Hamarøy (29) 1700

Til hovedsiden

1763 Peder Jensen
1755 Daniel Andersen
1744 Nils Olsen
1726 Jens Jonsen
1721 Lars Nilsen
1713 Nils Larsen

1668 Peder Albertsen
1668 Ole Henriksen
1668 Mikkel Tomassen
1647 Johannes
1647 eiere: Rødøy presteboell bygger.

29 00 1763

HAMARØY

29/00

PEDER JENSEN. bosatt her

EKTEFELLE og BARN:

1763 Datter: Malene Pedersdtr

Døpt 1763 Malene Pedersdtr, ekte.
Far: Peder Jensøn, Hammerøe.

29 00 1755

HAMARØY

29/00

DANIEL ANDERSEN, leilending

1755 Manntallet

Fornavn: Danel
Etternavn:Andersen
Gård: Hammerøien
Alder: 40
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 jb: Bruker (1 av 2): Daniel Andersen

Fornavn: Daniel
Etternavn: Andersen
Gård: Hammerøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 jb: Bruker (1 av 2): Daniel Andersen

Fornavn: Daniel
Etternavn: Andersen
Gård: Hammerøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

1769 MR: Antatt sønn: Anders Danielsen

Bosatt hos Lensmann Karstensen:
34 Høyvaagen/mannskapsruller 1769: Anders Danielsen (20), født Hammerøen, spe og frisk.

29 00 1744

HAMARØY

29/00

NILS OLSEN, leilending

1755 manntall

Fornavn: Nils
Etternavn: Olsen
Gård: Hammerøien
Alder: 40
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 jb: Bruker (1 av 2): Nils Olsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Olsen
Gård: Hammerøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 jb: Bruker (1 av 2): Nils Olsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Olsen
Gård: Hammerøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

29 00 1721

HAMARØY

29/00

LARS NILSEN, leilending

Ekstraskatten 1721 (1 av 2)

Fornavn: Lars
Etternavn: Nielsen
Gård: Hammerøen
Rolle: person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

29 01 1739

HAMARØY

29/00

JENS JONSEN, leilending

1739 Skifte etter Jens Jonsen

Skifte fa 1739.
Ektefelle: Margrethe Bertelsdtr, gjenlevende.
Barn av Jens:
Haagen
Nils
Jens
Peder
Lucia
Berethe
Lisbeth

1739 gjenlevende ektefelle: Margrete Bertelsdtr

1732 gjenlevende ektefelle

Hammerøen 29 Jens Jonsen Jens Jonsen 1732 16 32 Skifte etter hans hustru Karen Henriksdtr, 3.5.1732. 2 sønner og 2 døtre.

1728-1732

Hammerøen B 29 Jens Jonsen Jens Jonsen 4 1732 15 11 Manntall og beregning - fra Helgeland til Tronhjems tukthus, datert 28.12.1732 . (M1)
Hammerøen B 29 Jens Jonsen Jens Jonsen 1729 32 46 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 jb; Bruker (ene): Jens Jonsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Joens.
Gård: Hammerøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Jens
Etternavn: Joensen
Gård: Hammerøen
Rolle: Person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2): Margrete Bertelsdtr

Gjenlevende ektefelle ved skifte etter ektefelle Jens Jonsen 1739.

1737 sønn: Per (Peder) Jensen

Dreng i Melfjorden 1755 - hos en bruker der. Mer omtalt der. Nevnt som 18 år 1755. NB: Ikke nevnt i skifte etter Karen her 1732:
Mer:
Omtalt i skifte etter sin far Jens Jonsen her, 1739.

1734 Sønn: Jens Jensen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Jens
Etternavn:Jensen
Gård: Votvigen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 21
Fødested:
Her i Melfioren paa Hammerøien

Omtalt i skifte etter sin far Jens Jonsen her, 1739.

0000 Lucia Jensdtr

Omtalt i skifte etter sin far Jens Jonsen her, 1739.

Ektefelle (1): Karen Henriksdtr

Hammerøen 29 Karen Henriksdtr Karen Henriksdtr 1732 16 32 Skifte etter henne 3.5.1732. 2 sønner og 2 døtre. Gjenl.ektefelle Jens Jonsen.

Barn i skiftet etter henne:

1732:
Haagen Jensen, sønn av avdøde, bosatt her.
Nils Jensen, sønn av avdøde, bosatt her.
Berete Jensdtr, datter av avdøde, bosatt her.
Lisbeth Jensdtr, datter av avdøde, bosatt her.
BARN fra hennes 1. ekteskap:
Ingeborg Nilsdtr, Hammerøen, datter av avdøde Ugift. 1.ekt.
Ingeborg N

1825 sønn: Nils Jensen

Omtalt i skifte etter sin far Jens Jonsen her, 1739.
Omtalt også i skiftet etter moren 1732.

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Nils
Etternavn: Jensen
Gård: Ørnesse
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 30
Fødested:
her i gieldet i Melfiorn paa Hamerøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

0000 sønn: Haagen Jensen

Omtalt i skifte etter sin far Jens Jonsen her, 1739.
Nevnt i skiftet 1732 etter mor som sønn og bosatt her på gården. Ikke oppgitt alder.

0000 datter Beret Jensdtr

Omtalt i skifte etter sin far Jens Jonsen her, 1739.
Nevnt i skiftet 1732 etter mor som datter og bosatt her på gården. Ikke oppgitt alder.

0000 datter Lisbeth Jensdtr

Omtalt i skifte etter sin far Jens Jonsen her, 1739.
Nevnt i skiftet 1732 etter mor som datter og bosatt her på gården. Ikke oppgitt alder.

Hennes datter fra 1.ekt:

BARN fra hennes 1. ekteskap:
Ingeborg Nilsdtr, Hammerøen, datter av avdøde Ugift. 1.ekt.

29.01 1713

HAMARØY

29/00

NILS HANSEN, leilending

1713 Brukeren Nils dør - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Hamarøen 1713 etter Nils Larsen.
Gjenlevende ektefelle Marit Danielsdtr.
Barn: Johan, Lars og Berit. Berit er gift.

1711 Bruker: Nils Larsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Larssen
Gård: Hammerøen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 mt: Bruker (ene): Nils Larsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Lars.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 49
Gård: Hammerøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 jb: Bruker (ene): Nils

Fornavn: Niels
Gård:Hammerøen
Løpenr:176
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Marit Danielsdtr

Hun er nevnt som gjenlevende ektefelle da mannen hennes skiftes 1713.

HUN ER SLIK OMTALT I SKIFTET NEDENFOR 1735:
Søster: Marithe Danielsdtr (død) Hammerøen.
Barn av Merethe: Johan Nilsen (død) Skaalvæhr.
Nils Johansen, barn av Johan, Kilhafn.
Nils Johansen, barn av Johan, Sneen.
Ingeborg Johansdtr, barn av Johan, tjener på Omnes.
Lars Nilsen, barn av Marithe, Liineshavn.
Berethe Nielsdtr (død) barn av Marithe; Hammerøen.
Lucia Jensdtr, barn av Berethe; Rødøen.

Skifte etter søster av Marit:

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Langnes år 1735 etter avdøde Berethe Danielsdtr.
Gjenlevende ektefelle Johan Larsen.
Avdødes halvbror - Hans Pedersen (død) Meløesøen.
Barn av Hans Pedersen -
Peder Hansen; Skiaavig.

Søster: Marithe Danielsdtr (død) Hammerøen.
Barn av Merethe:
Johan Nilsen (død) Skaalvæhr.
Nils Johansen, barn av Johan, Kilhafn.
Nils Johansen, barn av Johan, Sneen.
Ingeborg Johansdtr, barn av Johan, tjener på Omnes.
Lars Nilsen, barn av Marithe, Liineshavn.
Berethe Nielsdtr (død) barn av Marithe; Hammerøen.
Lucia Jensdtr,
barn av Berethe; Rødøen.

1701 mt: Sønn: Johan Nilsen

Fornavn: Johan
Etternavn: Nielsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 17
Gård: Hamarøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Johan:

Nevnt i skifte etter sin far 1713.

1735 Skifte etter tante:
Barn av Merethe: Johan Nilsen (død) Skaalvæhr.
Nils Johansen, barn av Johan, Kilhafn.
Nils Johansen, barn av Johan, Sneen.
Ingeborg Johansdtr, barn av Johan, tjener på Omnes.

Mer om Johan Nilsen:

Foreløpig ukjent gård som gift, sannsynlig her. Han er død før 1735, men etterlater seg to barn, Ingeborg som flytter til Meløy og Nils Johansen som blir bruker av Kilhavn. Omtales der. Lenke.

1701 mt: Sønn: Lars Nilsen

Fornavn: Lars
Etternavn: Nielsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 13
Gård: Hammerøen.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Lars:

Lars nevnes i skiftet etter faren 1713.
1735 omtalt i skifte etter tante: Lars Nilsen, barn av Marithe, Liineshavn.

Datter: Berit Nilsdtr

Hun er nevnt i farens skifte 1713 - som gift datter.

1735 skifte etter en tante:
Berethe Nielsdtr (død) barn av Marithe; Hammerøen.
Lucia Jensdtr, barn av Berethe; Rødøen

ANDRE:

1701 mt: Dreng: Kristen Tostensen

Fornavn: Christen
Etternavn: Tostens.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle,drenge.
Alder: 5
Gård: Hammerøen.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

29 00 1668

HAMARØY

29/00

PEDER ALBERTSEN, leilending

29/00 1 av to brukere her i 1668.

Skatteliste 1668

Fornavn: Peder
Etternavn: Albertzen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Hammerøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

29 00 1668

HAMARØY

29/00

OLE HENRIKSEN, leilending

29 00 1 av to brukere her i 1668.

Skatteliste 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Hendrichs.
Stilling/stand: Leilending
Gård: Hammerøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

29 00 1668

HAMARØY

29/00 1 av to brukere her i 1668.

MIKKEL TOMASSEN, leilending

Skatteliste 1668

Fornavn: Michel
Etternavn: Tommesen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Hammerøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

29 00 1647

HAMARØY

29/00

JOHANNES HAMMERØEN, oppsitter

29/01 1 av to brukere her i 1647.

1867 Bruker (ene) Johannes

Skattematrikkel
H a m m e r ø e 2 pd .
Johannes 1 pd .) Greger s 1 pd . )
Rødøe presteboell bygge r .

29 00 1647

HAMARØY

29/00

GREGER HAMMERØEN

29/01 1 av to brukere her i 1647.

Eier: Rødøy presteboell bygger.

Skattematrikkel
H a m m e r ø e 2 pd .
Johannes 1 pd .) Greger s 1 pd . )
Rødøe presteboell bygge r .

29 00 1613

HAMARØY

29/00

PER HAMMERØEN, oppsitter

1612-1613

Hammerøen 29 Per Hammerøen Pe Hamarøy 1613 178 1612-13 Rødøy ferding - Fjelscharian (?). Kvar anført for 1 pd fisk.
Hammerøen 29 Per Hammerøen Per Hamarøy 1612 160 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd.
Hammerøen 29 Per Hammerøen Per Hamarøy 1612 169 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding