Gård Rødøy (74) - bnr 7 - 8 - 9

Omtale av

Bnr 7 Båtsmedvik
Bnr 8 Takø
Bnr 9 Leirvikbakken

Til hovedsiden

74.07 Båtsmedvik

1950

Eier: Jakob Strøm

1910

Bruker og båtbygger: Jakob Strøm

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Jakob Strøm 11.09.1878 Rødøy hf g Gaardbr. og baadbyger b
002 01 Hanna Gundersdatter 26.12.1883 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
003 01 Haakon Jakobsen 26.07.1903 Rødøy s ug Søn b
004 01 Alfild Jakobsdatter 09.02.1905 Rødøy d ug Datter b
005 01 Lise Jakobsdatter 28.09.1906 Rødøy d ug Datter b
006 01 Jakob Jakobsen 20.03.1909 Rødøy s ug Søn b
007 01 Gina Gundersen 02.04.1881 Rødøy fl ug Logerer og er til hjælp for familien naar saadan trænges b
008 01 Elise Andersen 01.03.1910 Rødøy d ug Datter b
009 01 Jeremias Hanssen 03.05.1873 Herøy b g Husmand og fisker mt
010 01 Johan Hanssen 22.05.1861 Herøy b g Gaardbr. og fisker mt
011 01 Peter Johansen 25.07.1893 Herøy b ug Gaardbr.søn og fisker mt
012 01 Lenning Jakobsen 1872 Rødøy b g Gaardbr. og fisker mt
013 01 Edvin Kristiansen ? Rødøy b ug Fisker mt

74.08 Takø - Rødøy kommune

1950

Rødøy kommune

Skyld av 10 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

74.08 Edvin Olai Ingvaldsen Takøy

1910 FT

Edvin Olai Ingvaldsen Takøy

003 02 Edvin Ingvaldsen 29.02.1888 Rødøy fl hf g Fisker, kun delvis egen husholdning b
004 02 Hansine Danielsdatter 04.03.1887 Rødøy hm g Fiskerkone b

Ektefelle: Hansine Danielsdr

Født 4.3.1887 på gården Sundøy (03-02) Kvitneset.
FOLKETELLINGA 1900:
Hansine er bosatt som pleiedatter hos Hjeronimus Jansen og kona Nilsine på husmandsplassen Esvaagnæs under Gjerøy nordre. Lenke dit.

1900 FT

Edvin Olai Ingvaldsen Takøy

1900: 004 01 Edvin Ingvaldsen 1888 Rødøy herred* Sønne-Søn ug Barn b
Han er bosatt hos sin farfar nedenfor her. Det er han også 1910, men nå som gift.

74.08 - Kornelius Mikalsen

1910 FT

Bruker - Kornelius M. Rinnan

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Kornelius M. Rinnan 1836??.03.14 Beistaden hf g Gaardbr. og fisker b
002 01 Kristense Pedersen 1845??.06.03 Rødøy hm g Gaardbr.kone b

1900 FT

Bruker - Kornelius Mikalsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Kornelius Mikalsen 1835 Beistaden NT Hf g Fiskeri og Jordbrug b
002 01 Kristense Pedersdatter 1845 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Olava Larsdatter 1860 Hemnæs Nor FL e Husgjerning b
004 01 Edvin Ingvaldsen 1888 Rødøy herred* Sønne-Søn ug Barn b
005 01 Leonnard Ingvaldsen 1891 Rødøy herred* Sønne-Søn ug Barn b
006 01 Margrethe Ingvaldsdatter 1894 Rødøy herred* Sønne-datter ug Barn b

1875 FT

Husmann - Kornelius Mikalsen

001 01 Kornelius Mekalsen 1829 Beidstads Pr. hf g Husmand uden %med% Jord, Murer og Fisker b
002 01 Kristense Pedersdatter 1844 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Ingvald Korneliusen 1868 Rødø S. og Pr. s b
004 01 Oluf Korneliusen 1874 Rødø S. og Pr. s b

Utsæd/husdyr:

Kornelius Mikalsen
Utsæd:
Husdyr: få1

74.09 Leirvikbakken

1950

Eier og bruker: Hans Ludvigsen

Skyld av 3 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

74.09 Anne Sofie Hansen

1926

Eier: Anne Sofie Hansen, Grinvær

Auksjonsskjøte fra Helmer Hansen, Grimvær, konkursbo, datert 18.9.1928. Ny eier blir Anne Sofie Hansen, Grinvær.

74.09 Helmer Hansen

1926

Eier: Helmer Hansen

Auksjonsskjøte fra Helmer Hansen, Grimvær, konkursbo, datert 18.9.1928. Ny eier blir Anne Sofie Hansen, Grinvær.

Forsetter med bnr 10