Gård Tjong Nedre (59) - bnr 5 og 6 - Åsheim og Fjellheim

59.05.05 Åsheim

2014

Eier og bruker: Jon Abelsen

Som eneeier fra 12.12.2014.

2008

Eier: Jon Abelsen og Hege Jeanette Nystad Bendiksen

Gnr 59, bnr 5 er solgt for kr 4000.000 fra Per-Ivar Mathisen til Jon Abelsen og Hege Jeanette Nysstad Bendiksen (10.12.2008).

Jon - bosatt tidligere

Tidligere eier og bosatt på Tjong Nedre 59.19 Haugstua.

Jon - hvor fra

Sønn av Bjarne Abelsen og Lillian Mathisen, g. Abelsen. Tjong Nedre 59-17 Bjørklund.

59.05.04 - Per Ivar Mathisen

2008

Eier og selger: Per Ivar Mathisen

Gnr 59, bnr 5 er solgt for kr 4000.000 fra Per-Ivar Mathisen til Jon Abelsen og Hege Jeanette Nysstad Bendiksen (10.12.2008).

Person oppvokst i Kjetvik

Sønn av Peder Mathisen, brukeren der.

59.05.03 - Torill Annie Åsheim

Eier og bruker: Torill Annie Åsheim

1979

Utskilt herfra

Navn: IVARSTUA.
Tomt som er utskilt fra bnr 5 Åsheim. Tinglyst den 21.12.1979. (59-23).

1968

Utskilt herfra

Navn: Elvrun
Formelt utskilt fra dette bruk den 30.8.1968.

59.05.02 - Sigurd Åsheim

1950

Eier og bruker: Sigurd D. Åsheim

Skyld av 16 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

59.05.01 Ole Davidsen

1913

Skjøte på Åsheim

Skjøte fra Nikolai Evertsen og Peder Evertsen på denne eiendom til Ole Davidsen for 1000 kr. Datert og tinglyst i 1913.
Beløpet ble betalt med et lån som han hadde tatt opp i bank. (Tinglyst pantobligasjon).
Trolig var dette et utmarksområdet som ikke var dyrket noe på.

1912/1913

Skylddeling

Bruket Åsheim med bnr 5 og en skyld av 16 øre ble laget 13.8.1912 og linglyst den 1. mars 1913. Det ble da starten på dette bruket på Tjong Nedre.

Eier og bruker: Ole Davidsen

Kom til Åsheim fra

husmannsplassen LAUKNES undere gården PLADSEN (44) hvor han er bosatt ved tellingen 1900 og 1910. Se også nedenfor her.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2):

Lauknes, Pladsen 1900:
002 01 Konstanse Lorntsdatter 18.04.1878 Rødøy hm g Hustru b

Ektefelle (1): Jakobine Olsdtr

Luknes, Pladsen 1910:
002 01 Jakobine Olsdatter 1869 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b

BARN

1900

Sønn: Odin Åsheim

1910 Pladsen: 007 01 Odin Olsen 08.03.1900 Rødøy s ug Søn b
1900 Pladsen: 006 01 Odin Olsen 03.03.1900 Rødøy herred* S ug Barn b

1898

Sønn: Aksel Åsheim

1910: Pladsen 006 01 Aksel Olsen 15.03.1898 Rødøy s ug Søn b
1900 Pladsen: 005 01 Aksel Olsen 1898 Rødøy herred* S ug Barn b

1896

Sønn: Sigurd Åsheim

1910 Pladsen: 005 01 Sigurd Olsen 13.07.1896 Rødøy s ug Søn b
1900 Pladsen: 004 01 Sigurd Olsen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b

1894

Datter: Kaspara Åsheim

1910 Pladsen: 004 01 Kaspara Olsdatter 01.09.1894 Rødøy d ug Datter b
1900 Pladsen: 007 01 Kaspara Olsdatter 1894 Rødøy herred* D ug Barn b

1893

Sønn: Olav Åsheim

1910 Pladsen: 003 01 Olaf Olsen 12.05.1893 Rødøy s ug Søn, fisker b
1900 Pladsen: 003 01 Olaf Olsen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b

Andre 1900

1900 FT

Tjenestejente: Marie Johnsdtr

1900 Pladsen: 008 01 Marie Johnsdatter 1845 Balestrand Tj e Husgjerning (Gårdmandsenke) b

Olav Davidsen - utvandret

RLA 4597. Foto Jann Breivik. Olav utvandret fra Åsheim 59-05 til Nord Dakota.

Ole Davidsen - husmann på "Lauknes" under PLADSEN.

1910 Ft

Bosatt som husmann på "lauknes" under gård PLADSEN

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Ole Davidsen 1869.09??.29 Melø hf g Fisker og Husmand b
002 01 Konstanse Lorntsdatter 18.04.1878 Rødøy hm g Hustru b
003 01 Olaf Olsen 12.05.1893 Rødøy s ug Søn, fisker b
004 01 Kaspara Olsdatter 01.09.1894 Rødøy d ug Datter b
005 01 Sigurd Olsen 13.07.1896 Rødøy s ug Søn b
006 01 Aksel Olsen 15.03.1898 Rødøy s ug Søn b
007 01 Odin Olsen 08.03.1900 Rødøy s ug Søn b

1900 FT

Også ved tellingen 1900

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Ole Davidsen 1869 Melø i Helgl. Hf g Jordbrugende husmand og fisker b
002 01 Jakobine Olsdatter 1869 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Olaf Olsen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Sigurd Olsen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Aksel Olsen 1898 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Odin Olsen 03.03.1900 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Kaspara Olsdatter 1894 Rødøy herred* D ug Barn b
008 01 Marie Johnsdatter 1845 Balestrand Tj e Husgjerning (Gårdmandsenke) b

.

.

59.06.04 Fjellheim - søsken Mathisen

Søskene Mathisen

Petter Kristian Mathisen
Johan Martin Mathisen
Magnus Sigurd Mathisen
Ingrid Johanne Mathisen

1972

Kjøpte annen gård sammen

I 1972 ble gården Otervær 70.01 kjøpt - av alle forannevnte søsken ilag. Brukt som feriested siden.

1984

Utskilt tomt

Til bnr 24 Granhaug, tomt med bolighus bygd av en av eierne - Johan Martin Mathisen. Formelt 29.8.1984.

1964

Hjemmel

Overført uten vederlag til søsken Mathisen - fra Petter Moe.
Dato for tinglysning 5.6.1964.

59.06.03 Petter Andreas Moe

1940

Eier: Petter Moe

Undertegnede Magnus Mathisen overdrar herved min eiendom gnr 59, bnr 6 Fjellheim av skyld mark 0,10 i Rødøy herred til Petter Moe, Myken.
Kjøpesummen er 2530- som ordnes på omforenet måte. Myken 22.10.1940.
Vitne - Lensmann Losvik med påtegning.

Bruker: Magnus Johan Mathisen

Bosatt her om sommeren som barn (familiens feriehus). Ble eier 1929 (arv) og bosatt her fast fra høsten 1944.

1929

Hjemmel

Ved utlodning 1/12/1929 i boet efter kjøpmann Johan Kristian Mathisen, og gjenlevende hustru Martha Magdalena, Myken i Rødøy, er sønnen Magnus Johan Mathisen f. 22.7.1912 utlagt de boet tilhørende huse, stue og sommerfjøs, på parsellen Fjellheim, gnr 59, bnr 6 i Rødøy og innholdet i huset gjendværende løsøre, for en sum av 500 kr, der er oppgjort ved utlodningen...
Skjøte av 4, februar 1930.

59.06.02 - Magnus Johan Mathisen

Magnus Johan Mathisen

Født den 22.7.1912 i huset til sin morfar i Bodø. Biskop Kroghs gate 1. Hans mor fødte sine barn i Bodø, men hun var bosatt på Myken - der foreldrene bodde.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Sigrid Johane Norum, g. Mathisen

Født den 1923 på gården Vågeng (64) bnr 1. Lenke.

Andre

Bosatt mot leie noen år: Lars Brennesvik sen

Lærer Lars (Larsen) Brennesvik bodde her med familien for han bygget selv på bnr 8 Bergtun. Kom opprinnelig fra gården Brendsvik. Lenke til bnr 8.

Anne Mathisen Værang

Var søskenbarn av Mattis Ivarsen på Tjong Nedre bnr 1.
Omtales nærmere under her.

Mer om "ANE"

© RLA (2213).

Anne (bare kalt for ANE) - var fra Værang.  Hun kom tidlig i tjeneste hos handelsmann Johan Kristian Mathisen - på Utheim på Myken og senere hos sin svoger Petter Moe på Smaahaugene. Hun var litt i slekt med handelsmannen - men stammet fra en annet Mathis enn han.  Hun var tilknytta vår Mathisen familie hele livet.  En bror av henne var gårdbruker i Kjetten (Gabriel) og en søster var gift med Petter Moe på Myken (Kristine).  Hun kom innover til Fjellheim ca 1965 og døde der høsten 1970.

59.06.01 - Johan Kristian Mathisen

Eies, og brukes som feriehus: Johan Kristian Mathisen

Bygd som "sommerhus" for handelsmann Johan Kristian Mathisen, som resten av året drev handel og fiskekjøp i fiskeværet Myken. Han var opprinnelig fra Tjong Nedre bnr 1,

Johan Kristian - hvor fra

Sønn av eier og bruker av Tjong Nedre 59.01 Mattis Ivarsen. Lenke dit.

1917

Utskilt fra bnr 1

Formell tinglysing i grunnboka er den 8.9.1917.