Kila (61)

- 1700

Til hovedsiden

1796 Ole Olsen
1789 Ole Kristoffersen
1788 Lars Tomassen
1767 Melker Bertelsen
1760 Svend Hermandsen
1746 Per Albertsen
1726 Jens Larsen
1711 Lars Jensen
1711 Anders Hemmingsen

Til 1801 bare

1826 Melker Bertelsen
1825 Anders Kristensen
1823 Lars Bertelsen (1801)
1813 Jørgen Norum Svendsen (1801)
1807 Bertel Melkersen (1801)
1804 Jakob Johansen (1801)
1801 John Jakobsen

Til 1600

61 00 1796

KILA

61/00

OLE OLSEN, bosatt her

1796 Ole Olsen er død - skifte

1974 Ole Olsen M Hovedperson
1975 Giertrue Olsdatter K Ektefelle
1976 Christen Olsen M 3 Sønn
1977 Michel Olsen M 1/2 Sønn

61 00 1789

KILA

OLE KRISTOFFERSEN, bosatt her

61/00

1789 Ole Kristoffersen og ektefelle død - skifte

** Kilen; Rødøy/1789
1970 Ole Christophersen M Hovedperson
1971 Anna Arntsdatter K Hovedperson; Skifte paa begge. Hun
er ikke død.
1972 Maren Olsdatter K Gift Datter; Ole Christensen, Evigen
1973 Elisabeth Olsdatter K Gift Datter; Peder Pedersen, Bugten

61.00 1788

KILA

61/00

LARS TOMASSEN, bosatt her

1788 Lars Tomassen dør her - skifte

** Kilen; Rødøy/1788
1965 Lars Thomasen M Hovedperson; Formynder for barna
Jacob Hansen, Nedre Tjong.
1966 Kiersten K Ektefelle
Zachariasdatter
1967 Zacharias Larsen M 9 Sønn
1968 Andreas Larsen M 5 Sønn
1969 Peder Rask Larsen M 2 1/2 Sønn

Lars Tomassen

Lars er døpt 19.5.1746. Død 1788.

Kom fra Rana

Lars var sønn av Tomas Jonsen, døpt 28.03.1717, død etter 1773. Bodde på gården 131 Ytteren i Rana - brukere fra litt før 1700, bruk nr 1, nå bnr 1 Stranda. Han var gift 14.05.1742 med Maren Larsdtr som var døpt 16.4.1713., jordsatt 26.10.1788. (datter av Lars Jonsen, Luktvassli og Kirsten Pedersdtr.
KILDE: nye Gård og Slekt i Rana, bok nr 1, side 59/60,

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kirsten Sakariasdtr

Viet 18.07.1773 til Kirsten Sakariasdtr. døpt 31.03.1750 i Rana. Død 7.3.1822 i Rødøy.Hun var datter av Sakarias Hansen og Ragnhild Pedersdtr, gnr 129 Øyjorden. Kom til Strømdalen/Kilen i Rødøy.

Mer om henne

Da ektefellen døde i 1788 ble hun gift med Lars Eriksen, Værang. Lenke dit.
Hun fikk der sønnen Karl Andreas.

1787 Sønn: Peder Rask Larsen

Nevnt som 2 1/2 år gammel sønn da faren døde i 1788. Omtalt mer under mors senere ekteskap.

1783 Sønn: Kristen Larsen

Ikke nevnt i fars skifte 1788. Nevn i kilde under her.
Kilde: Nye Gård og Slekt i Rana, bok nr 1, side 59/60.

1780 Sønn: Rasmus Grieg Larsen

Døde 1785.
Kilde: Nye Gård og Slekt i Rana, bok nr 1, side 59/60.

1779 Sønn: Andeas Larsen

Nevnt som 5 år gammel sønn da faren døde i 1788. Omtalt mer under mors senere ekteskap.

1777 Datter: Maria Sakarina

Ikke nevnt i fars skifte 1788, bare i kilden nedenfor her.
Kilde: Nye Gård og Slekt i Rana, bok nr 1, side 59/60.

1776 Sønn: Sakarias Larsen

Nevnt som 9 årig sønn da faren døde i 1788. Omtalt mer under mors senere ekteskap.

1776 Sønn: Lorents Larsen

Ikke nevnt i fars skifte 1788, men i kilde nedenfor.
Kilde: Nye Gård og Slekt i Rana, bok nr 1, side 59/60.

60 00 1769

KILA

61/00

MELKER BERTELSEN, leilending

Manntall 1769

60 Kiilen, manntall 1769: Melker Bertelsen, holdsmann, (81).

Skattemanntall 1767

Fornavn:Melcher
Etternavn:Bertelsen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader: [signet]
Gård: Kiilen
År: 1767
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

Manntallet 1755

Fornavn:Melcher
Etternavn: Bertelsen
Gård: Kilan
Alder: 61
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 jb: Bruker (1 av 2): Melker Bertelsen

Fornavn: Melkior
Etternavn: Bertils.
Gård: Kiilen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 jb: Bruker (1 av 2): Melker Bertelsen

Fornavn: Melkior
Etternavn: Bertils.
Gård: Kiilen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1732

Kilen 61 Melcior Bertelsen Melker Bertelsen 2 1732 15 12 Manntall og beregning - fra Helgeland til Tronhjems tukthus, datert 28.12.1732 . (M1)
Kilen 61 Melcior Bertelsen Melker Bertelsen 1729 32 47 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 jb: Bruker (1 av 2): Melker Bertelsen

Fornavn: Melchior
Etternavn: Bertelsen
Gård: Kiilen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Melckior
Etternavn: Bertelsen
Gård: Kiilen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Omtale

FRODE HOLTHE:
Melcher Bertelsen, født ca. 1692 i Breviken, Rødøy, død Kiilen, Rødøy?, sønn av Bertel Bertelsøn og Margrethe.

Kom fra

Født ca 1692 og sønn av Bertel Bertelsen f. 1635 ca. Moren skal ha hett Margrethe. Bosted 1701 er gården Breivik 57. Han har også en bror som hette Bertel Bertelsen.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Berethe Mouritzdtr

Født ca 1699, død ca 1768.

Sønn: Kristen Melkersen

FRODE HOLTHE:
Bodde på Kiilen i Rødøy som innerst. Han ble gammelungkar, og sågar meget gammel. I 1801 var han inderst i Kiela (Kiielen) i Rødøy, 73 år gammel. Skifte etter Christen ble holdt 13.10.1821.

Mannskapsrullene 1769:

34 Høyvaagen/mannskapsruller 1769: Kristen Melkersen (44) født Kiilen.
Merknad: maatelig høy, har tient Hundahl og har meddelt svaghet, fløttet af tienesen. Oppholder sig hos mig til hjelp for matfolk at i ny har nøtte av ham.

Mer om Kristen fra manntall 1755:

Stilling/stand:
Sønn Hos faderen
Fornavn:
Christen
Etternavn:Melchersen
Gård:Kilan
Sivilstand og barn: Ugift
Alder:25
Fødested:Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Skifte - etter hans død 1821 - 27. februar

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Kilen 1821 etter Kristen Melchersen.
Thomas Melchersen, bror, Klippenvaag.
Bertel Melchersen, bror, død.
Lars Bertelsen, barn av Bertel, bosatt Kilen.
Inger Bertelsdtr, barn av Bertel, gift med Hans Brun, Valla i Meløy.
Kjersten Bertelsdtr, barn av Bertel, død.
Kjerten Johnsdtr, (20) barn av Kjersten.
Bereth Bertelsdtr (50) barn av Bertel,
Ane Melchersdtr, død søster,
Melcher Pedersen, barn av Ane, død.
Petter Melchersen, barn av Melcher, Svinøen i Meløy.
Beret Melchersdtr, barn av Melcher, gift og bosatt Verdalen i Hadsel prestegjeld.
Carsten Pedersen (66) barn av Ane.
Moris Pedersen, barn av Ane, Meløe.
Petter Pedersen (56) barn av Ane.
Augustinus Pedersen (53) barn av Ane, Kilen.
Martha Pedersdtr, enke (68) barn av Ane.
Aarsel Pedersdtr, barn av Ane, gift Hans Lilliendahl, Høivaag.
Carolina Pedersdtr (50), enke, barn av Ane.
Ellenora Pedersdtr, barn av Ane.

1745 Sønn: Tomas Melkersen

FRODE HOLTHE:
Thomas bodde i Klippingvogen Lurøy fra før 1801 til ca. 1821 som bruker\forpakter, bodde i Klippingvogen Lurøy fra ca. 1821 til ca. 1832 som kårman. Han ble gift den 2.desember 1787 i Lurøy, med Karen Andersdatter, født ca. 1757 på Lurøe-søen, Lurøy, døde den 13. januar 1840 i Klippingvogen, Nedre, Lurøy, datter av Anders Andersen og Marithe Andersdatter.

Barn: Michel Thomassen f. ca. 1790, Klippenvogen Lurøy, d. 1790. Berith Thomasdatter f. 1792, Klippenvogen Lurøy. Martha Thomasdatter f. 1795, Klippenvogen Lurøy og Kirsten Thomasdatter f. ca. 1800, Klippenvogen Lurøy, d. ca. 1850. Adoptivbarn: Lars Jakobsen f. ca. 1783.

Til tinget den 27.10.1779 hadde fogden innkalt "Thomas Melchersen Kiihlen", som i dette aars foraar blev tilsagt at træde i tieneste hos en enke paa garden telnes skyldende 2 voger, da samme enke havde ingen tieneste Dreng og altsaa behøvde en raadig og duelig Karl til hendes Jords dyrking og øfrige næring for hende og hendes smaae Bør, da manden næst afrgte Vinter var døed i Vaage fiskeri; hvilken tieneste Thomas Melchersen har været aldeles uvillig at tiltræde."

På vegne af Thomas, som var bortreist møtte hans eldre bor og husbonde, postbonden Bertil Melchersøn, bosatt i Kilen. Bertil forklarte på tinget at Thomas hadde vært hos han i fem år "som post Karl eller til at føre posten", og dertil behøver han ham fremdeles da han ikke haver mere enn tvende Drenger, "Dette trodde ikke fogden noe på. Han sa at Bertil tidligere aldri "har tilkiendegivet at Thomas Melchersen stoed i hans tieneste som post Drenge (langt) mindre produceret noen slags Beviis derom enten fra hr. Post Controleur Schanche eller andre vedkommende. Fogden trodde heller at dette "maaske være opfundet for derved at skjule Thomas Melchersens modvillighed".

Bertil måtte også forklare at Thomas "haver i denne Sommer, som forhen, reist til Bergen som Jægte Styrmand og dertil ldt sig leje". Fogden sa at selom Thomas var "Styrmand første Stjerne til Hans Hvidt", så ville ikke dette kunne frikjenne ham fra tiltalen, "da han siden efter at Sommer Reise var Endt kunde have indfundet sig i den tilsagte tieneste hos enken, som desuden var lige forlegen som forhen".

Thomas ble dømt "Efter forordningen af 9.aug.1754" der det heter at Fogden har ansvaret for "at Regulere tienderne". Thomas måtte betale 1 riksdaler til skolekassen pluss 2 riksdaler i saksomkostninger.

Thomas og en annen bror, Christen Melchersøn, ble Husmenn i Kiilen, og det var de fram til ca. 1783/84, da de begge gav opp som husmenn.

I årene 1782 og 1783 hadde Thomas Melhersøn, sammen med mange andre, brutt "fiske=foranstaltningen Dat 29de January 1772", som forbød linefiske. Han hadde fisket med line i Henningsvær disse vintrene. Thomas og mange andre ble dømt til skyhøye bøter for dette.

I løpet av sommeren 1783 gikk Thomas Melchersøn i tjeneste i Klippenvogen på Lurøy. Ved folketellingen 1801 sto det anmerket om ham "Bruger Gaard og driver fiskeri og er Styrmand".

Thoma Melchersøn døde mellom 1823 og 1832 i Klippenvogen, Lurøy.

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Kilen 1821 etter Kristen Melchersen. Thomas Melchersen, bror, Klippenvaag. Bertel Melchersen, bror, død. Lars Bertelsen, barn av Bertel, bosatt Kilen. Inger Bertelsdtr, barn av Bertel, gift med Hans Brun, Valla i Meløy. Kjersten Bertelsdtr, barn av Bertel, død. Kjerten Johnsdtr, (20) barn av Kjersten. Bereth Bertelsdtr (50) barn av Bertel, Ane Melchersdtr, død søster, Melcher Pedersen, barn av Ane, død. Petter Melchersen, barn av Melcher, Svinøen i Meløy. Beret Melchersdtr, barn av Melcher, gift og bosatt Verdalen i Hadsel prestegjeld. Carsten Pedersen (66) barn av Ane. Moris Pedersen, barn av Ane, Meløe. Petter Pedersen (56) barn av Ane. Augustinus Pedersen (53) barn av Ane, Kilen. Martha Pedersdtr, enke (68) barn av Ane. Aarsel Pedersdtr, barn av Ane, gift Hans Lilliendahl, Høivaag. Carolina Pedersdtr 850), enke, barn av Ane. Ellenora Pedersdtr, barn av Ane.

Tomas = Jektstyrmann

Tomas - manntall 1769

tomas Melkersen: 24 år, født Kiilen, maatelig og frisk. ER TIENESTE HOS OLE NORUM ETZEVIG.

1741 døpt sønn: Moritz Melkersen

Barn: Moritz melchersen, Kilen. Far: Melcher Kilen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1737 Datter: Aaselle Melkersdtr

Født Kila ca 1737. Døde på gården Bø (49) ca 1766.
Gift med Nils Nilsen, Bø. Lenke dit.

1737 Datter: Maren Melkersdtr

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1807. Maren Melchersdtr, Kila, 80 aar.
Folketellinga for Rødøy - 1801:
Maren er bosatt hos husbonde Lars Bertelsen på Kila. Hun nevnes som husbondens faster, og er vel da søster av føderådsmannen Bertel Melkersen. 64 år gammel og ugift.

1728 Sønn: Bertel Merkersen

Omtalt nærmere som bruker 1801.

1728 Datter: Kristin Melkersdtr

FRODE HOLTHE:
Kirstin døde ca. 1807.

FELLESHISTORIA 246: ...
"De som hadde vevstol, kan vel ha utført mer spesialisterte oppgaver for andre. Bare en person, Kristin Melkersen, en 73 årig innerst på Kila, er oppført med vevarbeide i 1801....."
FOLKETELLINGA 1801:
Inderste hos Lars Melkersen i Kila. 73 år gammel. Ugift. Har huslye og opphold av vævearbeide. Der er ikke nevnt her, men Kristin må være søster av føderådsmannen Bertel Melkersen og ugift kvinne Maren Melkersdatter.

61 00 1758

KILA

61/00

PEDER ALBERTSEN, husmann

1758 - er død

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 7.
Kiilen, Peder Albertsen, person, husmand.
Er død, i yderste armod, og usselhed, og hans eftter ladte forraadnede huusmands stue, staaed øde

1757

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 4.
Kiilen, Peder Albertsen, person, husmand.
Er endnu i samme for armed tilstand, som forhen

1756

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 2.
Kiilen, Peder Albertsen, person, husmand.
Er dette aar ligesom forige aar, forarmed svag og sengeliggende

1755

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 4.
Kiilen, Peder Albertsen, person, husmand.
Ligesom forige aar, forarmed svag og sengeliggende

Manntallet 1755

Stilling/stand: Huusmand
Fornavn: Per
Etternavn: Albrichtsen
Gård: Kilan
Alder: 46
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Bosatt: Per Albertsen

Felleshistoria 214: ...." Det å flytte huset både en og flere ganger var ikke uvanlig. Peder Albertsen, som kan ha vært en av oppsitterne på Bjerga i begynnelsen av århundret, var sansynligvis en temmelig gammel mand da han først skattet som husmann i 1740 i Vassdal. Han flyttet sitt hus først til Kista og så året etter til Kila før han, "i ytterste armod", solgte det i 1746. Han bodde der likevel til sin død 12 år senere. To år etter ble det råtne huset kjøpt av Ole Andesen, Tjong, til brendsel.".

Mer omtale som bruker av Bjerga 1701

61 00 1760

KILA

61/00

SVEND HERMANDSEN, jekt skipper

1762 Innbetalinger til Justiskassen

Svend Hermandsen
Dato:1762-04-24
Merknader: Skiftebrev, 22 3/4 ark, 40 1/2 s
Innbetalinger til Justiskassen for utstedte skiftebrev og domsaker, Helgeland fogderi 1757-1768

1742 -1799 Jægte-skipper Svend Hermandsen

Manntall over borgere, jekteskippere og handlere i Helgelands Fogderi 1742-1799:
29 1742 Rødøe Kiilen Jægte-skipper Svend Hermandsen 2 rdr
Skipper - Svend Hermandsen

Svend - hvor fra

Sønn av Hermann Hansen Norum og Ragnhild Pedersdr, omtalt på gården Æsvik.

Omtale i Felleshistorien

FELLESHISTORIA: I Esvik og Kila drev den forrige lensmann Herman Hansen Norums sønner, Ole og Svend handel og jektbruk når anledningen bød seg. I 1771 ble det ført tingvitne på at det hadde vært jektbruk der fra århundreskiftet, dog finnes det ingen tegn på det før 1737".

Omtale i Felleshistorien

FELLESHISTORIA, side 268;......."Amtmann Scheldrup foretok i 1739 en inndeling av prestegjeldet mellom bygdefarskippere, en inndeling som senere ble publisert på tingene. Dette skjedde den 29. juni på prestegården og 1.juni i Onøy. Jekteskippere med bygdefar var: SVEND HERMANDSEN NORUM I KILA, Anders Larsen i Ytre Onøy, Peder Tostrup Indre Onøy, Peder Olsens enke Berit i Selvær og Mogens Johansen i Nordnesøy. Ettersom Nordnesøy lå utenfor allfarvei, måtte Mogens holde sin jekt i Rangsund. Jektebruket på Svinvær var lagt ned etter Jochum Juuls død, selv om broren Peder rustet ut en jekt fra tid til annen. Svend Hermansen hadde nok overtatt befrakterne."........"Offentliggjøringen av amtmannens inndeling utløste et lite ras av stevninger. Den offentlige inndelingen synes mer å ha rørt i et vepsebol enn å ha uskadeliggjort det. Tidligere hadde forholdet mellom bøndene og skipperen vært bygd på sedvane, og forpliktelsene på begge sider var mer diffuse. Når den enkelte bondens tilknytning til bygdefar nå ble lovfestet, var det viktigere å skape en best mulig avtale med en gang. I den siste store saken, fra 1747 stevnet Svend Hermansen Norum fra Kilen Mogens Johansen, sogneprest Munch , Peder Juul fra Svinvær og 9 menn fra gårder fra Reppen til Sundøy til høsttinget på Grønnøy for å bevise sin bygdefarsrett. Diskusjonen ble amper og skriveren måtte anmode partene om å oppføre seg hvis retten skulle fortsette. Til slutt hadde tingmøtet vart så lenge at høsttinget i Lurøy måtte droppes. Allikevel ble det ingen løsning og saken ble reist på tinget igjen våren 1748 samt et år senere, da det endelig ble konstatert at saksøkeren ikke hadde frembrakt et fnugg av bevis. Prokurator Zegal kommenterte i 1747 at almuen i Rødøy gjeld var særdeles skyldig i å forulempe sine bygdefar, men etter 1749 er saker angående mislighold av bygdefar og rett relativt skjelden. Det er nærliggende å se dette som en følge av fisket tok en oppsving i 1750-årene. Når det var lett å fylle jektene, var det ikke så viktig å tviholde på befrakterne, kanskje tvert imot."

FELLESHISTORIA, side 273:......."Det fremkom et broket bilde hvor det meste var rykter. Ifølge vitnene skulle sogneprest Munch både ha handlet med russerne og fortalt andre som hadde gjort det, og handelen skulle ha dreid seg om lin, dreiel (et lintøy vevd i særegent møster), vadmel og tauverk. Den russiske skipperen skal ha solgt skipet sitt på Stensjøen i Brønnøy. Den eneste bekreftede handel hadde Svend Hermandsen Norum fra Kila ansvaret for. Han og andre hadde truffet på det russiske skipet da det lå ved Selsøyvik. Ombord i skipet hadde han på styrmannens forespørsel gått med på å bytte penger mot endel lin og dreiel slik at russerne skulle kunne kjøpe seg mat på den videre ferden".

FELLESHISTORIA, side 278:.(1753).."Klagene skulle så behandles på tingene, og for Rødøy gjeld ble de drøftet på høsttinget på Kvarøy samme år. Klagene ble formelt fremsatt av Peter Tostrup, skipperen på Indre Onøy, lensmann Lars Jonsen Haugvik og OLE STORCH NORUM, "selvforsterkarl" og sønn til den gamle handelsmann Ole Hermandsen på Esvik. To andre som hadde mormidlet almuens klager, var ikke tilstede. Det var OLE NORUMS BROR SVEND, SKIPPEREN PÅ KILA, og ZANDER KRISTOFFERSEN, bonde på Reppen. Noen få av bøndene som hadde klaget var til stede. Dette var folk fra Tjong, Breivik, Esvik, Nord og Sør-Værnes, Oldervik, Langnes og Selsøy. Det var utelukkende folk fra Rødøy fjerding, og mistenkelig mange knyttet til Svend Norums bygdefar. I retten tilsto de fleste å ha bedt Svend om å fremføre deres klager etter at han hadde tilbudt seg å gjøre det. JENS NILSEN LANGNES OG JENS HANSEN STORSELSØY hadde skrevet under selv, men på Svends anvisning. KRISTOFFER HANSEN BREIVIK presterte å fremstå og si at han egentlig ikke klaget over noe. OLE NORUM hadde bedt ham om å skrive under og, "som en fattig mann" gjorde han det "for Campagnie skyld". Men bøndene var ikke fullstendig unnvikende. Det var særlig sildetiende i tillegg til bygdelsavgiftene som var ankepunktene. Tinglyste bygselsbrev viser atil en avgift på 5 rd. pr våg foruten støvlehud, den gamle sportel på et stykke lær fogden hadde rett til i forbindelse med inngåelse av en bygselskontrakt, som for lengst var blitt en pengeavgift på 1 rd. Dette er samme avgiftsnivå som 60 år tidligere. Men klagene gir et annet bilde. LARS LARSEN mente å ha gitt 5 rd for 18 mark i Tjong foruten støvelhud (tilsvarende 20 rd. pr våg). NILS PETTERSEN skal ha gitt sogneprest Munch 7 rd. for sin 18 mark i Breivik, og enda ikke mottatt bygselseddelen, selv om han hadde bygslet i 2 1/2 år og til tross for flere henvendelser. JENS HANSEN på Stor Selsøy, som var Dønnes gods, mente å ha gitt 14 rd for 2 våg 1 pund leie 48 år tidligere. Når han i det forrige år hadde avstått 1 våg til KRISTOFFER ANDERSEN hadde, hadde Kristoffer måttet gi 18 rd. til Kaptein Coldevin. De tilstedeværende proprietærene, Johan Hvid, som i juli året før hadde tiltrådt som forpakter av "de Pettersens", og Sr. Petter Dons på Coldevins vegne, stilte seg underene til klagene. To av Hvids bønder - HENRIK OLSEN HYTTEN og PAUL NILSEN NEDRE TJONG, hadde fremsatt klager, men var ikke i retten. Hvid mente at Paul aldri hadde gitt mer enn 5 rd. foruten støvlehud og skysspengerpå 1 rd. HENRIK HYTTEN - en rydning som enda ikke var skyldsatt - hadde ennå ikke betalt 1 skilling, hverken for bygdsel, landskyld eller skysspenger. Tilsynslatende med en hviss rett hevdet at folk ikke kan ha vist hva de skrev under på. Dons nektet imidlertid ikke for at Kristoffer hadde gitt det ansviste beløpet. Men Kristoffer selv hadde gått hardt på kapteinen for å få jorden, og hadde selv tilbydd 30 rd.

Manntallet fra 1755

Stilling/stand: Skipp. Holder jegtebrug
Fornavn:Svend
Etternavn: Hermansen
Gård: Kilan
Alder: 61
Fødested: i Esvigen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Bruker (1 av 2): Svend Hermandsen

Fornavn: Svend
Etternavn: Hermands.
Gård: Kiilen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Bruker (1 av 2): Svend Hermandsen

Fornavn: Svend
Etternavn: Hermands.
Gård; Kiilen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1729-1932

Kilen 61 Svend Hermandsen Sven Hermandsen 10 1732 15 12 Manntall og beregning - fra Helgeland til Tronhjems tukthus, datert 28.12.1732 . (M1)
Kilen 61 Svend Hermandsen Sven Hermandsen 1729 32 47 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Else Ckanche

Avdød 1760 Else Ckanche, 47 år. Norum (Æsvika).
Pårørende Svend Hermandsen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)
Avdød 1760 hustrue. Sted Norum. Alder 66 aar.
Svend Hermandsen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1739 Sønn: Jørgen Norum Svendsen

Omtalt på gården Kila (1801 B).
Bosatt der som ugift styrmann.

Døpt 1739: Jørgen Schenke Svendsen

1739 Jørgen Sxhenke Svendsen 1739, far Svend Norum.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1753-1804 Datter: Randina Svendsdtr Norum

Mye tyder på at denne person er datter her. Hun ble gift med Jens Kristoffersen som var en av brukerne på gården Myken 71 (1801).

1743 døpt datter. Anne Svendsdtr

Døpt datter Anne Svendsdatter, ekte, far Svend Hermandsen. Kilen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

Døpt datter 1741: Elen Blix Svendsdtr

1741 Elen Blix Svendsdtr. Far Svend Norum Kilen. M: Ingeborg i Rødøen.????
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

ANDRE:

1755 Aarsdreng: Anders Danielsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn:Anders
Etternavn: Danelsen
Gård:Kilan
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 31 år
Fødested: her i gieldet i Øver Kiong
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Mer om ANDERS:

Han nevnes som født på Øver Kiong, lenke dit. Har enda ikke knytta han til foreldre eller familie som gift.

1755 Aarsdreng: Nils Nilsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Nils
Etternavn: Nilsen
Gård:Kilan
Sivilstand og barn:Ugift
Alder: 28
Fødested:
her i gieldet paa Norvernes
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Mer om NILS:

Nevnt født på Nordvernes - lenke dit.

1755 Aarsdreng: Josop Nilsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn:Josop
Etternavn: Nilsen
Gård:Kilan
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 20
Fødested: i Ner Kiong
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Mer om Josop:

Nevnes fødested Ner Kiong, lenke dit.

61 00 1726

KILA

61/00

JENS LARSEN, leilending

17206 jb: Bruker (1 av 2): Jens Larsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Larsen
Gård: Kiilen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Jens
Etternavn: Larsen
Gård: Kiilen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

61 01 1711

KILA

61/00

LARS JENSEN, leilendning

1711 Bruker (1 av 2): Lars Jensen

Fornavn: Lars
Etternavn: Jenssen
Gård: Kiilen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 Bruker(1av 2): Lars Jensen

Fornavn: Lars
Etternavn: Jens.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 55
Gård: Kiilen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 Bruker (1 av 2): Lars

Navn: Lars
Gård: Kiilen
Løpenr: 223
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 Sønn: Hans Larsen

Fornavn: Hans
Etternavn: Larsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 24
Gård: Kiilen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 Dreng: Ole Mikkelsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Michels.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 15
Gård: Kiilen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 Dreng: Lars Andersen

Fornavn: Lars
Etternavn: Andrs.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 4
Gård: Kiilen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

61 00 1711

KILA

61/00

ANDERS HEMMINGSEN, leilending

1711 Bruker (1 av 2): Anders Hemmingsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Hemmingssen
Gård: Kiilen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 Bruker (1 av 2): Anders Hemmingsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Hemmings.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 56
Gård: Kiilen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 Stesønn: Ole Nilsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Niels.
Stilling/stand og vilkår: Sønn
(Må trolig være en stesøn)
Alder: 32
Gård: Kiilen.
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 Sønn: Kristen Andersen

Fornavn: Christen
Etternavn: Andersen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 24
Gård: Kiilen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 Sønn: Peder Andersen

Fornavn: Peder
Etternavn: Andersen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 22
Gård: Kiilen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogder

1696 Bruker (1 av 2): Anders

Navn: Anders
Gård: Kilen
Løpenr: 224
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

Uplasserte

KILA

61/00

LISBET OLSDTR KILAN, bosatt her

1758-1775 Lisbeth Olsdtr Kilan

1758/1760/1765/1766/1767/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/
Fornavn: Lisbeth/Elisabeth
Etternavn: Olsdtr
Bosted: Kilan
Merknad: SYUG OG SKRØBELIG - 2 -
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
Merknad 1766: FOR 2 AAR