Gård Breivik (57):

Bruk nr 11 og flere

Hovedsiden

57 11 02 Skogly

REIDAR KARLOT JOHANSEN, eier

Født 17.11.1940.
Sønn av Karl Johansen, forrige eier av Skogly.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Audhill Pedersen

Født 12.1.1952 på gården Sjåvik Indre. Viet 2.7.1972.

Datter: Åse Johansen

Født mens familien bodde her.

Datter: Anne Johansen

Født mens familien bodde her.

Sønn: Hans Olav Johansen

Født mens familien bodde her.

Sønn: Karl Arne Johansen

Født mens familien bodde her.

Sønn: Håkon Johansen

Født etter at familien var flytta til Sjåvik Indre.

Sønn: Kristian Johansen

Født etter at familien var flytta til Sjåvik Indre.

57 11 Skogly:

KARL JOHANSEN, eier

Født 16.3.1908 på gården Breivik. Sønn av Johan S. Kristiansen - Breivik 57-05 Libakken.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Rosa Josefa Ekoff Pedersen

Født den 5.9.1902 på gården Kjetvik.

1944 sønn: Olav Johan Peder Johansen

Født den 10. februar 1944. Døde 27. februar 1944.

1940 sønn: Reidar Karlot Johansen

Født den 17.11.1940.

57 12 1957

EBEN-ESER Babtisthuset

Tomta her er uskilt fra Breivik 57-02.

Huset stod opprinnelig på Mo. Der var det distriktslegebolig, og kaldt ”Lind-gården” etter dr. Lind.

Det ble revet i 1956 og ført hit av M/K FURØ.

Det stod ferdig i 1957.

Indre Tjongsfjord skole flyttet da hit fra Årnes og Jakob Aarnes sitt hus.
Det var det første mer”Offentlige lokale” som skolen i Indre Tjongsfjord hadde hatt. Tidligere var det noen av gårdene i området som ble brukt.

1950 skjøte

SKJØTE
Undertegnede Harald Hammerø, adresse Nesna, født 30.12.1879 erkjenner å ha solgt , skjøter og overdrar til Babtistmenigheten i Rødøy eiendommen 62 10 av skyld 0,05 i Rana tinglag for en kjøpesum av kr 50.
Mehus pr Nesna, 30. mars 1950.

RØDØY BAPTISTMENIGHET

I Rødøy på Helgelandskysten er det en liten baptistmenighet. hovedkirken ligger ved kystriksveien ved den nordre bredden av Tjongsfjorden, mens menigheten også har et bedehus ved fotenden av landemerket Hestmannen på Storselsøy.

Menigheten ble stiftet i 1915, og har omkring 26 medlemmer bosatt vidt omkring langs Helgelandskysten, både i Meløy, Rødøy og Lurøy Kommuner.
Menigheten samles til gudstjenester og møter i begge kirkene, og har en kvinneforening som er i virksomhet.

Tor L. Rønneberg i Porsgrunn er forstander og Simon Jensen lokal kontaktperson.

(Opplysninger fra nettet juli 2003)

PREDIKANTER

TRYGVE SOLBERG

Trygve Solberg, f. 07.07.1911, skal ha vært predikant for baptistmenigheten i Rødøy i tiden 16.9.1963 – 15.12.1963 og videre i tiden 23.10.1963 – 22.12.64.
Han var fast bosatt Beitstad, men bodde midlertidig 1963/64 i Reppasjøen.

SIGURD HOFSTAD

Sigurd Hofstad f. 26.12.1897, skal ha vært predikant for baptistmenigheten i Rødøy i tiden 1964 – 1967.

57 14 01/02

ROBERT JOHAN PEDERSEN, eier og bruker

Sønn av Ragnhild Johanna Jensen, f. Breivik ytre og senere bosatt på Kjetvik
54-05 Nordheim. Hans far var Peder Bang på 57 02.

Lina som enke

Lina ble som enke gift med Hermann Olufsen og bosatt på Reppen Nedre.

Ektefelle: Lina Johanne Nilsen

Robert ble gift med Lina Johanna Nilsen f. 29. oktober 1936 på Bjerga 53-5 Nyheim. Datter av Johannes Nilsen og kona Addy. Robert døde 3. februar 1976, 59 år gammel.

1954 sønn: Reidar Pedersen

Reidar Pedersen f. 16. februar 1954 på Nytun. Var bosatt på gården Sleipnes noen år. Flytta til Inderøy i Trøndelag år 2000

1955 sønn: Arne Randor Pedersen

Arne Randor Pedersen f. 5. juli 1955 på Nytun. Gift med Rut Helstad
f. 8.november 1952. Bosatt Sandnessjøen.

1973 sønn: Jon-Robert Pedersen

Jon-Robert Pedersen f. 11. mai 1973 på Nytun.
Bosatt i Grimstad (2001).

Lørdag 19.juli 2003 giftet Jon-Robert seg med den kinesiske piken Chang Yan Tan. Avisa Nordland: ”Dagen feires hjemme hos Lina Pedersen Olufsen og Hermann Olufsen”.

57 17

ANITA PEDERSEN, eier

2018 andel av
Andel av Gnr 57, bnr 17 er overdradd for kr 30.000 fra Jim-Rune Pedersen til Anita Pedersen (15.10.2018)

JIM-RUNE PEDERSEN, eier

2018 andel av
Andel av Gnr 57, bnr 17 er overdradd for kr 30.000 fra Jim-Rune Pedersen til Anita Pedersen (15.10.2018)

BJØRG JOSEFA BREIVIK, g. Pedersen

Bolighus til Linas Brevik - overtatt av datter Bjørg. Fra da vært feriehus.