Gård Breivik (57)

Bruk nr 2 side 2

Hovedsiden

08 Daniel Ebenhard Johannessen
07 Kristian Lorents Tønder Sørensen
06 Kristen Øvrebø, leilending
06 Israel Israelsen, innerste

57 02 08 1891/1920

DANIEL EBENHARD JOHANNESSEN, selveier

1891 ft: 001 Daniel Johansen 1 1855 Melö Herred - Familiens overhode g

1891 dør

Daniel dør på gården Breivik 57-03 i 1891. Han nevnes i matrikkel 1891, også matrikkel 1911. Det tok etter det en forstår lang tid før neste bruker ble formell eier av gården.

JB mener å ha hørt at da hans bestefar Petter Davidsen kjøpte bruket, ble gården betalt til Daniels halvbror – Johan Danielsen på Svinvær. Det kan være at han hadde lånt penger til halvbroren ved kjøpet av gården.

1891 folketellingen (071/118b)

001 Daniel Johansen 1 1855 Melö Herred - Familiens overhode g -
002 Ane Jakobsdtr 000 1857 Rødøy - Hustru g -
003 Karolius Danielsen 000 1883 Rødøy - Søn - -
004 Olava Danielsdtr 000 1885 Rødøy - Datter - -
005 Mathilde Danielsdtr 000 1888 Rødøy - Datter - -
006 Krestian Sörensen 000 1828 Trænen H. - Selv Hovedperson, Kaarmand e-mand -
007 Benjamin Krestiansn 000 1874 Rødøy - Søn, Krarmandens Sön ug -
008 Johanna Larsdtr. 000 1840 Rødøy - Tjenestetyende, Kaarmandens Tjenestepige ug

1887 skjøte

Daniel får skjøte på gården Breivik 57-02 fra Skifteretten, Ole Jægers dødsbo, datert og tinglyst 31.mai 1887. Han kjøper bruket for kr 500.

1875 folketellingen

Daniel arbeider 1875 som dreng hos selveiende gårdbruker Hartvig Andreassen på gården Aag (Matr.nr. 159ab). (65-38). Halvbroren Johan Danielsen er bosatt samme sted som inderste, i egen husholdning og er fisker og notbruker.

1865 folketellingen

Daniel var 1865 bosatt på gården – løpenr 159 A, Åg-Kleiva.

Hvor fra

Ved dåp bodde foreldrene som inderster på gården Sneland i Meløy.

Faddere: Jens Jacobsen Arhaug, Jens Jacobsen Arhaugs kone. Lars Iversen Sneland, Peder Iversen Snelands kone, Peder Andersen Tjong og Ane Andersdtr Tjong.

Daniel var sønn av husmann m/jord og tømmermann, Johannes Pedersen,
f. 1819 på Nesna og hans kone Kirsten Abrahamsdtr f. 1817.

EKTEFELLE og BARN:

1939 Anne dør:

Anne Olava Kristine dør 17.oktober 1939. Gravlagt Tjong Nedre 26.november 1939. Benevnt som kårkone.
Hun ble ifølge JB kaldt for ”gammel Ane”

1920 folketellingen (57 02)

001 Ane Kristine Olava Jakobsen 01 1859-07-20 Rødø - hp e Føderaad. Enke efter gaardbruker
002 Matilde Johanna Danielsen 01 1888-08-05 Rødø - d ug Husholderske, for tiden hjemme
003 Ane Dortea Danielsen 01 1891-06-16 Rødø - d ug Tjenestepige, hjemmearbeide i moderens husholdning

Ektefelle: Anne Olava Kristine Jakobsdtr

Gift med Anne Olava Kristine Jakobsdtr f. 1858 på gården Årnes 58-01. Hennes foreldre var bruker på gården Årnes 58-01, Jakob Olsen f. 1831 og kona Olava Henriksdtr f. 1828.

1891 døpt datter: Ane Dortea

1891.31P 13.06.1891 30.08.1891 27.06.1891 Ane Dortea E grdbr Daniel Ebenhard Johannesen Breivik 1855
Ane Olava Kristine Jakobsen 1857

Mer om ANE:

Bosatt år 1900 hos sin mor og bestefar på gården Årnes 58-01.
Anne var husholderske hos Johan Voll Johansen hele sitt arbeidsliv.

1888 døpt datter: Mathilde Johanne Pareli

1888.35P 05.08.1888 09.09.1888 Matilde Johanna Pareli E grdbr Daniel Ibenhard Johannesen Breivik 1854
Ane Olava Kristine Jakobsen 1859

Mer om MATHILDE:

Mathilde er år 1900 bosatt hos sin mor og bestefar på gården Årnes 58-01.
Gift i Vernesosen. Død 13.02.1973.

1886 døpt datter: Olava Marie Jentoft

1886.22P 25.05.1886 19.07.1886 Olava Marie Jentoft E grdbr Daniel Ibenhard Johannesen Breivik 1855
Ane Olava Jakobsdtr 1858

Mer om OLAVA:

Olava er år 1900 bosatt som tjenestejente hos Kristoffer Kristoffersen og kona Anne Larsdtr på plassen Gjeldvågen under gården Sleipnes 66.

Hun ble gift med Morten Olsen som var bosatt på gården Åg i Meløy kommune. Se omtale i Meløy bygdebok, gårdshistoria vedrørende 14-04. Døde der 1929, 43 år gammel

1883 døpt sønn: Karolius Johan Dahl

1883.27G 10.07.1883 23.09.1883 Karolius Johan Dahl E grdbr Daniel Ibenhard Johannesen Breivik 1855
Ane Kristine Jakobsdtr 1858

Mer om KAROLIUS:

Karolius er år 1900 bosatt som tjenestegutt hos sin onkel Ole Jakobsen på gården Engen 19-01 i Meløy kommune.

1881 døpt datter: Mathilde Johanna Pareli

1881.34P 11.02.1881 10.07.1881 Matilde Johanna Pareli E Daniel Ibenhard Johansen Ørnnes 1855
Ane Kristine Jakobsdtr 1858

Mer om MATHILDE:

Hun døde før 1888 samme sted.

57 02 07 1908

KRISTIAN LORENTS TØNDER SØRENSEN, leilending

1900 omtales han som fisker og inderst, bosatt hos brukeren her Peder M.K.B. Davidsen. I et "uthus".
Jann Ola Breivik: det var Johan og Benjamin som bygde naustet – tuftene vises enda nedenfor bedehuset.

1900 folketellingen

OMTALES MER SOM TIDLIGERE BRUKEER HER.
010 03 Kristian Tønder 1824 Nesne Nor Hf g Fisker og inderst b
011 03 Benjamin Kristiansen 1874 Rødøy herred* S ug Fisker f
012 03 Johan Kristiansen 1872 Rødøy herred* S ug Fisker b

1891 folketellingen

1875 folketellingen

001 01 Kristian Sørensen 1824 Trænen Sogn hf g Bygselmand Grdbrg., Fisker b
002 01 Olina Johannesdatter 1841 Lødingens Pr. Kone g b
003 01 Karolius Kristiansen 1870 Rødø Sogn s b
004 01 Johan Kristiansen 1872 Rødø Sogn s b
005 01 Benjamin Kristiansen 1874 Rødø Sogn s b
006 01 Hellena Kristiansdatter 1861 Lødingens Pr. d b
007 01 Johanna Kristiansdatter 1863 Rødø Sogn d b
008 01 Dina Kristiansdatter 1865 Rødø Sogn d b
009 01 Johanna Larsdatter 1840 Rødø Sogn Tjenestepige ug b

Utsæd/husdyr:

Kristian husdyrhold 1875 består av: 3 kyr, 10 sauer og 7 geiter. Kaarenken har 1 ku.

1865 folketellingen

Familien bodde 1865 som inderster hos Jakob Olsen på gården Årnes.
Yrket er styrmann. 4 av hans barn er da født. De har tjenestejente – Johanna Larsdtr, datter av Lars Nilsen Årnes.

Hvor fra

(Ved konfirmasjon er han nevnt som født 1.3.1826 og bosatt på Årnes.)

Foreldra var handelsbetjent Søren Andersen Zahl og gift kone Helene Olsdtr, Vikholmen, Nesna. Faddere ved hans dåp var bl.a. Jørgen Zahl, Selvær (Trolig Jørgens bror Jens Jørgen Zahl Andersen).

Faren Søren Kibsgaard Zahl (1789-1864) ble senere etablert på gården Sundøy i Rødøy med kone og flere barn. Mora Helene, ble som enke i 1835, gift med gårdbruker Lars Nikolai Nilsen f.1791. Kristian hadde da slik tilknytning til gården Årnes, hvor han kom til da han returnerer fra Lødingen hvor han reiste til i april 1854.

ANDRE personer:

1875 ft: Birgitte Hansdtr, føderaadskone

Bergitte Hansdtr f. 1823 i Rødøy er bosatt her som logerende kaarenke. Hun var kona til den tidligere bruker her – Kristoffer Samuel Bertelsen. Hun bor i egen husholdning.

EKTEFELLE:

Ektefelle: Oline Johannesdtr

Kristian var gift med Oline Johannesdtr f. 31. juli 1836, d. 25. juli 1881. Hun var født Kjøpneshaug, som datter av Johannes Christophersen og Johanna Maria Henriksdtr.

BARN:

1881 døpt sønn: Jørgen Olai Bang

1881.22G 07.07.1881 21.08.1881 Jørgen Olai Bang E gaardbruger Kristian Lorens Tønder Breivik 1826
Oline Johannesdatter 1837

Jørgens mor døde 25.juli samme år og han ble oppfostra på gården Kjetvik
54 01.
År 1900 finner vi han som fisker og pleiesønn hos Benjamin Benonissen og kona Jonetta på Kjetvik 54 01.
Jørgen reiste 1904 til Amerika, Seatle.

.

1876 døpt datter: Albertine Olea

1876.51 23.06.1876 24.09.1876 Albertine Olea E grdbr Christian Tønder Sørensen Breivik 1823 [Gift des 1857]
Olina Johannesd 1835

Albertine var år 1900 bosatt som tjenestejente hos Johan Eliassen og Kona Bereth på plass under Tjong Øvre 60-04. Hun er da 23 år gammel og ugift.

Kirkeboka for Rødøy – viet:
30.11.1902, tjener Ola Andreas Johansen, bosatt Tjong, født Nyasvatn, Vefsn 1873, konfirmert Vefsen 1889, 1.ekt, sønn av husmann Johan Pedersen. Tjener Albertine Olea Kristiansen, bosatt Tjong, født Breivik 1876, datter av gbr Kristian Tønder Lorentsen (?).
Hun ble gift på Smedseng (Straum) i Vefsen – med Ola Johansen. Hun døde der 1907, 31 år gammel.

RØDØY MENIGHETSBLAD 1966-1: Forespørsel om en datter av Albertine som skal være født antagelig i 1904-06. Etter sin mors død i 1907 ble Marie tatt til oppfostring i Rødøy, vistnok av en tante. Albertine var gift på Smedseng (Straum) i Vefsen - med Ola Johansen.

.

1874 døpt sønn: Benjamin Mathias Eide Kristiansen

1874.40 22.03.1874 02.08.1874 Benjamin Mathias Eide E grdbr Christian Tønder Olsen Breivik 1823 [Gift des 1857, Hjd]
Oline Johannesdatter 1835

I 1875 er han bosatt hjemme hos foreldrene på gården Breivik 57-02.
Benjamin er år 1900 bosatt som inderst på et ”Naust” hos gårdbruker Petter Davidsen på Breivik 57-02. Han bor der sammen med faren og broren Johan.

Kirkeboka for Rødøy - viet:
11.09.1904. Fisker Benjamin Mathias Eide Kristiansen, bosatt Kjetvik, født Breivik 1874, 1.ekt. sønn av fisker K. Tønder Sørensen. Olga Pernille Antonsdtr, født Lurø 1881, 1.ekt. datter av fisker A. Kristian Pederen.

Benjamin ble gift med Olga Pernille Antonsdatter f.1.august 1881 d. 4. april 1966 i Meløy. Benjamin døde på Ørnes i Meløy 13. mai 1964, 90 år gammel. Benjamin og Olga hadde 3 barn, Ole Bang f. 27. juni 1905, Karolius Olai f. 6. mai 1908 og Birger Andreas f. 9. mai 1913.

Ifølge JB bodde familien i Gåsvær i Meløy.
I gravminner fra Meløy er han nevnt som: Benjamin Mathias Eide Gåsvær.
Født 22.3.1874, død den 13.05.1964. Gravlagt Fore gamle gravsted.
Det finnes også nevnt ei Olga Gåsvær, født 03.08.1880, død 04.05.1966. Gravlagt Fore gamle gravplass.

.

1872 døpt sønn: Johan Schønning Kristiansen

1872.16 20.10.1871 02.06.1872 Johan Schønning E grdbr Christian Tønder Breivik 1823 Gift des 1857
Oline Johannesd 1835

Bosatt 1875 som barn hjemme hos foreldrene på gården Breivik 57-02? Senere bruker av Breivik 57-05 Libakken, hvor han er nærmere omtalt

.

1870 døpt sønn: Laurits Nicolai

1870.45 09.07.1870 18.09.1870 Laurits Nicolai E grdbr Christian Tønder Sørensen Breivik
Oline Johannesd

Han døde der 5. januar 1871, 1 år gammel.

.

1868 døpt sønn: Carolius Andreas Kristiansen

1868.28 14.07.1868 27.09.1868 Carolius Andreas E grdbr Christian Tønder Sørensen Breivik
Oline Johannesd

Bosatt 1875 hjemme hos foreldrene. Senere finner vi han ikke noen steder?

.

1865 døpt datter: Bernhardine Wilhelmine Lind

1865.34 01.08.1865 10.09.1865 Bernhardine Wilhelmine Lind E indst Christian Tønder Ørnnes
hstr Oline Johannesd

I 1875 er hun bosatt hjemme hos foreldrene på gården Breivik 57-02. Hun kaltes er for ”Dina”.

Bernhardine utvandra 1887 til Amerika med utreisegård Årnes.

.

1863 døpt datter: Johanna Marie Kristiansdtr

1863.29 08.04.1863 16.08.1863 Johanna Marie E huusmd Christian Tønder Sørensen Ørnnes
hstr Oline Johannesd
Bosatt 1865 som 3 år gammel datter der.

Også 1875 er hus bosatt hjemme hos foreldrene, som nå er bosatt på gården Breivik 57-02.

Johanna utvandra 1886 til Amerika med utreisegård Årnes.

.

1861 døpt datter: Helene Margrethe Kristiansdtr

Født den 27.5.1861 i Tysfjord.
Bosatt 1865 som 4 år gammel datter hjemme hos foreldrene på gården Årnes 58-01.

1875 er hun bosatt som 14 år gammel datter hjemme hos foreldrene på gården Breivik 57-02.

Før ekteskap hadde hun et uekte barn Oline Andersdtr f.17.april 1884, død november samme år, med Anders Olai Davidsen f.4.oktober 1860, sønn av David og Kaspara på plassen Vasdal.

Helene ble gift med Kristian Pettersen, født og bosatt på Vall i Meløy. Hun hadde sønnene Kåre og Anton Pettersen. Helene døde i Meløy.

I gravminner fra Meløy er det registerte en som heter: Helene Margrete Pettersen. født 27.05.1863, død den 6.6.1943. Støtta er fjernet. Gravlagt Meløy gravsted. (det er nok henne, selv om fødsels år er feil år).

.

1858 døpt datter: Kristine Louise Zahl Kristiansdtr

Født den 14.7. 1858 i Tysfjord.
Bosatt 1865 som 8 år gammel hos foreldrene på gården Årnes 58-01.

Bosatt 1875 som tjenestejente hos gårdbruker Mathis Ivarsen på gården Tjong Nedre 59-01. Nevnt f. 1858 i Lødingens prestegjeld. (25-02).

Kristine døde 10. oktober 1879 på Tjong, 21 år ved barnefødsel.

KRISTINES BARN:
1879.37G 27.09.1879 12.10.1879 Konrad Mattias U ungk Iver Mattias Davidsen Kvitnesvik 1859 Opg. af Kristian Tønder - Brevig. Begges 1ste leiermaal.
afdød pige Kristine Lovise Kristiansdtr Tjong 1859
Barnfar er Iver Mathias Davidsen, fostersønn på Tjong Nedre, født Kvitnesvik, sønn av David Kristian Jensen.

57 02 06 1882

KRISTEN ØVREBØ, leilending

Kristen er her på Breivik, leilending under handelsmann Olaus Jæger. Han overtar bruket etter at Kristoffer Bertelsen døde året før.
Nb: I 1865 er Kristen nevnt under bruk 118A (bnr.1), men er sannsynlig ombyttet med John Jonsen, den selveiende gårdbruker på 118B.

Kristen dør

Kristen døde 1882 på gården Kila.

1875 folketelllingen

Folketellinga 1875:
I 1875 (22-31) er familien bosatt på gården Kila, Matr. nr 122b Jægthaugmoen. Kristen bor der med kona Maren og en fostersønn Adolf Edevaldsen f. 1867 i Meløy. Sønnen Kristen er bosatt i egen husholdning samme sted med kona Julianna Kristensdtr. De har 1 barn.

1865 leilending her

Kristen er her på Breivik, leilending under handelsmann Olaus Jæger. Han overtar bruket etter at Kristoffer Bertelsen døde året før.

1865 folketellingen

001 01 Kristen Øvrebø 56 Lysters Præstegj g Gaardbruger Leil
002 01 Maren Abrehamsdatter 51 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Petter Kristensen 13 Rødø Præstegj deres Søn ug

Utsæd/Husdyr:

Bruker: Kristen Øvrebø
Utsæd: by1 po3
Brukers yrke: Gaardbruger Leil
Husdyr: ku4 få8 gj8

1853

Da sønnen Petter døpes 1853, er han bosatt som innerste på Ørnes i Meløy.

Kristen - hvor fra

Født ca 1809 i Lysters prestegjeld.

EKTEFELLE og BARN:

1898 Maren Abrahamsdtr dør

Kirkeboka for Rødøy – døde:
Maren Abrahamsdtr, fattiglem, husmannsenke, født 1814 Meløy (Glommen?), død Kila hos sønnen Peter 08.01.1898. Gravlagt 12.1.1898. Jordfestet 24.9.1899.

Ektefelle: Maren Abrahamsdtr

Ekteskap:
Kristen var gift 1845 med Maren Abrahamsdtr f. 1814 i Meløy.

Maren var 1838 tjenestejente på prestegården på Rødøya. Hun fikk datteren Kaspara Johanne Kristine Pedersdtr f. 19.april 1839 på gården Selvågen. Barnefar i kirkeboka var drengen Peder Andersen. Ifølge familietradisjon er det imidlertid sognepresten Ingier som skal være den biologiske far (Døde på Prestegården 20.08.1839 af slag forened med blodstyrtning.)

Drengen Peder Andersen druknet på havet 30 år gammel, 18.9.1839 sammen med en annen. Han ble funnet og gravlagt. Peders bosted var da Våga. Kaspara ble gift med David Johan Olsen(1836-1929) og er nærmere omtalt under plassen Vasdal øvre.

Mer om Maren:

Maren var 1838 tjenestejente på prestegården på Rødøya. Hun fikk datteren Kaspara Johanne Kristine Pedersdtr f. 19.april 1839 på gården Selvågen. Barnefar i kirkeboka var drengen Peder Andersen. Ifølge familietradisjon er det imidlertid sognepresten Ingier som skal være den biologiske far (Døde på Prestegården 20.08.1839 af slag forened med blodstyrtning.)

Drengen Peder Andersen druknet på havet 30 år gammel, 18.9.1839 sammen med en annen. Han ble funnet og gravlagt. Peders bosted var da Våga. Kaspara ble gift med David Johan Olsen(1836-1929) og er nærmere omtalt under plassen Vasdal øvre.

BARN:

1853 Sønn: Petter Mathias Hagefup Kristensen

Født den 30.10.1853 på Ørnes i Meløy.(i tidligere kilder er han nevnt født 1.11.1854. I avskrift av kirkeboka for Meløy som finnes på INTERNETT – er fødselsdato 30.10.1853 og dåps dato 7.5.1854)

Ved dåp 1854 er faddere: Gaute Pedersen Spillerdahl, Hans Olsen Ørnes, Bergithe Andersdtr, Ørnes. Judithe Andersdtr Ørnes.

Ved folketellinga 1865 er han bosatt hos foreldrene på gården Breivik 57-02.

Petter ble gift med Julianna Kristensdtr f. 1852 i Rødøy.
Han bodde 1875 hos foreldrene i Kila og 1900 på plassen Makauran under gården Segelfore.

Petter dør sistnevnte sted 18.juni 1940 og blir gravlagt på Tjong Nedre 23.juni 1940.

1850 Hans Nikolai Kristensen

Født den 31. mars 1850 på Ørnes i Meløy.
Døpt Meløy kirke den 5.mai 1850. Hans far nevnes i den anledning som ??smed.
Faddere ved dåp:
Jens Johan Saura, Einar Pedersen Spilleren, Peder Olsen Seterenget, Ingeborg Klæboe Ørnes og Stine Lasarusdtr Halsos.

1844 Sønn: Edvard Kristian Kristensen

Født 27.7.1844 på Ørnes i Meløy. Det er antagelig den Edvard Christensen, 22 år gammel, som 1865 er tjenestekarl hos selveiende gårdbruker og fisker Peder Andersen på lnr 211 Stien i Meløy kommune. Finner han ikke 1875 i Meløy og Rødøy.

1842 Sønn: Peder Andreas Kristian Kristensen

Født den 9.7.1842 på gården Ørnes i Meløy.
Finner han ikke 1865 og 1875 i Rødøy/Meløy.

1875 FT FOSTERSØNN: Adolf Edevardsen

I 1875 (22-31) er familien bosatt på gården Kila, Matr. nr 122b Jægthaugmoen. Kristen bor der med kona Maren og en fostersønn Adolf Edevaldsen f. 1867 i Meløy.

57 06 00 1885 Israel Israelsen

1885 Familien reiser til Nord Amerika

Husmann. Utvandra fra gården Kila til USA. Utvandra sammen med kona Berit og barna Sara og Bergine.

1881 Bosatt Kila

KIRKEBOKA DØPTE 1881-42:
Husmandsfamilie bosatt i Kila.

1875 FOLKETELLINGEN

004 02 Israel Israelsen 1834@1844 Mo Pr. Logerende hf g Inderst, Fisker b
005 02 Berith Monsdatter 1844 Rødø Sogn Kone g b
006 02 Jensine Danielsdatter 1865 Rødø Sogn No. 5s d b

Israel - hvor fra

Innflytter fra Rana.

Utsæd/husdyr:

Israel Israelsen
Utsæd:
Husdyr: ku3 få6

EKTEFELLE og BARNM:

Ektefelle - Beret Marie Lise Monsdtr

RØDØY KIRKEBOKA VIET 1873:
Viet 07.09.1873 - unkar Israel Mathias Israelsen, bosatt Nordfjordholmen, født Mo prestegjeld 1833, 38 år. Sønn av Israel Israelsen Fykkjøn. Enke Berith Maria Eline Monsdtr, bosatt Nordfjorholmen, f. 1844, 29 år, datter av Mons Larsen.

1843 Beret Marie Lise Monsdtr

Beret var født på gården Nordfjordholmen 13. mai 1843. Hun var datter av Mons Olai Larsen og Matsi Kirstine Paulsdtr. Brukere der. Lenke dit.

1877 Datter: Sara Dorthea Marie Israelsdtr

Født på gården Kila i Rødøy den 18.7.1877. Utvandret til Nord Amerika 1883 sammen med søster og foreldrene.

1865 FT: Beriths datter: Jensine Danielsdtr

006 02 Jensine Danielsdatter 1865 Rødø Sogn No. 5s d b