Gård Reppen Nedre (56) - 1801 og før

56.00 1801 Kristian Larsen

1801 FT

Bruker - Kristian larsen

001 01 Kristian Larsen 46 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Ane Josephsdatter 57 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Lars Christiansen 23 Deres søn Ugift
004 01 Ole Kristiansen 10 Deres søn
005 01 Kristopher Erichsen 10 Foster søn
006 01 Karen Christiansdatter 25 Deres datter Ugift

56.01 1755 Sander Kristoffersen

1769

Skifte

Hans 1.ekteskap var med Else Joensdtr, som han hadde barn med, til sammen 6.

Gjenlevende ektefelle Else Pedersdtr.
Sønn: Jon Alexandersen (24) Verge farbroder Ole Christophersen Kitsvig.
Sønn: Hans Alexandersen (18) Verge farbroder Ole Christophersen Kitsvig.
Sønn: Christian Alexandersen (2) Verge morfader Peder Melchersen Sedvig.
Datter: Else Sophia Alexandersdtr (3). Verge Peder Pedersen Bredviken.
Datter: Anna Alexandersdtr (2 ½). Verge Peder Pedersen Bredviken.
Datter: Elisabeth Alexandersdtr (15).

1755 MT

Manntallet 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Sander
Etternavn: Christophersen
Gård: Reppen
Sivilstand og barn: Gift
Alder; 35
Fødested: her i gieldet
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2): Else Pedersdtr

1769 MT

Enchen

Manntall 1769 57 Neder Repen: Enchen.
Da barn her har "Sandersen" som etternavn må det være slik at hun er enken etter Sander Kristoffersen.

1763

Skifte

Skifte etter Else Jonsdtr 1763:

Første ektemann var Jakob Larsen.

Gjenlevende ektefelle Alexander Christophersen.
Sønn: Anders Jakobsen (25).
Sønn; Jakob Jakobsen (19).
Datter: Else Jakobsdtr, gift Petter Hansen Kieldal.
Datter: Anne Jakobsdtr (22).
Sønn: Joen Alexandersen (17).
Sønn: Hans Alexandersen (10)
Datter: Elisabeth Alexandersdtr (7).

1754 ca

Sønn: Hans Sandersen

Manntall 1769 57 Neder Repen: Hans Sandersen (15) Født her, frisk. Nevnt som 15 år og må da være født ca 1754.

1768 ca

Sønn: Kristian Sandersen

Manntall 1769 57 Neder Repen: Kristian Sandersen (1). Født her, frisk.

ANDRE:

1769 MT

Joen Andersen

Manntall 1769 57 Neder Repen: Joen Andersen Lap (12) f. Aagnes. Frisk .
Født ca 1757.

Fødested - ukjent

Lenke til samleside.

Nevnt som "Lap"

1755 MT

Aarsdreng: Anders Persen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Anders
Etternavn: Persen
Gård: Reppen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 32
Fødested:her i gieldet i Bierga

Anders - hvor fra - Bjerga

Fødested:
her i gieldet i Bierga

1755

Skifte etter drengen Anders Persen

SKIFTER RØDØY 1686-1780:
Reppen 1755: Anders Pedersens dødsbo.
Bror: Nils Pedersen; Breivik i Rødøy.
Bror: Joen Pedersen; Gjerøen.
Søster: Magli Pedersdtr, gift; Jens Hansen Gangviken.
Søster: Ane Pedersdtr, gift; Henrich Abrahamsen, Sør-Værnes.
Søster: Kirsten Pedersdtr, ugift og tjener hos Hans Christophersen Værnes.
Søster: Sopia Pedersdtr, gift; Ole Jensen Gangviken.

56.01 1744 Jakob Larsen

1744 JB

Bruker (ene): Jakob Larsen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Larsen
Gård: Nedr. Reppen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Jakob Larsen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Larsen
Gård: Nedr. Reppen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

1767

Ektefelle: Else Joensdtr

Datter: Ane jakobsdtr

Viet Rødøy kirke 1767 til Jens Christian Christensen, født Evik, men også bosatt i Vasdal i Rødøy som bruker. Lenke til Vasdal.

56.01 1726 Jon Nilsen

1726 JB

Bruker (ene): Jon Nilsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Nielsen
Gård: Nedr. Reppen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Joen
Etternavn: Nielsen
Gård: Ner. Reppen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Else Larsdtr

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte Reppen 1734 etter Else Larsdtr. Gjenlevende ektefelle Joen Nilsen. Sønn Nils Jonsen, 25 år. Sønn Lars Jonsen 20 år. Marithe Jonsdtr, gift datter = Hans Størchersen Aae. Datterne: Else, Kirsti og Berete Jonsdtr.

Sønn: Lars Jonsen

Rolle:avdød
Fornavn: Lars
Etternavn: Jonson
Gård: Ræppen
År 1741.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

56.01 1711 Anders Nilsen

1711

Bruker (1 av 2): Anders Nilsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Nielssen
Gård: Øfr. Reppen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

56.02 1711 Ole Taraldsen enke

1711 JB

Bruker (1 av 2?): Encken Berette

Fornavn: Berette
Etternavn: -
Stilling/stand: Encken
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Mer

Trolig er hun enken etter Ole Taraldsen - bruker her 1701? Om det nå er en eller to brukere her - er heller vanskelig å vurdere...

1701 MT

Bruker (ene): Ole Taraldsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Taralds.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder 31
Gård Nedr Reppen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Stesønn Jens Amundsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Amunds.
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder 14
Gård: Nedr Reppen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

NB: Kan være sønn av den Amund som er nevnt 1686 som bruker her - og hvor hans mor som enke er gift med bruke Ole som overtar etter Amund.

1701 MT

Sønn: Daniel Olsen

Fornavn: Daniell
Etternavn: Ollesen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder 7
Gård: Nedr Reppen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

56.01 1696 Jon Jonsen

1696 JB

Bruker (1 av 2): Jon Jonsen

Fornavn: Joen Joensen
Gård: Ner Reppen
Løpenr: 217
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

56.02 1696 Amund

1696

Bruker (1 av 2): Amund

Fornavn: Amund
Gård: Ner Reppen
Løpenr: 218
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

PERSONER

1755 MT

Ole Jensen

Han er husmann AF sjøen på gården Gaangvigen (Jektvik) 1755. Han nevnes som født på gården Ner Reppen. Han nevnes som 30 år og er da født ca 1725.

1755 MT

Henrik Andersen - født Reppen - 56 eller 55

Stilling/stand: Enchens dreng Aarsdreng
Fornavn:Henrich
Etternavn:Andersen
Gård: Rangsun
Sivilstand og barn:Gift
Alder: 36
Fødested:
i Kiongsfioren paa Reppen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding