Gård Reppen Nedre (56)

1801 og før

Til hovedsiden

1600

56 00 1801 Kristian Larsen

1801 folketellingen

001 01 Kristian Larsen 46 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Ane Josephsdatter 57 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Lars Christiansen 23 Deres søn Ugift
004 01 Ole Kristiansen 10 Deres søn
005 01 Kristopher Erichsen 10 Foster søn
006 01 Karen Christiansdatter 25 Deres datter Ugift

56 01 1755 Sander Kristoffersen

176 Skifte

Hans 1.ekteskap var med Else Joensdtr, som han hadde barn med, til sammen 6.

Gjenlevende ektefelle Else Pedersdtr.
Sønn: Jon Alexandersen (24) Verge farbroder Ole Christophersen Kitsvig.
Sønn: Hans Alexandersen (18) Verge farbroder Ole Christophersen Kitsvig.
Sønn: Christian Alexandersen (2) Verge morfader Peder Melchersen Sedvig.
Datter: Else Sophia Alexandersdtr (3). Verge Peder Pedersen Bredviken.
Datter: Anna Alexandersdtr (2 ½). Verge Peder Pedersen Bredviken.
Datter: Elisabeth Alexandersdtr (15).

1755 manntall

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Sander
Etternavn: Christophersen
Gård: Reppen
Sivilstand og barn: Gift
Alder; 35
Fødested: her i gieldet
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2): Else Pedersdtr

1769 mt: Enchen

Manntall 1769 57 Neder Repen: Enchen.
Da barn her har "Sandersen" som etternavn må det være slik at hun er enken etter Sander Kristoffersen.

1763 Skifte

Skifte etter Else Jonsdtr 1763:

Første ektemann var Jakob Larsen.

Gjenlevende ektefelle Alexander Christophersen.
Sønn: Anders Jakobsen (25).
Sønn; Jakob Jakobsen (19).
Datter: Else Jakobsdtr, gift Petter Hansen Kieldal.
Datter: Anne Jakobsdtr (22).
Sønn: Joen Alexandersen (17).
Sønn: Hans Alexandersen (10)
Datter: Elisabeth Alexandersdtr (7).

Viet 1745

Brudgom: Sander Christophersen. Brur Else Jonasdtr f. og b. Reppen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1754 Sønn: Hans Sandersen

Manntall 1769 57 Neder Repen: Hans Sandersen (15) Født her, frisk. Nevnt som 15 år og må da være født ca 1754.

1768 Sønn: Kristian Sandersen

Manntall 1769 57 Neder Repen: Kristian Sandersen (1). Født her, frisk.

ANDRE:

1769 mt: Joen Andersen

Manntall 1769 57 Neder Repen: Joen Andersen Lap (12) f. Aagnes. Frisk .
Født ca 1757.

Fødested - ukjent

Lenke til samleside.

Nevnt som "Lap"

1755 mt: Aarsdreng: Anders Persen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Anders
Etternavn: Persen
Gård: Reppen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 32
Fødested:her i gieldet i Bierga

Anders - hvor fra - Bjerga

Fødested:
her i gieldet i Bierga

1755 Skifte etter drengen Anders Persen

SKIFTER RØDØY 1686-1780:
Reppen 1755: Anders Pedersens dødsbo.
Bror: Nils Pedersen; Breivik i Rødøy.
Bror: Joen Pedersen; Gjerøen.
Søster: Magli Pedersdtr, gift; Jens Hansen Gangviken.
Søster: Ane Pedersdtr, gift; Henrich Abrahamsen, Sør-Værnes.
Søster: Kirsten Pedersdtr, ugift og tjener hos Hans Christophersen Værnes.
Søster: Sopia Pedersdtr, gift; Ole Jensen Gangviken.

56 01 1744 Jakob Larsen

1744 jb: Bruker (ene): Jakob Larsen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Larsen
Gård: Nedr. Reppen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 jb: Bruker (ene): Jakob Larsen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Larsen
Gård: Nedr. Reppen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Else Joensdtr

Døpt sønn 1739: Anders Jakobsen

1739 Anders Jakobsen. Far: Jacob Larsen, Reppen. e.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

Datter: Ane jakobsdtr

Viet Rødøy kirke 1767 til Jens Christian Christensen, født Evik, men også bosatt i Vasdal i Rødøy som bruker. Lenke til Vasdal.

1741 døpt datter: Ane Jakobsdtr

Barn: Ane Jacobsdtr, far Jacob Ræppen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

56 01 1726 Jon Nilsen

1732-1734

Nedre Reppen 56 Jon Nilsen Jon Nilsen 4 1732 15 12 Manntall og beregning - fra Helgeland til Tronhjems tukthus, datert 28.12.1732 . (M1)
Reppen 56 Jon Nilsen Jon Nilsen 1734 16 30 Gjenlevende ektefelle til else Larsdtr, skifte Reppen 1734.
Nedre Reppen 56 Jon Nilsen Jon Nilsen 1729 32 47 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 jb: Bruker (ene): Jon Nilsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Nielsen
Gård: Nedr. Reppen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Joen
Etternavn: Nielsen
Gård: Ner. Reppen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Else Larsdtr

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte Reppen 1734 etter Else Larsdtr. Gjenlevende ektefelle Joen Nilsen. Sønn Nils Jonsen, 25 år. Sønn Lars Jonsen 20 år. Marithe Jonsdtr, gift datter = Hans Størchersen Aae. Datterne: Else, Kirsti og Berete Jonsdtr.

Sønn: Lars Jonsen

Rolle:avdød
Fornavn: Lars
Etternavn: Jonson
Gård: Ræppen
År 1741.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

Datter: Berit Jonsdtr

Reppen 56 Beret Jonsdtr Beret Jonsdtr 1734 16 30 Datter av Else Larsdtr, skifte Reppen 1734.

Datter: Else Jonsdtr

Reppen 56 Else Jonsdtr Else Jonsdtr 1734 16 30 Datter av Else Larsdtr, skifte Reppen 1734.

Datter: Kirsten Jonsdtr

Reppen 56 Kirsten Jonsdtr Kirsten Jonsdtr 1734 16 30 Datter av Else Larsdtr, skifte Reppen 1734.

56 01 1711 Anders Nilsen

1711 Bruker (1 av 2): Anders Nilsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Nielssen
Gård: Øfr. Reppen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

56 02 1711 Ole Taraldsen enke

1711 jb: Bruker (1 av 2?): Encken Berette

Fornavn: Berette
Etternavn: -
Stilling/stand: Encken
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Mer

Trolig er hun enken etter Ole Taraldsen - bruker her 1701? Om det nå er en eller to brukere her - er heller vanskelig å vurdere...

1701 mt: Bruker (ene): Ole Taraldsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Taralds.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder 31
Gård Nedr Reppen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 mt: Stesønn Jens Amundsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Amunds.
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder 14
Gård: Nedr Reppen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

NB: Kan være sønn av den Amund som er nevnt 1686 som bruker her - og hvor hans mor som enke er gift med bruke Ole som overtar etter Amund.

1701 mt: Sønn: Daniel Olsen

Fornavn: Daniell
Etternavn: Ollesen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder 7
Gård: Nedr Reppen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

56 01 1696 Jon Jonsen

1696 jb: Bruker (1 av 2): Jon Jonsen

Fornavn: Joen Joensen
Gård: Ner Reppen
Løpenr: 217
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

56 02 1696 Amund

1696 jb: Bruker (1 av 2): Amund

Fornavn: Amund
Gård: Ner Reppen
Løpenr: 218
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

PERSONER

1755 mt: Ole Jensen

Han er husmann AF sjøen på gården Gaangvigen (Jektvik) 1755. Han nevnes som født på gården Ner Reppen. Han nevnes som 30 år og er da født ca 1725.

1755 mt: Henrik Andersen - født Reppen - 56 eller 55

Stilling/stand: Enchens dreng Aarsdreng
Fornavn:Henrich
Etternavn:Andersen
Gård: Rangsun
Sivilstand og barn:Gift
Alder: 36
Fødested:
i Kiongsfioren paa Reppen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding