Gård Tjong Øvre (60) 1700

Tilbake til forsiden

På denne siden:
1755 Elling Kristoffersen
1755 Jakob Klausen, husmann
1755 Lars Larsen
1748 Lars Larsen
1744 Jens Larsen
1744 Lars Tollefsen
1726 Erik Andersen
1711 Jens Andersen
1696 Jakob

Til 1801 siden

1825 Peder Olsen
1806 Daniel Larsen
1801 Jon Larsen

Til 1600 siden

1668 Jakob Arntsen
1668 Anders Herchelsen
1668 Jens Andersen, husmann

60.00 1755 Elling Kristoffersen

1789

Bosatt Omnes i Meløy

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Breivik 1789 etter avdøde Maren Christophersdtr.

Elling Christophersen, bror Omnes.

Hans Christophersen, brør, død.
Henrich Hansen, sønn av avdøde bror Hans Christophersen, bosatt Brevigen. Christopher Hansen, sønn av avdød bror Hans Christophersen, Nord Vernes. Elisabeth Christophersdtr, søster, død.
Ole Pedersen, barn av avdød søster Elisabeth, tjener enken Anna Larsdtr Tjong.
Kirsten Maria Pedersdtr, barn av avdød søster Elisabeth, gift med Michel Larsen Tjong.
Berethe Christophersdtr, søster, gift med Peder Michelsen Vaage.
Anna Christophersdtr, søster, enke. Var gift med Anders Pedersen Vernes. Hilchen Christophersdtr, enke, Peder Olsen Tjong.
Ole Christophersen, død halvbror.
Lisabeth Olsdtr, datter av avdød halvbror Ole Christophersen, gift med Peder Pedersen Bugten.
Maren Olsdtr, datter av avdød halvbror Ole Christophersen, gift med Ole Christensen Evigen.
Sander Christophersen, død halvbror.
Joen Sandersen, barn av avdød halvbror Sander Christophersen, bosatt Grønnåsen.
Christian Sandersen, sønn av avdød halvbror Sander Christophersen, 21 år. Curator Niels Pedersen Brevig.
Lisabeth Sandersdtr, enke, barn av Sander, bosatt Svinvær.
Else Sandersdtr, barn av Sander, tjener hos Ole Hansen Reppen.
Anna Sandersdtr, ugift, barn av Sander, tjener hos Ole Hansen Reppen.

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand:Bonde brug
Fornavn: Elling
Etternavn: Christophersen
Gård: Øver Kiong
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 28
Fødested: her i gieldet i Breivigen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

60.00 1755 Husmann Sjøen: Jakob Clavesen (Klausen?)

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Huusmand Siøen
Fornavn:Jacob
Etternavn:Clavesen
Gård: Øver Kiong
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 26
Fødested: her i gieldet i Møchen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Fødested: Myken

Fødested:
her i gieldet i Møchen

60.00 1755 Lars Larsen

Lars Larsen

Født her på Tjong Øvre ca 1711 (44 år 1755).

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Snidkier og tømmermand
Fornavn:Lars
Etternavn: Larsen
Gård:Øver Kiong
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 44
Fødested: Fød her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE og BARN:

ANDRE:

1755 MT

Aarsdreng: Sten Danielsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Sten
Etternavn: Danelsen
Gård: Øver Kiong
Sivilstand og barn: Ugift
Alder:25
Fødested:her i gieldet paa Blok
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Lenke til fødested Blok

Fødested:
her i gieldet paa Blok

1755 MT

Aarsdreng: Ole Kristensen

Stilling/stand:Dreng Aarsdreng
Fornavn: Ole
Etternavn:Christensen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding
Gård:Øver Kiong
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 26
Fødested:
her i gieldet paa Sørvernes

Lenke til fødestedet

Fødested:
her i gieldet paa Sørvernes

60.00 1744 Jens Larsen

1744 JB

Bruker (1 av 3): Jens Larsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Larsen
Gård: Øvre Tiong
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 3): Jens Larsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Larsen
Gård: Øvre Tiong
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

60.00 1744 Lars Tollefsen

1777

Inger dør - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Tjong 1777 etter Inger Pedersdtr.

1768

Lars Tollefsen dør - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Tjong 1768 etter avdøde Lars Tollefsen.
Gjenlevende ektefelle Inger Pedersdtr.
Barn: Tollev Larsen (14) og
Pernille Larsdtr (16).

Boka: "Per Andersen slekta"

BOK: PER ANDERSEN SLEKTA.
".....Tollef Christensen d.e. var gift med Sophia, datter av Lars Hansen (gift med Berit Pedersdtr) gårdbrukere på Sleipnes. Lars foreldre var Hans Andersen, gift med Else Hermannsdtr, Sleipnes. Hans Andersen eide sammen med Jon Gundersen Gåsvær, gården Våga. Han var lensmann i Rødøy, nevnt i 1614, og underskrev som sådan kong Christian V's enevoldserklæring i 1661.....

Hans foreldre:

Lars Tollefsen var sønn av Tollef Christensen og Sophia Larsdtr. De er omtalt på gården Sleipnes der Sophia var født.

Født i Meløy er nevnt 1755

Fødested:
i Mellø Fiering paa Hersta

1755 MT

Mantall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Lars
Etternavn: Tolløvsen
Gård:Øver Kiong
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 37
Fødested:i Mellø Fiering paa Hersta
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (1 av 3): Lars Tollefsen

Fornavn: Lars
Etternavn: Tollufsen
Gård: Øve Tiong
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 3: Lars Tollefsen

Fornavn: Lars
Etternavn: Tollufsen
Gård: Øvre Tiong
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

1769 MT

Ektefelle: Inger Pedersdtr

Hun er nevnt som ENCHE bosatt Øvre Tiong 1769 Manntall.

1761

Død pigebarn

Avdød 1761 pigebarn Larsdtr 5 uger? Tiong. Pårørende: Lars Tollefsen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1754 ca

Sønn: Tollef Laren

Nevnt i skifte etter sin far 1768. 14 år.

1752

Datter: Pernille Larsdr

Nevnt i skifte etter sin far 1768. 16 år.

ANDRE:

MT 1755

Dreng - Jon Kristensen - manntall 1755

Stilling/stand: Dreng
Fornavn: Jon
Etternavn: Christensen
Gård: Øver Kiong
Alder: 21
Fødested: i Kietten
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Mer om JON.

Nevnt 1755som født i Kietten, lenke dit.

60.00 1726 Erik Andersen

1753

Erik dør - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Tjong 1753 etter avdøde Erich Andersen.
Gjenlevende ektefelle Karen Hendriksdtr.
Barn: Henrich Erichsen (9),
Jocum Erichsen (6),
Lars Eriksen (1/2),
Maren Erichsdtr (15),
Lisbeth Erichsdtr (10)
og Kirsten Erichsdtr (4).

1744 JB

Bruker (1 av 3): Erik Andersen

Fornavn: Erik
Etternavn: Andersen
Gård_ Øvre Tiong
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 3): Erik Andersen

Fornavn: Erik
Etternavn: Andersen
Gård: Øvre Tiong
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 JB

Bruker (1 av 2): Erik Andersen

Fornavn: Erich
Etternavn: Andersen
Gård: Øfr Tjong
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Erich
Etternavn: Andersen
Gård: Øvr. Tiong
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Fornavn: Erik
Etternavn: Andersen
Gård: Øvre Tiong
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ektefelle: Karen Henriksdtr

Gjenlevende ektefelle 1753, i skiftet etter ektefelle Erik.

1753 ca

Sønn: Lars Eriksen

Nevnes å være 1/2 år ved skifte etter sin far 1753.
Da hans ugifte søster Kirsten døde i 1808 i Meløy - er han nevnt slik:
Bror: Lars Erichsen, Værang i Rødøy.

1749 ca

Datter: Kirsten Eriksdtr

Nevnt i skifte etter faren 1753 som 4 år gammel datter.

MER om Kirsten:

SKIFTER I MELØY:
Skifte gården Gjerset i Meløy 1808 etter Kjersten Erichsdtr, ugift.
Bror: Lars Erichsen, Værang i Rødøy.

Bror: Henrich Erichsen, død.
Barn av Henrich: Erich Henrichsen, gift, bor Bogt i Meløy.
Lars Henrichsen (25) Spilleren.
Andrea Henrichsdtr (28) tjener Halsa.
Jacobia Henrichsdtr, gift og bosatt Svinvær.

Bror av avdøde: Jocum Erichsen, død.
Erich Jocumsen, gift, Spilleren.
Jens Jocumsen (26) Engevigen.
Kiersten Jocumsdtr (22) Engevigen.
Karen Jocumsdtr (20), Engevigen.

Anders Erichsen, halvbror av avdøde, død.
Barn av Anders: Peder Andersen, Meløen, gift.
Erich Andersen, Jerset, gift.
Maren Andersdtr, Neverdalen, gift.

Maren Erichsdtr, søster av avdøde, død.
Barn av Maren: Ole Johnsen (26), Halsa.
Erich Johnsen (20) Skare.
Ane Johnsdtr (24) og
Karen Johnsdtr (40).

Marith Erichsdtr, søster av avdøde, død.
Barn av Marith: Erich Olsen, gift, Herstad.
Peder Olsen (10) og
Kjerstin Olsdtr, enke, Solstad i Meløe.

1744 ca

Sønn: Henrik Eriksen

Nevnt som 9 år gammel i skiftet etter sin far Erik 1753.

MER om Henrik:

Da hans ugifte søster Kirsten døde i 1808 i Meløy - er han nevnt slik:
Bror: Henrich Erichsen, død.
Barn av Henrich: Erich Henrichsen, gift, bor Bogt i Meløy.
Lars Henrichsen (25) Spilleren.
Andrea Henrichsdtr (28) tjener Halsa.
Jacobia Henrichsdtr, gift og bosatt Svinvær.

Og om Henriks dtr: Jakobia Henriksdtr

Nevnt i skiftet etter sin farsøster Kirsten 1808 som gift og bosatt i Svinvær.

1743 ca

Datter: Lisbeth Eriksdtr

Nevnt i skifte etter sin far 1753 som 10 år gammel datter.
Ikke nevnt i skiftet etter sin søster Kirsten 1808.

1736 ca

Datter: Maren Eriksdtr

Nevnt i skifte etter sin far 1753 som datter på 15 år.
Hun skal ha vært gift med Anders Nilsen.
1769 i manntallet - er hun nevnt som "Holdskone" på Tjong Øvre.

MER om Maren

Da hennes ugifte søster Kirsten døde i 1808 i Meløy - er hun nevnt slik:
Maren Erichsdtr, søster av avdøde, død.
Barn av Maren: Ole Johnsen (26), Halsa.
Erich Johnsen (20) Skare.
Ane Johnsdtr (24) og
Karen Johnsdtr (40).

.

EKTEFELLE OG BARN (1.ekt).

Ektefelle (1): Maren Andersdtr

Hovedperson i skiftet 1737. Gjenlevende ektefelle Erik Andersen.

1733 ca

Datter: Aleth Eriksdtr

Nevnt som 4 år i skiftet etter sin mor 1737. Ikke nevnt i skiftet etter faren 1753.
Ikke nevnt i skiftet etter sin halvsøster Kirsten i 1808.

1731 ca

Datter: Marthe Eriksdtr

Nevnt som 6 år i skiftet etter moren i 1737. Ikke nevnt i skiftet etter faren 1753.

MER om Marthe

Da hennes ugifte halvsøster Kirsten døde i 1808 i Meløy - er hun nevnt slik:
Marith Erichsdtr, søster av avdøde, død.
Barn av Marith: Erich Olsen, gift, Herstad.
Peder Olsen (10) og
Kjerstin Olsdtr, enke, Solstad i Meløe.

1727 ca

Sønn: Anders Eriksen

Nevnt som 10 år i skiftet etter moren 1737. Født ca 1727. Ikke nevnt i skiftet etter faren 1753.

MER om Anders

Anders Erichsen, halvbror av avdøde, død.
Barn av Anders: Peder Andersen, Meløen, gift.
Erich Andersen, Jerset, gift.
Maren Andersdtr, Neverdalen, gift.

1726 ca

Datter: Kristine 'Eriksdtr

Hun nevnes om 11 år i 1737. Ikke nevnt i skiftet etter faren 1753.
Ikke nevnt i skiftet etter sin halvsøster Kirsten 1808.

60.0 1748 1 Lars Larsen

1748

Lars dør - skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte 1748 Tjong Øvre etter Lars Larsen.
Gjenlevende ektefelle Sara Nilsdtr.
Barn fra 1.ekt: Lars Larsen (arvetomten).
Walborg Larsdtr, datter gift med Enok Andersen, Vaagenge,
Jakob Jakobsen, sønn fra 1.ekt. Død før 1748.
(Barn av sønnen Jakob:
Anders Jakobsen (19),
Jakob Jakobsen (6),
Else Jakobsdtr (13) og
Anne Jacobsdtr (7).
Avdødes barn fra 2.ekt: Anne Larsdtr, gift Harfjell.
Else Larsdtr, gift Hans Olsen Tjong Nedre.
Karen Larsdtr, gift Oldra.
Kirsten Larsdtr, gift Nils Joensen Aabotsviken.
Randi Larsdtr, ugift.

1726 JB

Bruker (1 av 2): Lars Laren

Fornavn: Lars
Etternavn: Larsen
Gård: Øfr. Tjong
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Lars
Etternavn: Larsen
Gård: Øvr. Tiong
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711JB

Bruker (1 av 2): Lars Larsen

Fornavn: Lars
Etternavn: Larssen
Gård: Øfr Tjong
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker (1 av 2): Lars Larsen

Fornavn: Lars
Etternavn: Larsen
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder 32
Gård: Øfr:Tjong
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1719

Ektefellen dør - skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte 1719 etter ELSEBE JACOBSDTR TJONG.
Gjenlevende ektefelle Lars Larsen.
Anders Larsen (sønn),
Lars Larsen (sønn),
Jakob Larsen (sønn),
Karen Larsdtr (datter),
Valborg Larsdtr (datter).

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Lars Jakobsen

Fornavn: Lars
Etternavn: Jacobs.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 16
Gård: Øfr:Tjong
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

60.02 1711 Jens Andersen

1711 JBT

Bruker (1 av 2): Jens Andersen

Fornavn: Jens
Etternavn: Anderssen
Gård: Øfr Tjong
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker (1 av 2): Jens Andersen

Fornavn: Jens
Etternavn: Anders.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 69
Gård: Øfr:Tjong
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker ( 1 av 2): Jens

Øfre Tiong
Fornavn: Jens
Gård: Øfre Tiong
Løpenr: 220
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Thomas Jensen

Fornavn: Thomas
Etternavn: Jensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 15
Gård: Øfr:Tjong
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Anders Pettersen

Fornavn: Anders
Etternavn: Petters.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder 4
Gård: Øfr:Tjong
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

60.01 1696 Jakob

1696 JB

Brukere (1 av 2): Jakob

Fornavn: Jacob
Gård: Øfre Tiong
Løpenr:219
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

Uplasserte døde

1767

Karen Henriksdtr Tjong Øvre

Avdød ØverTjong 1767 Karen Henrichsdtr
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 57 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)