Gård Myken (71)

Martha og Petter Moe - hvorfra

Før dette søskenparet kom til Myken var de bosatt hos foreldrene i Bodin og senere i Bodø by (Biskop Kroghs gate 1).

Hovedside

  • Ung i Bodø - Martha og Petter

Petter Andreas Moe

Familiesamling i Bodø by

Ole Andreas Moe

Født 3. februar 1845.
Døde 7. oktober 1927.
Dødsannonse:
Vor inderlig kjære far Ole Moe døde igaar paa Bodø Gamlehjem 82 1/2 år gammel. Bodø 7.10-27. Paa fraværende søskende og egne vegne Petter Moe.

1910 folketellingen

Bodø: Biskop Krogs gate 1: Forhus, 1 etasje:
01 Ole Moe 01 1847-02-03 Bodin f hf g Kabelarbeider
002 Anne Moe 01 1854-02-05 Brønnøy b hm g Hustru
003 Martha Mathisen 01 1890-09-04 Bodin mt hm, d g Hustru

2 etasje i huset er bosatt:

02 Forhus 2 etasje, leie 8 kr pr mnd:
001 Karl Hagen 01 1875-02-12 Bodin b hf g Stuert
002 Inga Hagen 01 1878-08-15 Bodin b hm g Hustru
003 Thelma Kjelsberg 01 1906-04-30 Bodø b Pleiedatter ug Pleiedatter
004 Ingeborg Borge 01 1844-10-22 Bodin mt Svigermor, hm e Indeh. av husmandsplads

og foreldrene

1910

RLA 11572. Foto fra Bodø før og nå. Biskop Krogs gate,

 Petter Moe sine foreldre eide (?) og bodde i dette huset ved tellingen 1900 og 1910. De var flytta noen år før århundreskiftet fra et småbruk de eide i Rønvika.  De var da bosatt i Bodin.

Søsteren Martha bodde her også ved tellingen 1900.  Også som gift midlertid i 1910 - hun fødte sin første barn her (Else) bare noen dager etter tellingen.   Hennes mann Johan Kristian Mathisen var på tellingstidspunktet i en båt på vei til henne i Bodø.

Personene utenfor her - er personer som har leid øverste etasje og er bosatt der ved tellingen 1910.

Øver Rønvik og Einmoen Yte - bruk av gårds nr 41

Ole Moe sitt gårdsbrukj med våningshus og fjøs.

Har solgt Einmoen Ytre og flytter til byen

1900 folketellingen

001 Ole Moe 01 1845 Bodin sogn Nor b hf g Arbeider i Telegrafvæsenet tilsøs og tillands
002 Ane Moe 01 1853 Brønø sogn b hm g Hustru
003 Oskar Moe 01 1882 Bodin sogn b s ug Søn Arb. ved Brusfabrik
004 Petter Moe 01 1888 Bodin sogn b s ug Søn
005 Martha Moe 01 1890 Bodin sogn b d ug Datter

1891 folketellingen

002 Tellingskrets 2: Volden og Mørkved:
001 Ole Andreas Edvard Moe 1 1845 Bodø* - Familiens overhode g -
002 Anne Kristine Andreasdtr. 000 1853 Brønø - Hustru g -
003 Angelique Barbara Moe 000 1880 Bodø - Datter - -
004 Oskar Adold Moe 000 1883 Bodø - Søn - -
005 Charlothe Marie Moe 000 1886 Bodø - Datter - -
006 Peter Andreas Moe 000 1889 jan. Bodø - Søn - -
007 Martha Magdalena Mo. 000 1890 sept. Bodo - Datter -

EINMOEN YTRE gnr 31 bnr 21.

1898 solgt

I 1898 solgt han Einmoen Ytre, gnr 31, bnr 21 til Bernt Andreas Fremmerlid som samme året fikk satt opp en sveitserbolig i den store hagen. Fremmerlid var fogdfullmektig hos fogden i Salten. Han solgte eiendommen 1911.

Om denne

Eiendommen ble i 1883 utskilt som en halvpart av "Øver Rønvik" gnr 31, nevnt nedenfor her.

1891 folketellingen

002 Tellingskrets 2: Volden og Mørkved:
001 Ole Andreas Edvard Moe 1 1845 Bodø* - Familiens overhode g -
002 Anne Kristine Andreasdtr. 000 1853 Brønø - Hustru g -
003 Angelique Barbara Moe 000 1880 Bodø - Datter - -
004 Oskar Adold Moe 000 1883 Bodø - Søn - -
005 Charlothe Marie Moe 000 1886 Bodø - Datter - -
006 Peter Andreas Moe 000 1889 jan. Bodø - Søn - -
007 Martha Magdalena Mo. 000 1890 sept. Bodo - Datter -

Ole Kristian Moe sitt gårdsbruk i Rønvika i Bodø

 

 

Herskapshuset til venstre (2) og det flotte gjerdet rundt ble bygd ETTER at Ole Andreas Edvart Moe solgte gårdsbruket her og flytta til hus i Biskop Krogs gate 1 i Bodø.  

I 1898 solgt han Einmoen Ytre, gnr 31, bnr 21 til Bernt Andreas Fremmerlid som samme året fikk satt opp en sveitserbolig i den store hagen.  Fremmerlid var fogdfullmektig hos fogden i Salten.  Han solgte eiendommen 1911.

Kjøper av eiendommen var Sara Johnsen. Sara hadde en leketøy- og manufakturforretning i byen, Raadusgaten 2.  Forretningen solgte hun 2. januar 1918. Sara Johnsen solgte også Rønvik Øvre 18/7 1919.

I en branntakst fra 1920 går det fram at den hovedbygningen som Ole Moe satt opp ikke var revet og at denne bygningen omtales som "Kontorbygningen" med en takst på kr 7.500.

Øver Rønvik

Mer om gården her

Ole Moe sin søster og svoger har kjøpt gården her og driver den.
Trolig flyttet også familien hit i 1856.
Ole Moe kjøper halve eiendommen her av sin svoger og gir den navnet Einmoen ytre gnr 31 bnr 21.

Mer om familien her

Nekoline Kristiansdtr f. 1838 er Ole Moe (1813) sin søster. Hun er gift med eier og bruker av gården her Godhfred Larsen f. 1833 i Bodø sogn.
Hennes far Kristian Moe f. 1813 i Bodø, er bosatt her og forsørges av svigersønnen.
Ole Moe f.1845 er bosatt her - før han giftet seg. Han arbeider som styrmann.

1875 folketellingen

0005 Øvre Rønvik:

001 Gothfred Larssen 01 1833 Bodø Sogn og Prgj. b hf g Gardbruger Selveier
002 Nekoline Kristiansdatter 01 1838 Bodø Sogn og Prgj. b Hans Kone g -
003 Kristian Moe 01 1813 Bodø Sogn og Prgj. b Konens Fader e Forsørges af Sviger Sønnen
004 Ole Moe 01 1844 Bodø Sogn og Prgj. b Logerende ug Styrmand
005 Anna Ovidia Hansdatter 01 1861 Bodø Sogn og Prgj. b Tjenestepige ug Tjenestepige
006 Ingvald Fredriksen 01 1868 Bodø Bye %Bodø Sogn og Prgj.% b Fostersøn %ug% Forsørges af Moderen

1865 folketellingen

Folketelling 1865 for 1804B Bodø prestegjeld, Bodø kjøpstad Østlig rode gnr 91.
001 Christianna Larsdatter 01 36 Bodø Landsogn - hm e Vaskerkone
002 Hans Jacob Johannesen 01 15 Bodø By - Hendes Søn ug -
003 Johan Johannesen 01 4 Bodø By - Hendes Søn ug -
004 Anthon Johannesen 01 2 Bodø By - Hendes Søn ug -
005 Johanne Johansdatter 01 12 Bodø By - Hendes Datter ug -
006 Gotfred Larsen 02 30 Bodø Landsogn - Logerende g Fisker
007 Necoline Larsen* f Moe 02 28 Bodø Landsogn - Hans Kone g -
008 Casper Fredriksen 03 33 Bodø Landsogn - Logerende ug Fisker

1865 Logerende hos familien foran her

Necoline Moe og ektefelle Godfred Larsen er logerende hos en familie i Bodø kjøpstad ved tellingen 1865.
006 Gotfred Larsen 02 30 Bodø Landsogn - Logerende g Fisker
007 Necoline Larsen* f Moe 02 28 Bodø Landsogn - Hans Kone g -

Foreldrene til Ole og Nekoline omtalt foran her

Kristian Nielsson Moe = far til Ole Andreas Moe

Født 1813 Bodø
Død 1884 Bodø
Bodin bygdebok II*3, gårds og slektehistore for Kirkegrenda:
" I annen halvdel av 1930-åra møter vi så en ny innflytterfamilie på Alstad: Krestjan Nilsson Moe fra Krestengården.
Han er født Hundholmen 1813 og ble gift med Massi Andrea Johannesdotter fra Alstadsjyen i 1837.
De hadde barna:
Arnoldine Schytte f. 1837 som døde lita.
Nikoline Andrea f. 1838, gift med Godfred Larsen, bnr. 20 i Øver-Rønvika. Fredrikka Johanna Edrekka f. 1842, gift med Edvard Isaksen på Kløkstad.
Ole Andreas Edvard, f.1845 på Jensvoll 3.12.1845."