Gård Gjerøy Søndre (77) - bruk nr (8) 9 Hagland

77.08 Johan Kristian Hagland

Om bruket

Eide og drev gården sammen med Ole Hagland
Skyld av 1 mark og 3 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1959

Døde

Johan Kristian Hagland døde her den 10.2.1959.

Hvor fra

Sønn av første bruker her - Samuel Johan Olsen og Kirsten Jakoboa Jakobsdtr.
Omtalt nedenfor:L

1910/1900

Nevnt i tellingene slik

Født den 31.3.1881.
1910: 003 01 Johan Samuelsen 31.03.1881 Rødøy s ug Søn (korporal) træarbeider b
1900: 003 01 Johan Samuelsen 1881 Rødøy herred* S ug Hustømmermand, Fisker b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle:

1919-1996

Sønn: Rolf Hagland

Født den 1.9.1919. Døde her 04.12.1996.

1920-2002

Sønn: Sigurd Kristian Hagland

Født den 22.12.1920. Døde den 18.11.2002 på Akershus Universitetssykehus.
Sigurd er omtalt under den eiendom han bygde hus på - Gjerøy Søndre bnr 21 Hagtun.

77.08 Ole Hagland

Om bruket

Eide og drev gården sammen med Johan Hagland.
Skyld av 1 mark og 3 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1959

Døde

Ole Ingemand Hagland døde 10.5.1971.

Hvor fra

Sønn av første bruker her - Samuel Johan Olsen og Kirsten Jakoboa Jakobsdtr.
Omtalt nedenfor:L

1900

Folketelling 1900

Bosatt på bruket her - hos foreldrene.
1900: 005 01 Ole Samuelsen 1884 Rødøy herred* S ug Fisker b

77.08 1910 Samuel Olsen Hagland

1938

Bruk nr 16 fradelt gården her

Skjøte som er utferdiget av Samuel Olsen Hagland 11.11.1932. Det er sønnen Anton Hagland som blir eier og bruker her.

Folketellingen 1910 bnr 8 og 9

1910 FT

Eier og bruker: Samuel Olsen

001 01 Samuel Olsen 01.05.1845 Hemnes hf g Gaardbr. og træarbeider b
002 01 Kristine Jakobsdatter 16.06.1862 Hemnes hm g Gaardbr.kone b
003 01 Johan Samuelsen 31.03.1881 Rødøy s ug Søn (korporal) træarbeider b
004 01 Anna Samuelsdatter 22.09.1882 Rødøy d ug Datter f
005 01 Hans Samuelsen 30.04.1889 Rødøy s ug Søn, skrædder (ikke selvst.) b
006 01 Julia Samuelsdatter 04.04.1891 Rødøy d ug Datter b
007 01 Anton Samuelsen 10.09.1894 Rødøy s ug Søn b
008 01 Halvor Samuelsen 29.10.1896 Rødøy s ug Søn b
009 01 Signe Samuelsdatter 29.03.1898 Rødøy d ug Datter b

Folketellingen 1900

Bruk nr 8 og 9 - omtalt som "Gjærøen Søndre og Hagland".

1900 FT

Eier og bruker: Samuel Olsen

001 01 Samuel Olsen 1847 Hemnæs Nor Hf g Jordbrug og Haandværk Hustømmermand Gaardbruger S b
002 01 Kristine Olsen 1862 Hemnæs Hm g Gaardmandskone b
003 01 Johan Samuelsen 1881 Rødøy herred* S ug Hustømmermand, Fisker b
004 01 Anna Samuelsdat. 1882 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
005 01 Ole Samuelsen 1884 Rødøy herred* S ug Fisker b
006 01 Lina Samuelsen 1887 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Hans Samuelsen 1889 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Julie Samuelsdat 1881 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
009 01 Anton Samuelsen 1894 Rødøy herred* S ug Barn b
010 01 Halvor Samuelsen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b
011 01 Signe Samuelsdatter 1898 Rødøy herred* D ug Barn b
012 01 Ingeborg Hansdatter 1816 Hemnæs Nor FL e Underholdes af Familien b

1894/1905

Kårbrev

Kaarbrev fra Saras Monsen og Samuel Olsen til enken Karen Eliasdtr, datert 5. mai 1894, tinglyst først den 7. juni 1905.

1886

Matrikkel

8 141h Gjerøen søndre Samuel Olsen 0-28 0-0-9-9

EKTEFELLE og BARN:

Alle barna kalte seg hverken Olsen eller Samuelsen, men tok gårdsnavnet HAGLAND.

Ektefelle: Kristine Jakobsdtr

1910: 002 01 Kristine Jakobsdatter 16.06.1862 Hemnes hm g Gaardbr.kone b
1900: 002 01 Kristine Olsen 1862 Hemnæs Hm g Gaardmandskone b

1898

Datter: Signe Hagland

1910: 009 01 Signe Samuelsdatter 29.03.1898 Rødøy d ug Datter b
1900: 011 01 Signe Samuelsdatter 1898 Rødøy herred* D ug Barn b

1896

Sønn: Halvor Hagland

Født her den 29.10.1896.
1910: 008 01 Halvor Samuelsen 29.10.1896 Rødøy s ug Søn b
1900: 010 01 Halvor Samuelsen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b

1894

Sønn: Anton Hagland

Født her den 10.9.1894.
1910: 007 01 Anton Samuelsen 10.09.1894 Rødøy s ug Søn b
1900: 009 01 Anton Samuelsen 1894 Rødøy herred* S ug Barn b

Mer om Anton:

Bebodde eiendommen bnr 16 Vesterheim på gården Gjerøy Søndre 77.

1891

Datter: Julie Hagland

1910: 006 01 Julia Samuelsdatter 04.04.1891 Rødøy d ug Datter b
1900: 008 01 Julie Samuelsdat 1881 Rødøy herred* D ug Husgjerning b

1889

Sønn: Hans Hagland

1910: 005 01 Hans Samuelsen 30.04.1889 Rødøy s ug Søn, skrædder (ikke selvst.) b
1900: 007 01 Hans Samuelsen 1889 Rødøy herred* S ug Barn

1887

Datter: Lina Hagland, g. Jentoft

1900: 006 01 Lina Samuelsen 1887 Rødøy herred* D ug Barn b

1884

Sønn: Ole Hagland

1900: 005 01 Ole Samuelsen 1884 Rødøy herred* S ug Fisker b

1882

Datter: Anna Hagland

1910: 004 01 Anna Samuelsdatter 22.09.1882 Rødøy d ug Datter f
1900: 004 01 Anna Samuelsdat. 1882 Rødøy herred* D ug Husgjerning b

1881

Sønn: Johan Hagland

Født den 31.3.1881.
1910: 003 01 Johan Samuelsen 31.03.1881 Rødøy s ug Søn (korporal) træarbeider b
1900: 003 01 Johan Samuelsen 1881 Rødøy herred* S ug Hustømmermand, Fisker b

77.08 Svein Heg

1900 FT

Bosatt hos familien Samuel Olsen

Nevnt under bnr 8.

1900 FT

Arbeider: Svein Heg

013 02 Svein Heg 1858 Ørlandet ST Hf g Fiskeri og Dagarbeide med Jordbrugsarbeide og Hustømring b
014 02 Kristense Olsdatter 1856 Hemnæs Nor Hm g Fiskers-Kone b