Gård Storselsøy (02) - bruk nr 5

Ivar Tomassen

Foto mottatt fra Jann Breivik. Fotograf: A. M. Andersen, Bergen.

02.05 Iver (Ivar) Johan Tomassen

1911

Øya og Folket - Harry Danielsen

HARRY DANIELSEN:
"Da Jens Værnes døde, ble gården solgt til svogeren Ivar Thomassen fra Strømdal, gift med hans søster Lotte, ved skjøte av 30.10.1911 for kjøpesum kr 3000. Allerede året etter selger han og emigrerer til Amerika. Man kan nok ha grunn til å anta at det ble mer enn vanskelig å få til lønnsom drift for Lotte og Ivar. Kanskje gjeld på gården, og i hvert fall var det mange munner gården skulle gi mette til. Folketellingen 1910 forteller det. Dette året bor følgende personer på Nerfalkhetta. Først Lotte og Ivar med sine 6 barn i alder 3 til 13 år. Så en dreng som heter Halvor Hansen. Så kårkona Dina på 43 år og hennes døtre Helga, Ragna og Eva. Ja, og så lille Liv som ble født det året. Så må vi minnes bestemor Regine, som er 66 år. Alt i alt skulle det bli 15 personer. I tillegg bor læreren på øya Johan Sandvik på gården."

1900 FT

FOLKETELLINGA MELØY 1900:
Iver er bosatt som selveiende gårdbruker og fisker på Gåsvær 74-1 i Meløy kommune. Yngste barn er født 1896 i Rødøy, så familien må være flytta dit nylig. Han bor der med kona Sjarlothe, 3 barn alle født i Rødøy, 2 familie losjerende og 2 tjenere.

1865

Hjemme i Strømdal (Strømsnes 39)

FOLKETELLINGA 1865:
Iver er bosatt som 5 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Strømsnes (løpenr 102) i Rødøy.

1890

Ektefelle: Charlott4e Vilhelmine Pederdtr

Kirkeboka for Rødøy.
1890.13 30.10.1890 gaardbruger Ivar Olai Tomassen Strømdal Nordværnæs 1860
Charlotte Vilhelmine Pedersdatter Værnæs 1870