kristian Larsen 21 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
004 01 Anders Larsen 15 Rødø Præstegl deres Søn ug
005 01 Lovise Larsdatter 17 Rødø Præstegl deres Datter ug
006 01 Sara Larsdatter 10 Rødø Præstegl deres Datter ug
007 01 Karen Larsdatter 4 Rødø Præstegl deres Datter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Lars Andersen
Utsæd: po3
Brukers yrke: Husmd med Jord
Husdyr: ku1 få6 gj4

1865 FT

Ektefelle: Bergitte Olsdtr

1865: 002 01 Bergitte Olsdatter 40 Rødø Præstegjæld hans Kone g

1844 ca

Sønn: Kristian Larsen

1865: 003 01 Kristian Larsen 21 Rødø Præstegjæld deres Søn ug

Sønn: Anders Larsen

1865: 004 01 Anders Larsen 15 Rødø Præstegl deres Søn ug

Datter: Lovise Larsdtr

1865: 005 01 Lovise Larsdatter 17 Rødø Præstegl deres Datter ug

Datter; Sara Larsdtr

1865: 006 01 Sara Larsdatter 10 Rødø Præstegl deres Datter ug

Datter: Karen Larsdtr

1865: 007 01 Karen Larsdatter 4 Rødø Præstegl deres Datter ug

1842

Datter: Gjertrud Kristine Marie Larsdtr

Født i Vasvik den 17.4.1842.

Mer om Gjertrud:

RANA BYGDEBOK, GÅRDSHISTORIA, GÅRDEN YTTEREN (131), PLASS RABBEN (MOEN), SIDE 438: ...."Per Johan Johannessa fra Storsteinlia f. 1840, død 1928, fikk 17.10.1867 husmandsseddel på en del av Hauabekkmyra med Moen. Skomaker. Gift 1865 med Gjertrud Kristine Marie Larsdatter fra Rødøy, født 1841, d. 1809. 7 døtre (2 døde små) og 4 sønner (1 død liten). Sønnen Alfred Berg Pedersen f. 1884 er husmann etter faren. Gift 1907 med Albertine B. Edvardsen fra Lurøy. 6 sønner og 2 døtre".

1819

Kom fra Mo prestegjeld

Nevnt folketellingen 1865 som født i Mo Prestegjeld.

Same

Nevnt i tellingen 1865 med følgende merknad: Fuld Fin, men forstaar kun Norsk.

SMISKARET

25.06 Smiskaret - Jens Eliassen

1950

Eier: Jens Eliassen

Skyld av 15 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

25.06 Smiskaret - Adolf Antonsen

1910 FT

Innerste og fisker: Adolf Antonsen

018 02 Adolf Antonsen 06.02.1881 Rødøy hf g Fisker, Inderst f
019 02 Helga Johansen 27.02.1886 Rødøy hm g Fiskerkone b
020 02 Berna Adolfsen 17.05.1907 Rødøy d ug Datter (barn) b
021 02 Aslaug Adolfsen 15.05.1908 Rødøy d ug Datter (barn) b
022 02 Halfdan Adolfsen 27.05.1909 Rødøy s ug Søn (barn) b

Ektefelle: Helga Katinka Sal Johansen

Født den 27.2.1886 på gården Nordfjordnes 26-01.
Datter av Johan Peder Kristian Martens Johansen og Amalie Birgitha Hagen Hågensdtr.

1910: 019 02 Helga Johansen 27.02.1886 Rødøy hm g Fiskerkone b

25.06 Smiskaret - Albert Eliassen

1910 FT

Innerste og fisker: Albert Eliassen

016 02 Albert Eliassen 23.08.1882 Rødøy hf g Fisker, Inderst b
017 02 Antona Johansen 19.09.1889 Rødøy hm g Fiskerkone b

25.06 Smiskaret - Johan Johansen

1910 FT

Bruker og fisker: Johan Johansen

001 01 Johan Johansen 13.08.1860 Rødøy hf g Gaardbruker & fisker b
002 01 Amalie Haagensen 22.02.1865 Rødøy hm g Gaardbrukerkone b
003 01 Aagot Johansen 02.09.1894 Rødøy d ug Kokkepige b
004 01 Olaf Johansen 02.06.1888 Rødøy s ug Fisker b
005 01 Alfons Johansen 13.11.1896 Rødøy s ug Fisker b
006 01 Gisle Johansen 11.06.1899 Rødøy s ug Søn (barn) b
007 01 Bertha Johansen 09.04.1898 Rødøy d ug Datter (barn) b
008 01 Thorolf Johansen 02.02.1905 Rødøy s ug Søn (barn)

1910 FT

Midlertidig bosatte - notfiskere

009 01 Johan Andersen 06.03.1862 Rødøy b g Gaardbruker, Notfisker mt
010 01 Jentoft Johansen 28.01.1890 Rødøy b ug Fisker mt
011 01 Hartvik Hartviksen 16.02.1894 Rødøy b ug Fisker mt
012 01 Johan Olsen 29.11.1859 Rødøy b g Gaardbruker & fisker mt
013 01 Sigurd Johansen 26.08.1888 Rødøy b ug Fisker mt
014 01 Mikal Haagensen 25.03.1861 Rødøy b g Gaardbruker & fisker mt
015 01 Edrikke Olsdatter 22.07.1898 Rødøy b ug Skolebarn, Fors. husmand mt

FAMILIEN kom fra Nordfjordnes

Er omtalt på gården Nordfjordnes 26-01 ved tellingen 1900.

25.06 Smiskaret - Martha Pedersdtr

1900 FT

Eier og bruker - Mathea Pedersdtr

001 01 Mathea Pedersdatter 1852 Mo i Helg. Nor Hm g Gaardbrugerkone S b
002 01 Peter Eliasersen 1879 Mo i Helg. Nor S ug Gaarsdreng og Fisker b
003 01 Karolius Eleasersen 1881 Rødøy herred* S ug Fisker b
004 01 Marie Eleasersdatter 1885 Rødøy herred* D ug Kokkepige b
005 01 Elise Eleasersdatter 1888 Rødøy herred* D ug Datter b
006 01 Olaf Eleasersen 1890 Rødøy herred* S ug Søn b
007 01 Kristine Eleasersdatter 1893 Rødøy herred* D ug Datter b
008 01 Anna Eleasersdatter 1895 Rødøy herred* D ug Datter b
009 01 Signe Eleasersdatter 1897 Rødøy herred* D ug Datter b

1886

Matrikkel

6 85f Smiskaret Eleasar Pedersen 0-15 0-0-6-6

Datter av Mathea: Pernille Kristine Eliazersen, g. Hoff

Lenke til Melen hvor hun og ektefellen er omtalt.KIRKEBOKA VIET 1900:
Viet 06.11.1900 - fisker Ole Martin Larsen Hoff, født Forsdal 1877, bosatt Forsdal, 1.ekt. Sønn av gårdbruker Lars Larsen Hoff. Tjenestepike Pernille Kristine Eleazersdtr, født Mo på Helgeland 1877, 1.ekt. Datter av gårdbruker Elezer Pedersen.

Datter av Mathea; Elise Mathilde Eleazersen g. Jakobsen

Gift med Tønder Andreas Dahl Jakosen fra gården Evik. Familien bodde fra 1928 på gården Tjong Øvre - bnr 27 Solbakken.

MATMORTEIGEN

25.07 Matmorsteigen - flere eiere

2002

Eiere - Tore Ytterdal og Gry Føyerland Blix

Gnr 23, bnr 1 er solgt for kr 900.000 fra Terje Mostad til Tore Ytterdal og Gry Føyerland Blix (04.01.2002), Salget omfatter også gnr 25 bnr 7.

002

Eier - Terje Mostad

Gnr 23, bnr 1 er solgt for kr 900.000 fra Terje Mostad til Tore Ytterdal og Gry Føyerland Blix (04.01.2002), Salget omfatter også gnr 25 bnr 7.

1950

Eiere er Kristian Sandvik med flere

Skyld av 10 ør
Matrikkelutkastet av 1950.