Gård Kjetvik (54) 1801 og før

54.01 1744 Ole Kristoffersen

1755 MT

Mantall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Ole
Etternavn: Christophersen
Gård:Kietten
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 38
Fødested: her i gieldet
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (ene): Ole Kristoffersen

Fornavn: Ole
Etternavn: Christophersen
Gård: Kitvig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Ole Kristoffersen

Fornavn: Ole
Etternavn: Christophersen
Gård: Kitvig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

54.01 1726 ØDE

1726 JB

ØDE - ingen bruker

Gården ligger "øde" - ingen bruker her er nevnt 1726.
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Ingen bruker, gården benevnes som "øede".

54.00 Jon Jakobsen

1711 JB

Bruker (ene): Jon Jakobsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Jacobssen
Gård: Kitvig
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker (ene): Jon Jakobsen

Født ca 1641

Fornavn: Joen
Etternavn: Jacobs.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 60
Gård: Kitwigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (ene): Joen

Fornavn: Joen
Gård:Kitvig
Løpenr: 211
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Sølfast Jonsen

Født ca 1696.

Fornavn: Sølfast
Etternavn: Joensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 5
Gård: Kitwigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Nils Jonsen

Født ca 1689.

Fornavn: Niels
Etternavn: Joensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 12
Gård: Kitwigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Ole Jensen

Født ca 1685.

Fornavn: Olle
Etternavn: Joensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 16
Gård: Kitwigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

54.01 1668 Ole Andersen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Kitwigen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

PERSONER

1755 MT

Jon Christensen

Omtalt som dreng på Øver Tiong - hos bruker Lars Tølløvsen. Mantallet 1855.
Nevnt der som født Kietten.

54.01 1647 Gudmund

Bruker: Gudmund 1 wog

Skattematrikkel
K 1. e t v.1g h I
\V .
Gud mund !w .
R od øe p resteboell bygge r .

Eier av gården:

Rodøe presteboell bygge r