Gård Myken (71)

FESTETOMTER

Hovedsiden

71 05 01

Gnr 71, bnr 5, fnr 1 er solgt for kr 550.000 fra Elin Jørgine Eliassen og Ragnhild Kristine Reiertsen til
Myken Handel Sa (29.01.2019)

71 07 01

Gnr 71, bnr 7, fnr 1 er solgt for kr 580.000 fra Myken Vel til Lurøy Bygg as (13.03.2019)