Gård Breivik (57) bruk nr 11 - 14

57 11 02 Skogly: Reidar Karlot Johanen

Eier: Reidar Karlot Johansen

Født 17.11.1940.
Sønn av Karl Johansen, forrige eier av Skogly.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Audhill Pedersen

Født 12.1.1952 på gården Sjåvik Indre. Viet 2.7.1972.

Datter: Åse Johansen

Født mens familien bodde her.

Datter: Anne Johansen

Født mens familien bodde her.

Sønn: Hans Olav Johansen

Født mens familien bodde her.

Sønn: Karl Arne Johansen

Født mens familien bodde her.

Sønn: Håkon Johansen

Født etter at familien var flytta til Sjåvik Indre.

Sønn: Kristian Johansen

Født etter at familien var flytta til Sjåvik Indre.

57 11 Skogly: Karl Olai Johansen

Eier og bruker: Karl Olai Johansen

Født 16.3.1908 på gården Breivik. Sønn av Johan S. Kristiansen - Breivik 57-05 Libakken.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Rosa Josefa Ekoff Pedersen

Født den 5.9.1902 på gården Kjetvik.

1944 sønn: Olav Johan Peder Johansen

Født den 10. februar 1944. Døde 27. februar 1944.

1940 sønn: Reidar Karlot Johansen

Født den 17.11.1940.