Gård Kjetvik (54) bnr 1 s3

Hovedsiden

54.01 11 1994 Jim Roald Mathisen
54 01 10 0000 Peder Mathisen

Bruker før her

54 01 09 0000 Gabriel Mathisen
54 01 08 1920 Benjamin Olai Benonissen
54 01 07 1927 Lars Andreas Krog Olsen

54 01 11 1994 Jim Roald Mathisen

1994 eier: Jim Rolad Mathisen

Hjemmel 6.7.1994.

54 01 10 0000 Peder Martin Mathisen

Flytta til Kila

Familien flytta fra Kjetvik til kjøpt hus på gården Kila.
Peder døde der 20.2.1987.

Peder Martin Mathisen, eier og bruker

Eier av båten "BRIS"

Kjøpt av Magnus Johan Mathisen (59.06) Fjellheim.

  • Foto mottatt fra Bjørg og Jan Langeland. (rla-2147).

  • Foto mottatt fra Bjørg og Jan Langeland. (rla 2175)

  • Foto mottatt fra Bjørg og Jan Langeland. (rla2172 ).

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Irene Bjerga g. Mathisen

Peder ble gift med Irene Bjerga f. 02.07.1936.
Foreldre – Ragnvald og Oleanna på Bjerga 53.

Sønn: Jim Roald Mathisen

Overtar som eier av gården etter faren Peder.

Sønn: Per Ivar Mathisen

Var noen år eier av Tjong Nedre 59-05 Åsheim. Lenke dit.

og flere