Gård Strømsvik (41) - 1801 og før

Til hovedsiden

Familier:

Jon Olsen (1726)
Ole Hansen (1701)
Ole Gregussen (1755).

1668 Hans Olsen
1613 Haagen
1613 Oluf

41.01 1755 Ole Gregussen

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Ole
Etternavn:Greisen
Gård: Strømsvigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 35
Fødested:
Føed paa gaarden Blok
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Ole - hvor fra

Alder: 35
Fødested:
Føed paa gaarden Blok
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1792

Skifte etter slektning i Meløy

SKIFTER I MELØY:
Skifte på gården Halsosen i Meløy 1792 etter Stephen Rasmussen og Anne Andersdtr:
Karen Steppensdtr, mannens datter som er gift med Peder Larsen Silviken i Meløy.


Gilles Gillessen (død) er avdøde Anne Andersdtrs sin farbror.
Elisabeth Gillesdtr, gift barn av Gilles Gillessen, gift med Ole Melchersen Rødøy. Margrethe Gillesdtr (død),
Anne Andersdtrs sin farsøster.
Benjamin Nilsen, barn av Margrethe, Vernesosen i Rødøy.
Anders Jørgensen, barn av Margrehe, Tjong.
Nils Larsen, barn av Margrethe, Giesøen i Rødøy.
Ole Larsen, barn av Margrethe, Bøvigen i Rødøy.
Michalina Larsdtr, barn av Margrethe, tjener på Tjong.
Karen Larsdtr, barn av Margrethe, Reppen.
Trine Gillesdtr (død),
Anne Andersdtr sin farsøster.
Gilles Jonsen, (død) barn av Trine.
Gilles Jonsen, barn av Gilles, Inder Ringen i Rødøy.
Gilles Gillessen (22), barn av Gilles, tjener hos Michel Micelsen Dalen.
Anne Jonsdtr, barn av Trine, gift med Ole Larsen Røligmoen i Meløy.
Kirsten Gillesdatr (død)
Anne Andersdtrs farsøster.
Anders Adriansen, sønn av Kirsten og bosatt Lofoten.
Catharina Adriansdtr, barn av Kirsten, hos Anders Larsen Næverdal.
Berith Adriansdtr, barn av Kirsten og tjener hos Peder Texmoen.
Anders Christensen (død),
Anne Andersdtr sin morbror, bosatt Saura. T
Tomas Andersen, barn av Anders og bosatt Vasdal i Meløy.
Christen Andersen, barn av Anders og bosatt Selstad (gift).
Anders Andersen, barn av Anders, bosatt Sterbogaarden.
Jon Andersen, barn av Anders, bosatt Saura.
Ingeborg Andersdtr, barn av Anders, gift med Peder Olsen, Riisvigen i Meløy. Karen Andersdtr, barn av Anders, hjemme hos stefaderen Peder Nilsen Saura. Anne Andersdtr, barn av Anders, hjemme hos stefaderen Peder Nilsen Saura. Ingeborg Christensdtr (død),
Anne Andersdtr sin moster.
Cristen Pedersen, barn av Ingeborg (død).
Peder Christensen, barn av Christen, bosatt Ørnes.
Tomas Pedersen, barn av Ingeborg, Brevik i Meløy.
Anders Pedersen, barn av Ingeborg, Brevigen.
Jon Pedersen, barn av Ingeborg, Bolgen.
Lisbeth Christensdtr (død)
Anne Andersdtrs søskenbarn.
Karen Andersdtr, barn av Lisbeth, gift Jon Andersen Bolgen.
Malena Christophersdtr, barn av Lisbeth, tjener hos Christen Angen Grønøen. Tarald Hansen (død)
Anne Andersdtrs sin morbror.
Jakob Taraldsen, barn av Tarald, Bjerangen.
Tarald Taraldsen, barn av Tarald, Aldra.
Hans Bertelsen, barn av Beret, tjener hos Tarald Taraldsen.
Anne Hansdtr (død)

Anne Andersdtrs sin søster.
Hans Gregusen, barn av Anne, Bloch i Rødøy.
Steen Danielsen, barn av Anne Hansdtr, tjener på Rødøy prestegård.
Ole Gregusen (død), barn av Anne Hansdtr.
Gregus Olsen, barn av Ole, bosatt Strømsvik.
Gregus Danielsen (død), barn av Anne Hansdtr, Esceholm.
Johannes Gregusen (11) barn av Gregus.
Peder Gregusen (7) barn av Gregus.
Beret Kirsten Grgusdtr (13) barn av Gregus.
Elisabeth Gregusdtr (1 1/2) barn av Gregus.
Anne Hansdtr, enke, barn av Anne Hansdtr, Bloch.
Anne Hansdtr (død), Anne Andersdtr sin moster, Mehlen.
Tarald Jonsen, barn av Anne, tjener hos Ole Hvidt.
Størker Jonsen (død), barn av Anne.
Anne Størkersdtr, barn av Størker, gift med Brynild Christophersen Dalen. Anders Hansen, Stor Selvig, barn av Hans.
Beret Taraldsdtr (død) barn av Tarald.
Hans Jonsen (død)

1751

Skifte etter en slekning i Meløy

SKIFTER I MELØY 1686-1780:
Skifter Æsøen i Meløy 1751 etter avdøde Hans Jensen.
Ingeborg Hansdtr (gjenlevende ektefelle). Nils Jensen (bror) Olderviken.

Gregus Jensen, (død bror) Blok.
Ole Gregussen, barn av Gregus, Strømsviken.

Hans Gregussen, barn av Gregus, Bloch.
Ingeborg Gregusdtr, barn av Gregus.

Ane Gregusdatter, barn av Gregus (som er av sin stedfager besvangret og befinner seg i arrest på Nord Herø.

Ole Jensen, død, bor Tjong.
Ole Olsen, barn av Ole (Æsøen).
Anne Olsdtr, barn av Ole, gift med Povel Nilsen Etzholmen,
Ingeborg Jensdtr, død, søster av avdøde.
Povel Nilsen, barn av Ingeborg, Rangsund.
Sara Nilsdtr, barn av Ingeborg, Tjong Nedre.

1729

Skifte etter far på gården Blok:

SKIFTER RØDØY 1686-1780:
Gården Blok 1729: Skifte etter Gregus Jensen.
Anna Hansdtr (gjenlevende ektefelle),
Hans Gregussen (myndig sønn),
Jens Gregussen (sønn) formynder Hans Jensen Esøen,
Ole Gregussen (sønn) formynder Hans Jensen Esøen.
Anna Gregusdater (datter) formynder Hans Jensen Esøen,
Ingeborg Gregusdatter (datter) formynder Hans Jensen Esøen.

EKTEFELLE og BARN:

1744 viet Barbroe Pedersdtr

Brudgom Olle Greyssen, f. og b. Strømsvigen, Brur: Barbro Pedersdatter.

1758 DPT

Datter: Sophia Olsdtr

Døpt 1758 Sophia Olsdtr, ekte
Far: Ole Gregersen, Blok.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1759 DPT

Datter: Anne Olsdtr

Døpt 1759. Ole Greysen, far, Strømsvik. Anne Olsdtr, barn.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1758 DPT

Datter Martha Olsdtr

Døpt 1758 Martha Olsdtr, ekte
Far: Ole Gregersen, Blok.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

Sønn: Gregus Olsen

Skifte etter en slektning 1792, da er bare sønn Gregus gjenlevende barn.
Ole Gregusen (død), barn av Anne Hansdtr.
Gregus Olsen, barn av Ole, bosatt Strømsvik.

Mer om GREGUS:

Blir senere bruker her og er omtalt på siden over brukere ned til 1801. Han nevnes i 1801 tellingen og senere.

41.01 1744 Jon Olsen

1744 JB

Bruker (ene): Jon Olsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Olsen
Gård: Strømsvig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Jon Olsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Olsen
Gård: Strømsvig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1729

Strømsvik 41 Jon Olsen Jon Olsen 1729 32 46 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 JB

Brukere (ene): Jon Olsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Olsen
Gård: Strømsvig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Joen
Etternavn: Olsen
Gård: Strømsvig
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Hvor fra

Trolig sønn av forrige bruker her Ole Hansen, som har en sønn som het JON.

EKTEFELLE og BARN:

Mulig sønn her: Hans Jonsen

Arbeider som dreng hos Mons Johansen på Nordnesøy og er omtalt i manntall 1755 som født her, 28 år gammel.

41.01 1711 Ole Hansen

1711 JB

Bruker (1 av 1): Ole Hansen

Fornavn: Olle
Etternavn: Hanssen
Gård: Strømsvig
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker: Ole Hansen

Fornavn: Olle
Etternavn: Hans.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 50
Gård: Strømsvig
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (ene) Ole

Fornavn: Olle Hansen
Gård:Strømsviig
Løpenr:194
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Jens Olsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Ollesen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder 25
Gård Strømsvig
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Jon Olsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Ollesen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 18
Gård: Strømsvig
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer

Trolig han som i jordboka for 1726 er ny bruker her.

41.01 1668 Hans Olsen

1668 SK

Skattelisten 1668

Fornavn: Hans
Etternavn: Oelsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Strømsuig
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

Uavklart

1769 MT

Nils Henriksen

Bosatt Flatøy hos Ole Jensen.
Nevnt 20 år gammel i 1769 og da født ca 1749. Nevnt født Strømsvigen.
Merknader: Broch, har begaaet leiermaal første gang da han var uconfirmert med en tøs ligesaa ukonfirmert pige.

41.00 1613 Hågen Strømsvik

1612-1613

Strømsvik 41 Haagen Strømsvik Haagen Strømsvik 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd. Ødegaardsmand.
Strømsvik 41 Haagen Strømsvik Haagen Strømsvik 1612 171 Ødegaardsmænd 1612, Rødøy fjering. Hver avla i skat 3 saakalte riksmark (4 mar på Dlr.

41.00 1612 Oluf

1611-1612

Strømsvik 41 Oluf Strømsvik Oluf Strømsvik 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd. Husmand