Reppen Øvre (55) bruk nr 1

55.01.07 Else-Margith Reppen

Eier: Else-Margith Reppen

Datter av forrige bruker Enok Tomassen. F. 1945.

55.01.06 Enok Tobias Godtfred Tomassen

Eier og bruker: Enok Tobias Godtfred Tomassen

Eier av gården her. Matrikkel 1950: Skyld av 14 øre.

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Mimmi Theodora Reppen

Datter av Helga Johansen, og barnefar av forrige eier av bruket - Jørgen Johansen.

1952-1954

Sønn: Olav David Engebrek Tomassen

Født 31. mai 1952.
Drukna i Reppaelven 1954.
Gravlagt Tjong Nedre 2.9.1954.

1945

Datter: Else-Margith Reppen

Født her 1945 og overtar som eier av bruket etter faren.

Mer om hjemler

1945

Brødrene deler bruk nr 1

De deler det bruket de har - og det blir et nytt bruk for Simon, men Enok forblir her.

BRUK NR 6 BAKKETUN
Bruket ble skyldsatt den 1.8.1945. Det er utskilt fra bnr 1, som har en skyld av 27 øre og forretningen er forlangt av Simon og Enok Thomassen.
Skylden ble fastsatt til 13 øre. Gjenværende på hovedbruket ble da 14. Det ble gitt navnet Bakketun.
DET BEMERKES AT BRUKET ER DELT MELLOM DE TO EIERE UTEN KJØP OG SALG.
De som gjorde denne forretning er:
Edvard Mathisen som ble valgt for formann, Johan Bloch og Jakob J. Aarnes.
Tinglyst den 1. september 1945.
Underskrevet også av Enok Thomassen og Simon Thomassen.

1938

Skjøte til SIMON og ENOK

Eier av gården Jørgen Johansen skjøter (selger) gården over på brødrene Simon og Enok Thomassen. Kjøpesum er kr 2200. Reppen 14. juni 1938.

Slottarbeid

Slåtta ere igang, det kjøres tørrhøy fra hesjene med hest og vogn.

Det kan være HER eller på Reppen Nedre hos Normann?

Foto fra EINVOLL samlinga.  Laura Sandberg, Normann Sandberg, Hjørdis Kvalvik og Enok Tomassen.

1954

RLA 2465

1938 Kårkontrakt

55.02.05 Jørgen Mathias Mikkelborg Johansen

1910 FT

Eier og bruker: Jørgen Mathias Mikkelborg Johansen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Jørgen Johansen 24.09.1855 Rødøy hf g Gaardbr. (selveier) b
002 01 Margit Ingebrigtsdatter 25.05.1861 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Helga Johansen 1890.05??.14 Rødøy d ug Datter, syerske f
004 01 Martin Larsen 01.09.1896 Rødøy fl ug Fisker b
005 01 Hanna Arntsdatter 1858?? Rødøy tj ug Tjenestepige b
006 01 Ellen Pedersdatter 05.01.1822 Mo i Helgeland fl e Føderaad b

1906

Bruk nr 2 blir formelt utskilt

Bruk nr 2 ble utskilt fra gården og gitt bnr 2 - den 26.9.1906.

1900 FT

Eier og bruker: Jørgen Johansen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Jørgen Johansen 1855 Rødøy herred* Hf g Fisker og gårdmand b
002 01 Margit Ingebrigtsdr 1861 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
003 01 Villa Jørgensdatter 1885 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
004 01 Helga Jørgensdatter 1890 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b

Utsæd/husdyr:

Bruker: Engebreth Olsen
Utsæd: by1 po7
Brukers yrke: Skolelærer Gaardmand og Selveier
Husdyr: ku7 få15 gj7

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Margit Ingebrigtsdtr

1910: 002 01 Margit Ingebrigtsdatter 25.05.1861 Rødøy hm g Gaardmandskone b
19001: 002 01 Margit Ingebrigtsdr 1861 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b

HUN VAR DATTER AV FORRIGE BRUKER - INGEBRIGT OLSEN.

1885

Datter: Villa Marie Jørgensen

Født her 16.5.1885. Døpt kirken 2.8.1885.
1900: 003 01 Villa Jørgensdatter 1885 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
Villa bodde senere i livet på HITRA.

1884-1942

Datter: Inga Elise Jørgensen

Født den 15.5.1884 her. Døpt kirken 6.7. Hun er 1900 tjenestejente hos David Tomassen og kona Hanna.

Inga arbeidet som "syerske".

Hun dør Reppen 9. mai 1942. Hun er gravlagt på Tjong Nedre 20. mai 1942.

1887

Datter: Emma Jørgensdtr

Født 23.9.1887. Hjemmedøpt 24.12.1887. Døpt kirken 17.6.1888.
Hjemmedøpt av Tomas Olsen.
Er i tjeneste på gården Jektvik 34.01 B ved telling 1900:
1900: 004 01 Helga Jørgensdatter 1890 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b

1890

Datter: Helga Jørgensdtr

Født her 12.3.1890. Døpt kirken 17.7.1890
1910: 003 01 Helga Johansen 1890.05??.14 Rødøy d ug Datter, syerske f

1900: 004 01 Helga Jørgensdatter 1890 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b

Mer om Helga

Ekteskap 26.7.1915. Fisker Ole Kristoffer Berg Hansen, født og bosatt Flatøy. f.1889.
Kristine Jørgine Meier Johansen, Reppen, født 1890.
Det ble viet hos byfogden i Bodø. Begge disenter.

Datter: Mimmi Theodora

Datter av Helga, og gift med neste bruker av gården her - Enok Tomassen.

Peder og søsterdatter Inga Johansen

Inga var datter av Jørgen og Margit, nevnt foran her.
FFR: 1996.50.780.

55.01.04 Ingebrigt Olsen

1885

Engebregt dør her

Dør på gården Reppen Øvre 7.3.1885.

Eier og bruker: Ingebrigt Olsen

1875 FT

Eier og bruker: Ingebrigt Olsen

001 01 Ingebrigt Olsen 1818 Aals Pr. hf g Selveier Grdbrg., pens. Skolelærer b
002 01 Elen Pedersdatter 1821 Mo Pr. Kone g b
003 01 Peder Ingebrigtsen 1857 Rødø Sogn s ug Hjælper Faderen b
004 01 Margit Ingebrigtsdatter 1861 Rødø Sogn d b
005 01 Kristine Ingebrigtsdatter 1863 Rødø Sogn d b

Utsæd/husdyr:

Bruker: Ingebrigt Olsen
Utsæd: by1 po3
Husdyr: he1 ty1 ku4 få8 gj4

1865 FT

Eier og bruker: Ingebrikt Olsen

001 01 Engebreth Olsen 49 Aaels Præstegj g Skolelærer Gaardmand og Selveier
002 01 Elen Pedersdatter 45 Rødø Præstegjel hans Kone g
003 01 Peder Engebretsen 9 Rødø Præstegjel deres Søn ug
004 01 Margith Engebretsdatter 5 Rødø Præstegjel deres Datter ug
005 01 Kristine Engebretsdatter 3 Rødø Præstegj deres Datter ug
006 01 Olava Olsdatter 37 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
007 01 Gurine Johnsdatter 12 Rødø Præstegj ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Engebreth Olsen
Utsæd: by1 po7
Brukers yrke: Skolelærer Gaardmand og Selveier
Husdyr: ku7 få15 gj7

Lærer Rødøy fra 1856

Han kom da til Rødøy etter å ha vært en tid i Meløy, og kjøpte gården her. Han fortsatte som lærer som han nevnes folketellingen 1865. Ved neste telling 10 år senere 1875 - nevnes han som pensjonert lærer. Det var vanlig at lærere i denne tid også var gårdbrukere, når de også hadde familie.

Indre Tjongsfjord - gårdene fra Aarnes til og med Bjerga - hadde aldri eget skolehus. Da Babtistenes hus ble bygd på 1950-tallet ble det leid hus der. Før den tid var det "omgangsskole", dvs. skole i vanlig bolighus. På gården Årnes var det vanlig å ha skole. Kanskje var det skole på gården her i den tid Engebreth var lærer. Han hadde nok også et større område for sitt arbeide.

Lærer i Meløy og Rødøy

Omtale i boka "Skolen i Meløy - tiden før 1860" av Per Braseth.
Side 25, under avsnitt om lærere i Meløy
"Engebregt Olsen var sønn av Ole Engebrektsen og hustru Fribjør Rasmusdtr, Oppheimjordet, Ål i Halllingsdal.
I 1856 giftet han seg med Elen Kirsten Pedersdtr, Mo i Rana, og bosatte seg i Reppen i Tjongsfjorden.

Engebregt - hvor fra

Født 27.12.1818.
"Engebregt Olsen var sønn av Ole Engebrektsen og hustru Fribjør Rasmusdtr, Oppheimjordet, Ål i Halllingsdal.

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Elen Pedersdtr

1875: 002 01 Elen Pedersdatter 1821 Mo Pr. Kone g b
1865: 002 01 Elen Pedersdatter 45 Rødø Præstegjel hans Kone g

1856

Ektefelle: Elen Katrine Pedersdtr

Født den 5.1.1822 Mo Prestegjeld.

KIRKEBOKA EKTSKAP 1856-11:
Ungkar og skolelærer Engebret Olsen (38) - Aal - Reppen, sønn av Ole Engebretsen. Pige Elen Pedersdatter, 33, Moe.

Foreldrene Per (Peder) Fordelsen og Marit Iversdtr. De var innflyttere fra Rana og bodde på gården Melfjorden 25.02. Lenke dit.

Hun kom som barn fra Rana, men fikke en stor slekt her i Rødøy. Hennes mor hadde 10 barn i to ekteskap - og det er mye etterkommere etter disse.

1857

Sønn: Peder Ingebrigtsen

Peder får utskilt fra gården det bnr 2 som han kalte for Elverum. Var videre bosatt der med familie og etterslekt. Det skjedde 1906.

1900: 007 03 Peder Ingebrigtsen 1857 Rødøy herred* Hf g Gårdmand og fisker Selv b
1875: 003 01 Peder Ingebrigtsen 1857 Rødø Sogn s ug Hjælper Faderen b
1865: 003 01 Peder Engebretsen 9 Rødø Præstegjel deres Søn ug

1861

Datter: Margith Ingebrigtsdtr

1875: 004 01 Margit Ingebrigtsdatter 1861 Rødø Sogn d b
1865: 004 01 Margith Engebretsdatter 5 Rødø Præstegjel deres Datter ug

Mer om henne

Hun ble gift med Jørgen Johansen og de overtar bruket her.
Omtalt i folketellingen foran her.

1863

Datter: Kristine Ingebrigtsdtr

1875: 005 01 Kristine Ingebrigtsdatter 1863 Rødø Sogn d b
1865: 005 01 Kristine Engebretsdatter 3 Rødø Præstegj deres Datter ug

Mer om Kristine år 1910

Hun er 1910 bosatt Ogndal -Nord Trøndelag, 0019 Furuly Plads Gnr 56 bnr 1,
Ektefelle er skreddermester Bernt Alfred Berntsen Stigum.
Han er født Inderøen 1870-05-17.
Kristine Fredrikke Ingebrigtsen f. 1883-11-27 Rødø.
Ingvald Augustin Stigum 1894-05-26 Melø
Hilmar Elisæus Stigum 1897-08-07 Melø
Marie Berglotte Stigum 1902-12-17 Sparbu
Klara Fredrikke Bertine Stigum 1905-08-29 Ogndalen

Mer om Kristine år 1900

Hun forlater Rødøy tett før 1900 med ektefelle og barn.
Var da gift med gårdmand og skredder Bernt Alfred Stigum.
Mannen er født Inderøen.
Hun er ved tellingen i 1900 - bosatt i Sparbu herred, i Nord Trøndelag.
De er bosatt på 0094, bnr 63, bnr 3.
Sønn: Ingvald Augustin født 1894 i Rødø
Sønn: Hilmar Elesæus f. 1897
Sønn: Ole Valetin f. 1899 30/8

Litt mer

I folketellingen 1900 er Ingvald og Hilmar født i Rødøy, i 1910 nevnes de som født i MELØY:

ANDRE:

1865 FT

Tjenestepige: Gurianna Jørgine Jonsdtr

1865: 007 01 Gurine Johnsdatter 12 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
Hun datter av John Johnsen og Sigri Guttormsdtr, bosatt 1865 på Tjong Øvre bnr 2.

3 søsken Ingebrigtsen

Fotoarkiv 1996.50.247: Dette skal være fra venstre bak: Margit Ingebrigtsen, g. Johansen. Peder Ingebrigtsen, og Fredrikke Ingebrigtsen f. Stigum.

Barn STIGUM - f. Skaret i Meløy

1892/1895

Aksel Levin Stigum

Barn født 1892 Aksel Levin Stigum
Far Bernt Berntsen Stigum, gbr bosted Skaret i Meløy.
Mor Fredrikke Ingebrigtsdtr, bosatt 'Skaret.
Dåpsdtao 1895.(Barn av dissentere) - Anmeldt 1895-06-15. Intet ordnet samfund tilhørende.
Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1889-1907 (1837Q)

Mer om Aksel

Aksel flyttet sammen med familien da de reiste sørover. Han giftet seg med en som hette Marianne og de fikk tre barn. Aksel startet opp butikker i Ogndal og ble også ordfører for Ogndal. Dette er opplysninger som er gitt av etterslekt etter han.

Han er ikke nevnt bosatt hjemme 1900 og 1910:
I folketellingen 1910 finner vi han bosatt på 0020 Bolås Gnr 31 og bnr 1.
Han nevnes som født Ogndalen ? 1892 og er tjener, og da 18 år.

1895

Ingvald Augustin Stigum

Barn født 1895 Ingvald Augustin Stigum
Far Bernt Berntsen Stigum f. 1870. Bosatt Skaret.
Mor Fredrikke Ingebrigtsdtr født 1863, bosatt Skaret.
(Barn av dissentere) - Anmeldt 1895-06-15. Intet ordnet samfund tilhørende.
Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1889-1907 (1837Q)

Bosatt hjemme hos foreldrene ved tellingen 1900 og 1910.

1897

Hilmar Elisæus Stigum

Barn født 1897 Hilmar Elisæus Stigum
Far Bernt O. Bertsen Stigum. Gårdbruker, skrædder og fisker. Bosatt Skaret.
Mor Kristine Ingebrigtsen, skaret, født 1863.
Merknad:
Barn av dissentere) - Forældrene er opført som ikke tilhørende noget kirkesamfund ifølge fogdens meddelelse. Anmeldt 11-03.97 ifølge meddelelse af 10-24.98 fra fogden.
Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1889-1907 (1837Q)

Bosatt hjemme hos foreldrene ved tellingen 1900 og 1910.

1899

Ole Valentin Stigum

Barn født 1899 Ole Valentin Stigum
Far Bernt O. Berntsen Stigum Gårdbruker, skredder, fisker. Skaret i Meløy.
Mor og hustru: Kristine Fredrikke Ingebbrigtsen.
Barn av dissentere) - Anmeldt 10-29.99 ifølge fogdens skrivelse af 1900-03-10.
Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1889-1907 (1837Q)

1902

Marie Berglotte Stigum

1910: Marie Berglotte Stigum 1902-12-17 Sparbu

1905

Klara Fredrikke Bertine Stigum

1910: Klara Fredrikke Bertine Stigum 1905-08-29 Ogndalen

Kristine - til Skaret i Meløy - senere Nord-Trøndelag

KRISTINE

Svigersønn: Bernt Alfred Bertsen Stigum  og datteren 1910.

og tilsvarende 1900 Folketelling 1910 for 1732 

Kilder: 

Folketelling 1910 for 1732 Ogndal herred

Folketelling 1900 for 1731 Sparbu herred

55.01.03 - Familien Hans Mathias Markussen

Familien Hans Mathias Markussen

55.01.03 Markus Andreas Nilsen

1853

Bruker: Markus Andreas Nilsen (skifte)

Skifter i Rødøy:
Skifte 1853 på gården Reppen Øvre etter Marius Nilsen (Markus). Døde 27.oktober 1853. Ingeborg Anna Hansdatter, ektefelle. Nicolai C. A. Mariussen (10) sønn. Hans M. Mariussen (7) sønn. Waldermar N. Mariussen (4). Edvard A. Mariussen (2). Anne C. Mariusdatter (8). Formynder for de umyndige Ole Sandberg Reppen.

1843

Ektefelle: Ingeborg Anna Hansdtr

KIRKEBOKA VIET 1843:
Viet 05.11.1843. Marcus Andreas Nielsen. Bosatt Tjong, født Ørnes. 32 år og sønn av Nils Nilsen. Ingeborg Anna Hansdatter, født Kvalvik, 23 år og datter av Hans Jansen.

.

1878

Skifte på Tjong - Ingeborg Hansdtr

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Tjong 1878 etter Ingeborg Hansdatter. Døde 6.januar 1878. Nicolai Marcussen, sønn; Seines.
Edvard Marcussen, sønn: Spilleren.
Mathias Christensen, sønn: Sørfjorden.
Anne Marcusdatter, datter; Meløy.
Christense Christensdatter, datter: Aag i Meløy.
Hanna Hansdatter (5) sønnedatter, Tjong.
Værge for de umyndige Mathis Iversen, Tjong.

1865

Ingeborg Hansdtr - bosatt i Meløy

Folketellinga for Meløy 1865:
Nils Pedersen (50), hans kone Ingeborg Hansdtr (49) og datteren Christine Christensdtr (6) er bosatt som inderster hos husfader og kårmann Ole Sandberg på gården Sneen i Meløy kommune. Familien bor der som logerende og mannen er fisker.

1856/1859

Barnefar til to uekte barn

Barnefar til to av barna født 1856 og 1859 - var Kristen Nilsen, født Melfjorden, men bosatt Forsdal. Disse barna fikk hun mens hun var enke og bodde i Reppen.

.

1855

Datter av Ingeborg: Kristine Martin Kristensen

Kirkeboka for Rødøy - døpte:
Uekte barn f. 14.06.1859 - Christine Martine Christensen - far Christen Nilsen - Forsdal - mor Ingeborg Anna Hansdtr, Reppen.

1856

Sønn av Ingeborg: Mathias Andreas Dahl Nilsen

Kirkeboka for Rødøy - døpte:
Uekte barn f. 30.08.1856 - Mathias Andreas Dahl - av foreldre Christen Nilsen, Lillefjord og Ingeborg Anna Hansdtr, Reppen.

55.01.02 Familien Petter Larsen

Petter Larsen

55.01.02 Lars Kristiansen

1777-1855

Bruker: Lars Kristiansen - død

KIRKEBOKA BEGRAVEDE 1855-13:
Gaardmann Lars Kristiansen, 70, Reppen.

Ektefelle: Karen Malena Augustiniusdtr

Datter av Augustinius Olsen og Aarsille Larsdtr, Segelfore. Lenke dit.

55.01.01 1801 Kristian Larsen

1801 FT

Bruker her 1801

Omtalt annen side