Gård Hamarøy (29) 1700

Til hovedsiden

1763 Peder Jensen
1755 Daniel Andersen
1744 Nils Olsen
1726 Jens Jonsen
1721 Lars Nilsen
1713 Nils Larsen

1668 Peder Albertsen
1668 Ole Henriksen
1668 Mikkel Tomassen
1647 Johannes
1647 eiere: Rødøy presteboell bygger.

29.00 1763 Peder Jensen

EKTEFELLE og BARN:

1763

Datter: Malene Pedersdtr

Døpt 1763 Malene Pedersdtr, ekte.
Far: Peder Jensøn, Hammerøe.

29.00 1744 Daniel Andersen

1755 MT

Manntallet 1755

Fornavn: Danel
Etternavn:Andersen
Gård: Hammerøien
Alder: 40
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (1 av 2): Daniel Andersen

Fornavn: Daniel
Etternavn: Andersen
Gård: Hammerøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 2): Daniel Andersen

Fornavn: Daniel
Etternavn: Andersen
Gård: Hammerøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

1769 MR

Antatt sønn: Anders Danielsen

Bosatt hos Lensmann Karstensen:
34 Høyvaagen/mannskapsruller 1769: Anders Danielsen (20), født Hammerøen, spe og frisk.

29.00 1744 Nils Olsen

1755 MT

Manntall 1755

Fornavn: Nils
Etternavn: Olsen
Gård: Hammerøien
Alder: 40
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (1 av 2): Nils Olsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Olsen
Gård: Hammerøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 2): Nils Olsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Olsen
Gård: Hammerøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

29.00 1721 Lars Nilsen

1721 ESK

Ekstraskatten 1721 (1 av 2)

Fornavn: Lars
Etternavn: Nielsen
Gård: Hammerøen
Rolle: person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

29.01 1726 Jens Jonsen

1726 JB

Bruker (ene): Jens Jonsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Joens.
Gård: Hammerøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Jens
Etternavn: Joensen
Gård: Hammerøen
Rolle: Person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1755 MT

TROLIG HANS SØNN (?)

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Nils
Etternavn: Jensen
Gård: Ørnesse
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 30
Fødested:
her i gieldet i Melfiorn paa Hamerøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1737 ca

Trolig en sønn: Per Jensen

Dreng i Melfjorden 1755 - hos en bruker der. Mer omtalt der. Nevnt som 18 år 1755.

1734 ca

Trolig en sønn: Jens Jensen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Jens
Etternavn:Jensen
Gård: Votvigen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 21
Fødested:
Her i Melfioren paa Hammerøien

29.01 1713 Nils Larsen

1713

Brukeren dør - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Hamarøen 1713 etter Nils Larsen.
Gjenlevende ektefelle Marit Danielsdtr.
Barn: Johan, Lars og Berit. Berit er gift.

1711

Bruker: Nils Larsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Larssen
Gård: Hammerøen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker (ene): Nils Larsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Lars.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 49
Gård: Hammerøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (ene): Nils

Fornavn: Niels
Gård:Hammerøen
Løpenr:176
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Marit Danielsdtr

Hun er nevnt som gjenlevende ektefelle da mannen hennes skiftes 1713.

HUN ER SLIK OMTALT I SKIFTET NEDENFOR 1735:
Søster: Marithe Danielsdtr (død) Hammerøen.
Barn av Merethe: Johan Nilsen (død) Skaalvæhr.
Nils Johansen, barn av Johan, Kilhafn.
Nils Johansen, barn av Johan, Sneen.
Ingeborg Johansdtr, barn av Johan, tjener på Omnes.
Lars Nilsen, barn av Marithe, Liineshavn.
Berethe Nielsdtr (død) barn av Marithe; Hammerøen.
Lucia Jensdtr, barn av Berethe; Rødøen.

Skifte etter søster av Marit:

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Langnes år 1735 etter avdøde Berethe Danielsdtr.
Gjenlevende ektefelle Johan Larsen.
Avdødes halvbror - Hans Pedersen (død) Meløesøen.
Barn av Hans Pedersen -
Peder Hansen; Skiaavig.

Søster: Marithe Danielsdtr (død) Hammerøen.
Barn av Merethe:
Johan Nilsen (død) Skaalvæhr.
Nils Johansen, barn av Johan, Kilhafn.
Nils Johansen, barn av Johan, Sneen.
Ingeborg Johansdtr, barn av Johan, tjener på Omnes.
Lars Nilsen, barn av Marithe, Liineshavn.
Berethe Nielsdtr (død) barn av Marithe; Hammerøen.
Lucia Jensdtr,
barn av Berethe; Rødøen.

1701 MT

Sønn: Johan Nilsen

Fornavn: Johan
Etternavn: Nielsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 17
Gård: Hamarøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Johan:

Nevnt i skifte etter sin far 1713.

1735 Skifte etter tante:
Barn av Merethe: Johan Nilsen (død) Skaalvæhr.
Nils Johansen, barn av Johan, Kilhafn.
Nils Johansen, barn av Johan, Sneen.
Ingeborg Johansdtr, barn av Johan, tjener på Omnes.

Mer om Johan Nilsen:

Foreløpig ukjent gård som gift, sannsynlig her. Han er død før 1735, men etterlater seg to barn, Ingeborg som flytter til Meløy og Nils Johansen som blir bruker av Kilhavn. Omtales der. Lenke.

1701 MT

Sønn: Lars Nilsen

Fornavn: Lars
Etternavn: Nielsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 13
Gård: Hammerøen.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Lars:

Lars nevnes i skiftet etter faren 1713.
1735 omtalt i skifte etter tante: Lars Nilsen, barn av Marithe, Liineshavn.

Datter: Berit Nilsdtr

Hun er nevnt i farens skifte 1713 - som gift datter.

1735 skifte etter en tante:
Berethe Nielsdtr (død) barn av Marithe; Hammerøen.
Lucia Jensdtr, barn av Berethe; Rødøen

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Kristen Tostensen

Fornavn: Christen
Etternavn: Tostens.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle,drenge.
Alder: 5
Gård: Hammerøen.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

29.00 1668 Peder Albertsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Peder
Etternavn: Albertzen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Hammerøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

29.00 1668 Ole Henriksen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Hendrichs.
Stilling/stand: Leilending
Gård: Hammerøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

29.00 1668 Mikkel Tomassen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Michel
Etternavn: Tommesen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Hammerøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

29.01 1647 Johannes

1647

Bruker (ene) Johannes

Skattematrikkel
H a m m e r ø e 2 pd .
Johannes 1 pd .) Greger s 1 pd . )
Rødøe presteboell bygge r .

29.01 1647

Eier: Rødøy presteboell bygger.

Skattematrikkel
H a m m e r ø e 2 pd .
Johannes 1 pd .) Greger s 1 pd . )
Rødøe presteboell bygge r .