Gård kvalvik (16) 1801 og før

Til hovedsiden

Familiene:
1770 Nils Andersen
1744 Anders Nilsen
1726 Peder Bentsen
1721 Ole Henriksen
1696 Joen
1669 Ole Matsen (samme som bnr 15?)

Til tidligere brukere

16.01 1755 Nils Andersen

1770 SKM

Skattemanntall 1770

Fornavn: Niels
Etternavn:Andersøn
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader: [signet]
Gård: Qvalvig
År 1770
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Nils
Etternavn: Andersen
Gård: Qvalvigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 30
Fødested: I Ran
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hvor fra

1755 manntall: I Ran

16.01 1744 Anders Nilsen

1744 JB

Bruker (ene): Anders Nilsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Nielsen
Gård: Qvalvig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Anders Nilsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Nielsen
Gård: Qvalvig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

16.01 Peder Bentsen

1726 JB

Bruker (ene): Peder Bentsen

Fornavn: Haagen
Etternavn: Bentsen
Gård: Qvalvig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

16.00 1721 Ole Henriksen

1721 EST

Øde gaard

Merknader:Nu øede

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Olle
Etternavn: Hendrichsen
Rolld: Person
Gård: Qvalvig
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Mulig sønn her (?): Gregus Olsen

Fødested:
i Sørfiorn paa Qvalvigen
Bruker av Sørvernes 1755.

16.01 Joen

1696 JB

Bruker (ene): Joen

Fornavn: Joen
Gård Qvalvig i Rødøe Fjerding.
Løpenr: 163
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

Mer

I manntallet 1701 - 5 år senere er en annen bruker her.

16.00 1668 Ole Matsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Matzen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Qualuig
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

OBS

Samme navn som på bruker som foregående gård?