Gård Nordnesøy (01) 1700

Hovedside

1786 Kristen Jonsen
1755 Ole Andersen
1755 Peder Jonsen
1726 Peder Hansen
1721 Tollev Jonsen

1801 bare

1600

01.00 1786 Kristen Jonsen

1786

Kristen er død - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte 1786 Nesøen Nordre etter avdøde Christen Joensen.
Gjenlevende ektefelle Randi Johansdtr.
Barn: Henrich Christensen, tjener hos Peder Larsen Øsund.
Anna Christensdtr (7) datter.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Randi Johansdtr

Gjenlevende ektefelle 1786 da ektefelle Kristen døde.

1778 Viet

Brudgom Chrissten Jonsen, brur Randi Jansdtr, født og bosatt Nordnesøy. Ikke oppgitt sivilstand.
Merknader:
ÆGTEVIET SAMME DAG SOM DE BLE TROLOVET
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1779 ca: Datter: Anna Kristensdtr

Skifte 1786 etter far: Anna Christensdtr (7) datter.

0000 Sønn: Henrik Kristensen

1786 fars skifte: Henrich Christensen, tjener hos Peder Larsen Øsund.
(Må være i Meløy).

01.00 1755 Ole Andersen

1755 manntall

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Ole
Etternavn:Andersen
Gård:Nor Nesøia
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 23
Helse: Frisk
Fødested: I Ran
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Er fra Rana

Fødested: I Ran
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

01.00 1734 Peder Jonsen

1755 MT

Fornavn: Peder
Etternavn: Jonsen
Gård: Nor Nesøia
Alder: over 50
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB: Bruker (1 av 2): Peder Jonsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Joensen
Gård: Nord Nesøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB: Bruker (1 av 2 eller 3): Peder Jonsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Joensen
Gård: Nord Nesøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

1755 MT: Sønn: Jon Persen

Stilling/stand: Sønn Hos faderen
Fornavn:Jon
Etternavn:Persen
Gård:Nor Nesøia
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 19
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

ANDRE:

1755 MT: Aarsdreng: Ole Andersen

Han er gift og omtales under egen "familie" her.

1755 MT: Aarsdreng; Nils Nilsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Nils
Etternavn: Nilsen
Gård: Nor Nesøia
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 30
Helse: Siævbennet paa dend eene foed
Fødested: i Vepsen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Var fra Vefsen

01.00 1726 Peder Hansen

1726 JB: Bruker (1 av 2): Peder Hansen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hansen
Gård: Nord Næsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 Ekstraskatten

Fornavn: Peder
Etternavn: Hansen
Rolle: Person
Gård: Nordnesøen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711 JB: Bruker Peder Hansen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hanssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ny bruker

Kan være han som har overtatt bruk etter at Kristen Jonsen døde (skifte etter han 1709).

01.00 1721 Tollef Jonsen

1721 Tollef dør - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Nordnesøy 1721 etter avdøde Tollef Jonsen.
Gjenlevende ektefelle Karen Larsdtr.
Datter: Kirsten Tollefsdtr. Formynder Joen Andersen, Øvre Valle.

1721 Ekstraskatten

Merknader: Tollef Joensens enche
Gård: Nordnesøen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Benkestokkboka

BENKESTOKBOKA, side 261:
Bodde på Nordnesøy. Døde 1721. Skifte 18/3-1721. Han ble enkemann fra første ekteskap i 1714. Ved død var han gjengiftet med Karen Larsdatter som overlevde ham uten barn.

1709: Skifte etter far og bror

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Nordnesøy 1709 etter avdøde Jon Kristensen.
Gjenlevende ektefelle Lisbet Tollefsdtr.
Barn: Kristen, Jon, Tollef og Elen. Sistnevnte er gift.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2) Karen Larsdtr

BENKESTOKBOKA, side 261:
Bodde på Nordnesøy. Døde 1721. Skifte 18/3-1721. Han ble enkemann fra første ekteskap i 1714. Ved død var han gjengiftet med Karen Larsdatter som overlevde ham uten barn.

1716: Hustru Kirsten dør - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Nordnesøy 1716 etter avdøde Kirsten Andersdtr.
Gjenlevende ektefelle Tollef Jonsen.
Barn: Lisbet Tollefsdtr (2).

Ektefelle (1) Kirsen Andersdtr

Barn 1 ekt: Elisabeth Tollefsdtr

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Telnes etter Mons Andersen. Gjenlevende ektefelle Elisabeth Tollevsdtr. Barn: Tollev Monsen, gift sønn: Vaage i Rødøy. Walborg Monsdtr, gift Christen Nielsen, Sundøen i Rødøy. Karen Monsdtr, gift datter, Johan Jakob Monsen, Telnes.