Tjong Nedre (59) - brukene fra nr 7 til og med 12

59.07 Solvoll (Molviken)

Eier og bruker: Erling Nikolaisen

Skyld av30 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1957

Utskilt fra dette bnr

Bnr 16 er utgått fra denne eiendommen den 15.2.1957.

Eier: Sigurd Olsen Åsheim

1935/1936

Eier: Sigurd Olsen Åsheim

Skjøte av 9.7.1935 fra Gurine Evertsen til Sigurd Olsen Åsheim.
Hun er født 24.8.1862 og han den 18.7.1896.
Vitner er: Ansgar Tangstad, Magnus Mathisen, Ivar Mathisen og Peder Evertsen.

Tillegg

Gurine hadde ikke fått overført eiendommen etter at ektefellen døde, og hadde da ikke hjemmel for å selge.
Det ble derfor gjort en tilføyelse på skjøtet:
Undertegnede barn og arvinger etter Nikolai Evertsen og hustru Gurine - tiltrer vår mors forannevnte overdragelse.
Tjong 258. juli 1936
Erling Nikolaisen
Hildur Pettersen'
Karoline Pettersen
Vitner:
Lina Nikolaisenm
Petter Pettersen
Jens Pettersen
Også påtegnet senere av Torleif Evertsen med vitner.
Sist 15.4.1936 av Lensmann Losvik.

1935

Skyldsatt

Skyldsetting er underskrevet 23. oktober 1935 av Johannes Gjerø, Hans Aakre og Joh. Jørgensen.

Lars og Kristine

Iren Høgseth‎ Gamle og Nye Rødøy-
Lars Brennesvk og Kristine

59.08 Borgtun - Lars Brennesvik

1983

Eier: Lars Kristian Brennesvik/Ann Mary Eine

Lars jnr og hans søster Ann Mary har nå (2017) hjemmel i grunnboka.
Det fikk de den 12,1,1983.

1950

Eier og bruker: Lars Brennesvik sen

Skyld av 8 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Bosatt tidligere på Tjong

Før han fikk utskilt det lille bruket her - bodde han noen år på Fjellheim, mot leie.

1948

Skyldsatt og skjøte

Skjøte er utstedet fra Erling Nikolaisen, eier av bnr 2. Vitner på hans underskrift er Thorvald Kilskar og Einar Alfheim. Betaling kr 500.
Skylddelingsforretning foretas av Olav Aga, Nils Benjaminsen og Martin Solheim.
Datert 12. august 1941.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kristine

1939

Datter: Ann Mary Brennesvik, g. Eine

Født den 1.10.1939.

1933

Sønn: Lars Kristian Brennesvik

Født den 28.1.1933.

Kristines barn fra tidligere ekteskap

1923

Kristines datter: Harda Kristine Esjeholm, g. Myrvoll

Harda ble gift med Per Myrvoll og bodde på Tjong Øvre

Kristines sønn: Berner Esjeholm

59.09 Østrem

1980

Eier: Lillian Evelyn Abelsen

Huset ble formelt overtatt fra foreldrene den 7.11.1980.
Lillian er bosatt på bnr 17 av denne gård, lenke dit.

2010

Utskilte hus

Husene er fra 8.3.2010 eid av datter Jorun Alise Hagen, utskilt med bnr 28. Lenke dit.

1974

Tomt solgt - nytt bnr 21

Tom til hus som Addy og Johannes bygde - ble solgt den formelt den 14.10.1974.

1956

Tomt solgt - nytt bnr 15

Tom til bnr 15 Frydenlund - formelt utskilt den 3.12.1956.

NY EIER, datter Lillian

1990

Ingeborg dør

Ingeborg dør på Rødøy sykehjem den 9. januar 1990.

1985

Mathis dør

Mathis Ekoff Mathisen dør her den 7. august 1985.

1950

Eier og bruker: Mathis E. Mathisen

Skyld av 62 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Mathis Ekoff Mathisen

Født 30.5.1899 på bnr nr 1 - sønn av Ivar Zakarias Mathisen og hans første ektefelle Emilie Alberta Anker Olsdtr.

1945

Utskilt fra bnr 1

Denne eiendom ble utskilt med formell hjemmeld tinglyst 31.5.1945.
Skyldsetting datert 31.5.1945.
Marie (Arntsen) Mathisen er nevnt som selger.
Skyldsettingsmenn; Martin Solheim, Nils Benjaminsen og Erling N. Tjong.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ingeborg

1910 53.01 Blok: 008 01 Ingeborg Ludvigsdatter 16.02.1903?? Rødøy d ug Datter b
Datter av Ludvig Ebenhard Johnsen Bloch, bruker av gården Blok 53.01.

1938

Sønn: Alfred Mathisen

Født her 1938. Bosatt (2016) i Bodø.

1934

Datter: Lillian Evelyn Mathisenb, g. Abelsen

Født 18.2.1934. Bosatt på Tjong Nedre (59-17) Bjørklund (Tomt).

1930

Sønn: Ivar Mathisen

Født 28.8.1930 her. Bosatt (2016) Asker.

...som velstelt feriehus (bnr 28)

RLA ©8913.
Feriehus - eid og bruk av et barnebarn. Nå bnr 28.

Husene som tidligere tilhørte bnr 9 Østrem.   Husene er utskilt og overtatt av datter til eiere - Lillian Mathisen, g. Abelsen, Jorun Alise Abelsen, g. Hagen.  Jorda ligger fortsatt under bnr 9 her, eide av Lillian Abelsen.

59.10 Elim

2006

Eier - John Olav Aga

Gnr 59, bnr 10 er solgt for kr 75.000 fra fra Pinsev. Evangelisenter til John Olav Age (17.8.2006).

2006

Pinsev. Evangelisenter

Fikk eller arvet eiendommen av Sverre Tangstad. Solgte 2006.

1950

Eier og bruker - Sverre Tangstad

Skyld av 1 øre (tomt).
Matrikkelutkastet av 1950,

1948

Skylddelingsforretning og skjøte

Utsteder av skjøte er Schjønning Tollefsen Tangstad, Tjong pr. Tjongsfjorden f. 9.5.1880.
Ny eier er Sverre Tangstad f. 17.4.1913.
Kjøpesum er 800 kr.
Datert Tjong den 30.12.1948. Ann Tangstad samtykker og skriver under.
Vitner er: Hjalmar Hagevik og Mathias Larsen.
Dagboka Rana Sorenskriverembete 1.2.1949.
Skilt ut fra bnr 3.
Det er også skrevet en 4 sider skylddelingsforretning.

59.11 Vallhall

1917

Eier

Gustav Kristian Mathisen står fortsatt som eier i grunnboken.

1950

Eier: Gustav Kristian Mathisen

Utskilt tom til Gustav - sønn av Ivar Mathisen - brukeren av hovedgården. Lenke dit.
Formelt tinglyst den 17.10.1952, men var tatt med på skjøtet da Edvard Mathisen kjøpte gården 1.8.1945.
I skjøte til Edvard Mathisen 1.8.1945 er det skrevet inn:
"Arvingene Gustav og Ester Mathisen forbeholder seg rett til hver sin stuetomt på minst 1000 m2 hver i Lauvåskaret mellom Lauvåsen og Fjellheim."
M. J. Bikset representerte Gustav Mathisen etter fullmakt gitt han.

59.12 Jomfrubråten

1978

Eier: Inger Marie Tjong

Hjemmel her fra 20.9.1978.

1952

Hjemmel

Hjemmel for eier tinglyst 17.10.1952, men var tatt med på skjøtet da Edvard Mathisen kjøpte gården 1.8.1945.
Utskilt fra bnr 1.

1950

Eier: Ester Mathisen

Skyld av 12 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.
I skjøte til Edvard Mathisen 1.8.1945 er det skrevet inn:
"Arvingene Gustav og Ester Mathisen forbeholder seg rett til hver sin stuetomt på minst 1000 m2 hver i Lauvåskaret mellom Lauvåsen og Fjellheim."
M. J. Bikset representerte Gustav Mathisen etter fullmakt gitt han.

Neste bnr

av gården

Fra bnr 13 og videre