Gård Rangsund (5) - 1701

Hovedside

1765 Peder Pedersen
1765 Hans Jensen
1761 Ole Kristensen
1761 Jens Jensen
1759 Benjamin Kristensen
1758 Jens Olsen
1755 Nils Hansen
1755 Jørgen Nilsen , husmann
1742 Elling Olsen
1726 Jon Haldsen

1801

1600

05.00 1776 Hans Arntsen

1776 Hans Arntsen dør - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte etter avdøde Hans Arntsen Rangsund 1776. 5 barn:
Christen Hansen (20),
Arent Hansen (15),
Giertrue Hansdtr (22),
Karen Hansdtr (16) og
Sara Hansdtr (12).
Formynder for alle barna var Christen Christensen Nord Gjerøy.

EKTEFELLE og BARN:

1739 Viet

Rolle: brudgom
Fornavn: Hans
Etternavn: Arentsen
Rolle: brur
Navn: Synefve Christensdatter
År 1739

1763 Datter: Sara Maria Hansdtr

TROLIG HANS DATTER?
Døpt 1762 Sara Maria Hansdtr, ekte.
Far: Hans Arntxøn, Nordfjorden.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

05.00 1765 Peder Pedersen

1765 Dpt

Abelone Pedersdtr

Døpt 1765 Abelone Pedersdtr barn Rangsund
Far: Peder Pedersen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

05.00 1765 Hans Jensen

Hans Jensen

1765 Dpt

Datter: Else Hansdtr

Døpt barn Else Hansdtr, 1765, Rangsund.
Far Hansen Jensen, Randsund.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

05.00 1761 Ole Kristensen

1761 Dpt

Datter: Birith Olsdtr

1761: Birrith Olsddtr barn 1761 (beregnet) Rangsund. Far Ole Kristenmsen.
Kilde:
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1760 Dpt

Sønn: Niels Olsen

1760 døpt barn Niels Olsen 1760 (beregnet) Rangsund.
Far: Ole Christensen.

05.00 1761 Jens Jensen

1761 Dpt

Jens Jensen (har samme navn som far)

1761 Jens Jensen barn 1761 (beregnet) Rangsudn.
Far: Jens Jensen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

05.00 1759 Benjamin Kristensen

1759 Dpt

Sønn: Ole Benjaminsen

1759 døpt barn Ole Benjaminsen. Rangsund.
Far: Benjamin Kristensen, Rangsund.
Kilde:
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

05.00 1758 Jens Olsen

1758

Ektefelle: Lisbeth Jacobsdtr

1858 Rangsund
brudgom Jens Olsen, født Rangsund, bosatt Rangsund
brur Lisbeth Jacobsdtr
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

05.00 1755 Nils Hansen

1757

Innbetalinger til Justiskassen

Nils Hansen
Dato: 1757-07-17
Merknader: for 8 1/2 ark, 57 s
Innbetalinger til Justiskassen for utstedte skiftebrev og domsaker, Helgeland fogderi 1757-1768

1755

Nils er død - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Rangsund 1755 etter avdøde Niels Hansen.
Gjenlevende ektefelle Siri Lukasdtr.
Søster av avdøde er Synnøve Hansdtr, bosatt Vesteaalen, men død.
Synnøve har datteren Kirsten Mogensdtr, gift med Stephen Pedersen, Horne i Vesteraalen.
Halvsøster til avdøde: Rachel Hansdtr, død.
Rachel har datteren Berit Andersdtr, gift med Joseph Olsen, Ørnes.
Halvsøster til avdøde: Karen Hansdtr, død.
Barn av Karen: Jørgen Pettersen, Nordfjordnes i Rødøy og
Barbro Pettersdtr, gift med Joseph Jensen Storselsøen.

1744

Bok: Engevikslekta - takstmann booppgjør

ENGEVIKSLEKTA, side 223:
Da Kristoffer Kristoffersen Breivik var død 1743-1744, var Nils Hansen Rangsund sammen med lensmann Ole Arntsen Storch og takserte boet. Det skjedde den 11.4.1744. Se detaljert beskrivelse av booppgjøret side 223 i slektsboka.

1744 JB

Bruker (1 av 2): Nils Hansen

Fornavn: Niels
Etternavn: Hansen
Gård: Rangsund
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 2): Nils Hansen

Fornavn: Niels
Etternavn: Hansen
Gård: Rangsund
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Hvor fra - Reppen

Fødested:
i Kiongsfioren paa Reppen

1737

Skifte etter mor: Giertrud Nilsdtr

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Rangsund 1737 etter avdøde Giertrud Nilsdatter.
Gjenlevende ektefelle Jon Haldsen.
Sønn av Giertrud: Niels Hansen, bosatt Rangsund.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Siri Lukasdtr

Gjenlevende ektefelle ved ektefelles død 1755.

Mer om SIRI (avdød 1710):

Nils Rangsunds qvinde
1 avdød 1740
Nils (QVINDE) Rangsund Bosted: Rangsund
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

ANDRE:

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Enchens dreng Aarsdreng
Fornavn:Henrich
Etternavn:Andersen
Gård: Rangsun
Sivilstand og barn:Gift
Alder: 36
Fødested:
i Kiongsfioren paa Reppen

05.00 1755 Jørgen Nilsen, husmann

1755 SKM

Manntall 1755

Stilling/stand: Husmand
Fornavn:Jørgen
Etternavn:Nilsen
Gård:Rangsun
Alder: 40
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE OG BARN:

1745

Ektefelle: Lispet Ellingsdtr

1745
1 brudgom Jørgen Nielsen, bosted Rangsund. fødested Rangsund.
2 brur Lispet Ellingsdtr
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

05.00 1742 Elling Olsen

1742

Elling er døde - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Rangsund 1742 etter avdøde Elling Olsen.
Gjenlevende ektefelle Berethe Olsdtr.
Sønn: Ole Ellingsen, 18 år, kurator Lars Hansen Sørfjorden.
Døtre: Berethe Ellingsdtr, formynder Gregus Olsen Melfjorden. Lisbeth Ellingsdatr, formynder Gregus Olsen Melfjorden og
Marithe Ellingsdtr, formynder Gregus Olsen Melfjorden.

Slektsnotat:

Slektsnotater:
”Elling Olsen ble født 1666 og døde i 1740. Han bodde på gården Rangsund i Rødøy, der han drev med gårdbruk og fisker. Han giftet seg med Berethe Olsdtr (død 1757). Det er ikke så mange opplysninger å finne om Elling, men i 1739, året før han døde, er han fadder på Peder Værnes datter Marite. Der står han oppført som Elling Rangsund. En annen av fadderne var Synnøve Hansdtr fra Flatøy, som er omtalt i ane rekke 12. Elling og Berethe fikk 4 barn som vokste opp: Berith (f. 1711), Elisabet (bosted Stensvik), Marithe (1717-1813, bosted Sør-Gjerøy og Ole (f.1724), bosted Sørfjorden og Nord Gjerøy. Berethe Olsdtr giftet seg 2. gang med Ole Carstensen, sønn av Carsten Olsen fra Høivaag på Rødøya. Ingen barn. Kilde: OB01

1726 JB

Bruker (1 av 2); Elling Olsen

Fornavn: Elling
Etternavn: Olsen
Gård: Rangsund
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Elling
Etternavn: Olsen
Gård: Rangsund
Rolle: Person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

EKTEFELLE oG BARN:

Ektefelle: Berethe Olsdtr

Berethe Olsdtr giftet seg 2. gang med Ole Carstensen, sønn av Carsten Olsen fra Høivaag på Rødøya. Se familien foran her.

1724 ca

Sønn: Ole Ellingesen

Hans mor ble gift på nytt, og hennes skifte er omtalt 1757 under hennes nye ektefelle på gården her. Ole Ellingsen, tjener hos Lars Pedersen Riber på Nord Gjerøen.

Mer om Ole:

Bosatt på gården Gjerøy Søndre - lenke dit.

1717 ca

Datter: Elisabeth Ellingsdtr

Hennes mor ble gift på nytt, og hennes skifte er omtalt 1757 under hennes nye ektefelle på gården her. Lisabeth Ellingsdatr, gift med Jørgen Nilsen Steenvigen.

1717 ca

Datter: Marithe Ellingsdtr

Hennes mor ble gift på nytt, og hennes skifte er omtalt 1757 under hennes nye ektefelle på gården her. Marith Ellingsdtr, gift med Borger Pedersen Sør Gjerøen.

Døde 1813, bosted Sør-Gjerøy

1711 ca

Datter: Berith Ellingsdtr

Hennes mor ble gift på nytt, og hennes skifte er omtalt 1757 under hennes nye ektefelle på gården her. Beret Ellingsdtr, gift med Lars Michelsen Vaage. lenke til denne gård.

05.00 1726 Jon Haldsen

1726 JB

Bruker (1 av 2): Jon Haldsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Haldsen
Gård: Rangsund
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Joen
Etternavn: Haldsen
Gård: Rangsund
Rolle: Person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711 JB

Bruker: Joen Haldssen

Fornavn: Joen
Etternavn: Haldssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Gjeretrud Nilsdtr

1737 Skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Rangsund 1737 etter avdøde Giertrud Nilsdatter. Gjenlevende ektefelle Jon Haldsen. Sønn av Giertrud: Niels Hansen, bosatt Rangsund.

Sønn: Nils Hansen

Nevnt 1737 i skifte etter mor.

PERSONER

1755 MT

Tomas Amundsen

Bonde bruger på Hellervik 1755. Nevnes som født i Rangsund. Hans morbror Per Torkildsen var tidligere og første bruker av Hellervik.