Gård Kisten (40) 1700

Tilbake til hovedsiden

1769 Peder Ellefsen
1755 Paul Andersen
1744 Jon Arntsen
17 ?? Per Albertsen
1726 Tomas Andersen

1668 Klaus Nilsen
1647 Jon

40.01 1769 Peder Ellefsen

1769 MT

Peder Ellefsen

41 Kisten, Peder Ellefsen (0) Merknad: er nu i Trænen.
(eneste mannlige person på gården 1769).

40.01 1755 Paul Andersen

1755 MT

Manntallet 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Pol
Etternavn: Andersen
Gård: Kista
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 38
Fødested:
her i gieldet Meløe Fiering paa Tin
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hvor fra - fra Meløy

ødested:
her i gieldet Meløe Fiering paa Tin

40.01 1744 Jon Arntsen

1744 JB

Bruker (ene): Jon Arntsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Arentsen
Gård: Kisten
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Jon Arntsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Arentsen
Gård: Kisten
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1733 bok

Omtale

Disse tider - Disse skikker - felles historien side 235.
Felleshistoria 235;...."Jon Størkesen Mælen beskylte Jon Arntsen Kisten for å la løypet never og bark i hans skog i 1733."

EKTEFELLE og BARN:

1741 døpt datter: Marite Jonnsdtr

Barn Marite Jonnsdtr, far Jonn Kisten.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

40.00 Per Albertsen

Bosatt her en kort tid første del av 1700-tallet

Felleshistoria 214: ...." Det å flytte huset både en og flere ganger var ikke uvanlig. Peder Albertsen, som kan ha vært en av oppsitterne på Bjerga i begynnelsen av århundret, var sansynligvis en temmelig gammel mand da han først skattet som husmann i 1740 i Vassdal. Han flyttet sitt hus først til Kista og så året etter til Kila før han, "i ytterste armod", solgte det i 1746. Han bodde der likevel til sin død 12 år senere. To år etter ble det råtne huset kjøpt av Ole Andesen, Tjong, til brendsel.".

Mer

Omtale på gården Bjerga hvor han var bruker 1701-mantallet.

40.01 1726 Tomas Andersen

1729

Kisten 40 Tomas Andersen Tomas Andersen 1729 32 46 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 JB

Bruker (ene): Tomas Andersen

Fornavn: Thomas
Etternavn: Andersen
Gård: Kisten
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Tomas
Etternavn: Andersen
Gård: Kiiesten
Merknader: Forarmed

1711 JB

Bruker (1 av 1): Tomas Andersen

Fornavn: Thommes
Etternavn: Anderssen
Gård: Kisten
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker (ene): Tomas Andersen

Fornavn: Thomas
Etternavn: Andrs.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 31
Gård: Kisten
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (ene): Tomas

Fornavn: Thomas
Gård: Kisten
Løpenr: Thomas
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1708 ca

Sønn: Kristen Tomassen

ENGEVIKSLEKTA, side 216: 3 barn nevnt, bosatt Eivik i Rødøy.

40.01 1668 Klaus Nilsen

1668 SK

Skattlisten 1668

Fornavn: Claus
Etternavn: Nielsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Kiisten
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

40.01 1647 Jon

1647

Bruker: Jon (22 pd) 'Forarmet

Skattematrikkel
K i s t e n 2t pd .
Joenn 22 pd . Forarmitt . Skattematrikkel

40.01 1647 eier

1647

Eies av: Rødøe pre steboell b ygg e r

Skattematrikkel 1647
.

40.01 1613 Svenn Kiste

1612-1613

Kiste 40 Svend Kiste Sven Kisten 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd. Ødegaardsmand.
Kiste 40 Svend Kiste Sven Kisten 1612 171 Ødegaardsmænd 1612, Rødøy fjering. Hver avla i skat 3 saakalte riksmark (4 mar på Dlr.
Kiste 40 Svend Kiste Sven Kisten 1613 179 1612-13 Rødøy fjering: Ødegaardsmænd. Hver 1 pund fisk.