Hvor finnes familiene?

Hovedside

Foreløpig oversikt - flere blir flyttet til andre sider senere

Familiene

71.01

Bruk nr 1 "Øvregård"

1950 Konrad Hansen
1910 Hans Johansen
1906 P.M. Hansted (eier)
1875 Nikolai Pedersen (fisker)
1865 Johan Arntsen
1936 Jens Jørgensen

71.02

Bruk nr 2 "Bortre-gård"

1950 Penny Eriksen (eier og bruker)
1910 Erik Trondsen (eier og bruker)
1875 Sivert Johnsen (leilending)

71.03

Bruk nr 3 "Nergaard"

2006 Emma Helene Lunheim
2006 Alfhild Lunheim
1950 Einar Eliassen (eier)
1910 Elias Johansen
1900 Johan Arntsen (matrikkel 1886)
1865 Tomas Kristian Pedersen
1801 Peder Nilsen
1801 Rasmus Olsen (holdsmann)

71.04

Bruk nr 4 "Valvær"

1910 Johan Anton Gaard Arntsen
1900 Georg Gabrielsen (fisker)
1900 Petter Olsen (Husmann)
1875 Arnt Eliassen
1875 Lars Gulbrandsen (eier)

71.05

Bruk nr 5 "Solbakken"

2006 Veslemøy Nilssen Meisler (kjøper)
2006 Emma Helene Lunheim Nilsen (selger)
1950 Hans D. Nilsen
1910 Anna Nilsen (eier)
1875 Johan Nilsen (husmann),

71.06

Bruk nr 6 Jutøyhatten

Fyret

71. 07-08

Bruk 7 og 8

Utheim:
1950 Emil Eliassen
1910 Johan Kristian Mathisen
Småhaug:
Petter Moe

Husmenn og strandsittere

Husmenn og strandsittere under bruk 1 og 2

1910 Mons Kristensen
1900 Johan Bernhoft Hansen
1900 Tomas Nikolaisen
1875 Peder Tomassen
1875 Mathias Augustiniussen
1875 Fredrik Sivertsen

Husmenn og strandsittere - andre

1910 Josefine Edvardsen
1910 Mathias Bernhoft
1910 Elise Nygård med ektefelle i USA
1910 Adolf Hansen
1910 Edvard Olsen
1910 Johan Bernhoft
1891 Lars Andersen
1891 Isak Torrissen
1891 Hans Martin Johansen