Gården Blok (52)

bruk nr 1 og 2

til hovedsiden

52 01 Bernhard Blok

Eier: Bernhard Blok

52 01 Harald Blok

1950 Eiere og bruker: Harald Bloch

Matrikkelutkastet fra 1950.
Hjemmelsinnhaver er Harald L. Bloch.
Skyld 88 øre.

1907 Eier og bruker: Harald Bloch

1910: 010 01 Harald Ludvigsen 03.07.1907 Rødøy s ug Søn b
Yngste sønn av forrige bruker her Ludvik Johnsen Bloch.
Overtar som bruker etter faren.

52 01 Ludvig Johnsen Bloch

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Ludvig Johnsen 30.06.1861 Rødøy hf g Gaardbr. (selveier) fisker b
002 01 Anne Johansdatter 20.03.1869 Melø hm g Gaardmandskone b
003 01 John Ludvigsen 25.02.1892 Rødøy s ug Fisker f
004 01 Johan Ludvigsen 03.05.1893 Rødøy s ug Gaardsarbeide b
005 01 Hans Ludvigsen 1895.03??.29 Rødøy s ug Fisker, gaardsarbeide b
006 01 Antonette Ludvigsdatter 28.01.1897 Rødøy d ug Datter b
007 01 Alfred Ludvigsen 05.07.1900 Rødøy s ug Søn b
008 01 Ingeborg Ludvigsdatter 16.02.1903?? Rødøy d ug Datter b
009 01 Ella Ludvigsdatter 08.03.1905 Rødøy d ug Datter b
010 01 Harald Ludvigsen 03.07.1907 Rødøy s ug Søn b

1900 folketellingen

001 01 Ludvig Johnsen 1861 Rødøy herred* Hf g Fisker og gårdbruger b
002 01 Anne Johansdatter 1869 Melø Hm g Gårdmandskone b
003 01 John Ludvigsen 1892 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
004 01 Johan Ludvigsen 1893 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
005 01 Hans Ludvigsen 1895 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
006 01 Antonette Ludvigsdr 1897 Rødøy herred* D ug Datter b
007 01 Alfred Ludvigsen 05.07.1900 Rødøy herred* S ug Søn b
008 01 Petra Larsdatter 1884 Rødøy herred* Pleiedatter ug Pleiedatter b

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Anna Johansdtr

1910: 002 01 Anne Johansdatter 20.03.1869 Melø hm g Gaardmandskone b
1900: 002 01 Anne Johansdatter 1869 Melø Hm g Gårdmandskone b

Sønn: Harald Bloch

1910: 010 01 Harald Ludvigsen 03.07.1907 Rødøy s ug Søn b
Skifte etter mor 1917:
Harald Block, i Rødøy. Sønn av avdøde. født 1907.

Datter: Ella Ludviksen Bloch

1910: 009 01 Ella Ludvigsdatter 08.03.1905 Rødøy d ug Datter b
Skifte etter mor 1917:
Ella Block, i Rødøy.
Datter av avdøde. født 1905.

Datter: Ingeborg Ludviksen Bloch

1910: 008 01 Ingeborg Ludvigsdatter 16.02.1903?? Rødøy d ug Datter b
Ingeborg ble gift med Mathis Ekoff Mathisen, f. 30.mai 1899 på gården Tjong Nedre 59-01. Mathis var gårdbruker på Tjong Nedre 59-09 Østrem. Mathis døde der 7.august 1985. Ingeborg døde på Rødøy sykehjem 9.januar 1990. 3 barn.

Skifte mor 1917:
Ingeborg Block, .
Datter av avdøde. født 1903.

Sønn: Alfred Bloch

1910: 007 01 Alfred Ludvigsen 05.07.1900 Rødøy s ug Søn b
1900: 007 01 Alfred Ludvigsen 05.07.1900 Rødøy herred* S ug Søn b
Skifte etter mot 1917:
Alfred Block, i Kristiansund. Sønn av avdøde. født 1900.

Datter: Antonette Ludvigsdtr Bloch

1910: 006 01 Antonette Ludvigsdatter 28.01.1897 Rødøy d ug Datter b
1900: 006 01 Antonette Ludvigsdr 1897 Rødøy herred* D ug Datter b
Skifte etter mor 1917:
Antonette Block, i Kristiansund. Datter av avdøde. født 1897.

Sønn: Hans Bloch

1910: 005 01 Hans Ludvigsen 1895.03??.29 Rødøy s ug Fisker, gaardsarbeide b
1900: 005 01 Hans Ludvigsen 1895 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
Skifte etter mot 1917:
Hans Block, i Træna.
Sønn av avdøde. født 1895.

Sønn: Johan Bloch

Overtar som bruker her etter faren og omtalt foran her.
1910: 004 01 Johan Ludvigsen 03.05.1893 Rødøy s ug Gaardsarbeide b
1900: 004 01 Johan Ludvigsen 1893 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
Skifte etter mor 1917:
Johan Block, Bjerga i Rødøy. Sønn av avdøde. født 1893

Sønn: John Bloch

1910: 003 01 John Ludvigsen 25.02.1892 Rødøy s ug Fisker f
1900: 003 01 John Ludvigsen 1892 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
Skifte etter mor 1917:John Block, Blok i Rødøy.
Sønn av avdøde. Født 1892, utenriksfart.

1900 ft: Pleiedatter: Petra Larsddtr

1900: 008 01 Petra Larsdatter 1884 Rødøy herred* Pleiedatter ug Pleiedatter b

52 01 John Larsen

1900 folketellingen

009 02 Gurianna Nilsdatter 1837 Rødøy herred* Hm e Føderådskone b
010 02 Nils Johnsen Blok 1869 Rødøy herred* FL ug Fisker og Snedker b
011 02 Albert Johnsen Blok 1878 Rødøy herred* S ug Fisker b
012 02 Jørgine Johnsdatter 1865 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b

1895 Druknet - John Larsen

Død 31.5.1899. 72 år. Ikkje attfunnen. Merknad: Sansynlig glidd i sjøen paa straumsterkt plass".

1886 Matrikkel

1 113 Blok Jon Larsen Fælle 1-23 0-2-4-4

1875 folketellingen

001 01 John Larssen 1827 Nordfjord hf g Grdbrg. Selveier, Fisker b
002 01 Gurianna Nilsdatter 1837 Rødø Sogn Kone g b
003 01 Ludvig Johnsen 1861 Rødø Sogn s b
004 01 Elise Johnsdatter 1863 Rødø Sogn d b
005 01 Jørgine Johnsdatter 1865 Rødø Sogn d b
006 01 Anne Johnsdatter 1867 Rødø Sogn d b
007 01 Nils Johnsen 1869 Rødø Sogn s b
008 01 Kristine Johnsdatter 1871 Rødø Sogn d b
009 01 Viktor Johnsen 1873 Rødø Sogn s b
010 01 Hanna Johnsdatter 1875 Rødø Sogn d b

Utsæd/husdyr:

John Larssen
Utsæd: by3/4 po3
Husdyr: he1 ku5 ka2 få10 gj4

1865 folketelling

001 01 John Fælle 40 Gloppens Præstgjl g Gaardbruger, Selveier, Fisker
002 01 Gurianna Nielsdatter 29 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Ludvig Johnsen 5 Rødø Præstegj deres Søn ug
004 01 Lise Johnsdatter 3 Rødø Præstegj deres Datter ug
005 01 Jørgine Johnsdatter 1 Rødø Præstegj deres Datter ug
006 01 Gabrielanna Andreasdatter 44 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
007 01 Johanna Jørgensdatter 44 Rødø Præstegj ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: John Fælle
Utsæd: by1 1/2 ha1/2 po4
Brukers yrke: Gaardbruger, Selveier, Fisker
Husdyr: he1 ku8 få12 gj6

Ektefelle: Gurianna Nilsdtr

1900: 009 02 Gurianna Nilsdatter 1837 Rødøy herred* Hm e Føderådskone b
1875: 002 01 Gurianna Nilsdatter 1837 Rødø Sogn Kone g b
1865: 002 01 Gurianna Nielsdatter 29 Rødø Præstegj hans Kone g

BARN:

1878 Sønn: Albert Johnsen Blok

1900: 011 02 Albert Johnsen Blok 1878 Rødøy herred* S ug Fisker b

1875 Datter: Hanna Johnsdtr

1875: 010 01 Hanna Johnsdatter 1875 Rødø Sogn d b

1873 Sønn: Viktor Johnsen

1875: 009 01 Viktor Johnsen 1873 Rødø Sogn s b

1871 Datter: Kristine Johnsdtr

008 01 Kristine Johnsdatter 1871 Rødø Sogn d b

1869 Sønn: Nils Johnsen

1875: 007 01 Nils Johnsen 1869 Rødø Sogn s b

1867 Datter: Anne Johnsdtr

1875:006 01 Anne Johnsdatter 1867 Rødø Sogn d b

1865 Datter: Jørgine Gurine Jonsdtr Blok

1900: 012 02 Jørgine Johnsdatter 1865 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
1875: 005 01 Jørgine Johnsdatter 1865 Rødø Sogn d b
1865: 005 01 Jørgine Johnsdatter 1 Rødø Præstegj deres Datter ug

1915: Avdød Jørgine Gurine Jonsdtr Blok, ugift. Født 1865. Rødøy/Rødøy.
Døde 27.10-1915.
Gravlagt 2.11. og jordfestet 14.11.1915.
Sogn/kirke:
Reitgjerdet Strinda
Kilde: Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Reitgjerdet sokn 1894-1919 (1660P

1863 Datter: Elise Johnsdtr

1875: 004 01 Elise Johnsdatter 1863 Rødø Sogn d b
1865: 004 01 Lise Johnsdatter 3 Rødø Præstegj deres Datter ug

1861 Sønn: Ludvig Johnsen Blok

1875:003 01 Ludvig Johnsen 1861 Rødø Sogn s b
1865: 003 01 Ludvig Johnsen 5 Rødø Præstegj deres Søn ug

TJENERE 1865:

1865 ft: Tjenestepige: Gabrielanna Andreastr

1865: 006 01 Gabrielanna Andreasdatter 44 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
Hun er datter av Andreas Hansen og Maren Jakobsdtr, Langnes.

1865 ft: Tjenestepike: Johanna Jørgensdtr

1865: 007 01 Johanna Jørgensdatter 44 Rødø Præstegj ug Tjenestepige

51.01 Nils Veiland Nilsen

1875 ft: Føderaadsmann - Nils Veiland Nilsen

011 02 Nils Veiland Nilssen 1794 Rødø Sogn Fader til No. 2 e Kaarmand b

Utsæd/husdyr:

Nils Nilssen
Utsæd:
Husdyr: ku1 få2

1865 folketellingen

008 02 Niels Veiland 71 Rødø Præstegj g Holdsmand
009 02 Anne Aronsdatter 70 Ranens Præstegj Hans Kone g

Mannskapsrullene

Nevnes 1835 som "høy og frisk" - og bruker i Blok. 1830 som innerste i Kila. 1822-1825 dreng Nedre Tjong. 1827-1828 innerste i Kila. 1814 dreng Gjesøen.
Han får en uekte sønn mens han er bosatt på Tjong.

Uekte sønn 1825: Hans andras Nilsen (Norum?)

KIRKEBOKA DØPTE 1825:
Uekte barn Hans Andreas f. 04.02.1825 av Nils Veiland Norum og Gjertrud Bertelsdatter. Fars bosted - Tjong.
Barnemor - Gjertrud er datter av Bertel Olsen og Dordia Jonsdtr. Lenke.

Mer om sønnen HANS

FOLKETELLINGA MELØY 1875:
Det antas å være denne "Hans D. Nilsen" som er ugift fisker og husmann på 212b Forestranden (Øvre Fore) i Meløy kommune. Han har sønnen Hans E. Hansen f. 1854 i Meløy. Lorents O. Ellingsen f. 1867 er fosterbarn. Karoline Kr. Pedersdtr f. 1822 er tjenestejente og husholderske hos han.

HVORFRA

Foreldrene hans er omtalt som brukere av gården Våga 65-01. Brukeren Nils Wejland (Norum):

Ektefelle:

BARN:

1840 Datter: Kristine Lavine Nilsdtr

Født den 6.7.1840. Døt kirken 26.7.1840. Konfirmert den 20.7.1856.
Hun ble gift med Jakob Gjerdsen, og var bosatt på gården Strømsvik ved tellingen 1875. Lenke.

1837 Datter: Guriana Pernille Nielsdtr

Født den 18.3.1837 på gården Blok. Konfirmert samme kirke 11.7.1852.

1833 Sønn: Ole Norum Nilsen

Født den 15.4.1833 på gården Blok. Døpt 30.6.1833 og konfirmert 14.7.1850.

1829 Sønn: Anton Mikal Nilsen

Født den 3.11.1829 på gården Kila 61. Døpt kirken 16.5.1830. Konfirmert kirken 22.6.1845. Døde som bosatt på gården Blok 51-01 1851.

Omkommer på sjøen

KIRKEBOKA BEGRAVEDE 1851-24:
9.JUNI 1851. "ik.gjenfunnet". Ungkar Anton Nilsen, 19, Blok.

1826 Sønn: Arnt Normann Nilsen

Født den 14.12.1826 på gården Kila 61.
Omtales som bruker av gården Reppen Nedre 56.01. Lenke.

52 02 MYRLAND - Johan Bloch

1950 Eier og bruker - Johan Bloch

Johan er i matrikkelutkastet fra 1950 nevnt med hjemmel på bruk nr 2 på gården - MYRLAND, med skyld av 35 øre.

Foto senere

Åbodsvik foto nr 8636-108. 
Far:Johan Bloch (1893-1973) og kona Thale f. 1896. Barn fra venstre: Jorun Bloch (Strømdal) f. 1920. Linken Norås Bloch (Kvalvik) f. 1917. Nelly Nilsen, Bjerga, f. 1917. Anne Sofie Bloch (g. Storøy) f, 1915.

Husmannsplass

1865 David Olsen

1865: 010 03 David Olsen 29 Rødø Præstegj g Huusm, Skrædder, Fisker
Bodde her med familie 1865, men er omtalt senere under plassen Vasdal, Lenke.