Reppen Øvre (55) - 1801 og før

55.00 1816 Kristian Larsen

1816

Dør her

Født ca 1755 på gården Vågeng.
Død her på gården i 1816.
Kirkeboka for Rødøy - døde:1816. Christian Larsen, Reppen, 60 aar.

En bror - Peder Larsen

Broren Peder Larsen er bosatt på gården Kjetvik.

1809-1816

Mannskapsrullene

Han nevnes 1809 om "noenlunde frisk" og født på Vågenge, 56 år gammel og holdsmann på gården.

Kristian hvor fra

Sønn av Lazarus (Lars) Andersen som er omtalt på gården Vågeng 64. Lenke.

1801

Kristian Larsen

Kristian er bosatt som leilending. Bonde, bruger jord og driver fiskeri. 46 år gammel. Ane er nevnt som 57 år gammel og gift i 1. ekteskap.

EKTEFELLE OG BARN:

1813

Ektefellen dør:

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1813. Ane Josephsdtr, Reppen, 66 aar.

1801 FT

Ektefelle: Anne Josepsdtr

Født ca 1744. Døde her på gården 1813.
Konfirmert 1865 med gården Reppen som bosted.
Hennes foreldre var Joseph Olsen og Berethe Andersdtr.

1788

Sønn: Ole Kristiansen

Nevnt i tellingen 1801 som 10 år gammel og bosatt hjemme hos foreldrene her.
Omtales med egen familie foran her.

1777 ca

Sønn: Lars Kristiansen

Født ca 1777 på gården Kjetvik.
Omtales foran som neste bruker av gården her.

1771

Datter: Karen Kristine Kristiansdtr

Født ca 1771 på gården Kjetvik.
Karen er 25 år gammel i 1801 og bosatt hjemme hos foreldrene. Ugift på den tid.

ANDRE:

Fostersønn: Kristoffer Eriksen

Født ca 1791 på gården Skivik. Antas død 1812.
Nevn her på gården 1801 som fostersønn hos Lars Kristiansen.
Han er nevnt i skiftet etter sin farmor Marit Hansdtr Kvitnesvik 1797. Hans far er da nevn som død. Han har to brødre som også er på oppfostring på to andre gårder i Rødøy.

Mannskapsruller 1809: Dreng her på gården. Født Siaavig og er 21 år gammel. Merknad: "er frisk" og 1812 "som en tufs". Nevnes ikke etter denne tid.

Kristoffer var sønn av Erik Olsen (1763-1792) Sjåvik og hustru Anne Larsdtr.

Kristoffer hadde sønnen Benoni (1812) med Ane Marie Hansdtr, datter av Hans Nilsen på Reppen Nedre. Uklart om de var gift. Omtales der.

55.00 Ole Kristiansen - sønn av brukeren Kristian

Familien: Ole Kristiansen

Sønn av Kristian Larsen, bruker her, se nedenfor.
Han ble gift med Ingeborg Sørensdtr (Samuelsdtr?).
Død etter 1819?

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ingeborg Sørensdtr?

1816

Sønn: Samuel Olsen

Født ca 1816 på gården Kjetvik.
Samuel ble brukere av gården Breivik 57-01 og omtales der videre.

1819 ca

Datter: Anne Katrine Olsdr

Født ca 1819 på gården Kjetvik.
Konfirmert 2. august 1835 og da nevnt som 16 år og bosatt på gården Kjetvik.

.

Skifte etter Hans Nilsen 1804

Artikkel i Rødøy historielags årbok nr 1. Skiftet etter Hans Nilsen fra 1804 i heltekst.

55.00 1804 Hans Nilsen

1804

Hans Nilsen er død - skifte:

Skifte som PDF fil foran her

1801 FT

Bruker (ene) Hans Nilsen

012 02 Hans Nielsen 50 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og nærer sig af fiskeri
013 02 Synnøv Olsdatter 45 Hans kone 1te ægteskab
014 02 Petter Hansen 18 Deres søn Ugift
015 02 Niels Hansen 16 Deres søn Ugift
016 02 Ole Hansen 12 Deres søn
017 02 Eliaser Hansen 5 Deres søn
018 02 Ane Maria Hansdatter 14 Deres datter
019 02 Randina Hansdatter 9 Deres datter
020 02 Johanna Hansdatter 8 Deres datter
021 02 Helena Hansdatter 1 Deres datter
022 02 Hans Petter Hermandsen 23 Foster søn Ugift

EKTEFELLE og BARN:

1814

Synnøve bosatt her?

SKIFTER I RØDØY etter synnøve sin sønn Peter hansen. Hun er da bosatt på en av Reppen gårdene - mest trolig her.
Skifte på gården Sleipnes (Sleipnessjøen) 1814 etter Peter Hansen.
Anna Borgersdtr, ektefelle.
Synøve Olsdtr, mor Reppen.
Niels Hansen, bror Segelfore.

Viet 1777

Viet 1777: Brudgom Hans Nielsen, ung karl, født og bosatt Reppen. Brur Syneve Olsdtr, pige, født og bosatt Reppen.

1841

SKIFTE etter en BROR av Synnøve:

SKIFTER I RØDØY etter en
Skifte gården Bø 1841 etter avdøde Svend Olsen.
Gjenlevende ektefelle Ane Arentsdtr.
Bror av avdøde: Jens Olsen (død).
Barn av Jens: Carel Jensen (død).
Barn av Carel: Jens Carelsen (25),
Jakob Carelsen (23).
Ane Jensdtr (gift), barn av Jens Olsen.
Barn av Jens - Johanna Jensdtr (68), svag og uduelig.
Lars Olsen (død) bror av avdøde Sven Olsen.
Barn av Lars: Hans Larsen (36).
Barn av Lars: Ane Larsdtr, gift med Nils Artander, Stødt.
Ole Olsen, bror av avdøe Svend Olsen.
Ane Olsdtr (60), barn av Ole Olsen.

Søster av avdøde Svend Olsen: Synnøve Olsdtr (død).
Ole Hansen (56) barn av Synnøve.
Nils Hansen (død) barn av Synnøve.
Peter Nilsen (26) barn av Nils.
Lisbeth Nilsdtr (23) barn av Nils Hansen.
Johanna Hansdtr (datter).

1799 ca

Sønn: Ole Nikolai Hansen

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 12 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Reppen Nedre 56-2.

1787 ca

Datter: Anne Maria Hansdtr

Anne fikk 1812 barn med fostersønnen, omtalt foran hos etterfølgende bruker her - barnefaren het Kristoffer Eriksen.

Sønn av Anne Maria: Benoni Kristoffersen

MANNSKAPSRULLENE 1809-1835:
Benoni er nevnt første gang 1814 som 2 år gammel og bosatt på Vågenge. Åra 1825-35 som fostersønn. Fødested Reppen. Ingen "Kristoffer" er bosatt på Vågenge disse åra. Gårdbrukeren - som han er fostersønn hos - er Søren Pedersen, som har 0.1.12 av bruksnr 1. Søren nevnes som 38 år da han overtar som gårdbruker 1814. Søren er nevnt født Sleipnes.

1785 ca

Sønn: Nils Hansen - Segelfore 1814

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 16 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Reppen Nedre 56-2.
SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Sleipnes (Sleipnessjøen) 1814 etter Peter Hansen. Anna Borgersdtr, ektefelle. Synøve Olsdtr, mor Reppen. Niels Hansen, bror Segelfore.

Mer om Nils

I ett skifte etter morbror (se foran) 1841 er han nevn som død uten at det er tatt med etterkommere. Han skal ha hatt to barn.

1783 ca

Sønn: Petter Hansen

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 18 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Reppen Nedre 56-1.
SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Sleipnes (Sleipnessjøen) 1814 etter Peter Hansen. Anna Borgersdtr, ektefelle. Synøve Olsdtr, mor Reppen. Niels Hansen, bror Segelfore.

ANDRE:

1778-1833

Fostersønn: Hans Petter Hermandsen

FOLKETELLINGA 1801: Bosatt som fostersønn hos Hans Nilsen og kona Synnøve Olsdatter på gården Reppen Øvre 56-2. 23 år gammel. Ugift.

1833 avdød Hans Petter Hermansen ungkarl Neder Tjong
Begravelsesdato:
1701183317121832
{Alder ved skrifte:} 56 AAR

55.00 1769 Peder Jensen Has

1769 MT

Peder Jensen Has

Manntall 1769 54 Øver Reppen: Petter Jensen Has (50).

EKTEFELLE og BARN;

1761 ca

Sønn: Jens Pettersen

Manntall 1769 54 Øver Reppen: Jens Pettersen (8) Født Øver Reppen, frisk.
Han er da født ca 1761.

1765 ca

Sønn: Jakob Hermand Munch Pettersen

Manntall 1769 54 Øver Reppen: Jakob Hermand Munch Pettersen (4). Født Øver Reppen. Frisk.

17

Sønn: Even Kraft Pettersen

Manntall 1769 54 Øver Reppen: Even Kraft Pettersn (2) født Øver Reppen.

55.00 1758 Ole Jensen

1769 MT

Ole Jensen

Manntall 1769 54 Øver Reppen: Ole Jensen (55).

1755 MT

Manntallet 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Ole
Etternavn: Jensen
Gård:Reppen
Sivilstand og barn: Gift
Alder 38.
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne jensdtr

Anne er datter av Jens Jonsen og Synnøve Hansdtr, nevnt i skifte etter foreldrene 1751 som gift med Ole Jensen Reppen. Foreldrene er bosatt på Faltøy (75-1801).

1745 viet Anne Jensdtr

Brudgom Olle Jensen, født og bosatt Reppen. Brur: Anne Jensdtr.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

Datter: Sinive Olsdtr

Døpt 1758 Sinive Olsdtr, Øfrereppen, ekte
Far: Ole Jensen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1779 MT

Trolig sønn: Sven Olsen

Manntall 1769 - bosatt hos Ole Jensen på Flatøen, nevnt født Øver Repen, 7. liden.

1754

Sønn: Jakob Andreas Olsen

Manntall 1769 54 Øver Reppen: Jakob Andreas Olsen, (15). Født Øver Reppen. Frisk.

1752 MT

Sønn: Jens Olsen

Manntall 1769 54 Øver Reppen: Jens Olsen, 17, født Øver Reppen, frisk.
Født ca 1752.

55.00 1744 Anders Jonsen

1755 MT

Manntall 1755

Fornavn: Anders
Etternavn:Jonsen
Gård: Reppen
Alder: 56
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (1 av 2): Anders Joensen

Fornavn: Anders
Etternavn: Joensen
Gård: Øfr, Reppen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 2): Anders Jonsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Joensen
Gård: Ofr. Reppen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

55.00 1744 Jens Amundsen

1744 JB

Bruker (1 av 2): Jens Amundsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Amundsen
Gård: Øfr. Reppen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 2): Jens Amundsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Amundsen
Gård: Øfr. Reppen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1729-1732

Øvre Reppen 55 Jens Amundsen Jens Amundsen 2 1732 15 12 Manntall og beregning - fra Helgeland til Tronhjems tukthus, datert 28.12.1732 . (M1)
Øvre Reppen 55 Jens Amundsen Jens Amundsen 1729 32 47 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 JB

Bruker (1 av 2): Jens Amundsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Amundsen
Gård: Øfr. Reppen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Jens
Etternavn: Amundsen
Gård: Øvr. Reppen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

55.00 1726 Anders Nilsen

1726 JB

Bruker (1 av 2): Anders Nilsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Nielsen
Gård: Øfr. Reppen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Anders
Etternavn: Nielsen
Gård: Øvr. Reppen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Avdød

1765

Ane Jensdtr

Avdød 1765 Øvr-Reppe Ane Jensdtr
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 44 AAR
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)