Gård kvalvik (16) 1801 og før

Til hovedsiden

Familiene:
1801 Kiel Israelsen
1770 Nils Andersen
1744 Anders Nilsen
1726 Peder Bentsen
1721 Ole Henriksen
1711 Ole Pedersen
1701 Gregus Kristoffersen
1696 Joen
1669 Ole Matsen (samme som bnr 15?)

Til tidligere brukere

16.01 1801 Kjell Israelsen

1801 FT: Bruker Kjell Israelsen

FOLKETELLINGEN 1801:
001 01 Kiel Israelsen 58 Husbonde 2dt ægteskab Bonde, gaardbruger og fisker
002 01 Ane Nielsdatter 40 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Amund Nielsen 19 Foster søn Ugift
004 01 Niels Jensen 3 Foster søn
005 01 Marith Nielsdatter 49 Tjeneste pige Ugift
006 01 Synøv Andersdatter 25 Tjeneste pige Ugift
007 01 Kiersten Amundsdatter 15 Tjeneste pige Ugift

Hvor fra

Sønn av Israel Pedersen og Malie Kjellsdtr, Øresvik. Lenke dit.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ane Nielsdtr

Født ca 1761. Gift 1. ekt. Bosatt her sammen med ektefellen ved tellingen 1801.

ANDRE:

1801 FT: Fostersønn NILS JENSEN

Nevnt som fostersønn og er 19 år gammel ved tellingen 1801, dvs. født ca. 1782.

Dør Vasvik 31.10.1855. Gravlagt Telnes.

Nils - konfirmert

KIRKEBOKA KONFIRMERTE:
Amund Nielsen Qvalviigen, 1800, 17 aar.

Nils - sønn av:

Døpt 1803: Andreas Amundsen, barn Kvalvik. Far: Amund Qvalvig.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

Nils - mannskapsrullene

MANNSKAPSRULLENE RØDØY 1809-1835:
Nevnes en gang som dreng på gården Strand 1818, 12 år gammel. Nevnes også 1827-1831 som dreng på gården Strand. "Er en tufs". Født Quvalvig. 27 år gammel i 1831.

1801 FT: Tjenestejente: Synnøv Andersdtr

FOLKETELLINGA 1801: Tjenestejente hos gårdbruker Kjell Israelsen og kona Ane Nilsdatter på gården Kvalvik 16-1. 25 år gammel og ugift.

1801 FT: Tjenestejente: Kirsten Amundsdtr

Nevnt som 15 år ved tellingen 1801 er er da født ca 1786.
Tjeneste her 1801.
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1808. Kirsten Amundsdtr, Kvalvik, 24 aar.

1801 FT: Tjenestejente - Marit Nilsdtr

Født ca 1742. Bosatt her ved tellingen 1801.
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1806. Marith Nielsdtr, Kvalvik, 57 aar.

16.01 1755 Nils Andersen

1770 SKM

Skattemanntall 1770

Fornavn: Niels
Etternavn:Andersøn
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader: [signet]
Gård: Qvalvig
År 1770
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Nils
Etternavn: Andersen
Gård: Qvalvigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 30
Fødested: I Ran
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hvor fra

1755 manntall: I Ran

16.01 1744 Anders Nilsen

1744 JB

Bruker (ene): Anders Nilsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Nielsen
Gård: Qvalvig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Anders Nilsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Nielsen
Gård: Qvalvig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

16.01 Peder Bentsen

1726 JB

Bruker (ene): Peder Bentsen

Fornavn: Haagen
Etternavn: Bentsen
Gård: Qvalvig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

16.00 1721 Ole Henriksen

1721 EST

Øde gaard

Merknader:Nu øede

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Olle
Etternavn: Hendrichsen
Rolld: Person
Gård: Qvalvig
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Mulig sønn her (?): Gregus Olsen

Fødested:
i Sørfiorn paa Qvalvigen
Bruker av Sørvernes 1755.

16.01 1711 Ole Pedersen

1711 SK: bruker (ene) Ole Pedersen

Fornavn: Olle
Etternavn: Pederssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ny bruker

Ved manntallet 1701 var Gregus Kristoffersen bruker her, nå må det være Ole Pedersen som har overtatt som enebruker her.

16.01 1701 Gregus Kristoffersen

1701 MT: Bruker (ene) Gregus Krisstoffersen

Fornavn: Gregus
Etternavn: Christophs.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 65
Gård: Qvalwig.

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT: sønn Kristoffer Gregussen

Fornavn: Christopher
Etternavn: Gregusen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn

16.01 Joen

1696 JB

Bruker (ene): Joen

Fornavn: Joen
Gård Qvalvig i Rødøe Fjerding.
Løpenr: 163
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

Mer

I manntallet 1701 - 5 år senere er en annen bruker her.

16.00 1668 Ole Matsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Matzen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Qualuig
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

OBS

Samme navn som på bruker som foregående gård?