Gård Tømmerdal (12) 1700

Hovedside

Familiene:
1762 Anders Hansen
1755 Kristen Andersen
1734 Gregus Pedersen
1701 Per Madsen
1701 Ole Pedersen (innerste)
1668 Arnt Nilsen
1668 Anders Gregersen

12.00 1762 Anders Hansen

Anders Hansen

1762

Datter: Karen Dorthea Andersdtr

Døpt 1762 Karen Dorothea Andersdtr, ekte.
Far: Anders Hansøn, Tømerdalen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

12.01 1755 Kristen Andersen

1755

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Christen
Etternavn: Andersen
Gård: Tømerdalen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 30
Helse: Frisk
Fødested: i Ran
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Var fra - Rana

Fødested: i Ran
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

12.00 1734 Gregus Pedersen

1744 JB

Bruker (ene): Gregus Pedersen

Fornavn: Gregus
Etternavn: Pedersen
Gård: Tømmerdall
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Gregus Pedersen

Fornavn: Gregus
Etternavn: Pedersen
Gård: Tommerdahl
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 JB

Bruker (ene): Gregus Pedersen

Fornavn: Gregus
Etternavn: Pedersen
Gård: Tømmerdahl
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1727

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Gregus
Etternavn: Pedersen
Gård: Tømmerdal
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711 JB

Bruker: Gregus Pedersen

Fornavn: Gregus
Etternavn: Pederssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Gregus - hvor fra

Sønn av forrige bruker, nevnt her som eneste bruker 1701 - Peder Madsen.

ANDRE

1711

"Encken" - antas å være hans mor

Nevnt her bare som "Enchen".
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

12.00 1701 Per Madsen

1701 MT

Bruker(ene): Per Madsen

Fornavn: Per
Etternavn: Madzen
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 68 år
Gård: Tømeredahl
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (ene): Peder

Fornavn: Peder
Gård: Timmerdal i Rødøe Fjerding.
Løpenr 158.
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Anders Persen

Fornavn: Anders
Etternavn: Persen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 27
Gård: Tomerdahl.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Gregus Persen

Fornavn: Gregus
Etternavn: Persen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 22
Gård: Tømerdahl.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Jon Persen

Fornavn: Joen
Etternavn: Persen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 16
Gård: Tømerdahl.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Mats Andersen

Fornavn: Madz
Etternavn: Andrs.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 30
Gård: Tømerdahl.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1668 Sk

Skattelisten 1668

Fornavn: Peder
Etternavn: Matzen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Tømmerdall
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

12.00 1701 Innerste Ole Pedersen

1701 MT

Innerste

Nevnt bosatt "Tømmervik", men tolker det som gnr 12 Tømmerdal.
Er innerste hos brukeren her.

1701 MT

Innerste Ole Pedersen

Fornavn: Olle
Etternavn: Persen
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder: 40
Gård: Tømmervig
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

12.00 1668 Arnt Nilsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Arent
Etternavn: Nielsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Tømmerdall
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

12.00 1668 Anders Gregersen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Anders
Etternavn: Gregersen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Tømmerdall
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger