TJONGSGÅRDENE - fellesside - FRA SKIFTER

Uavklart hvor de er bosatt

En foreløpig siden til det blir avklart....

Til alfabetisk side

Side og hente fra

Person: Peder Jonsen

1808

Peder Jonsen skifte

Peder Jonsen, hovedperson.
Beret Jonsdtr 10 - søster
Mikel Pedersen, halvbror 25 , Aasen.
Karen Pedersdtr, halvsøster
Synnøve Pedersdtr, halvsøster.

Peder Jonsen dør

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1808. Peder Joenssøn, tiong, 20 aar.

Søster: Beret Jonsdtr

Halvbror: Mikal Pedersen

Halvsøster: Karen Pedersen

Halvsøster: Synnøved Pedersen

Familien: Nils Eriksen

1773

Anna Gregusdtr dør/skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Tjong 1773 etter avdøde Anna Gregusdtr.
Gjenlevende ektefelle Niels Erichsen.
Avdødes sønn - Johannes Poulsen (14).
formynder er Joseph Nielsen, Qvalvigen.

1773

Nils Eriksen

Gjenlevende ektefelle på Tjong 1773.

1755

Avdødes sønn Johannes Paulsen

Han er 14 år i 1773 og er fra sin mors første ekteskap med en som hette Paul.
Formynder for han er Josept Nielsen, Qvalvigen.

Familien: Anders Nilsen

1768

Anderes Nilsen død/skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Tjong 1768b etter Anders Nilsen.
Gjenlevende ektefelle Maren Erichsdtr.
Barn: Niels Andersen (1/2) og
Karen Andersdtr (5).

Ektefelle: Maren Eriksdtr

1768

Sønn: Nils Andersen

Nevnt i skiftet etter faren som 1/2 år

1763

Datter: Karen Andersdtr

Nevnt i skiftet etter faren som 5 år gammel datter

Anders - sønn av Nils Paulsen?

Familien: Lars Larsen

1755

Lars Larsen dør- skifte

Hovedperson i skifte.
Formynder for alle barna er Jacob Larsen, Reppen.

1753

Lars Larsen - "Disse tider - Disse skikker"

FELLEHISTORIA 278:.(1753).."Klagene skulle så behandles på tingene, og for Rødøy gjeld ble de drøftet på høsttinget på Kvarøy samme år. Klagene ble formelt fremsatt av Peter Tostrup, skipperen på Indre Onøy, lensmann Lars Jonsen Haugvik og OLE STORCH NORUM, "selvforsterkarl" og sønn til den gamle handelsmann Ole Hermandsen på Esvik. To andre som hadde formidlet almuens klager, var ikke tilstede. Det var OLE NORUMS BROR SVEND, SKIPPEREN PÅ KILA, og ZANDER KRISTOFFERSEN, bonde på Reppen. Noen få av bøndene som hadde klaget var til stede. Dette var folk fra Tjong, Breivik, Esvik, Nord og Sør-Værnes, Oldervik, Langnes og Selsøy. Det var utelukkende folk fra Rødøy fjerding, og mistenkelig mange knyttet til Svend Norums bygdefar. I retten tilsto de fleste å ha bedt Svend om å fremføre deres klager etter at han hadde tilbudt seg å gjøre det. JENS NILSEN LANGNES OG JENS HANSEN STORSELSØY hadde skrevet under selv, men på Svends anvisning. KRISTOFFER HANSEN BREIVIK presterte å fremstå og si at han egentlig ikke klaget over noe. OLE NORUM hadde bedt ham om å skrive under og, "som en fattig mann" gjorde han det "for Campagnie skyld". Men bøndene var ikke fullstendig unnvikende. Det var særlig sildetiende i tillegg til bygdelsavgiftene som var ankepunktene. Tinglyste bygselsbrev viser til en avgift på 5 rd. pr våg foruten støvlehud, den gamle sportel på et stykke lær fogden hadde rett til i forbindelse med inngåelse av en bygselskontrakt, som for lengst var blitt en pengeavgift på 1 rd. Dette er samme avgiftsnivå som 60 år tidligere. Men klagene gir et annet bilde.

LARS LARSEN mente å ha gitt 5 rd for 18 mark i Tjong foruten støvelhud (tilsvarende 20 rd. pr våg).

og litt mer

NILS PETTERSEN skal ha gitt sogneprest Munch 7 rd. for sin 18 mark i Breivik, og enda ikke mottatt bygselseddelen, selv om han hadde bygslet i 2 1/2 år og til tross for flere henvendelser. JENS HANSEN på Stor Selsøy, som var Dønnes gods, mente å ha gitt 14 rd for 2 våg 1 pund leie 48 år tidligere. Når han i det forrige år hadde avstått 1 våg til KRISTOFFER
ANDERSEN, hadde Kristoffer måttet gi 18 rd. til Kaptein Coldevin. De tilstedeværende proprietærene, Johan Hvid, som i juli året før hadde tiltrådt som forpakter av "de Pettersens", og Sr. Petter Dons på Coldevins vegne, stilte seg underene til klagene. To av Hvids bønder - HENRIK OLSEN HYTTEN og PAUL NILSEN NEDRE TJONG, hadde fremsatt klager, men var ikke i retten. Hvid mente at Paul aldri hadde gitt mer enn 5 rd. foruten støvlehud og skysspenger på 1 rd. HENRIK HYTTEN - en rydning som enda ikke var skyldsatt - hadde ennå ikke betalt 1 skilling, hverken for bygdsel, landskyld eller skysspenger. Tilsynslatende med en hviss rett hevdet at folk ikke kan ha vist hva de skrev under på. Dons nektet imidlertid ikke for at Kristoffer hadde gitt det ansviste beløpet. Men Kristoffer selv hadde gått hardt på kapteinen for å få jorden, og hadde selv tilbydd 30 rd.

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Karen Jonsdtr

Gjenlevende ektefelle i 1755.

1752 ca

Datter: Martha Larsdtr

Nevnt i skifte etter faren som som 2 1/2 år datter.

1746 ca

Sønn: Daniel Larsen

Nevnt i skifte etter faren som 7 årig sønn.
Bruker av gården Tjong Øvre og dør der 1806.

1744 ca

Datter: Anne Larsdtr

Nevnt i skifte etter faren som datter på 11 år.

1736 ca

Datter: Else Lardtr

Nevnt i skifte etter faren som datter på 19 år.

Familien: Nils Iversen

1714

Nils Iversen - skifte

Hovedperson Nils Iversen

1714

Ektefelle: Lisbets Jensdtr

Gjenlevende ektefelle i 1714.

1714

Datter: Maren Nilsdtr

Datter ved farens død 1714.

1714

Datter: Ingeborg NIlsdtr

Datter ved farens død i 1714.

59-60 Innerste Anders Mikkelsen

1701 MT

Innerste

Innerste 1701 på en av gårdene på Tjong.

1701 MT

Innerste: Anders Mikkelsen

Fornavn: Anders
Etternavn:
Michels. Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder: 20
Gprd: Tiong
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Jakob Andersen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Andersen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 1
Gård: Tiong
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

59-60 Innerste Paul Olsen

1701 MT

Innerste

På en av gårdene på Tjong 1701.

1701 MT

Innerste Paul Olsen

Fornavn: Poul
Etternavn: Olsen
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder: 36
Gård: Tiong

Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi