Gård Kjetvik (54) 1801 og før

54.00 Peder Larsen

Sønnen: Peder Pedersen

Måvær i Lurøy  -  en idyllisk utpost med grønne, frodige øyer? Av  Rune  Bang:

 

PEDER PEDERSEN OG kRISTIANNE jAKOBSDTR

13-A/B  1830  -  ca. 1870
Amund Andersen og Guri Olsdatter hadde ut fra hva vi kjenner til, ikke barn i sitt ekteskap. Følgelig var det ingen av deres etterkommere som kunne overta gården Måvær.  En tjeneste- kar var hos Amund i noen år fra og med 1824. Det var en velvoksen ungdom ved navn Peder Pedersen. Denne Peder må ha funnet seg vel til rette her. Senest kort tid etter Amunds død i 1830, flyttet han til Måvær med sin familie og overtok gårdsbruket.  Denne personen Peder Pedersen (f.ca. 1806) var fra Rønvik i Rødøy, gift 25. oktober 1829 i Rødøy med Kristianne Jakobsdatter (f.1798), datter av Jacob Olsen og Karen Jakobsdatter Bratland i Lurøy. Det unge paret hadde med seg sin førstefødte Anders Michael (f. 1830) da de kom.  Den første tiden brukte de hele gården.  Imidlertid fikk han først bygselsbrev på gården den 6.10 1840. I kontrakten heter det bl.a. at han må holde ”gaardens Huse og gjerder i forsvarlig stand (…) og han maa ikke imottage Husmend eller inderster uten samtykke (…)”. 

Matrikkel  1838 :  Bruker  Peder Pedersen            skyld  1 ort 4 skilling

Gårdbruker Peder Pedersen og Kristianne Jakobsdatter Måvær hadde følgende barn :

            a)            Andreas Mikael        f. 1830  (Neste bruker)
            b)            Karen Kristianne       f. 9.6 1834.  Gift 23.9 1860 med ungkar Gerhard Johan Jakob Johnsen Kila,
                                                         Rødøy. Gift 2) med Lars Andreas Aleksandersen, som flyttet sammen med henne
                                                         til Måvær våren 1885 og ble innerster her. Ingen barn med da de kom.
            c)            Johan Gabriel           f. 1.6 1837, gift 13.11 1864 med pike Lavine Pernille Pedersdatter fra Gildeskål. 
                                                         Barn : 1) Saras Antoni f. 21.5 1865 og Anna  f.1867. Flyttet til Store Torvær under
                                                         Høsøy før 1875.
            d)            Anton Benjamin        f. 13.7 1840,  druknet i Buksnes 11. mai 1862.

Folketellinga 1845 gir oss følgende opplysninger:

            De bodde nå i Måvær 11 personer, hvorav en tjenestekar og en tjenestejente.
            På bruket fantes 4 kyr og 9 sauer og de satte i åkeren 1 td. bygg og 1 td. potet

LANGELAND 2000: 
Hun var datter av Jakob Olsen og kone Karen Jakobsdatter og født Bratland i Lurøy. Hun og ektefellen, samt sønnen Ander Mikael flytta i 1831 til Maavær i Lurøy. Anders var da 1 år gammel. I kirkeboka står det "for at bruge en part i gaarden Maavær". De fikk barna: 2. Karen Christianna Pedersdatter f. 1837 i Maavær i Lurøy. 3. Johan Gabriel Pedersen f. 1837 i Maavær i Lurøy. Johan ble gift med Lavina Pedersdatter f. 1837, Gildeskål prestegjeld. Var tjenestedreng hos sin far i 1865. Sønnen Saras f. 1864 i Maavær i Lurøy. 4. Anton Johan Pedersen f. 1840 i Maavær i Lurøy.

54.01 1744 Ole Kristoffersen

1755 MT

Mantall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Ole
Etternavn: Christophersen
Gård:Kietten
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 38
Fødested: her i gieldet
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (ene): Ole Kristoffersen

Fornavn: Ole
Etternavn: Christophersen
Gård: Kitvig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Ole Kristoffersen

Fornavn: Ole
Etternavn: Christophersen
Gård: Kitvig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

Viet 1740

Rødøy kirke
Rolle: brudgom
Fornavn:Ole
Etternavn:Christophersen
Rolle: brur
Navn: Ane Arentsdatter
1740
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

54.01 1726 ØDE

1726 JB

ØDE - ingen bruker

Gården ligger "øde" - ingen bruker her er nevnt 1726.
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Ingen bruker, gården benevnes som "øede".

54.00 Jon Jakobsen

1711 JB

Bruker (ene): Jon Jakobsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Jacobssen
Gård: Kitvig
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker (ene): Jon Jakobsen

Født ca 1641

Fornavn: Joen
Etternavn: Jacobs.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 60
Gård: Kitwigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (ene): Joen

Fornavn: Joen
Gård:Kitvig
Løpenr: 211
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Sølfast Jonsen

Født ca 1696.

Fornavn: Sølfast
Etternavn: Joensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 5
Gård: Kitwigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Nils Jonsen

Født ca 1689.

Fornavn: Niels
Etternavn: Joensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 12
Gård: Kitwigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Ole Jensen

Født ca 1685.

Fornavn: Olle
Etternavn: Joensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 16
Gård: Kitwigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

54.01 1668 Ole Andersen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Kitwigen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

PERSONER

1755 MT

Jon Christensen

Omtalt som dreng på Øver Tiong - hos bruker Lars Tølløvsen. Mantallet 1855.
Nevnt der som født Kietten.

54.01 1647 Gudmund

Bruker: Gudmund 1 wog

Skattematrikkel
K 1. e t v.1g h I
\V .
Gud mund !w .
R od øe p resteboell bygge r .

Eier av gården:

Rodøe presteboell bygge r

54,01 Nils

Ødegårdsmann Nils Kjetvik

FELLESHISTORIA 77:......
"Det var blitt et problem å skaffe levebrød til alle søkende. I noen grad kunne det ryddes nye bruk på eldre gårder. .........."Brynild Olsen fikk bygsle en nyrydding på 18 mk. i Steinsland i 1616 og likeså Per i Sørfjord i 1625." ..... På de 2 sist ryddede, Kvalvik og Kjettvik, skattet oppsitterne Gregus og Nils som "ødegårdsmenn". ......."Det var ikke enkelt å etablere seg. Nils som hadde vært husmand i Sørfjord fra 1612, bygslet og skulle ta opp gården Vassvik i 1615, men var tilbake i Sørfjord i 1617."