Gård Breivik (57) bruk nr 2 side 2

Hovedsiden

08 Daniel Ebenhard Johannessen
07 Kristian Lorents Tønder Sørensen
06 Kristen Øvrebø, leilending
06 Israel Israelsen, innerste

57.02.08 - Daniel Ebenhard Johannessen

57.02. 07 - Kristian Lorents Tønder Sørensen

1875 FT

Bruker - Kristian Sørensen

001 01 Kristian Sørensen 1824 Trænen Sogn hf g Bygselmand Grdbrg., Fisker b
002 01 Olina Johannesdatter 1841 Lødingens Pr. Kone g b
003 01 Karolius Kristiansen 1870 Rødø Sogn s b
004 01 Johan Kristiansen 1872 Rødø Sogn s b
005 01 Benjamin Kristiansen 1874 Rødø Sogn s b
006 01 Hellena Kristiansdatter 1861 Lødingens Pr. d b
007 01 Johanna Kristiansdatter 1863 Rødø Sogn d b
008 01 Dina Kristiansdatter 1865 Rødø Sogn d b
009 01 Johanna Larsdatter 1840 Rødø Sogn Tjenestepige ug b

Utsæd/husdyr:

Datter: Kristine Louise

57.02.06 - Kristen Øvrebø

1898

Maren Abrahamsdtr dør

Kirkeboka for Rødøy – døde:
Maren Abrahamsdtr, fattiglem, husmannsenke, født 1814 Meløy (Glommen?), død Kila hos sønnen Peter 08.01.1898. Gravlagt 12.1.1898. Jordfestet 24.9.1899.

1875 FT

Tellingen 1875

Folketellinga 1875:
I 1875 (22-31) er familien bosatt på gården Kila, Matr. nr 122b Jægthaugmoen. Kristen bor der med kona Maren og en fostersønn Adolf Edevaldsen f. 1867 i Meløy. Sønnen Kristen er bosatt i egen husholdning samme sted med kona Julianna Kristensdtr. De har 1 barn.

1865

Leiledning her

Kristen er her på Breivik, leilending under handelsmann Olaus Jæger. Han overtar bruket etter at Kristoffer Bertelsen døde året før.

1865 FT

Bruker - Kristen Øvrebø

001 01 Kristen Øvrebø 56 Lysters Præstegj g Gaardbruger Leil
002 01 Maren Abrehamsdatter 51 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Petter Kristensen 13 Rødø Præstegj deres Søn ug

Utsæd/Husdyr:

Bruker: Kristen Øvrebø
Utsæd: by1 po3
Brukers yrke: Gaardbruger Leil
Husdyr: ku4 få8 gj8

1845

Ektefelle: Maren Abrahamsdtr

Ekteskap:
Kristen var gift 1845 med Maren Abrahamsdtr f. 1814 i Meløy.

Maren var 1838 tjenestejente på prestegården på Rødøya. Hun fikk datteren Kaspara Johanne Kristine Pedersdtr f. 19.april 1839 på gården Selvågen. Barnefar i kirkeboka var drengen Peder Andersen. Ifølge familietradisjon er det imidlertid sognepresten Ingier som skal være den biologiske far (Døde på Prestegården 20.08.1839 af slag forened med blodstyrtning.)

Drengen Peder Andersen druknet på havet 30 år gammel, 18.9.1839 sammen med en annen. Han ble funnet og gravlagt. Peders bosted var da Våga. Kaspara ble gift med David Johan Olsen(1836-1929) og er nærmere omtalt under plassen Vasdal øvre.

1842

Sønn: Peder Andreas Kristian Kristensen

Født den 9.7.1842 på gården Ørnes i Meløy.
Finner han ikke 1865 og 1875 i Rødøy/Meløy.

1844

Sønn: Edvard Kristian Kristensen

Født 27.7.1844 på Ørnes i Meløy.Det er antagelig den Edvard Christensen, 22 år gammel, som 1865 er tjenestekarl hos selveiende gårdbruker og fisker Peder Andersen på lnr 211 Stien i Meløy kommune. Finner han ikke 1875 i Meløy og Rødøy.

1850

Hans Nikolai Kristensen

Født den 31. mars 1850 på Ørnes i Meløy.
Døpt Meløy kirke den 5.mai 1850. Hans far nevnes i den anledning som ??smed.
Faddere ved dåp:
Jens Johan Saura, Einar Pedersen Spilleren, Peder Olsen Seterenget, Ingeborg Klæboe Ørnes og Stine Lasarusdtr Halsos.

1853

Sønn: Petter Mathias Hagefup Kristensen

Født den 30.10.1853 på Ørnes i Meløy.(i tidligere kilder er han nevnt født 1.11.1854. I avskrift av kirkeboka for Meløy som finnes på INTERNETT – er fødselsdato 30.10.1853 og dåps dato 7.5.1854)

Ved dåp 1854 er faddere: Gaute Pedersen Spillerdahl, Hans Olsen Ørnes, Bergithe Andersdtr, Ørnes. Judithe Andersdtr Ørnes.

Ved folketellinga 1865 er han bosatt hos foreldrene på gården Breivik 57-02.

Petter ble gift med Julianna Kristensdtr f. 1852 i Rødøy.
Han bodde 1875 hos foreldrene i Kila og 1900 på plassen Makauran under gården Segelfore.

Petter dør sistnevnte sted 18.juni 1940 og blir gravlagt på Tjong Nedre 23.juni 1940.

1875 FT

FOSTERSØNN: Adolf Edevardsen

I 1875 (22-31) er familien bosatt på gården Kila, Matr. nr 122b Jægthaugmoen. Kristen bor der med kona Maren og en fostersønn Adolf Edevaldsen f. 1867 i Meløy.

1809 ca

Kristen - hvor fra

Født ca 1809 i Lysters prestegjeld.

57 06 00 1875 Israel Israelsen

1885

Familien reiser til Nord Amerika

Husmann. Utvandra fra gården Kila til USA. Utvandra sammen med kona Berit og barna Sara og Bergine.

1881

Bosatt Kila

KIRKEBOKA DØPTE 1881-42:
Husmandsfamilie bosatt i Kila.

1875 DR

Innerste - Israel Israelsen

004 02 Israel Israelsen 1834@1844 Mo Pr. Logerende hf g Inderst, Fisker b
005 02 Berith Monsdatter 1844 Rødø Sogn Kone g b
006 02 Jensine Danielsdatter 1865 Rødø Sogn No. 5s d b

Utsæd/husdyr:

Israel Israelsen
Utsæd:
Husdyr: ku3 få6

1873

Ektefelle - Beret Marie Lise Monsdtr

RØDØY KIRKEBOKA VIET 1873:
Viet 07.09.1873 - unkar Israel Mathias Israelsen, bosatt Nordfjordholmen, født Mo prestegjeld 1833, 38 år. Sønn av Israel Israelsen Fykkjøn. Enke Berith Maria Eline Monsdtr, bosatt Nordfjorholmen, f. 1844, 29 år, datter av Mons Larsen.

1843

Beret Marie Lise Monsdtr

Beret var født på gården Nordfjordholmen 13. mai 1843. Hun var datter av Mons Olai Larsen og Matsi Kirstine Paulsdtr. Brukere der. Lenke dit.

1877

Datter: Sara Dorthea Marie Israelsdtr

Født på gården Kila i Rødøy den 18.7.1877. Utvandret til Nord Amerika 1883 sammen med søster og foreldrene.

1865

Beriths datter: Jensine Danielsdtr

006 02 Jensine Danielsdatter 1865 Rødø Sogn No. 5s d b

Israel - hvor fra

Innflytter fra Rana.