Gård Våtvik (28) - 1801 og før

Til hovedsiden

1760 Karen Eriksdtr
1755 Bertel Bertelsen
1711 Amund Iversen
1701 Anders Jakobsen
1696 Nils
1668 Nils Olsen

28.00 1760 Karen Eriksdtr

1760

Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

1760
Fornavn: Karen
Etternavn: Erichsdtr
Bosted: Waatvig
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

28.01 1744 Bertel Bertelsen

1755 MT

Manntall 1755

Fornavn: Bertel
Etternavn: Bertelsen
Gård: Votvigen
Alder: 74
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (ene): Bertel Bertelsen

Fornavn: Bertel
Etternavn: Bertels.
Gård: Vaatvig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Bertel Bertelsen

Fornavn: Bertel
Etternavn: Bertels.
Gård: Vaatvig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 JB

Bruker (ene): Bertel Bertelsen

Fornavn: Bertel
Etternavn: Bertels.
Gård: Vaatvigen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Bertel
Etternavn: Bertelsen
Gård: Waatvigen
Rolle: person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

ANDRE:

1755 MT

Aarsdreng: Jens Jensen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Jens
Etternavn:Jensen
Gård: Votvigen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 21
Fødested:
Her i Melfioren paa Hammerøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Mer om Jens

Fødested:
Her i Melfioren paa Hammerøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

28.00 Amund Iversen

1711 JB

Bruker: Amund Iversen

Fornavn: Amund
Etternavn: Iwerssen
Gård: Waatvigen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ny bruker her

Overtatt etter brukeren fra 1701 Anders Jakobsen.

28.00 Anders Jakobsen

1701 MT

Bruker (ene): Anders Jakobsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Jacobs.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 32
Gård: Waatvigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

ANDRE:

1701 MT

Dreng Jon Gregussen

Fornavn: Joen
Etternavn: Gregers.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 18
Gård: Waatvigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Dreng: Amund Olsen

Fornavn: Amund
Etternavn: Ols.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 5
Gård: Waatvigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

28.01 1696 Nils

1696 JB

Bruker (ene): Nils

Fornavn: Niels
Gård: Waatvig
Løpenr:175
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

28.01 1668 Nils Olsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Niels
Etternavn: Oelsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Votuigen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger