Gård Årnes (58) - 1801

Til hovedsiden

1816 Nils Nilsen
1775 Peder Tomassen
1761 Nils Jensen
1757 Paul Jakobsen
1755 Josop Olsen
1744 Anders Kristensen
1719 Hans Pedersen
1696 Ole Nilsen
1668 Jakob Andersen

58.01 1816 Nils Nilsen

Sølvskatten 1816

Fornavn: Niels
Etternavn: Nielsen
Innskudd: 8-0-0 spd-ort-sk
Bosted: Ørnæs
Dato:1816-10-03
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

1801 ft:Bruker: Nils Nilsen

Folketellinga for Rødøy 1801:
Bosatt som husbonde på gården Årnes. Nevnt som 46 år gammel. Gift i 1. ekt. Bonde bruker jord og nærer seg av fiske. Han bor her sammen med kona og 6 barn fra 2-10 år gammel. Det er også bosatt der 1 tjenestedreng og 2 tjenestejenter.

58.00 1775 Peder Tomassen

1775

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 6.
Arnes, Rødøe, Peder Thomaæsen, person. Laug rettes mand. Segl.

58.00 1769 Nils Jensen

1769

Manntall 1769

Manntall 1769 55 Bredvigen: Nils jensen, 51. Merknad: Har pass.
Eneste familie på gården 1769.

1758

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 9.
Aarnes. Niels Jensen, laugrettemand, segl.

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Nils
Etternavn: Jensen
Gård: Ørnesse
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 30
Fødested:
her i gieldet i Melfiorn paa Hamerøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hvor fra

Fødested:
her i gieldet i Melfiorn paa Hamerøien

EKTEFELLE og BARN:

1761

Datter: Katarina Nilsdtr

Døpt 1761 Catharina Nielsdtr, ekte
Far: Nils Jensen, Ørnes.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1759 ca

Sønn: Nils Nilsen

Manntall 1769 56 Aarnes: Nils Nilsen (10) frisk. Født ca 1759.

1757 ca

Sønn: Jens Nilsen

Manntall 1769 56 Aarnes: Jens Nilsen (12) født her. Liden og svag. Født ca 1757.

1755 ca

Sønn: Hans Nilsen

Manntall 1769 56 Aarnes: Hans Nilsen (14) frisk. Født ca 1755.

ANDRE:

1769 MT

Jens Danielsen

Manntall 1769 56 Aarnes: Jens Danielsen (17) født Hammerøen. Liten og tufset, helseløs.

58.01 1755 Huusmand Søen: Josop Olsen

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Huusmand Søen
Fornavn: Josop
Etternavn: Olsen
Gård: Ørnesse
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 30
Fødested:
her i gieldet i Voga
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hvor fra

Fødested:
her i gieldet i Voga

58.01 1744 Anders Kristensen

1744 JB

Bruker (ene): Anders Kristensen

Fornavn: Anders
Etternavn: Christensen
Gård: Aarnes
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Anders Kristensen

Fornavn: Anders
Etternavn: Christensen
Gård: Aarnes
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1729-1732

Aarnes 58 Anders Christensen Anders Kristensen 4 1732 15 12 Manntall og beregning - fra Helgeland til Tronhjems tukthus, datert 28.12.1732 . (M1)
Aarnes 58 Anders Christensen Anders Kristensen 1729 32 47 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 JB

Bruker (ene): Anders Kristensen

Fornavn: Anders
Etternavn: Christensen
Gård: Aarnæs
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Anders
Etternavn: Kristensen
Gård: Aarness
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

58.01 1757 Paul Jakobsen

1757

Innbetalinger til Justiskassen

Povel Jakobsen
År: 1957
Dato: 1757-07-17
Merknader: Skiftte-brev, for 8 1/2 ark, 57 s
Innbetalinger til Justiskassen for utstedte skiftebrev og domsaker, Helgeland fogderi 1757-1768

1755

Paul dør her - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Årnes 1755 etter Povel Jacobsen.
Gjenlevende ektefelle Magli Hansdtr.
Barn:
Jacob Povelsen (21). J
oen Povelsen (14).
Formynder er moren så lenge hun er enke.
Niels Povelsen (9). Formynder er morbroder Peder Hansen Strand i Rødøy. Johan Povelsen (6). Formynder er Ole Gredersen, Grinen (Qvinen?).

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Maggli Hansdtr

Gjenlevende ektefelle 1755.

58.00 1719 Hans Pedersen

1719

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, 7:
Aarnes, Hans Pedersen, person. VITNE.
Merknader:[Initialer]

58.00 1696 Ole Nilsen

1711 JB

Bruker(ene): Ole Nilsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Nielssen
Gård: Aarnes
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker (ene): Ole Nilsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Niels.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder 47
Gård: Aarnes
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (ene): Ole

Fornavn: Olle
Gård: Aarnes
Løpenr: 214
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Vernich Andersen

Fornavn: Wernich
Etternavn: Anders.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder 18
Gård: Aarnes
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Dreng: Ole Mortensen

Fornavn: Olle
Etternavn: Mortens.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder 12
Gård Aarnes
Merknad: fød i Bergen.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Ole:

Det her her oppgitt at han er født i Bergen.

1701 MT

Dreng: Anders Nilsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Niels.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder 42
Gård Aarnes.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

58.01 1668 Jakob Andersen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Jacob
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Ornes
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger