Gård Gjerøy Søndre (77) - 1700 - B

Til hovedsiden

Familiene:
1743 Peder Glad (kapellan 1728-1743)

Til 1801

Familiene:
1827 Nils Danielsen
1801 Peder Danielsen
1801 Andreas Glad

1700 C

1784 Nils Pederen
1778 Peder Kristensen
1777 Ole Jonsen
1777 Hans Andersen
1773 Daniel Pedersen
1772 Nils Andersen
1762 Peder Paulsen
1760 Ole Ellingsen
1755 Borger Pedersen
1755 Jon Pedersen
1755 Lars Paulsen

1700 A

1755 Daniel Pedersen
1755 Hermann Pedersen
1755 Per Kristoffersen
1754 Anne Thodahl
1752 Anders Olsen
1746 Tom Borgersen
1744 Erich Verleus?
1744 Peder Hermandsen

1600

1726 Hans Gundersen - klokker
1720 Borger Trondsen
1701 Anders Persen
1701 Kristen Hansen
1696 Ole Sørensen
1668 Harald Nilsen
1668 Hans Nilsen
1668 Jacob Inversen, husmann
1647 Oluff klokker

77-00 1728-1743 Peder Christopher Glad

1743-1757

Prest Nesna ved død

3 1743−1757 Peder Glad 1
Det er nevnt at han er født i Danmark og at foreldrene var fattige "borgere" der.
En annen kilde oppgir foreldre og mange aner.
Pga usikkerhet i kildene omtales disse ikke.
Peder er ANE til redaktør av dette nettsted, og vil bli omtalt i en slektbok det arbeides med.

1734

Jordbok

Fornavn:Peder
Etternavn:Glad
Stilling/stand:Sognepræsten, Hr.
Skyld:2 w
Gård:Nedr. Nesne
Fjerding:Nesne
Prestegjeld:Alstahoug
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Etter opphold i Rødøy

1728-1743

Bruker her:

Merknad da datteren Susanna Maria ble forlovet....
Merknader:
VELÆRVÆRDIGE HR .... END DYDEDLE .. UDI HR PEDER GLADS GAARD

HR= geislig person

HR = kappellan

Peder Glad(2,3) (1728-1743)
f. 1686, d.1757
G. m. Maren Krabbe Munch (f. xxxx, d. xxxx)
Minst 6 barn: Susanna Maria, Susanne Maria, Povel, Jesper, Cathrina og Christopher.

1726

Nesna

Fornavn:Peder
Etternavn:Glad
Stilling/stand:Hr.
Skyld:1 pd
1 av 3 brukere.
Gård: Mæhuus
Fjerding og prestegjeld: Raen.
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

FØR OPPHOLDET I RØDØY

1726

Introdusert

1726
Rolle:ektemann
Fornavn:Peder
Etternavn:Glad
Rolle:introdusert
Navn:Maren Krabbe
Introduksjonsdato:Dom 2 p pascha [05-05]
Sogn/kirke:Næsne
Ministerialbok for Nesna prestegjeld 1704-1737 (1828P

Er fadder

Fadder
Peder Glad er nevn som fadder til døpte barn gjennom flere år:
1717. 1718.1719. 1720. 1720, 1722, 1722. 1722.1723,1724, 1725

I slekt med ANDREAS GLAD?

Andreas Glads ektefelle var en datter-datter av denne prest - gjennom datteren Susanne som ble gift med presten Parelius.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Maren Krabbe Munch

Født ca 1696 - død 1769.
Datter av magister Povel Munch- død som sogneprest i Nesna 1702. Og Susanna Borchmann, som 2. gang ble gift med Johan Klæboe, prest til Nesna.

Maren Krabbe Munch

Hun er søster til sogneprest til Rødøy Jacob Hermann Munch.

1720

Datter: Susanna Maria Glad

Døpt Nesna 1720.
Omtales på egen område nedenfor her - og ektefellen presten Parelius

Navnet: Susanne /Susanna

Dette navnet har gått igjen i hver hvert ledd nedover i slekten. Nevne prest her er en ANE til den som som er redaktør av denne nettsiden. Jeg er etterkommer av Anders Glads barnebarn Dorthea Olsdtr som ble gift inn i Krøgerslekten på gården Aag. Hun kalte en datter for Susanna, det gjorde også neste generasjon, siste er min tante Else Susanna. Dette navn førte til at vi fant/så forbindelsen mellom Peder Glad og Andreas Glad, begge brukere av bnr 1 her.

1722

Sønn: Povel (Paul) Glad

Døpt 1722 i Nesna kirke
Omtales i egen område nedenfor her.

Sønn: Jesper Glad

Datter: Catrina Glad

Sønn: Christopher

Peder Christopher Glad

Tekst 7409. Fra boka: Alstahaug Kanikgjeld av M. Jakobsen.

 

Peders dtr: Susanna Maria Glad

1756

Sogneprest Parelius dør

1146 Liig-Prædichen holdt over Sogne-Præsten Welærværdige Hr Jacob And. Parelius, som var og har været Sogne-Præst her udj 15 aar i hans Alders 48 aar. Lig-Præchen blev holden af Welærværdig Hr Augustinus Buschmand over disse ord: Jeg var hos eder med Skrøbelse og med frygt og med stor bevelse, 1 Corintb. 2. Cap. 3. v. *Jakob
[Kirkebok for HEMNES og MO 1752 - 1756, registreringsnummer 1 - 1255]

Gården 065 Hemnes

Kilde Hemnes Gård og Slekt, side 376-383.
Brukere - gård for prester:
3) Jacob Andreas Parelius (ca 1707 1756), sogneprest i Ranen fra 23.8.1740. G.m. Susanna Marie Glad (1721 1.10. 72) fra Nesna.
Barn:
1. Jacob, f. 1744, d. 1819 ugift, bruker på Grøva i 72 Utskarpen 1770-75, tjente ved Hemnes prestegård ved F 1801.
2. Peder, f. 54, død samme år,
3. Elisabeth Lucia, f. -55.
(barn tre var skrevet med rød tekst og antagelig en tilføyelse fra tidligere).

Datteren Alisabet Lucie ble ble gift med klokker Andreas Glad, en senere bruker av gården her- Lenke.

1744 JB

Jordboka

Fornavn:Jacob
Etternavn:Parelius
Stilling/stand:Sognepræsten, Hr.
Skyld:1 w 1 pd
Gård: Hemnes
Presegjeld og fjerding: raen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734

Jordboka

Fornavn:Jacob
Etternavn:Parelius
Stilling/stand:Sognepræsten, Hr.
Skyld: 1 w 1 pd
Gård: Hemnes
Fjerdin og prestegjeld: Raen

Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Jakob Andreas Jakobsen Parelius

Født i Lødingen og sønn av den bekjente Jakob Parelius til Lødingen, der kranglete med Hans Egede om tjenesten i Vaagan kirke. Var først finnemisjonær i Salten og blev 23.8.1740 sogneprest til Ranen, hvor han døde 1755. (Han ble etterfulgt av Peder Krog Hind...)

Parelius familien

Det er funnet en dåp - for en bror av Jakob Andreas - nevnt foran her, det viser hans foreldre:
Barn Peder Jacobsen Parelius
Dåpsdato: 03.07 Sogn/kirke: Evenes
Merknader:
{merknad_person:} K: fød fredags aftten Klochen mod

Døpt 1720

1720
Introdusert:
Dåpsdato:
II Søndag udj Advent [12-08]
Rolle:barn
Navn:Susanna Maria
År: 1720
Sogn/Kirke: Nesna
Rolle:far
Navn:Peder Glad
Stilling/stand:hr:
Rolle:fadder
Navn:Hendrich
Bosted: Strand
Rolle:fadder
Navn:Susanna Borchmand
Rolle:fadder
Navn:Mikkel
Bosted: Andnæs
Rolle:fadder
Navn:Karen Munch
Rolle:fadder
Navn:Jnger
Bosted: Hanna

Merknader:
Læst over hr: Peder Glads Barn Nafng. Susanna Maria [Når det er skriven på denne måten, er sannsynligheten veldig stor for at barnet er heimedøpt]

Ministerialbok for Nesna prestegjeld 1704-1737 (1828P)

EKTEFELLE og BARN:

1734

Forlovet

Fornavn:Susanna Maria
Etternavn:Glad
Kjønn:k
Bosted: Sørgierøe
Fødested: Sørgierøe
Fornavn:Jacob Andreas
Etternavn:Parelius
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1755

Datter: Elisabeth Lucie Parelius

1755
Ved Hemnæs Kirche Dom. 10 Gudstjeniste af Capellanen forr.
. 939 Døbt Sogne-Præsten Hr Pareljj B. N. Elisabeth Ludcia {Jakob Parelius, Elisabet} faddere Monsr Povel Munch Glad Maren Pedersd. Muule Joen Matthiæsøn MidstrømenElisabet Larsd. Mechelbostad Peter Jørgen Jacobsøn Karen Olsd. Svaljngen

1754

Sønn: Peder

2. Peder, f. 54, død samme år,

1744

Sønn: Jacob Parelius

1. Jacob, f. 1744, d. 1819 ugift, bruker på Grøva i 72 Utskarpen 1770-75, tjente ved Hemnes prestegård ved F 1801.

1801 FT

Mer om Jacob

Han er bosatt som en av tre tjenere ved Hemnes prestegård. Hans er ansatt hos Johan Jacob Røring som er "Sogne præst til ranens meeningheder". Gift med Anna Cathrina Jull (Juel?).

Sønnen Paul (Povel) Glad

1782

Skifte

** Gaasvær; Meløy/1782
2405 Poul Munch Glad M Hovedperson
2406 Peder Glad M 23 Sønn; Curator Elling Michelborg.

1780

Skifte ektefellen

** Gaasvær; Meløy/1780
2399 Karen Ellingsdatter K Hovedperson
2400 Poul Munch M Ektefelle
2401 Christen Christensen M Sønn; Ytre Onøen.
Michelborg
2402 Eling Christensen M 28 Sønn; Hos stedfaderen.
Michelborg
2403 Karen K Gift Datter; Ole Hvidt, Selsøen
Christensdatter
Michelborg
2404 Peder Glad Munch M 22 Sønn

1722

Døpt

Dåpsdato:
Første Søndag efter H 3 K. [01-11]
År 1722
Sogn/kirke: Nesna
Rolle:barn
Navn:Povel Munch

Rolle:far
Navn:Peder Glad
Stilling/stand:hr:

Rolle:fadder
Navn: Michel Klæboe
Rolle:fadder
Navn:Elisabet. Bosatt: Soure.
Rolle:fadder
Navn:Christen Klæboe
Rolle:fadder
Navn:Malena, bosatt Strand
Rolle:fadder
Navn:Mentz Klæboe

Ministerialbok for Nesna prestegjeld 1704-1737 (1828P)

Povel (Paul) Munch Glad

Avis 21474 Benkestokboka

Avis 21475. Benksstokboka side 151.

Glad Skifte

Povel (Paul) Munch Glad

Sønn av Povel - Peder Munch Glad

1801

Folketellingen 1801

Navn: Peder Glad
Familiestilling:Huusbonde
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke: Jordbrugende og borger
Fødselsdato: 1761 (40 år)
Ektefelle: Margareha Holgersdtr (40)
Datter: Karen Glad (9)
Sønn: Carolus glad (7)
Datter: Methe Maria Glad (3)
Datter; Pernille Glad (4)
Sønn: Petter Glad (2)
Og 3 tjenesefolk
Folketelling 1801 for 1833P Rana prestegjeld

1794

Sønn: Carolus Mechelborg Pedersen

1794
Rolle:
barn
Navn:
Carolus Meckelborg Pedersen
Rolle: far
Fornavn:
Peder (GIÆSTGIVER)
Etternavn:
Glad
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1793

Sønn: Christopher Martinius Pedersen

Sønn: Christopher Martinus Pedersen
1793
Rolle:
barn
Navn:
Christopher Martinus Pedersen
Rolle:far
Fornavn:Peder
Etternavn:Glad
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1791

Peder Munch Glad

Rolle:brudgom
Fornavn:Peder
Etternavn:Glad
Kjønn:m
Stilling/stand:MONSIOUR
Rolle: brur
Navn: Margrethe Sophia Holgersen
Stilling/stand: JOMFRUE
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1787

Uekte barn

Peder Glad (styrmann)
Rolle:far
Fornavn:Peder (STYRMAND)
Etternavn:Glad
Navn: Uægte Dødfødt Drængebarn Pedersdtr
1787
Bosted: Selsøvigen?
Rolle:mor
Navn:Maria Blok
Bosted:Selsøvigen
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

og en kilde

Avis 21472. Fra Benkstokboka, side 160.

77.00 1744 Peder Hermandsen

Døde mellom 1748 og 1755

1746

Peder Hermandsen

Nevnt som etterlatt ektefelle i skiftet etter Elen 1746.

1744 JB

Bruker (1 av 3): Peder Hermandsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hermans.
Gård: Sør Gierøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 3): Peder Hermandsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hermans.
Gård: Sør Gierøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 SKM

Skattemanntall

Fornavn:Peder
Etternavn: Hermandsen
Stilling/stand: Laugrettemand
Personmerknader:[signet]
Gård: Sørgierøen
År 1726
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1726 JB

Bruker (1 av 2): Peder Hermandsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hermandsen
Gård: Sør Gierøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1923 matrikkel

Nevnt også her som bruker her.

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Peder
Etternavn: Hermandsen
Gård: Sør Gierøen
Rolle: person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1746

ELEN dør - skifte

** Gjerøen Sør; Rødøy/1748

1161 Elen Borgersdatter K Hovedperson
1162 Peder Hermandsen M Ektefelle
1163 Herman Pedersen M Sønn
1164 Daniel Pedersen M Sønn
1165 Borger Pedersen M 19 Sønn
1166 Randi Pedersdatter K Datter

Ektefelle: Elen Borgersdtr

Elen Borgersdatterdøde 1748 (skifte)

1727 ca

Sønn: Borger Pedersen

Nevnt i skiftet etter sin mor Elen 1746 som sønn - 19 år gammel.

1721 ca

Sønn: Hermann Pedersen

Manntall 1755:
Stilling/stand: Husmand Af søen
Fornavn: Herman
Etternavn: Persen
Gård: Sørgierøen

Mer om Hermann

Døde 1771 på gården Gjerøyhavn.
Bosatt på gården her 1755 som "Husmann av sjøen" - se foran her.
Nevnt i skiftet etter sin mor Elen 1746 som sønn.

Sønn: Daniel Pedersen

Nevnt i skiftet etter sin mor Elen 1746 som sønn.

Datter: Randi Pedersdtr

Nevnt i skiftet etter sin mor Elen 1746 som datter.