Gård Tjong Nedre (59) 1700

Til hovedsiden

1746 Ole Andesen
1744 Ole Hansen
1736 Nils Paulsen
1721 Joseph tomassen
1717 Ole Jensen

Til 1801 - siden

1826 Christian Jakobsen, 1801
1826 Jakob Olsen (1801)
1813 Lars Larsen (1801)
1792 Hans Olsen
1792 Jakob Hansen
1782 Jon Kristoffersen
1766 Nils Andersen
1760 Paul Nilsen

Til 1600 - siden

1696 Albert
1696 Gabriel
1668 Anders Olsen
1668 Tomas Olsen
1647 Tomas Olsen
1647 Oluf

59.00 1746 Ole Andersen

1769 Mannskapsrullene

59 Neder Tiong: Ole Andersens enke.
(Ole må da være blitt gift på nytt igjen etter at første ektefelle døde 1746).

ANDRE 1769:

Anders Olsen

Mannskapsrullene 1769: Bosatt hos enken på Neder Tiong; Anders Olsen (6) Født Bjerga. Blek.

Arnt Henriksen

Mannskapsrullene 1769: Bosatt hos enken på Neder Tiong; Arnt Henriksen (16) født Otervær, frisk.
Han kan være en sønn av husmann i Otervær, Henrik Andersen.

1769 før: Ole Andersen er død før 1769

Hans enke (2.ekt) er nevnt som bruker her.

1746: Ole Andersen

Gjenlevende ektefelle på Tjong Nedre da ektefellen Synnøve Paulsdtr dør 1746.

EKTEFELLE (1)

1946: Ektefelle: Synnøve Paulsdtr

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte 1746 etter Synneve Povelsdtr, Tjong Nedre.
Ole Andersen, gjenlevende ektefelle.
Michel Povelsen (bror),
Lars Povelsen (bror),
Nils Povelsen (bror som er død),
Josept Nilsen, sønn av broren Nils, formynder stedfaderen Michel Andersen, Tjong Nedre.
Povel Nilsen, sønn av broren Nils, formynder stedfaderen Michel Andersent Tjong Nedre.
Gunille Povelsdtr, gift søster med mann Ole Mikelsen Vaage.

Synnøve - hvor fra

Synnøve Paulsdtr - var fra Ytter Rringen og datter av en av to brukere der 1701 - Paul Andersen.

Synnøve sin bror: Mikal Paulsen

Skifte Synnøved 1746: Michel Povelsen (bror).

Synnøve sin bror; Lars Paulsen

Skifte Synnøve 1746: Lars Povelsen (bror),

Synnøve sin bror: Nils Paulsen

Skifte Synnøve 1746:
Nils Povelsen (bror som er død),
Josept Nilsen, sønn av broren Nils, formynder stedfaderen Michel Andersen, Tjong Nedre.
Povel Nilsen, sønn av broren Nils, formynder stedfaderen Michel Andersent Tjong Nedre.

Mer:

Her står det at broren Nils Paulsen er død, enken er gift på nytt med Michel Andersen, Tjong. Han er formynder for barna og nevnes som STEFAR.

Synnøve sin søster: Gunille Paulsdtr

Skifte 1746: Gunille Povelsdtr, gift søster med mann Ole Mikelsen Vaage.

59.00 1726 Ole Hansen

1744: Ole Hansen dør - skifte

Hovedperson i skifte 1744 på gården Tjong.

1744 JB: Bruker (1 av 2): Ole Hansen

Fornavn: Ole
Etternavn: Hansen
Gård: Nedr, Tiong.
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB: Bruker (1 av 2): Ole Hansen

Fornavn: Ole
Etternavn: Hansen
Gård: Nedr Tiong
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 JB: Bruker (1 av 2): Ole Hansen

Fornavn: Ole
Etternavn: Hansen
Gård: Nedr. Tjong'
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 Ekstraskatten

Fornavn: Olle
Etternavn: Hansen
Gård: Ned. Tiong'
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Bryneld Thoresdtr?

Gjenlevende ektefelle 1744.
NB: Kan det være en feiskrivning for Tønnesdtr? Hun som ble enke etter Ole Jensen nedenfor her?

1719 ca: Sønn: Hans Olsen

Sønn 25 år i 1744 og da født ca. 1719

59.00 1726 Nils Paulsen

1736: Nils er død - skifte

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte 1736 Tjong etter NILS POULSEN TJONG.
Ane Josephsdtr, gjenlevende ektefelle.
Povel Nilsen (sønn) 8 år.
Joseph Nilsen (sønn) 4 år.
Anders Nilsen (sønn) 1/2 år.
Mali Nilsdtr (datter) Liten. Formynder for barna er Ole Hansen Tjong Nedre.

1726 JB: Bruker (1 av 2): Nils Paulsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Povelsen
Gård: Nedr. Tjong
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

NILS kom fra:

Fornavn: Niels
Etternavn: Poulsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 6
Gård: Ytter Ringen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

SØNN AV PAULS ANDERSEN, en av to brukere av gården Ytter Ringen .

1766: Skifte etter bror til Nils Paulsen - RASMUS Paulsen

SKIFTE RØDØY etter Rasmus Paulsen, Gjersvik, 1768:
Gjenlevende ektefelle Walborg Nielsdtr Gjersvik 1779.

Nils Poulsen (avdød bror av Rasmus).
Paul Nilsen (barn av avdøde Nils).
Poul Nilsen (barn av avdøde Nils).

Anders Nilsen (avdød bror av avdøde Nils).
Nils Andersen (barn på 8 år av avdøde Anders Nilsen).
Verge - stedfader Steen Danielsen.

Anna Nilsdtr (barn av avdøde Nils).

Ingeborg Paulsdtr (Gift søster av avdøde Rasmus).

Synnøve Paulsdtr (død søster av avgøde Rasmus).
Niels Olsen, barn av avdøde Synnøve.
Poul Nilsen (barn av avdøde Synnøve

1746: Skifte søster til Nils Paulsen - SYNNØVE Paulsdtr

Se omtale nedenfor

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ane Josephsdtr

Skifte etter ektefellen Nils Paulsen i 1736. Hun var da gjenlevende ektefelle.
Hun ble senere gift med Nils Andersen og fikk barn med ham, se foran her.

1736 ca: Sønn: Anders Nilsen

Skifte etter far 1736: Anders Nilsen (sønn) 1/2 år.
Antagelig han som nevnes her med familie. Se lenke.

1735 ca: Sønn: Josop Nilsen

1755 er han aarsdreng hos skipper Svend Hermandsen på gården Kilan.

Mer om Josop: Manntall 1755 for Kilan

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn:Josop
Etternavn: Nilsen
Gård:Kilan
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 20
Fødested: i Ner Kiong
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Og litt til:

Joseph Nilsen er 1801 bosatt med familie på gården Kvalvik 51 "1801 og før". Lenke dit.
Skifte etter far 1736: Joseph Nilsen (sønn) 4 år.

1726 ca: Sønn: Povel Nilsen

Skifte etter far 1736: Povel Nilsen (sønn) 8 år.
Se familien "Paul Nilsen" - lenke dit

59.00 1721 Joseph Tomassen

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Joseph
Etternavn: Tomasen
Gård: Ner. Tiong
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711 JB

Bruker (1 av 2): Josept Tomassen

Fornavn: Joseph
Etternavn: Thommessen
Gård: Nedr. Tjong
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker (1 av 2): Joseph Tomassen

Fornavn: Joseph
Etternavn: Thomes.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 50
Nedr: Tiong

EKTEFELLE og BARN.

1701 MT

Sønn: Trond Joseptsen

Fornavn: Throen
Etternavn: Josephsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 1
Nedr: Tiong
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Tomas Josephsen

Fornavn: Thomas
Etternavn: Josephsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 16
Nedr: Tiong
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Joseph Wernicg

Fornavn: Joseph
Etternavn: Wernichs.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 26
Nedr: Tiong
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Dreng: Anfind Jonsen

Fornavn: Anfind
Etternavn: Jons.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 14
Nedr: Tiong
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

59.00 1717 Ole Jensen

1717

Ole Jensen er død - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Tjong Nedre 1717 etter avdøde Ole Jensen.
Gjenlevende ektefelle Brønnoød Tønnesdtr.
Sønn: Ole Olsen, formynder farbror Hans Jensen Bjerga.
Maren Olsdtr, datter, formynder morbror Ole Tønnessen Aas.
Ingeborg Olsdtr, datter, formynder Gregus Jensen Block.
Ane Olsdtr, datter, formynder Niels Jensen Oldervigen.

1711 JB

Bruker (1 av 2): Ole Jensen

Fornavn: Olle
Etternavn: Jenssen
Gård: Nedr. Tjong
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker (1 av 2): Ole Jensen

Fornavn: Olle
Etternavn: Jensen
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 36
Nedr: Tiong
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Brønnild Tønnesdtr

Gjenlevende ektefelle til Ole Jensen, Tjong, 1717.
I følge skiftet har hun en bror som heter Ole Tønnessen, Aas.
HUN BLE GIFT MED ETTERFØLGE BRUKER OLE HANSEN.

Sønn: Ole Olsen

Formynder for Ole er farbror Hans Jensen, Bjerga.

Datter: Maren Olsdtr

Formynder er hennes morbror Ole Tønnessen, Aas.

Mer om Maren

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Tjong Nedre 1720 etter avdøde søstrene Maren Olsdtr og Ingeborg Olsdtr. Skifte på begge.
Mor: Bronnild Tønnesdtr.
Søsken: Ole Olsen, formynder for han Hans Jensen Etsøen.
Anne Olsdtr, formynder for henne Nils Jensen Oldervigen.

Datter: Ingeborg Olsdtr

Formynder er Gregus Jensen, Bloch.

Mer om Ingeborg:

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Tjong Nedre 1720 etter avdøde søstrene Maren Olsdtr og Ingeborg Olsdtr. Skifte på begge.
Mor: Bronnild Tønnesdtr.
Søsken: Ole Olsen, formynder for han Hans Jensen Etsøen.
Anne Olsdtr, formynder for henne Nils Jensen Oldervigen.

Datter; Ane Olsdtr

Formynder for henne er Niels Jensen, Oldervigen.

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Sølfast Tomassen

Fornavn: Sølfast
Etternavn: Thoms.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 50
Nedr: Tiong
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Dreng: Johan Mats

Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 40
Nedr: Tiong
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Dreng: Ole Nilsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Niels.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder 9
Nedr: Tiong
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi