Gård Våtvik (28) - 1801 og før

Til hovedsiden

1760 Karen Eriksdtr
1755 Bertel Bertelsen
1711 Amund Iversen
1701 Anders Jakobsen
1696 Nils
1668 Nils Olsen
1613 Gregus
1613 Tord (Tore)

28.00 1760 Karen Eriksdtr

1760

Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

1760
Fornavn: Karen
Etternavn: Erichsdtr
Bosted: Waatvig
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

28.01 1744 Bertel Bertelsen

1755 MT

Manntall 1755

Fornavn: Bertel
Etternavn: Bertelsen
Gård: Votvigen
Alder: 74
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (ene): Bertel Bertelsen

Fornavn: Bertel
Etternavn: Bertels.
Gård: Vaatvig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Bertel Bertelsen

Fornavn: Bertel
Etternavn: Bertels.
Gård: Vaatvig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1729-1732

Vaatviken 28 Bertel Bertelsen Bertel Bertelsen 6 1732 15 11 Manntall og beregning - fra Helgeland til Tronhjems tukthus, datert 28.12.1732 . (M1)
Vaatviken 28 Bertel Bertelsen Bertel Bertelsen 1731 16 34 Etterlatt ektefelle etter Ane Hansdtr, skifte 5.5.1731.
Vaatviken 28 Bertel Bertelsen Bertel Bertelsen 1729 32 46 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 JB

Bruker (ene): Bertel Bertelsen

Fornavn: Bertel
Etternavn: Bertels.
Gård: Vaatvigen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Bertel
Etternavn: Bertelsen
Gård: Waatvigen
Rolle: person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1731 - ektefelle døde - skifte

Vaatviken 28 Ane Hansdtr Anne Hansdtr 1731 16 34 Skifte etter Ane Hansdtr Vaatviken 5.5.1731.

Døpt sønn 1739: Nils Bertelsen

1739 Nils Bertelsen. Far: Bertel Waatvigen. 1739. e.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

Mer om Nils:

Vaatviken 28 Nils Bertelsen Nils Bertelsen 1731 16 34 Skifte etter hans mor Ane Hansdtr den 5.5.1731.

Datter: Margrethe Bertelsen

Vaatviken 28 Margrethe Bertelsen Margrete Bertelsen 1731 16 34 Skifte etter hennes mor Ane Hansdtr den 5.5.1731.

ANDRE:

1755 MT

Aarsdreng: Jens Jensen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Jens
Etternavn:Jensen
Gård: Votvigen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 21
Fødested:
Her i Melfioren paa Hammerøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Mer om Jens

Fødested:
Her i Melfioren paa Hammerøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

28.00 Amund Iversen

1711 JB

Bruker: Amund Iversen

Fornavn: Amund
Etternavn: Iwerssen
Gård: Waatvigen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ny bruker her

Overtatt etter brukeren fra 1701 Anders Jakobsen.

28.00 Anders Jakobsen

1701 MT

Bruker (ene): Anders Jakobsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Jacobs.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 32
Gård: Waatvigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

ANDRE:

1701 MT

Dreng Jon Gregussen

Fornavn: Joen
Etternavn: Gregers.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 18
Gård: Waatvigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Dreng: Amund Olsen

Fornavn: Amund
Etternavn: Ols.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 5
Gård: Waatvigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

28.01 1696 Nils

1696 JB

Bruker (ene): Nils

Fornavn: Niels
Gård: Waatvig
Løpenr:175
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

28.01 1668 Nils Olsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Niels
Etternavn: Oelsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Votuigen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

28.00 1613 Greger(Gregus) Våtvik

1612-1613

Vaatvik 28 Greger Vaatvik Greger Våtvik 1612 171 Ødegaardsmænd 1612, Rødøy fjering. Hver avla i skat 3 saakalte riksmark (4 mar på Dlr.
Vaatvik 28 Gregers Vaatvik Greger Våtvik 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd. Ødegaardsmand.
Vaatvik 28 Gregus Vaatvik Greger Våtvik 1613 179 1612-13 Rødøy fjering: Ødegaardsmænd. Hver 1 pund fisk.

28.00 1613 Tord (Tore) Våtvik

1612-1613

Vaatvik 28 Tord Vaatvik Tord Våtvik 1612 171 Ødegaardsmænd 1612, Rødøy fjering. Hver avla i skat 3 saakalte riksmark (4 mar på Dlr.
Vaatvik 28 Tord Vaatvik Tord Våtvik 1613 179 1612-13 Rødøy fjering: Ødegaardsmænd. Hver 1 pund fisk.
Vaatvik 28 Tore Vaatvik Tord Våtvik 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd. Ødegaardsmand.
Vaatvik 28 Våtvik 1613 176 Landskyld, Rødøy fjering: 1612-1613: 1 pd.

9. feb, 2020

Skattematrikkel
W a a.t v i h w .
Niel s z w .
Rødøe pre steboell bygger .