Gård Brendsvik (10) 1700 og 1801

Hovedside

FAMILIENE:
1801 Jakob Andreas Andersen
1755 Peder Jørgensen
1723 Peder Jonsen
1711 Peder Stephensen
1701 Anders Jakobsen
1701 Johannes Nilsen
1701 Tosten Olsen (innerste)
1668 Ole Henriksen
1647 Oluf

10 1801 Jakob Andreas Andersen

1857

Et skifte - hvor han er omtalt med familie

Skifter i Lurøy:
Skifte på gården Haugland i Lurøy 1857 etter ugift person Anders Olsen. Døde 15.desember 1856.
- Peder Andersen, død, farbror.
----Ane Pedersdatter, enke, barn av Peder, Haukland.
----Gabrielanna Pedersdatter, barn av Peder, gift Jon Andersen, Alderen.
----Martha Pedersdatter, barn av Peder, gift med Andreas Olsen, Bratland.
----Ingeborg Pedersdatter, barn av Peder, lægdslem i Lurø sogn.
----Abel Pedersen, barn av Peder, død, Hiart.
------Elias Abelsen, barn av Abel,Stuvland.
------Abigal Abelsdatter, barn av Abel, Hiart.
------Ane Abelsdatter, barn av Abel (23) Hiart.

-Jakob Andersen, død, farbror, Brenneset.
----Nils Jakobsen, barn av Jakob, Rødø.
----Johan Jakobsen, barn av Jakob, Kilhavn i Rødø.
----Beret Jakobsdatter, barn av Jakob, Rødø.
----Ane Jakobsdatter, barn av Jakob, Rødø.

-Jens Tollevsen, død morbror; Telnes.
----Randine Jensdatter, barn av Jens, gift, Nesne.
----Kirstina Jensdatter, barn av Jens, enke, Stero i Nesna.
----Beret Jensdatter, barn av Jens, død, Selnes.
-------Amund Mikkelsen, barn av Beret, Sjonøen.
-------Ane Michelsdatter, barn av Beret, Nils Jørgensen, Onøen.
-------Marta Michelsdatter, barn av Beret, Nesna.

Mannskapsrullene

MANNSKAPSRULLENE 1809-1835 RØDØY:
Bosatt på Brænnesvig. Nevnt 1809 (36), 1811 (39), 1812 (38), 1813 (45), 1814 (40), 1818 (48), 1817 (49), 1822 (50). Åra 1809, 1811 og 1822 som inderste. Åra 1812, 1813 som husmann. Åra 1813 1xxx (0.1.12), 1814 1xxx (0.1.12), 1817 1xxx (0.1.12). År 1811 "er gift". Resten "er frisk", "noenlunde frisk". Alle år nevnt født Stensland med unntak av året 1822, nevnt Vasvigen.

1801

Bosatt hos mor og stefar 1801

003 01 Jacob Andersen 25 Hændes søn Gift 1te gang
004 01 Elisabeth Nielsdatter 27 Hans kone Gift 1te gang
005 01 Anders Jacobssen 5 Deres søn
006 01 Berith Jacobsdatter 3 Deres datter
007 01 Niels Jacobssen 1 Deres søn

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Elisabeth Nilsdtr

Nevnt som 27 år i 1801 og gift 1 ekt. Hun er da født ca 1774.
Hun er datter til Nils Olsen og Marit Nilsdtr, Stensland (1801 og før). Lenke.

1807 ca

Sønn: Johan Andreas Jakobsen

Født 1807 i Rangsund.
1865 og 1875 er han omtalt som husmann under bnr 2. Lenke dit.

1806 ca

Sønn: Nils Jakobsen

FOLKETELLINGA 1801: Bosatt som 1 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Brensvik.
Også nevnt i skiftet etter en slektning i 1857.

1805 ca

Datter: Anne Jakobsdtr

Nevnt i et skifte 1857 - etter en slektning i Lurøy.

1796 ca

Sønn: Anders Jakobsen

Nevnt som 5 årig sønn i tellingen 1801 og da født ca 1796. Ikke nevnt i skiftet foran - 1857.
MANNSKAPSRULLENE 1809-35: Født og bor på Brenneset. Høy og frisk. Bare nevnt åra 1817-1824, 19-24 år gammel, ikke senere.

1795 ca

Datter: Berit Jakobsdtr

FOLKETELLINGA 1801: Bosatt som 3 år gammel datter hjemme hos foreldrene på gården Brensvik 10-1.
1865: Berit Jakobsdtr
FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som 73 år gammel ugift søster hos husmand Johan Jakobsen på plassen Brensvik 10-2 Kilboghavn. Hun nevnes som 3 år i 1801 og 73 år i 1865. Det er differanse på alder, men antas alikevel å være samme person.

10.00 1760 Anders Jakobsen

Anders Jakobsen

1760

Datter: Ellen Andersen

Døpt 1760 Elen Andersdtr, ekte.
Far: Anders Jakobsen, Brendenæs.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

17.01 1744 Peder Jørgensen

1740 Karen Larsdtr er død - skifte

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte Brendsvik i Rødøy 1740 - Karen Larsdtr.
Gjenlevende ektefelle Peder Jørgensen.
Barn av ekteparet: Peder Pedersen (sønn) 25 år.
Berethe Pedersdtr (datter) 20 år.
Karen Pedersdtr (datter 1.ekt). 26 år.

1740 Døde

Rolle: avdød
Fornavn: Peder (QVINDE)
Etternavn: Brennesset
Gård: Brennesset
År: 1740
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1755 MT

Manntall 1755

Fornavn:Peder
Etternavn:Jørensen
Gård: Brennesse
Alder: 50
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (ene): Peder Jørgensen

Fornavn: Peder
Etternavn: Jørgensen
Gård: Brendsvig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Peder Jørgensen

Fornavn: Peder
Etternavn: Jørgensen
Gård: Brensvig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 JB

Bruker (ene): Peder Jørgensen

Fornavn: Peder
Etternavn: Jørgensen
Gård: Brændsvig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Peder
Etternavn: Jørgensen
Gård: Brendsvig
Rolle: Person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen Larsdtr

1720 ca

Datter: Beret Pedersdtr

Skifte etter mor 1740:
Berethe Pedersdtr (datter) 20 år

1715 ca

Sønn: Peder Pedersen

Skifte etter mor 1740:
Barn av ekteparet: Peder Pedersen (sønn) 25 år.

1714 ca

Hennes datter: Karen Pedersdtr

Skifte etter mor 1740:
Skifte etter mor 1940: Karen Pedersdtr (datter 1.ekt). 26 år.

10.00 1723 Peder Jonsen

Matrikkel 1723

Peder Jonsen nevnes på gården Brendsvik som eneste bruker ved matrikkel 1723.

10.00 1711 Peder Stephensen

1711 JB

Bruker (ene): Peder Stephensen

Fornavn: Peder
Etternavn: Stephenssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ny bruker

Må ha kommet som bruker i stedet for bruker fra 1701 - Johannes Nilsen.

10.00 1701 Johannes Nilsen

1701 MT

Bruker (ene): Johannes Nilsen

Fornavn: Johanis
Etternavn: Niels.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi
Alder: 66.
Gård: Brensdvigen.

1796 JB

Bruker (ene): Johannes

Fornavn: Johannis
Gård: Brensviig i Rødøe Fjerding.
Løpenr 152.
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Johannes Tostenden

Fornavn: Johanis
Etternavn: Tostens.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 10
Gård: Brensvigen.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

10.00 1701 Innerste Tosten Olsen

Innerste

Bor hos den ene brukeren på gården her som innerste.

1701 MT

Innerste Tosten Olsen

Fornavn: Tosten
Etternavn: Olsen
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder: 36
Gård: Brenswig
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Sønn: Ole Tostensen

Fornavn: Olle
Etternavn: Tostensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 12
Gård: Brenswig
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

10.01 1668 Ole Henriksen

1668

Skatteliste 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Hendrichsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Brensuig
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

10.01 Oluf

1647 bruker (ene): Oluf

B r e n n e s
1/2 w .
Olluff 1/2 w .
Kongen bygger.

10.01 1647 Kongsgods

1647

Kongen bygger

Hele gården tilhører kongens gods.

PERSONER

1755 MT

Aardreng i Øresvik: Ole Jensen

Fødested:
her i Søefioren paa Brennesse
Han er nevnt her som 30 og er da født her ca 1725.