Gård Breivik (57)

bruk nr 2 s1

Hovedsiden

05 Kristoffer Bertelsen, leilending
04 Bertel Jonsen, leilending
03 Morten Olsen, leilending
02 Hans Henriksen; leilending
01 Henrik Hansen, leilending

57 02 05 1864 Kristoffer Bertelsen

1864 Kristoffer døde her

Døde 10.2.1864 på gården Breivik.

Kristoffer Samuel Bertelsen, leilending

EKTEFELLE og BARN:

1875 Kaarenke Bergitha Hansen

1875 ft: 010 02 Bergitha Hansdatter 1823 Rødø Sogn Logerer e Kaarkone b

Utsæd/husdyr:

Bergitha Hansdatter
Utsæd:
Husdyr: ku1

Ektefelle: Bergitha Hansdtr

Sønn Hans Hermann Kristoffersen

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Gjerøen 1877 etter Hans Hermann Christoffersen, ugift person, omkom på sjøen 9. august 1874. Birgithe Hansdtr, mor: Brevig. Caroline Christoffersdtr, søster, Sundø. Bertine Christine Jonette Christoffersdatter (15) søster. Hanna Christoffersdatter (10) Vaage.

Mer om HANS:

Kirkeboka:
Merknad: "Omkom ved Herø hvor de paa en listerbåt fiskede og sank i dypet".
Det samme skjedde med Edvin Pedersen (sønn av Peder Riibe på bnr 3) og Sven Rafaelsen Susog (av Sparbo). Alle bosatt på Gjer

Skifte etter bror

Nevnt som 10 år gammel i skifte etter broren 1877.

Datter: Karoline Kristine Kristoffersdtr

I skiftet etter sin bror Hermann 1877 er hun bosatt Sundø.
1865 var hun tjenestejente hos lensmann Pleym på gården Gjerøy Søndre bnr 1.

Datter: Bertine Kristine Jonette Kristoffersdtr

15 år ved skifte etter boren Hans i 1877

57 02 04 Bertel Jonsen

1864 Bertel dør

Bertel dør 10.februar 1864 på gården Breivik 57-02 som 70 år gammel gårdmann. Hans 43 år gamle sønn og etterfølgende bruker, er død 16 dager tidligere av kreft.

Mer

Av Bertels naboer – er 2 omkommet på Lofothavet i mellomtid.
Bertel og sønnen gravlegges (jordfestes) 12.juni 1864.

Bertel Jonsen, leilending

Bertel er
f. ca 1790 i Meløy som sønn av Jon Baardsen (d.1813) og Judith Olsdtr (f.1764).

Folketellinga for Rødøy: Meløy sogn 1801:

Rødøy prestegjelde, Meløy sogn: Gården Grønaasen. Jon Baalsen, husbonde, 50 aar, gift i 1.ekteskap med Juditha Olsdtr (38) (1.ekt). Bruger jord og nærer sig av fiskerie. Bertuel Joensen, 12 aar, sønn. Olina Maria Joensdtr, 6 aar, datter. Ingeborg Asariasdtr, fosterdatter, 6 aar, Moeflaget. Jacob Andersen, fostersønn, 3 aar.

Gårdshistoria for Meløy, bind 1, side 306

Gårdshistoria for Meløy, bind 1, side 306, omtale av gnr 29 Grønåsen i Meløy.
”I 1838 er det 2 bygselsmenn i Grønnåsen på lnr 174a, Bertul Johnsen og på lnr 174b Willum Kristensen. Da lnr 1a svarer til bnr 1, var det av Bertul Johnsen at Rasmus Nilsen overtok. (det er ellers nevnt i teksten at Rasmus Nilsen overtok før 1841 og kjøpte bruket 1844).

-.”I 1813 var det John Bårdsen og John Aleksandersen som bygsla hver sin halvdel av Grønåsen. I folketellingen 1801 finner vi John Bårdsen var far til Bertuel (f.1790) og moren var Judith Olsdtr (f.1764). Da Bertuel overtok I 1813 var han 23 år, samme året som faren døde. John Bårdsen fikk bygselsbrev i 1804, men overtok bygsla omkring 1785 av forrige bygselmann, Henrik Pedersen.”

1814 Skifte på gården Grønaasen i Meløy

Skifte etter Jon Baardsen . Judit Olsdtr, gjenlevende ektefelle. Bertel Jonsen (24) sønn. Oline Maria Jonsdtr (19) datter. Formynder: Mons Olsen, Setviken i Meløy.

Bertel må ha kommet hit mellom 1838 og 1841.

EKTEFELLE

1780 Ektefelle: Jonette Kristoffersdtr

Jonette f. 1780, dør på gården Breivik som holdskone 24.oktober 1853. Gravlagt 30.oktober 1853.
Ved konfirmasjon av sønnen Engebret Olai i Rødøy kirke 22.juni 1845 er han oppgitt å være sønn av Bertel Jonsen og Jonette Christophersdtr.

BARN:

Datter Johanna Dortea Bertelsen

Johanna ble gift i Meløy før foreldrene og søsken flytta til Breivik i Rødøy.

Engevikslekta

I slektsboka om ”Engevikslekta” er følgende nevnt om henne og ektefellen:
Side 48. ”VII 7.2. Iver Sandberg Johannessen født Ågskardet i Meløy, døpt 23.juni 1816, død samme sted 30. september 1875 av nervefeber.

Viet Meløy kirke 21.oktober til Johanne Dortea Bertelsdtr, 21 år, død Georgville, Minnesota 17.mai 1892, datter av Bertuel Johnsen og Jonetta Christophersdtr, Grønåsen i Meløy.

7 år etter sin manns død, 1882, emigrerte Johanne til USA sammen med sin yngste sønn John Iversen og slo seg ned samme sted som hennes eldste sønn, Peder, var bosatt. 4 barn”.

Mer om Johanna:

NB.
Deres sønn Johan Edvard Iversen ble gift med Ane Mathea Johansdtr, sønn av Karen Johannesdtr – som var gift med Samuel Olsen Breivik.

1821 Kristoffer Samuel Bertelsen

Født ca 1821 i Meløy før familien flytta til denne gård.
Han blir farens etterfølger som bruker her.

1822 Karen Hellene Bertelsdtr

Født 1822 ca. i Meløy før familien flytta til gården her.
Karen ble 10.juli 1853 gift med Arnt Norman Nilsen f. 1825, sønn av Nils Wejland. Familien blir omtalt nærmere under gården Reppen Nedre
55-01 hvor Nils var bruker.

1827 Engebret Olai Bertelsen

Engebret Olai Bertelsen f. 22.april 1827 på gården Grønnåsen i Meløy.
Konfirmert Rødøy kirke 22.juni 1845.

Mer om ENGEBRET:

Engebret Olai ble 11.juli 1858 viet Rødøy kirke til Dorthea Pedersdtr
f. 1838.

Han var da ungkar og det ble elles opplyst at han var født Grønnaasen (Meløy) og bosatt på Vernesosen 46. Dorthea var født Bjærangen og datter av Peder Kristensen.

Og litt mer

Bosatt 1865 som husmann med jord og fisker, løpenr 165A Kvanaanæsei i Meløy kommune. Ikke nevnt Meløy 1875.

1830 sønn: Johan Ditmann Bertelsen

Født ca 1830 i Meløy før familien flytta til gården her.
Konfirmert Rødøy kirke 27.august 1848.

Mer om JOHAN:

Johan ble 3.august 1856 viet i Rødøy kirke til Pernille Jensdtr f. 1823 i Alstahaug som datter av Jens Hansen. Han nevnes i denne anledning som født Grønnåsen (Meløy) og bosatt Breivik.

Johan ble 3.juli 1864 gift 2.gang i Rødøy kirke med Kristianna Jensdtr
f. 1832 i Stamnes sogn, datter av Jens Hansen. Det kan se ut som det er en yngre søster av tidligere ektefelle.

De fikk sønnen Jens Carolius f.18.mai 1856, d.22.juni 1856 mens de bodde på gården Breivik. Gravlagt 22.juni 1856.

Jens og Kristianna er 1865/1875 bosatt på gården Vågenge 64-02.

57 02 03 Morten Olsen

Morten Olsen, leilending

Er nevnt i matrikkel 1838 som bruker av bruk nr 2 på gården Breivik.

Denne person har vært vanskelig å finne ut av. 2 personer i slektsdatabasen har dette navn, og er født slik at de kan ha vært bruker her, uten at noen kilder indikerer det.

1838 matrikkel

Morten Olsen er omtalt som bruker her.ø

57 02 02 Hans Henriksen

1834 omkommer

Druknet på Tjongsfjorden 4.oktober 1834:
”Omkom ved at kullseglet på Tjongsfjorden Løverdag 4de oktober og ei funnet igjen.”. De var 3 personer i lag, i tillegg Maren Nilsdtr 18 år og Marta Olsdtr 55 år, alle fra Brevik.

Hans Henriksen, leilending

1809 konfirmert

Konfirmert Rødøy kirke 1809, bosatt Breivik, ikke nevnt alder.

1809-1835

Hans er i mannskapsrullene nevnt som sønn på bruk 2 fra 1809 til 1814. Fra 1817 nevnes han som bruker av gården. Nevnes som ”Måtelig høy og frisk” og ”Liten og frisk”. Hans nevnes alle år som født på Brevigen. Siste år er 1833. 1835 nevnes ”Enken” og i Matrikkel 1838 har en Morten Olsen overtatt som bruker.

1801 folketellingen

Bosatt hjemme på gården Breivik 57-02 1801.

EKTEFELLE:

1836 Karen dør

Karen Tomina dør på gården Breivik 24.juni 1836.

Enken Karen gift på nytt

Karen Tomina ble som enke viet i Rødøy kirke 4.oktober 1835 til Nils Fordelsen, 47 år gammel og datter av Daniel Larsen?, Tjong. Nevnt født på Tjong, men bosatt Breivik under bruker 1.3.

Ektefelle: Karen Tomina Danielsdtr

Hans var gift med Karen Tomina Danielsdtr f. 1790 på gården Tjong Øvre 60-02, datter av Daniel Nilsen f. 1748 og hans hustru Karen Nilsdtr f. 1748 på gården Årnes 58-01.

1801 folketellingen

Karen Tommina var 1801 bosatt hjemme hos sine foreldre på gården Tjong Øvre 60-02. Hennes søster Randina døde på gården Bjerga i 1811, som 18 år gammel tjenestejente.

BARN:

1814 Didrik Andreas Hansen

Faddere ved dåp:
- Kirsten Maria Breivik
- Karen Pedersdtr, Rødøen
- Herr Leganger
- Mikkel Larsen Breivik
- Andreas Pedersen

Konfirmert Rødøy kirke 4.juni 1832.

Mer om DIDRIK:

Didrik nevnes 1849 som innerste i Kila, 1865 på en husmannsplass under gården Æsvik 62-01, han omtales nærmere under disse gårder. Senere flytta han til Meløy.

AVDØD:
1 avdød Didrik Andreas Hansen Husmand, gift 1814 Bredvik i Rødø Dalen
Død 1882 17 02, gravlagt 25.02. Jordfestet 29 05 Husmann, gift.
Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1878-1908 (1837Q)

1817 Benoni Hansen

Født ca. 1817

Konfirmert Rødøy kirke 16.juni 1833.

Nevnt i mannskapsrullen fra 1822 som 5 år gammel. Nevnt som født og bosatt Breivik fra 1822 til 1835. Liten og frisk og måtelig frisk. Bosatt som sønn på bnr. 2.

1818 Karen Sophia Hansdtr

Født ca. 1818.
Konfirmert Rødøy kirke 10.juli 1836.

1865 folketellingen Meløy

1865 er familien logerende fiskerfamilie på Mesøy.
Det er mulig det er den Karen vi finner 1875 på gården Furø 172b i Meløy.
Gift med skomaker, fisker og bygningsmann Lars Nilsen f. 1838.
Ingen barn nevnt.

1821 døpt datter: Christiana Hansdtr

1821.2P 04.04.1821 06.05.1821 Christiana E bønderfolk Hans Hendrichsen Tjong
Karen Danielsd

Mer om CHRISTIANA:

Konfirmert Rødøy kirke 25.juni 1837.

Kristiana ble 19.oktober 1845 viet i Rødøy kirke til Jens Nikolai Andersen
f. 1819 på gården Vågenge 64, sønn av Andreas Jensen og Johanna Nilsdtr.

Bosatt Vågenge 64 da datteren Jørgine ble født 5.mars 1847.

1823 døpt datter: Bergitha Hansdtr

1823.10P 01.08.1823 08.10.1823 Bergitha Lovisa E Hans Hendrichsen Brevik
Karen Danielsd Brevik

Mer om BERGITHA:

Konfirmert Rødøy kirke 28.juni 1840

1826 døpt datter: Helene Andrea Hansdtr

1826.10P 18.06.1826 16.07.1826 Helene Andrea E gaardfolk Hans Hendrichsen Brevik
kone Karen Danielsd

Mer om HELENE:

Konfirmert 18.juni 1843.

Helene ble 19.september 1858 viet i Rødøy kirke til Lars Peder Pedersen
f.19. juni 1825 på gården Våga, bosatt Tjong. Sønn av Peder Larsen.

Ved tellinga 1865/1875 er hun gårdbrukerkone på gården Våga 65-01.
Ektefellene levde ved tellinga 1900.

57 02 01 1801 Henrik Hansen

Henrik Hansen, leiledning

Omtalt på annen side (1801)