Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Gårdene

00

Selvær

Fornavn: Olle
Etternavn: Arentssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

01

Nord Nesøen

Fornavn:
Etternavn:
Stilling/stand: Encken
Merknader: Joen Christenssens encke
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

01

Nord Nesøen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hanssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

02

Stor Selsøen

Fornavn: Niels
Etternavn: Jenssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

02

Stor Selsøen

Fornavn: Joen
Etternavn: Anderssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

03

Sundøen

Fornavn: Hans
Etternavn: Christenssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

03

Sundøen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Hanssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

04

Lilselsøen

Fornavn: Peder
Etternavn: Anderssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

04

Lilselsøen

Fornavn: Mikkel
Etternavn: Anderssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

05

Rangsund

Fornavn: Joen
Etternavn: Haldssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

05

Rangsund

Fornavn: Niels
Etternavn: Anderssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

06

Haache-Ringen

Fornavn: Hendrich
Etternavn: Anderssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

07

Giersvig

Fornavn: Lars
Etternavn: Larssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

08

Langenes

Fornavn: Jacob
Etternavn: Iwerssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

08

Langenes

Fornavn: Anders
Etternavn: Jacobssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

09

Steensland

Fornavn: Jens
Etternavn: Iwerssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Gård nr 10 og videre

10

Brensvig

Fornavn: Peder
Etternavn: Stephenssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

11

Ørisvig

Fornavn: Olle
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

11

Ørisvig

Fornavn: Niels
Etternavn: Larssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

12

Timmerdahl

Stilling/stand: Encken
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

12

Timmerdahl

Fornavn: Gregus
Etternavn: Pederssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

13

Sørfiord

Fornavn: Anders
Etternavn: Bottelssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

14

Wasvig

Fornavn: Olle
Etternavn: Olssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

14

Wasvig

Fornavn: Olle
Etternavn: Johanssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

15

Giervold

Fornavn: Hendrich
Etternavn: Olssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

16

Qvalvig

Fornavn: Olle
Etternavn: Pederssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

17

Scheevig

Fornavn: Stephen
Etternavn: Siurssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

18

Strand

Fornavn: Joen
Etternavn: Olssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

18

Strand

Fornavn: Iwer (Strand)
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

19

Oldervigen

Stilling/stand: Encken
Merknader:Anders Nielssens encke
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Gård nr 20 og videre

21

Lines

Fornavn: Anders
Etternavn: Haldssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

23

Sandvigen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Joenssen
Gård: Sandvigen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

24

Kilhamn

Fornavn: Anders
Etternavn: Joenssen
Gård: Kilhamn
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

24

Kilhamn

Fornavn: Hendrich
Etternavn: Olssen
Gård: Kilhamn
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

25

Mælfiorden

Fornavn: Anders
Etternavn: Jenssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

25

Mælfiorden

Fornavn: Nils
(Ikke mer om han)
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

25

Mælfiorden

Stilling/Stand: Encken
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

26

Nordfiornes

Fornavn: Anders
Etternavn: Pederssen
Gård: Nordfiornes
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

26

Nordfiornes

Fornavn: Joen
Etternavn: Gregussen
Gård: Nordfiornes
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

27

Nordfiordholmen

Ingen bruker her 1711?

28

Waatvigen

Fornavn: Amund
Etternavn: Iwerssen
Gård: Waatvigen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

29

Hammerøen

Fornavn: Niels
Etternavn: Larssen
Gård: Hammerøen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Gård nr 30 og videre

30

Telnes

Fornavn: Anders
Etternavn: Moenssen
Gård: Telnes
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

31

Eenvigen

Fornavn: Olle
Etternavn: Arentssen
Gård: Eenvigen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

32

Sperstad

Fornavn: Paul
Etternavn: Pederssen
Gård: Sperstad
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

32

Sperstad

Fornavn: Hans
Etternavn: Olssen
Gård: Sperstad
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

33

Schiaavig

Fornavn: Niels
Etternavn: Steffenssen
Gård: Schiaavig
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

33

Schiaavig

Fornavn: Jens
Etternavn: Olssen
Gård: Schiaavig
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

34

Jegtvigen

Fornavn: Peder
Etternavn: Olssen
Gård: Jegtvigen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

38

Mælen

Fornavn: Hans
Etternavn: Christenssen
Gård: Mælen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

39

Strømdahl

Fornavn: Arne
Etternavn: Pederssen
Gård: Strømdahl
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Gård nr 40 og videre

40

Kisten

Fornavn: Thommes
Etternavn: Anderssen
Gård: Kisten
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

41

Strømsvig

Fornavn: Olle
Etternavn: Hanssen
Gård: Strømsvig
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

42

Evigen

Stilling/stand: Encken
Gård: Evigen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

43

Werang

Fornavn: Olle
Etternavn: Olssen
Gård: Werang
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

43

Werang

Fornavn: Erich
Etternavn: Nielssen
Gård: Wergang
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

44

Platzen

Fornavn: Hafttor
Etternavn: Olssen
Gård: Pladzen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

45

Etzeholmen

Fornavn: Gilles
Etternavn: Iwerssen
Gård: Etzeholmen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

46
47

Sørvernes

Fornavn: Niels
Etternavn: Pederssen
Gård: Sørvernes
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

47

Sørvernes

Fornavn: Peder
Etternavn: Larssen
Gård: Sørvernes
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

48

Rønvigen

Fornavn: Jens
Etternavn: Larssen
Gård: Rønvigen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

49

Bøe

Fornavn: Hans
Etternavn: Anderssen
Gård: Bøe
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Gård nr 50 og videre

50

Nordvernes

Fornavn: Olle
Etternavn: Christopherssen
Gård: Nordvernes
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

50

Nordvernes

Fornavn: Amund
Etternavn: -
Gård: Nordvernes
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

51

Qvalvig

Fornavn: Joen
Etternavn: Gregussen
Gård: Qvalvig
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

52

Bloch

Fornavn: Gregus
Etternavn: -
Gård: Bloch
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

53

Biørgaae

Fornavn: Hans
Etternavn: Jenssen
Gård: Biørgaae
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

53

Biørgaae

Fornavn: Størker
Etternavn: -
Gård: Biørgaae
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

54

Kitvig

Fornavn: Joen
Etternavn: Jacobssen
Gård: Kitvig
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

55

Nedr. Reppen

Fornavn: Joen
Etternavn: Nielssen
Gård: Nedr. Reppen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

56

Øfr. Reppen

Fornavn: Anders
Etternavn: Nielssen
Gård: Øfr. Reppen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

56

Øfr. Reppen

Fornavn: Berette
Etternavn: -
Stilling/stand: Encken
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

57

Brevig

Fornavn: Berdtel
Etternavn: Berdtelssen
Gård: Brevig
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

57

Brevig

Fornavn: Niels
Etternavn: Gabrielssen
Gård: Brevig
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

58

Aarnes

Fornavn: Olle
Etternavn: Nielssen
Gård: Aarnes
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

59

Nedr. Tiong

Fornavn: Olle
Etternavn: Jenssen
Gård: Nedr. Tjong
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

59

Nedr. Tiong

Fornavn: Joseph
Etternavn: Thommessen
Gård: Nedr. Tjong
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Gård nr 60 og videre

60

Øfr. Tjong

Fornavn: Lars
Etternavn: Larssen
Gård: Øfr Tjong
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

60

Øfr. Tjong

Fornavn: Jens
Etternavn: Anderssen
Gård: Øfr Tjong
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

61

Kiilen

Fornavn: Lars
Etternavn: Jenssen
Gård: Kiilen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

61

Kiilen

Fornavn: Anders
Etternavn: Hemmingssen
Gård: Kiilen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

62

Etzvigen

Fornavn: Hermand
Etternavn: Hanssen
Gård: Etzvigen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

63

Seglfoer

Fornavn: Olle
Etternavn: Taraldssen
Gård: Seglfoer
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

64

Waag Enge

Fornavn: Niels
Etternavn: Pederssen
Gård: Waag Enge
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

64

Waag Enge

Fornavn: Olle
Etternavn: Olssen
Gård: Waag Enge
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

65

Waage

Fornavn: Joen
Etternavn: Gabrielssen
Gård: Waage
Kilde: Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

65

Waage

Fornavn: Powel
Etternavn: Olssen
Gård: Waage
Kilde: Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

65

Waage

Fornavn: Anders
Etternavn: Thommessen
Gård: Waage
Kilde: Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

65

Waage

Fornavn: Hendrich
Etternavn: -
Gård: Waage
Kilde: Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

66

Slepnes

Fornavn: Anders
Etternavn: Hermandssen
Gård: Slepnes
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

66

Slepnes

Stilling/stand: Encken
Gård: Slepnes
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

67

Seines

68

Stor Stenenær

Fornavn: Olle
Etternavn: Larssen
Gård: Stor Steenør
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt
(Registert under Meløy fjerding).

Gård nr 70 og videre

70

Myggen

Fornavn: Olle
Etternavn: Christenssen
Gård: Myggen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt
-

70

Myggen

Fornavn: Claus
Etternavn: Jacobssen
Gård: Myggen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

71

Svinwær

Fornavn: Jochum
Etternavn: Thommessen
Gård: Svinvær
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

71

Svinwær

Fornavn: Niels
Etternavn: Olssen
Gård: Svinvær
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

72

Giedsøen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hanssen
Gård: Giedsøen

Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

72

Giedsøen

Fornavn: Niels
Etternavn: Moenssen
Gård: Giedsøen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

73

Høyvog

Fornavn: Peder
Etternavn: Pederssen
Gård: Høyvog
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

74

Rødøen (2 w) med underliggende Nordgierøen (2 w)

Sogne Prestens Residentz
Rødøen (2 w) med underliggende Nordgierøen (2 w)

75

Flatøen

Fornavn: Reinholt
Etternavn: Tostrup
Stilling/stand: Hr.
Gård: Flatøen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

76

Rødøen (2 w) med underliggende Nordgierøen (2 w)

Rødøen (2 w) med underliggende Nordgierøen (2 w)
Fornavn: Niels
Etternavn: Todahl
Stilling/stand: Hr.

77

Sør Gierøen

Fornavn: Hans
Etternavn: Klokker
Gård: Sør Gierøe
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

77

Sør Gierøen

Fornavn: Borger
Etternavn: Throenssen
Gård: Sør Gierøen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

77

Sør Gierøen

Fornavn: Anders
Etternavn: Pederssen
Gård: Sør Gierøen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

79

Yttr. Ringen

Stilling/stand: Encken
Gård: Yttr. Ringen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

79

Yttr. Ringen

Fornavn: Paul
Etternavn: Anderssen
Gård: Yttr Ringen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

80

Gård: Indr. Ringen

Fornavn: Niels
Etternavn: Olssen
Gård: Indr. Ringen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

80

Indr. Ringen

Fornavn: Niels
Etternavn: Pederssen
Gård: Indr. Ringen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

80

Indr. Ringen

Fornavn: Jens
Etternavn: Pederssen
Gård: Indr. Ringen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

80

Indr. Ringen

Fornavn: Peder
Etternavn: Jenssen
Gård: Indr. Ringen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt