Gården Sørfjorden (13) 1801 og før

Hovedside

Familier:
1772 Jens Olsen
1769 Hans Paulsen
1777 Anders Nilsen
1758 Jon Jakobsen
1744 Jakob Andersen
1696 Anders Bottelsen
1668 Amund Olsen

13.00 1772 Jens Olsen

Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

1772
Fornavn:Jens
Etternavn: Olsen
Bosted: Søefiorden
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

13.01 1769 Hans Paulsen

1769 SKM

Skattemanntall 1769

Fornavn:Hans
Etternavn: Poulsen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader:[signet]
Gård: Søerfiorden
År: 1769
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

EKTEFELLE og BARN:

1763

Datter: Gulla Catrina Hansdtr

Døpt 1763 Gulla Catharina Hansdtr, ekte.
Far. Hans Powelsen, Sørfjord.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

13.00 1777 Anders Nilsen

1777

Viet

Viet 1777 Anders Nilsen. brudgom. enkemann, bosatt Søefiorden, født Søefiorden.
Brur Ingebor Poulsdtr, pige.

13.00 1758 Jon Jakobsen

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Jo
Etternavn: Jacopsen
Gård: Søefioren
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 30
Helse: Frisk
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE og BARN:

1758

Datter: Elen Margrethe Joensdtr

Døpt Elen Margrethe Joensdtr, ekte.
Far: Joen Jakobse, Sørfiorden.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

ANDRE:

1755 MT

Aarsdreng Aren Jakobsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn:Aren
Etternavn:Jacopsen
Gård: Søefioren
Sivilstand og barn:Ugift
Alder:26
Helse: Frisk
Fødested: Føed her-
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1755 MT

Aarsdreng: Anders Jakobsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Anders
Etternavn: Jacobsen
Gård: Søefioren
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 28
Helse: Frisk
Fødselssted: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

13.01 1744 Jakob Andersen

1763

Innbetalinger til Justiskassen

Jakob Andersen, Sørfiorden
Periode:for 2den Termiin fra 1ste July til ultimum December
Merknader:1 ark, 6 s
Innbetalinger til Justiskassen for utstedte skiftebrev og domsaker, Helgeland fogderi 1757-1768

1744 JB

Bruker (ene): Jakob Andersen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Andersen
Gård: Sørfiord
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Jakob Andersen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Andersen
Gård: Sørfiord
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 JB

Bruker (ene): Jakob Andersen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Andersen
Gård: Sørfiorden
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1711

Felleshistorien

FELLEHISTORIA, SIDE 207:
Jakob hadde vært ombord i Orlogskib Quartus på Kjøbenhavns red. Han måtte senere vitne at en "kjenning" ombord var død, slik at dennes forlovede kunne gifte seg. Han var ombord rundt 1711.

Hvor fra

Sønn av brukeren her ved manntall 1701 - Anders Bottelsen. Se under.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen Amundsdtr

Sønn: Arne Jakobsen

Sønn: Anders Jakobsen

Datter: Mali Jakobsdtr

Sønn: Jon Jakobsen

Trolig det person som blir etterfølgende bruker her, se foran.

Datter: Karen Jakobdtr

Datter: Berethe Sofia Jakobsdtr

Datter: Marite Kristine Jakobsdtr

13.00 1696 Anders Bottelsen

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Gård: Søerfiord
Merknader:Anders Bottelsens enche
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1719

Anders dør - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Sørfjorden 1719 etter avdøde Anders Bottelsen.
Karen Aanesdtr, gjenlevende ektefelle.
Povel Andersen, sønn.
Jacob Anders, sønn. I kongens tjeneste.
Ole Andersen, sønn, formynder moren.
Ingeborg Andersdtr, gift datter, bosatt Brattland.
Magli Andersdtr, ugift, formynder moren.

1711

Bruker: Anders Bottelsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Bottelssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker (ene); Anders Bottelsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Bottels.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 48
Gård: Sørfiorden
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (ene): Anders

Fornavn: Anders
Gård: Sørfiorde i Rødøe Fjerding.
Løpenr 161.
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen Aanesdtr

Skifte etter ektefellen 1719:
Karen Aanesdtr, gjenlevende ektefelle.

Sønn: Ole Andersen

Ikke nevnt i 1701 manntallet, må være kommet til etter den tid.
Nevnt i faren sitt skifte 1719.

1701 MT

Sønn; Jakob Andersen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Andersen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 10
Gård: Sørfiorden
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Jakob:

Nevnt i skifte etter faren 1719: Jacob Anders, sønn. I kongens tjeneste.

Jakob tar over som bruker her etter sin far, omtalt med familie foran her.

1701 MT

Sønn: Paul Andersen

Fornavn: Poul
Etternavn: Andersen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 8
Gård: Sørfiorden
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Paul:

Nevnt i skifte etter sin far 1719:
Povel Andersen, sønn.

1701 MT

Sønn: Aanen Andersen

Fornavn: Aanen
Etternavn: Andersen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 4
Gård: Sørfiorden
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Aanen:

Ikke nevnt i skifte etter sin far 1719.

1701 MT

Sønn: Jon Andersen

Fornavn: Joen
Etternavn: Andersen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 1
Gård: Sørfiorden.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Jon:

Ikke nevnt i skifte etter faren 1719.

Datter: Magli Andersdtr

Nevnt i skiftet etter faren 1719:
Magli Andersdtr, ugift, formynder moren.

Datter: Ingeborg Andersdtr

Nevnt i skifte etter sin far 1719:
Ingeborg Andersdtr, gift datter, bosatt Brattland.

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Anders Olsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Ols.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 26
Gård: Sørfiorden.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

13.01 1668 Amund Olsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Omund
Etternavn: Oelsen
Gård: Sørfiord
Stilling/stand: Leilending
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

ANDRE:

1668 SK

Dreng: Peder Størkersen

Fornavn: Peder
Etternavn: Storchorsen
Tienniste drenge
Gård: Sørfiord
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger