Gård Lines (21) - 1801 og før

21.01 Nils Larsen

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Nils
Etternavn: Larsen
Gård: Linesse
Sivilstand og barn: Gift
Alder:38
Fødested:
her i gieldet i Hammerøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (ene): Nils Larsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Larsen
Gård: Lines
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

VAR fra

Nevnt 1755 at han er fra Hammeerøen, gården.

EKTEFELLE og BARN:

1734 JB

Bruker (ene): Nils Larsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Larsen
Gård: Lines
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1761

Ingeborg Nilsdtr

Døpt 1761 Ingeborr Nielsdtr, ekte
Far: Nils Larsen, Lines.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

21.01 1726 Lars Nilsen

1726 JB

Bruker (ene): Lars Nilsen

Fornavn: Lars
Etternavn: Nielsen
Gård: Lines
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

21.01 1721 ØEDE

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Gård: Liiness
Merknader:Øede
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

21.01 1711 Anders Haldsen

1711 JB

Bruker: Anders Haldssen

Fornavn: Anders
Etternavn: Haldssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ny bruker her

Han må ha overtatt etter Elling Olsen - som var bruker her 1701.

21.01 1701 Elling Olsen

1701 MT

Bruker (ene): Elling Olsen

Fornavn: Elling
Etternavn: Olsen
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 62
Gård: Lines
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 MT

Ole Svensen

Fornavn: Olle
Etternavn: Swends.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 23
Gård: Lines
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (ene): Elling

Fornavn: Elling
Gård: Leines i Rødøe Fierding
Løpenr: 168
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

21.00 1668 Anne Nilsdtr

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Anne
Etternavn: Nielsdaater
Stilling/stand: Leilending
Gård: Leennes
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

21.01 1668 husmann Amund Gregersen

1668 SK

Skattelisten 1668

Fornavn: Omund
Etternavn: Gregersen
Stilling/stand: Husmend
Gård: Lines
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger