Gård Melfjorden (25) bnr 19-23

Hovedsiden

Bnr 19 Inge Iversen
Bnr 20 Kristian Edvardsen
Bnr 21 Kristen Olsen
Bnr 22 Halvdan Sandvik
Bnr 23 Ole Eliassen

25 19 Åsen

1950 eier: Inge Iversen

Skyld av 20 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1906 Inge Johan iversen

Født 18.02,1906 her, sønn av Ivar Mathias Davidsen.

25 20 Slettmo

1950 eier Kristian Edvardsen

Skyld av 6 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

25 21 Kveldheim

1950 eier: Kristen Olsen

Skyld av 10 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

25 22 Sletteng

1950 eier: Halvdan Sandvik

Eier - Halvdan Sandvik
Skyld av 4 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

25 23 Bakkely

1950 eier: Ole Eliassen

Skyld av 9 øre
Matrikkelutkastet av 1950.