Gård Sandvik (23) 1801 og før

Til hovedsiden

Under her:

1801 Nils Olsen
1783 Ole Gregersen
1769 Peder Olsen - holdsmann
1744 Anders Jakobsen
1711 Jakob Jonsen
1701 Hans Jonsen
1701 Jørgen Persen

Til de senere brukere

23.00 1801 Nils Olsen

1801 FT

Bruker Nils Olsen

001 01 Niels Olsen 42 Husbonde 2dt ægteskab Bonde, bruger jord driver fiskeri
002 01 Jonella Samuelsdatter 38 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Amund Olsen 25 Tjeneste dreng Ugift
004 01 Malena Olsdatter 30 Tjeneste pige Ugift
005 01 Beret Pedersdatter 57 Mandens moder Enke efter 2dt ægteskab Nærer sig med haandarbeide
006 01 Peder Kristian Olsen 21 Hendes søn Ugift

1801

Nils Olsen - beskrivelse

FOLKETELLINGA 1801: Bosatt som husbonde på gården Sandvik 23-1. 42 år gammel. Gift i 2.ekt. med Jonella Samuelsdatter. Mora Beret Pedersdatter er også bosatt i huset. Videre broren Peder Kristian Olsen, 21 år. Tjenestedrengen Amund Olsen, 25 år, kan være en bror, men nevnes ikke i folketellinga. Det samme gjelder tjenestejenta Malena Olsdatter, 30 år og ugift. Hun kan være en søster, men er ikke nevnt slik

EKTEFELLE og BARN:

1801 FT

Ektefelle: Jonella Samuelsdtr

1801: 002 01 Jonella Samuelsdatter 38 Hans kone 1te ægteskab

1801 FT

Bror av bruke/Dreng: Peder Kristian Olsen

Født ca 1780,
1801: 006 01 Peder Kristian Olsen 21 Hendes søn Ugift
Nevne her som sønn av Beret Pedersdtr, brukeren mor.

1801 FT

Tjenestedreng: Amund Olsen

1801: 003 01 Amund Olsen 25 Tjeneste dreng Ugift

1801 FT

Tjenestepige: Malena Olsdr

1801 004 01 Malena Olsdatter 30 Tjeneste pige Ugift

1801 FT

Brukerens mor: Beret Pedersdtr

1801: 005 01 Beret Pedersdatter 57
Mandens moder Enke efter 2dt ægteskab Nærer sig med haandarbeide

Mer om BERET:

Hun dør på gården Hamarøy i 1804. Lenke dit.
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1804. Bereith Pedersdtr, Hamarøen, 60 aar.

23.00 1783 Ole Gregersen

1782-1783

Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

1769 MR

Mannskapsruller 1769

23 Sandvigen, mannskapsruller 1769: Ole Gregersen (50) hovedperson.
Han er da født ca 1719.

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Ole
Etternavn: Gregsen
Gård: Sandvigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 30
Fødested:
her i gieldet i Melfioren
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hvor fra

Fødested: her i gieldet i Melfioren
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

En "Ole Gregersen" i Melfjoren

Ole i Melfjord er noe eldre enn Ole Gregersen her, da han ble bruker der da denne Ole var svært ung.

EKTEFELLE og BARN:

1762 Døpt

Datter: Maren Kristina Olsdtr

Døpt 1762 Maren Kristine Olsdtr, ekte.
Far: Ole Gregsøn (Gregersen), Sandvig.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1761 ca

Sønn: Nils Olsen

Mannskapsruller 1769:
Nevnt her som 8 år gammel og født her, og blek.

1758 ca

Sønn: Jakob Olsen

Mannskapsruller 1769:
Nevnt her som 11 år gammel og født her, og frisk.

1854 ca

Sønn: Gregus Olsen

Mannskapsruller 1769:
Nevnt her som 15 år gammel og født her, og frisk.

ANDRE:

Nils Olsen

Mannskapsruller 1769:
Nevnt her som 30 år gammel og født Nordvernes og frisk.

23.01 1769 Peder Olsen

1769 MR

Holdsmand Peder Olsen

Mannskapsrullene 1769: Peder Olsen (69).

23.01 1744 Anders Jakobsen

Mulig denne?

Rolle:avdød
Fornavn: Anders
Etternavn: Jacobsen
Gård: Ukjent
År 1741
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1744 JB

Bruker (ene): Anders Jakobsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Jacobsen
Gård: Sandvig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Anders Jakobsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Jacobsen
Gård: Sandvig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 JB

Bruker (ene) Anders Jakobsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Jacobsen
Gård: Sandvik
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Anders
Etternavn: Jacobsen
Gård; Sandvigen
Rolle: person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

TROLIG sønn av:

Brukeren før her Jakob Jonsen

23.00 1711 Jakob Jonsen

1711

Bruker: Jakob Jonsen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Joenssen
Gård: Sandvigen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Rydningsmand

Omtalt som "Rydningsmand" 1701 i Sandvigen.
En av to med denne betegnelse her.
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Rydningsmand Jakob Jonsen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Joens.
Stilling/stand og vilkår: Rydningsmand
Alder: 41
Gård: Sandvigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Felleshistorien side 301

FELLESHISTORIA 301
:....."Mot Berit Gregusdatter, tjenesetaus i Sandviken, ble det også ført sak for å ha født i dølgsmål og drept barnet. Det ble ingen "Blodsdom" da saken kom til doms i juli 1713, fordi hun, på grunn av alvorlig sykdom, aborterte da fosteret bare var 3 måneder gammelt. Hun slapp med å utstå kirkens disiplin, stå i gapestokken tre prekensøndager etter hverandre og å utestenges fra nattverden til presten fant det for godt å slippe henne inn igjen. Berit Gregusdatter hadde også holdt svangerskapet skjult og fødte alene. Hele husholdet hadde ligget til sengs med "landfarsotten" (kanskje tyfus eller en uspesifikk epidemisk sykdom), og husbond Jakob Jonsen hadde vært ført syk fra fiskeværet av nabo Nils Andersen i Melfjord. Noen dager etterpå var Nils igjen i Sandviken for å hente et av barna som hadde dødd. Da var Jakob så dårlig at han ikke kunne snakke. Hustruen Synnøve Baardsdatter var såvidt på føttene, og Berit selv hadde ligget syk et par ukers tid da hun aborterte. Synnøve merket at Berit forlot huset på kvelden dagen etter bededag (den 4.fredag etter påske). Tiden gikk, og Berit kom ikke inn igjen. Synnøve gikk ut for å se hvor hun var blitt av og fant henne sittende i en båt i fjæra. Berit ville ikke inn, men Synnøve var ennå så svak etter sykdommen og kunne ikke bli. Det var ikke før morgengry at hun merket at Berit kom og og la seg. Samme morgen fikk Synnøve for å hente sjøvann for å blande suppe med til barna, og der ved flomålet fant hun det døde fosteret svøpt i en klut. Hun tok fosteret opp til huset Berit innrømmet udåden. Selv hadde hun knapt erindring om hva som hadde foregått, og hun var ennå syk da Lensmannen kom og førte henne bort en uke senere. Han tok nok fosteret også til Rødøy kirke, hvor det ble undersøkt av Ane Gregersdatter og Kirsti Melkersdatter Kila sammen med Gjertrud Aronsdatter Segelfor. Barnefaren hadde Berit aldri skult. Det var Jakobs sønn Anders. Han innrømmet det, men heller ikke han viste at hun bar et barn."

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Olle Jakobsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Jacobsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 6
Gård: Sandvigen.
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

23.00 1701 Hans Jonsen

1701 MT

Rydningsmand

Omtalt som "Rydningsmand" 1701 i Sandvigen.
En av to med denne betegnelse her.
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Rydningsmand: Hans Jonsen

Fornavn: Hans
Etternavn: Joens.
Stilling/stand og vilkår: Rydningsmand
Alder: 47
Gård: Sandvigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

23.00 1701 Jørgen Persen

1701 MT

Husmann

Nevnes som husmann på "Sandwigen" 1701.
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Husmann Jørgen Persen

Fornavn: Jørgen
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Husmand
Alder: 45
Gård: Sandwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Elling Persen

Fornavn: Elling
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 40
Gård: Sandwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Dreng: Ingebrikt Mikkelsen

Fornavn: Ingebricht
Etternavn: Michels.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 37
Gård: Sandwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Ukjent diverse

1769 MT

Benjamin Nilsen f. ca 1764

Manntall 1969: 42 Pladsen /Haftor Pedersen/ Benjamin Nilsen (5) f. Sandvigen, frisk.