Gård Storselsøy (02)1700 årene B

Til hovedsiden

FAMILIER HER:
1781 Kristen Tomassen
1766 Kristoffer Andersen
1765 Jon Andersen
1765 Jens Larsen
1755 Evert Jonassen (husmand)
1755 Josop Jensen (husmann)
1755 Lars Nilsen
1744 Tosten Jonsen
1755 Jens Hansen
1744 Anders Jonsen
1726 Jon Andersen
1721 Iver Jensen (innerste)
1711 Nils Jensen
1701 Per Jensen

1801

Kun de bosatt ved tellingen 1801.

Til 1700 A

Husmennene i Steenvigen

1600

02.00 1801 Kristen Tomassen

1801

Marit som enke

FOLKETELLINGA 1801:
Tjenestejente hos gårdbruker Anders Jonsen og kona Mikkelina på gården Storselsøy. Nevnt som 48 år gammel. Enke etter 1.ekt.

EKTEFELLE og BARN:

1781

Viet 1781

Brudgom Christen Thomassen og brur Maren Andersdtr. Maren er født og bosatt på Storselsøy.

02.00 1766 Hans Evensen

1766 SKM

Skattemanntall

Fornavn: Hans
Etternavn: Evensen
Stilling/stand: laugrettesmand
Gård: Stor Selsøen
År 1766
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

02.00 1766 Kristoffer Andersen

1766

Skattemanntall 1766

Fornavn: Christopher
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader:[signet]
Gård: Stor Selsøen
År 1766.
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

EKTEFELLE og BARN:

1763 Ekt

Datter; Ane Marta Kristofferdatter

Døpt 1763 Ana Martha Chriostopersdtr, ekte.
Far: Christopher Anderssøn. STOR-SELSØE.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

02.00 1765 Jens Larsen

1765

Skattemanntall 1765

Fornavn: Jens
Etternavn: Larsen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader:[signet]
Gård: Stor Selsøen
År 1765
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

02.02 1765 Jon Andersen

1765 SKM

Skattemanntall

Fornavn:Joen
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader: [signet]
Gård: Store Selsøen
År 1765
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Jon
Etternavn:Andersen
Gård: Stor Selsøien
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 37
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE og BARN:

1761

Datter: Karen Jonsdtr

Døpt 1761 Karen Joensdtr, ekte
Far: Joen Andersen, Storselsøy.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1756

Datter: Ane Birgitta Jonsdtr

Døpt 1758 Ane Birgitta Joensddtr, Storstelsøen, ekte.
Far: Joen Andersen
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P

02.00 1755 Husmann Evert Jonassen

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Huusmand
Fornavn:Evert
Etternavn:Jonassen
Gård: Stor Selsøien
Alder: 45
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

02.00 1755 Husmann AF søen: Josop Jenen

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Huusmand Af søen
Fornavn:Josop
Etternavn:Jensen
Gård: Stor Selsøien
Sivilstand og barn:Gift
Alder: 32
Fødested:
Føed i Stensvigen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

ANDRE:

1755 MT

Aarsdreng: Christopher Jonsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Christopher
Etternavn:Jonsen
Gård: Stor Selsøien
Sivilstand og barn: Ugift
Alder_ 25
Helse: Frisk
Fødested:
her i gieldet i Lurøe Fiering i Lunerøien

Mer om Christopher:

Fødested:
her i gieldet i Lurøe Fiering i Lunerøien

02.00 1755 Lars Nilsen

1755 MT

Manntallet 1755

Fornavn: Lars
Etternavn: Nilsen
Gård: Stor Selsøien
Alder: 53
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (1 av 4) Lars Nilsen

Fornavn: Lars
Etternavn: Nielsen
Gård; Stor Selsøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 4) Lars Nilsen

Fornavn: Lars
Etternavn: Nielsen
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

1758

Ane Larsdtr

Døpt Ane Larsdtr, 1758, ekte.
Far: Lars Nielsen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

ANDRE:

1755 MT

Aarsdreng: Erich Jonsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn:Erich
Etternavn: Jonsen
Gård: Stor Selsøien
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 26
Helse: Svag af slag
Fødested:
i Lurøe Fiering paa Lunerøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Erich var fra Lurøy

Fødested:
i Lurøe Fiering paa Lunerøien

02.00 1755 Jens Hansen

1755 MT

Manntallet 1755

Fornavn: Jens
Etternavn: Hansen
Gård: Stor Selsøien
Alder: 50
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (1 av 4): Jens Hansen

Fornavn: Jens
Etternavn: Hansen
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 4): Jens Hansen

Fornavn: Jens
Etternavn: Hansen
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 SKM

Skattemanntall 1726

Fornavn:Jens
Etternavn: Hansen
Stilling/Stand: laugrettemand
Personmerknader:[signet]
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1726 JB

Bruker (1 av 4): Jens Hansen

Fornavn: Jens
Etternavn: Hansen
Gård: Storselsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Jens
Etternavn: Hansen
Rolle: Person
Gård: Stor Selsøen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

02 1744 Tosten Jonsen

1744 JB

Bruker (1 av 4): Torsten Jonsen

Fornavn: Torsten
Etternavn: Joensen
Gård; Stor Selsøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 4): Torsten Jonsen

Fornavn: Torsten
Etternavn: Joensen
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 JB

Bruker (1 av 4): Tosten Jonsen

Fornavn: Torsten
Etternavn: Joensen
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

02.00 1744 Anders Jonsen

1744 JB

Bruker (1 av 4) Anders Jonsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Joens.
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 4): Anders Jonsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Joens.
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 SKM

Skattemanntall 1726

Fornavn:Anders
Etternavn: Joensen
Stilling/stand: Laugrettemand
Personmerknader:[signatur]
Gård Storselsøen
År 1726
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1726 JB

Bruker (1 av 4): Anders Jonsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Joensen
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Anders
Etternavn: Joensen
Gård: Stor Selsøen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1712-1802

Sønn: Kristoffer Andersen

Ble bruker her og er omtalt med sin familie på 1801-siden. Lenke dit.

1815-1797

Datter: Kirsten Andersdtr

Mer her senere.

1716 -1792

Sønn: Jon Andersen

Mer her senere.

02.01 1726 Jon Andersen

1726 JB

Bruker (1 av 4): Jon Andersen

Fornavn: Joen
Etternavn: Andersen
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Joen
Etternavn: Andersen
Gård: Stor Selsøen

1711 JB

Bruker: Jon Andersen

Fornavn: Joen
Etternavn: Anderssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker: Jon Andersen

1701 Storselsøen, Oppsidder, lejledning. 48.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (1 av 2): Jon

Fornavn: Joen
Løpenr: 144
Stor-Selsøen i Rødøe Fjerding
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE OG BARN:

1701 MT

Sønn: Jens Jonsen

1701 Storselsøen, sønn av Joen Andersen, 20
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Anders Jonsen

1701 Storselsøen, sønn av Joen Andersen, 16.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Torsten Jonsen

1701 Storselsøen, sønn av Joen Andersen, 12.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE

Stesønn (?): Olle Torstensen

1701 Storselsøen, nevnt som sønn av bruker Joen, men er mulig stesønn? 30.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Dreng: Jon Hansen

1701 Storselsøen, Tieneste karle, Drenge, 12.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

02.00 1721 Innerste Iver Jensen

1721

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Iver
Etternavn: Jensen
Rolle: Person
Gård: Stor Selsøen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1701 FT

Innerste: Iver Jensen

Fornavn: Ifver
Etternavn: Jens.
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder: 35
Gård: Storselsøen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

02.00 1711 Nils Jensen

1711

Bruker Nils Jensen

Fornavn: Niels
Etternavn: Jenssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker: Nils Jensen

1701 Storselsøen Niels Jens Oppsidder, Lejledning, 50.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (1 av 2): Nils

Fornavn: NIls
Løpenr: 143
Stor-Selsøen i Rødøe Fjerding
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE OG BARN:

1701 MT

Sønn: Jens Nilsen

1701 Storselsøen, sønn av Niels Jensen, Jens Nilsen, 32.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Sjur Nilsen

1701 Storselsøen, sønn av Niels Jensen, 12 år.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Daniel Nilsen

1701 Storselsøen, sønn av Niels Jensen, 3 år.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE

1701 MT

Dreng: Kristen Olsen

Christen Olsen
1701 Storselsøen, Christen Olsen, Tieneste karle, Drenge, 30.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

02.00 1701 Per Nilsen

1701 MT

Innerste

Bosatt hos en av brukerne her 1701.

1701 MT

Innerste Per Nilsen

Fornavn: Per
Etternavn: Nielsen
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder 60
Gård Storselsøen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Kristen Persen

Fornavn: Christen
Etternavn: Persen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 12
Gård: Storselsøen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

PERSONER:

1755 MT

Aarsdreng: Jesper Jørgensen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Jesper
Etternavn: Jørensen
Gård:Melfioren
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 20
Helse: Frisk
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding