Gård Sleipnes (66) 1700

til hovedsiden

Familier:
1786 Peder Sørensen
1769 Hans Pedersen
1767 Hermann Andersen
1762 Lars Pedersen
1755 Elias Hogensen, husmann
1744 Peder Larsen
1711 Anders Hermandsen (og svigersønn Tollef Kristensen)
1711 Lars Hansen

1801

Familiene:
1845 Ole Hagelstrøm Jakobsen (1801)
1827 Elling Larsen (1801)
1801 Hans Jansen
1801 Hans Larsen

66.00 1786 Peder Sørensen

1786 Ekt

Viet 1786

Fornavn: Peder
Etternavn:Sørensøn
Rolle:brudgom
Stilling/stand: ENKEMAND
Født og bosatt Slepnæs.
Rolle: brur
Navn: Bereth (ENKEN) Hansdtr
Stilling/stand: ENKE
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1784

Omtale: Disse tider - Disse skikker", side 234

FELLESHISTORIA, side 234;........" Bare 8 år senere var en ny kommisjon igang. Nå var det utpekt 12 kyndige fiskere fra hele fogderiet, 6 for snørefiske og 6 for linefiske. Fra Rødøy gjeld kom 2 fra Træna som skulle representere snørefiskerne: Anders Nilsen og Jørgen Jensen Husøy, og 2 som skulle representere linefiskerne: Johan Hansen Åg i Meløy og PEDER SØRENSEN SLEIPNES I RØDØY." (Dette skjedde 1784).

1769 MR

Mannskapsrullene 1769

65 Slepnes, mannskapsrullene 1769: Peder Sørensen (364) Hovedperson.

EKTEFELLE og BARN:

ANDRE:

1769 MR

Anders Hermandsen

65 Slepnes, mannskapsrullene 1769: Anders Hermandsen (10), f. Slepnes, frisk.
Sønn av tidligere bruker omtalt nedenfor.

1769 MR

Nils Hermandsen

65 Slepnes, mannskapsrullene 1769: Nils Hermandsen (8), f. Slepnes, frisk.
Sønn av tidligere bruker omtalt nedenfor.

66.00 1769 Hans Pedersen

1769 MR

Hans Pedersen

65 Slepnes/Mannskapsrullene 1769: Hans Pedersen (33). Hovedperson.

ANDRE:

1769 MR

Johan Kristenmsen

65 Slepnes/Mannskapsrullene 1769: Johan Kristensen, f. Vernesosen (12) frisk.

1769 MR

Kristen Jonsen

65 Slepnes/Mannskapsrullene 1769: Kristen Jonsen (42) født Rengen. Gammelaktiv. Er i Lurøe.

66.00 1767 Hermann Andersen

1767 SKM

Skattemanntall 1767

Fornavn:Hermann
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader: [signet]
Gård: Slepness
År: 1767
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1762 SKM

Skattemanntall 1762

Fornavn:Hermand
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader: [signet]
Gård: Slepnes
År: 1762
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1755 MT

Hermann Andersen

Stilling/stand: -
Fornavn:Hermann
Etternavn: Andersen
Gård: Sleipnes
Alder: 46
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTFELLE og BARN:

1769 MR

Nils Hermandsen

65 Slepnes, mannskapsrullene 1769: Nils Hermandsen (8), f. Slepnes, frisk.
(Han er nevnt under etterfølgende bruker her 1769).

1769 MR

Sønn: Anders Hermandsen

65 Slepnes, mannskapsrullene 1769: Anders Hermandsen (10), f. Slepnes, frisk.
(Han er nevnt under etterfølgende bruker her 1769).

66.00 1762 Lars Pedersen

1767

Skifte etter en bror:

SKIFTER I MELØY:
Skifte fra gården Osa 1767 etter avdøde Hans Pedersen.
Gjenlevende ektefelle Ribor Hache.
Brødre: Nils Pedersen, Heldneset i Salten.
Lars Pedersen Sleipnes.
Anders Pedersen, er hos broderen Lars.

1762 SKM

Skattemanntall 1762

Fornavn: Lars
Etternavn: Pedersen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader:[signet]
Gård Slepnes
År 1762
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Lars
Etternavn: Persen
Gård: Sleipnes
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 37
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hvor fra

Sønn av bruker her LARS HANSEN.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen hansdtr

Datter: Bereth Sophie Larsdtr

Hun ble 1785 gift med Melker Jakobsen og flytta til Fore i Meløy. En søster av henne ble gift til Tjong samtidig.

Mer om Bereth

Viet 1785
Fornavn:Meklker
Etternavn: Jacobsøn
Rolle:brudgom
Stilling/stand: ENKEMAND
Født og bosatt Fore i Meløy
Rolle: brur
Navn: Bereth Sophie Larsdtr
Stilling/stand: PIGE

1763

Sønn: Elling Larsen

65 Slepnes/mannskapsruller 1769: (6) f. Slepnes, frisk.

1758 ca

Datter: Anna Larsdtr

Født her ca 1758. Hun ble gift med Kristian Jakobsen på gården Tjong Nedre. Lenke dit.

1755 ca

Sønn: Jon Larsen

65 Slepnes/mannskapsruller 1769: (14) f. Slepnes, frisk.

1753

Sønn: Peder Larsen

65 Slepnes/mannskapsruller 1769: Peder Larsen (16), f. Slepnes, Frisk.

1751 ca

Sønn: Hans Larsen

65 Slepnes/mannskapsruller 1769: Hans Larsen (18), f. Slepnes, frisk.

ANDRE:

1755 MT

Aarsdreng: Per Jonsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn:Per
Etternavn:Jonsen
Gård: Sleipnes
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 18
Fødested:
her i gieldet paa Selnes
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Fra Lurøy, lenke

66.00 1755 husmann Elias Hogensen

1755

Mantall 1755

Stilling/stand: Huusmand
Fornavn:Elias
Etternavn: Hogensen
Gård: Sleipnes
Alder: over 40
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

66.00 1744 Peder Larsen

1744 JB

Bruker (1 av 2): Peder Larsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Larsen
Gård: Slepnes
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 2): Peder Larsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Larsen
Gård: Slepnes
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 JB

Bruker (1 av 2): Peder Larsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Larsen
Gård: Slepnæs
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Peder
Etternavn: Larsen
Gård: Slepness
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Benkestokboka side 235

BENKESTOKBOKA, side 235: Nevnt her.

EKTEFELLE og BARN:

Sønn: Lars Pedersen

Overtar som bruker etter sin far og er omtalt foran her. Nevnt i manntall 1755.

Sønn Elling Pedersen

Manntall 1755

Stilling/stand: Holdskonens sønn Hos moderen
Fornavn:Elling
Etternavn: Persen
Gård: Sleipnes
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 22
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1759

Sønn: Anders Pedersen

65 Slepnes/Mannskapsrullene 1769: Anders Pedersen (29). Er krøpling, sengeliggende.

Mer om Anders:

BENKESTOKKBOKA 235: Ved et skifte i 1763 var "myndig, men ugift og svakelig", og opholdt seg da hos sin halvbror Lars Pedersen på Sleipnes, hvor han også var 8/7-1767, da skiftet etter hans halvbror Hans Pedersen på Osa avholdtes. Han døde før 1788.

Og noe fra "Felleshistorien": 293

FELLESHISTORIA 293: " Fattigblokkene ble åpnet og pengene ble tildelt som en kirkelig handling: Sommeren 1757 i Rødøy kirke ble følgende tildelt penger;.....Anders Pedersen Sleipnes, spedalsk".

Spedalsk

Lenke egen side.

66.00 1744 Anders Hermandsen

1744 JB

Bruker (1 av 2): Anders Hermandsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Hermans.
Gård: Slepnes
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 2): Anders Hermandsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Hermans.
Gård: Slepnes
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 JB

Bruker (1 av 2): Anders Hermandsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Hermandsen
Gård: Slepnæs
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Anders
Etternavn: Hermandsen
Gård: Slepness
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711 JB

Bruker (1 av 2 ): Anders Hermannsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Hermandssen
Gård: Slepnes
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker( 1 av 2 ): Anders Hermannsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Hermands.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 35
Gård: Slepnes
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Felleshistorien

FELLESHISTORIA 166:
"Vi har sett at jektbruk tidligere gikk tilbake i Rødøy og med ett unntak kan ikke den tidligere bygdeeliten på Tjongsfjordhalvøya gjenfinnes rundt århundreskiftet (16/700). Dette er tidligere lensmann Hans Andersen Sleipnes s etterkommere. Sønnen Hermann på Esvik var nå over 60 år og hadde vært lensmann i en årrekke. Sleipnes var delt mellom Hermanns bror Lars og hans sønn Anders Hermandsen, ca. 35 år, som synes å ha drevet en viss handel. Det kan merkes at Lars ikke var noen særlig velholden mann. Han ha døde i 1710 var boets totale verdi noe 80 rd., mens kravene på boet beløp seg til nesten 60 rd.

EKTEFELLE og BARN:

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Johannes Andersen

Fornavn: Johanis
Etternavn: Andrs.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 30
Gård: Slepnes
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Dreng: Johannes Olsen

Fornavn: Johanis
Etternavn: Ols.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 16
Fødested: fød i Sogn
Gård: Slepnes
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Johannes Olsen:

Fødested: fød i Sogn

1701 MT

Dreng: Nils Kristensen

Fornavn: Niels
Etternavn: Christens.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 8
Gård: Slepnes
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

66.00 Tollef Kristensen

Svigersønn til brukeren Lars Hansen foran her

Gift med datteren Sophia Larsdtr.

Tollef Kristensen

BOK: PER ANDERSEN SLEKTA.
".....Tollef Christensen d.e. var gift med Sophia, datter av Lars Hansen (gift med Berit Pedersdtr) gårdbrukere på Sleipnes.

Lars foreldre var Hans Andersen, gift med Else Hermannsdtr, Sleipnes. Hans Andersen eide sammen med Jon Gundersen Gåsvær, gården Våga. Han var lensmann i Rødøy, nevnt i 1614, og underskrev som sådan kong Christian V's enevoldserklæring i 1661....."

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Sophia Larsdtr

Datter av buker her Lars Hansen og Beret Pedersdr, Sleipnes.

Sønn: Kristen Tollefsen

BOK: PER ANDERSEN SLEKTA.
"Andre generasjon oppsittere på Herstad av denne slekten var Christen Tollefsen, gift med Berit Olsdtr Norum. De ble ekteviet i Rødøy kirke 9.juli 1745 etter kongelig tillatelse. Som tremenninger var de for nære slektninger etter lovens og måtte derfor ha dispensasjon fra bestemmelsene. Christens morfar og Berits farfar var brør."

Sønn: Lars Tollefsen

Bodde på en av gårdene på Tjong i Rødøy. Lenke dit.

66.02 1711 Lars Hansen

1711 JB

Bruker ( 1 av 2): Enken etter Lars Hansen

Stilling/stand: Encken
Gård: Slepnes
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1710

Felleshistorien

FELLESHISTORIA SIDE 100:
De fleste hadde flere kreditorer, primært de lokale tjondheimsborgere, men ofte også andre lokale personer. Da Lars Hansen Sleipnes døde i 1710, var boet skyldig både Jochum Tommesen i Svinvær, Mikkel Jonsen i Støtt og far og sønn på Grønnøy. Sammenlagt var denne gjeld bortimot halvparten av Lars bergensgjeld. I tillegg skyldtes mindre beløp til Anders Hansen, oppsitteren på Øvre Valla i Meløy, en Jan Nilsen og en Peder Larsen."

og mer

FELLESHISTORIA SIDE 166:
"Vi har sett at jektbruk tidligere gikk tilbake i Rødøy og med ett unntak kan ikke den tidligere bygdeeliten på Tjongsfjordhalvøya gjenfinnes rundt århundreskiftet (16/700). Dette er tidligere lensmann Hans Andersen Sleipnes s etterkommere. Sønnen Hermann på Esvik var nå over 60 år og hadde vært lensmann i en årrekke. Sleipnes var delt mellom Hermanns bror Lars og hans sønn Anders Hermandsen, ca. 35 år, som synes å ha drevet en viss handel. Det kan merkes at Lars ikke var noen særlig velholden mann. Han ha døde i 1710 var boets totale verdi noe 80 rd., mens kravene på boet beløp seg til nesten 60 rd.

og litt fra Benkestokboka

BENKESTOKBOKA, side 235:
Hans var gift 2 ganger. Han hadde 3 sønner i første ekteskap, hvorav 2 blir nevnt her pga. manglende opplysninger om den 3. I sitt andre ekteskap med Berethe Hansdatter Berg, ble det 2 sønner men uten at "benkestokkslekta" videreføres her.

Per Andersen slekta (bok):

BOK: PER ANDERSEN SLEKTA.
".....Tollef Christensen d.e. var gift med Sophia, datter av Lars Hansen (gift med Berit Pedersdtr) gårdbrukere på Sleipnes.

Lars foreldre var Hans Andersen, gift med Else Hermannsdtr, Sleipnes. Hans Andersen eide sammen med Jon Gundersen Gåsvær, gården Våga. Han var lensmann i Rødøy, nevnt i 1614, og underskrev som sådan kong Christian V's enevoldserklæring i 1661....."

1701 MT

Bruker ( 1 av to): Lars Hansen

Fornavn: Lars
Etternavn: Hans.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 59
Gård: Slepnes
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (1 av 2): Lars

Navn: Lars
Gård: Slepnes
Løpenr: 233
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Peder Larsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Larsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 21
Gård: Slepnes
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1642

Lars Hansen - hvor fra

Sønn av bruker her Hans Andersen Sleipnes og hustru Else Hermannsdtr.

EKTEFELLE og BARN;

Datter: Sophia Larsdtr

Født Sleipnes og død i Meløy. Hun og familien omtales nedenfor her.

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Jon Persen

Fornavn: Joen
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder 70
Gård: Slepnes
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Dreng: Ole Persen

Fornavn: Olle
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 30
Gård: Slepnes.
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Dreng: Per Johansen

Fornavn: Per
Etternavn: Johans.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 10
Gård: Slepnes
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Dreng: Jakob Willumsen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Willums.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 6
Gård: Slepnes.
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

PERSONER

1755 MT

Pail Nilsen

Stilling/stand:
Fornavn: Pol
Etternavn:Nilsen
Gård: Sleipnes
Alder: 50
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Uplasserte døde

1767

Magli Sevaldsdr Sleipnes

Avdød 1767 Sleipnær Magli Sevaldsdtr
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 70 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)