Gården Håkanrengen (06) 1801 og før

Til hovedsien

Familiene:

1767 Isak Pedersen
1744 Hans Larsen
1726 Peder Kristensen
1711 Henrik Andersen
1668 Henrik Andersen

06.00 1743 husmann Peder Kristensen

1774

Husmann: Peder Kristensen

Korngjeld 1743
Futerekneskap over korngjeld i Helgeland 1743 (1774) (Rødøy):
212 23 Rødøe fierding Haakeringen Peder Christens. Husmd. betlede, Død 4 rd. 33 s

06.01 1767 Isak Pedersen

1767 SKM

Skattemanntall 1767

Fornavn: Isach
Etternavn: Pedersen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader:[signet]
Gård: Haage Ringen
År: 1767
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

06.01 1734 Hans Larsen

1744 JB

Bruker (ene): Hans Larsen

Fornavn: Hans
Etternavn: Larsen
Gård: Haacheringen

1734 JB

Bruker (ene): Hans Larsen

Fornavn: Hans
Etternavn: Larsen
Gård: Haacheringen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

06.01 1726 Peder Kristensen

1726 JB: Bruker (ene): Peder Kristensen

Fornavn: Peder
Etternavn: Christensen
Gård: Haacheringen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1923 Matrikkel

Det er oppgitt at en med navn Peder er bosatt her som eneste bruker. Han
etternavn er vanskelig å tyde

1721 Ekstraskatten

Fornavn: Peder
Etternavn: Christensen
Gård: Haakeringen
Rolle: Person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

06.01 1701 Henrik Andersen

1711

Bruker: Henrik Andersen

Fornavn: Hendrich
Etternavn: Anderssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker; Henrik Andersen

Fornavn: Hendrich
Etternavn: Anders.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 74
Gård: Haache Ringen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (ene): Henrik Andersen

Fornavn: Hendrich
Haage Ringen i Rødøe Fjersing-
Løpenr 148.
Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Ole Sørensen

Fornavn: Olle
Etternavn: Sørens.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 40
Gård: Haace Ringen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Dreng: Hans Nilsen

Fornavn: Hans
Etternavn: Niels.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 6
Gård: Haace Ringen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

06.01 1668 Henrik Andersen

Trolig ikke den med samme navn senere?

1668

Skattelisten 1668

Fornavn: Hendrich
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: Leilending
Gård: HaacheRingen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger