Gård Myken (71)

Martha og Petter Moe - hvorfra

Før dette søskenparet kom til Myken var de bosatt hos foreldrene i Bodin og senere i Bodø by (Biskop Kroghs gate 1).

Hovedside

  • Ung i Bodø - Martha og Petter

Ole Andreas Moe

Født 3. februar 1845.
Døde 7. oktober 1927.
Dødsannonse:
Vor inderlig kjære far Ole Moe døde igaar paa Bodø Gamlehjem 82 1/2 år gammel. Bodø 7.10-27. Paa fraværende søskende og egne vegne Petter Moe.

1910 folketellingen

Bodø: Biskop Krogs gate 1: Forhus, 1 etasje:
01 Ole Moe 01 1847-02-03 Bodin f hf g Kabelarbeider
002 Anne Moe 01 1854-02-05 Brønnøy b hm g Hustru
003 Martha Mathisen 01 1890-09-04 Bodin mt hm, d g Hustru

2 etasje i huset er bosatt:

02 Forhus 2 etasje, leie 8 kr pr mnd:
001 Karl Hagen 01 1875-02-12 Bodin b hf g Stuert
002 Inga Hagen 01 1878-08-15 Bodin b hm g Hustru
003 Thelma Kjelsberg 01 1906-04-30 Bodø b Pleiedatter ug Pleiedatter
004 Ingeborg Borge 01 1844-10-22 Bodin mt Svigermor, hm e Indeh. av husmandsplads

1900 folketellingen

001 Ole Moe 01 1845 Bodin sogn Nor b hf g Arbeider i Telegrafvæsenet tilsøs og tillands
002 Ane Moe 01 1853 Brønø sogn b hm g Hustru
003 Oskar Moe 01 1882 Bodin sogn b s ug Søn Arb. ved Brusfabrik
004 Petter Moe 01 1888 Bodin sogn b s ug Søn
005 Martha Moe 01 1890 Bodin sogn b d ug Datter

1910

RLA 11572. Foto fra Bodø før og nå. Biskop Krogs gate,

 Petter Moe sine foreldre eide (?) og bodde i dette huset ved tellingen 1900 og 1910. De var flytta noen år før århundreskiftet fra et småbruk de eide i Rønvika.  De var da bosatt i Bodin.

Søsteren Martha bodde her også ved tellingen 1900.  Også som gift midlertid i 1910 - hun fødte sin første barn her (Else) bare noen dager etter tellingen.   Hennes mann Johan Kristian Mathisen var på tellingstidspunktet i en båt på vei til henne i Bodø.

Personene utenfor her - er personer som har leid øverste etasje og er bosatt der ved tellingen 1910.

Petter Andreas Moe

1891 folketellingen

002 Tellingskrets 2: Volden og Mørkved:
001 Ole Andreas Edvard Moe 1 1845 Bodø* - Familiens overhode g -
002 Anne Kristine Andreasdtr. 000 1853 Brønø - Hustru g -
003 Angelique Barbara Moe 000 1880 Bodø - Datter - -
004 Oskar Adold Moe 000 1883 Bodø - Søn - -
005 Charlothe Marie Moe 000 1886 Bodø - Datter - -
006 Peter Andreas Moe 000 1889 jan. Bodø - Søn - -
007 Martha Magdalena Mo. 000 1890 sept. Bodo - Datter -

1875 folketellingen

0005 Øvre Rønvik:

001 Gothfred Larssen 01 1833 Bodø Sogn og Prgj. b hf g Gardbruger Selveier
002 Nekoline Kristiansdatter 01 1838 Bodø Sogn og Prgj. b Hans Kone g -
003 Kristian Moe 01 1813 Bodø Sogn og Prgj. b Konens Fader e Forsørges af Sviger Sønnen
004 Ole Moe 01 1844 Bodø Sogn og Prgj. b Logerende ug Styrmand
005 Anna Ovidia Hansdatter 01 1861 Bodø Sogn og Prgj. b Tjenestepige ug Tjenestepige
006 Ingvald Fredriksen 01 1868 Bodø Bye %Bodø Sogn og Prgj.% b Fostersøn %ug% Forsørges af Moderen

Kristian Nielsson Moe = far til Ole Andreas Moe

Født 1813 Bodø
Død 1884 Bodø
Bodin bygdebok II*3, gårds og slektehistore for Kirkegrenda:
" I annen halvdel av 1930-åra møter vi så en ny innflytterfamilie på Alstad: Krestjan Nilsson Moe fra Krestengården.
Han er født Hundholmen 1813 og ble gift med Massi Andrea Johannesdotter fra Alstadsjyen i 1837.
De hadde barna:
Arnoldine Schytte f. 1837 som døde lita.
Nikoline Andrea f. 1838, gift med Godfred Larsen, bnr. 20 i Øver-Rønvika. Fredrikka Johanna Edrekka f. 1842, gift med Edvard Isaksen på Kløkstad.
Ole Andreas Edvard, f.1845 på Jensvoll 3.12.1845."

Ole Moe sin søster: Necoline f.Moe

Bosatt Bodø by: Gård nr 91 -logerende hos Christianna Larsdtr:
007 Necoline Larsen* f Moe 02 28 Bodø Landsogn - Hans Kone g -
008 Casper Fredriksen 03 33 Bodø Landsogn - Logerende ug Fisker

Familiesamling i Bodø by

og foreldrene