Gård Æsvik (62) bnr 2 Moen (Æsvikmoen)

62.02 Moen - Harald Johnsen

1986

Ester Johnsen dør

Ester døde på Rødøy sykehjem den 26.6.1986.

1967

Harald Johnsen dør her

Dør den 17.7.1967.
DØDSANNONSE:
Min kjære mann, vår snille far, svigerfar og bestefar Harald Johnsen døde stille i natt, 61 år gammel. Tjongsfjod den 17.7.1967. Ester. Barn: Edvar (Ingbjørg), Gerd (Melvin), Øyvind (Dordi), Grete (Johannes), Torleif. Barnebarn.

1950

Eier og bruker: Harald Johnsen

Skyld av 18 øre.
Kilde: Matrikkelutkastet av 1950.

Ektefelle: Ester Charlotte Zahl Lorentsen, g. Johnsen

1906

Harald - hvor fra

Harald Johnsen er født den 25.4.1906 i Meløy. Foreldre er Andreas Karl Johnsen (1861-1939) og Pauline Alethe Bye Karlsdtr (1870-1959).

Engevikslekta

ENGEVIKSLEKTA, side 129:
Nevnt her som født Ågskardet i Meløy.

62.02 - Søren Davidsen

1910 FT

Eier og bruker: Søren Davisen

Folketellinga for Rødøy - gård Æsvik, bruk nr. 2 MOEN (Æsvikmoen).

11.09.1859 Søren Davidsen, f. Askevold, husfader, gift, Skomakerarbeider, gårdbruker (selvstendig).
25.03.1865 Ellen Jansen, f. Rødøy, husmoder, gårdbrukerkone.
08.02.1896 Johan Sørensen, f. Rødøy, sønn, fisker.
28.07.1902 Alma Sørensdatter, datter.
28.11.1904 Nanna Sørensdatter, datter.

1900 FT

Tidligere bosted i Rødøy

Plass Langåssletten under gården Sleipnes 66.

FOLKETELLINGER 1900 - gården SLEIPNES.
001 01 Søren Davidsen 1862 Førde Hf g Skomager og fisker f
002 01 Ellen Jansdatter 1871 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Kristine Sørensdatter 1885 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
004 01 Johan Sørensen 1896 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b

1900/1910 FT

Ektefelle: Elen Anna Jonsdtr

1910: 25.03.1865 Ellen Jansen, f. Rødøy, husmoder, gårdbrukerkone.
1900: 002 01 Ellen Jansdatter 1871 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b

1904

Datter: Nanna Sørensen

1910: 28.11.1904 Nanna Sørensdatter, datter.

1902

Datter: Alma Sørensen

1910: 28.07.1902 Alma Sørensdatter, datter.

1896

Sønn: Johan Martin Sørensen

Født den 8.2.1896 på gården Sleipnes, plass under.
1910: 08.02.1896 Johan Sørensen, f. Rødøy, sønn, fisker.
1900: 004 01 Johan Sørensen 1896 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b

1895

Ektefelle (2): Elen Anna Jonsdtr

Kirkeboka for Rødøy - viet:
Viet 14.08.1895 - skomaker Søren Kristian Davisen, bosatt Værangen, født Askevolds Prestegjeld 1859, konfirmert Askvold, 2.ekteskap. Sønn av husmann David Arntsen. Elen Anna Jonsdtr, født Sperstad 1866, 1.ekt. Datter av husmann Jon Fredriksen.

1894

Sønn: Simon Andreas Sørensen

Født den 5.4.1894 mens familien var bosatt på gården Melen. Døpt kirken den 1.7.1894. (hjemmedøpt 18.4.1894).

FOLKETELLINGA 1900: Simon er bosatt som pleiesønn hos Daniel Danielsen f.1862 og kona Malene Knutsen f.1861, bosatt på plassen Bukåsen under Kila 61-2.
Fotsatt bosatt her 1910 - men da som ugift fisker og jordbruksarbeider. Midlertidig opphold på gården Brevik 57-02.

1893

Sønn: Aksel Johan Kristian Sørensen "Axel".

Født den 26.1.1893 på gården Melen hvor familien var bosatt da. Døpt kirken 16.7.1893.
FOLKETELLINGA 1900: Aksel er bosatt hos Ivar Davidsen i Melfjord (25-2). Han er "mindreårig husmandssønn" og pleiesønn i huset. Lenke dit.

1894

Anna Olea Mortine Pettersdtr dør

Døde på gården Verang 43 den 8. april 1894.

1891

Sønn: Olaf Antonius Engstrøm Sørensen

Født den 7.2.1891 mens familien bodde på gården Verang 43.
Døpt kirken 8.6.1891.
År 1900 er han bosatt som fostersønn på gården Kvalvik 51.01 - hos Thomas Davidsen og Serine Jensdr. Lenke dit.

1910

Midlertidig bosatt på gården Kjetvik som fisker og landbruksarbeider. Bor midlertidig hos Benjamin Benonissen, sammen med flere - et båtlag?

1889

Sønn: Albert Skjønning Sørensen

Født den 23.4.1889 mens familien bodde på gården Verang.l Døpt kirken 17.6.1889. Konfirmert kirken 29.6.1903.
Var 1900 bosatt hos fosterforeldre Hans Pedersen og Ludvikka på gården Seines 67.01. Lenke dit.

1910-tellingen

Skonert "Spekulationen" av Sandnessjøen
Sjauer og Matros, midlertidig bosatt der.
Tellingsstedet er Snekkervik, Dønnes i Nesna Prestegjeld.

Folketelling 1910 for 1827 Dønnes herred

Mer

AUD ANNIE BJERKELIS ANETAVLE:
Gift med Angelia Kristine By Hansdatter, f. 12. juni 1892, Rødskjærholmen, Træna.

1887

Datter: Nanna Albine Sal Sørensdtr

Født her 14.3.1887. Døpt kirken 30.5.1887. Ikke nevnt tellingen 1900.

1885

Datter: Kristine Sørensddtr

Født 29.8.1885 på gården Veerang, mens familien var bosatt der.
Bosatt 1900 på gården Sleipnes, se under her.
1900: 003 01 Kristine Sørensdatter 1885 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

Ektefelle (1): Anna Olea Mortine Pettersdtr

Født den 12.10.1860 på gården Ånes, datter av Petter Benoni Amundsen og Johanna Olava Pettersdtr.

Søren - Hvor fra

1910: 11.09.1859 Søren Davidsen, f. Askevold, husfader, gift, Skomakerarbeider, gårdbruker (selvstendig).
001 01 Søren Davidsen 1862 Førde Hf g Skomager og fisker f

Mer

AUD ANNIE BJERKELIS ANETAVLE:
Født Askvold, Sogn og Fjordane.

62.02 - Anthon Bang

1910 FT

Dampskibsfører - Anthon Bang

008 02 Anthon Bang 18.10.1862 Rødøy Helgel. hf e Dampskibsfører indenriks f
009 02 Laura Bang 23.01.1890 Rødøy Helgel. d ug Husbestyrerinde b
010 02 Odin Bang 17.10.1891 Rødøy Helgel. s ug Bestmand omb. Dampskib f
011 02 Rangvald Bang 05.08.1887 Rødøy Helgeland s ug Kok Dampskib f
012 02 Valborg Bang 31.06.1900!! Rødøy Helgeland d ug b
013 02 Astri Bang 20.05.1903 Rødøy Helgeland d ug b
014 02 Aasta Bang 18.04.1905 Rødøy Helgeland d ug b
015 02 Leif Bang 10.11.1906 Rødøy Helgeland s ug b

Bosatt 1910

Folketelling 1910 for 1934 Tromsøysund herred
Matrikkelnr 119-158 Næsøy.
Barna - siste 1906 er født i Rødøy.

1900 FT

Ektefelle: Anna Bang

Hun er død før 1910, da Anthon nevnes som enkemann.
1900: 002 01 Anna Bang 1861 Kristiansund Rom Hm g Forpagterkone b

1906

Sønn: Leif Bang

Født den 10.11.1906 mens familien enda bodde i Rødøy.
1906: 015 02 Leif Bang 10.11.1906 Rødøy Helgeland s ug b

1903

Datter: Astrid Bang

Født den 20.5.1903 mens familien enda var bosatt i Rødøy.
1910: 013 02 Astri Bang 20.05.1903 Rødøy Helgeland d ug b

1905

Datter: Aasta Bang

Født 18.4.1905 mens familien bodde i Rødøy.
1910: 014 02 Aasta Bang 18.04.1905 Rødøy Helgeland d ug b

1900

Datter: Valborg Bang

Født den 31.6.1900 mens familien var bosatt i Rødøy. (30?).
1910: 012 02 Valborg Bang 31.06.1900!! Rødøy Helgeland d ug b
1900: 007 01 Valborg Bang 30.06.1900 Rødøy herred* D ug Barn b

1891

Sønn: Odin Bang

Født den 17.10.1891 mens familien var bosatt i Røødy.
1910 er han "bestmann! på båt.
1910: 010 02 Odin Bang 17.10.1891 Rødøy Helgel. s ug Bestmand omb. Dampskib f
1900; 005 01 Odin Bang 1891 Rødøy herred* S ug Barn b

1890

Datter: Laura Bang

Født 23.1.1890 mens familien var bosatt i Rødøy.
Husbestyrerinne hos sin far ved tellingen 1910.
1910: 009 02 Laura Bang 23.01.1890 Rødøy Helgel. d ug Husbestyrerinde b

1888

Sønn: Alfant Bang

1900: 003 01 Alfant ?? Bang 1888 Rødøy herred* S ug Barn b

1887

Sønn: Ragnvald Bang

Født den 5.8.1887 mens familien enda bodde i Rødøy.
Er 1910 kok ombord på dampskip.
1910: 011 02 Rangvald Bang 05.08.1887 Rødøy Helgeland s ug Kok Dampskib f
1900: 006 01 Ragnvald Bang 1897 Rødøy herred* S ug Barn b

1900 FT

Forpakter - Anton Bang

001 01 Anton Bang 1862 Rødøy herred* Hf g Dampskibsfører og Jordbruger. Forpagter b
002 01 Anna Bang 1861 Kristiansund Rom Hm g Forpagterkone b
003 01 Alfant ?? Bang 1888 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Laura Bang 1890 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Odin Bang 1891 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Ragnvald Bang 1897 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Valborg Bang 30.06.1900 Rødøy herred* D ug Barn b

1875 FT

Tellingen

Ved tellingen 1875 - ser ut som det ikke er noen bosatt her lenger. Tidligere bosatt er flytta til Meløy før tellingen. Anton Bang er bosatt hjemme.
Det er bare registrert ett hus med personer bosatt på gården - og det er Bang-familien med 15 personer.

62.02 - Didrik Hansen

1875 FT

Familien er flyttet til Meløy

FOLKETELLINGA MELØY 1875:
Bosatt som plassbruker og fiskerkone på plass 215cb og 215da Stormoen i Meløy kommune. Bor sammen med mannen Didrik A. Hansen og sønnen Kristian B. Didriksen. Videre fosterdatter Berta K.T.Lorentsdtr f. 1869 i Meløy kommune.

1865 FT

Husmann - Didrik Hansen

001 01 Didrik Hansen 48 Rødø Præstegj g Huusmand med Jord
002 01 Olava Jacobsdatter 42 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Karen Didriksdatter 17 Rødø Præstegj deres Datter ug
004 01 Kristian Didriksen 13 Rødø Præstegj deres Søn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Didrik Hansen
Utsæd: po1
Brukers yrke: Huusmand med Jord
Husdyr: få6

Ektefelle - Olava Jakobsdtr - hvor fra

Hun er født 8. mai 1823 på gården Vernesosen (46) av foreldre Jakob Johansen og Berit Elisabeth Melkersdtr. Lenke til familien.

Didrik Andeas Hansen - hvorfra

Didrik var født ca 1814 på gården Breivik i Rødøy. Sønn av Hans Henriksen og Karen Tomina Danielsdtr. Faren dør på gården Breivik 1834. Lenke dit. 57.02.