Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Start nr 4 og Sleipnes.

ABCDE

57

Brevig/Christopher Hansen

57

Brevig/Christopher Christophersenb

52

Bloch/Gregus Jensen

49

Bøe - bruker Ole Christophersen

10

Brændsvig

Fornavn: Peder
Etternavn: Jørgensen
Gård: Brændsvig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

42

Evigen

Fornavn: Lars
Etternavn: Stephensen
Gård: Evigen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

45

Etzeholmen

Fornavn: Gilles
Etternavn: Iversen
Gård: Etzeholmen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

31

Eenvigen / Hans Jørgensen (find)

FGHIJ

53

Bjørgaae/Peder Nilsen

75

Flatøen

Fornavn: Jens
Etternavn: Joensen
Gård: Flatøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

77

Sør Gierøen

Fornavn: Hans
Etternavn: Gundersen
Stilling/stand: Klocher
Gård: Sør Gierøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

77

Gård: Sør Gierøen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hermandsen
Gård: Sør Gierøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

15

Giervold

Fornavn: Jens
Etternavn: Olsen
Gård: Giervold
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

07

Giersvig

Fornavn: Peder
Etternavn: Larsen
Gård: Giersvig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

72

Giedsøen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hansen
Gård: Giedsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

72

Giedsøen

Fornavn: Carsten
Etternavn: Olsen
Gård: Giedsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

06

Haacheringen

Fornavn: Peder
Etternavn: Christensen
Gård: Haacheringen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

29

Hammerøen

Fornavn: Jens
Etternavn: Joens.
Gård: Hammerøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

73

Høivåg

Fornavn: Morten
Etternavn: Olsen
Gård: Høivåg
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

34

Jægtvigen / Christen Andersen

76

Nord Gierøen / Wolqvart Moltzoy

KLMN

61

Kiilen/Melcior Bertelsen

61

Kiilen/Jens Larsen

54

Kitvig/Øde

51

Kvalvik/Anders Olsen

40

Kisten

Fornavn: Thomas
Etternavn: Andersen
Gård: Kisten
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

24

Kilhavn

Fornavn: Anders
Etternavn: Joensen
Gård: Kilhavn
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

16

Qvalvig

Fornavn: Haagen
Etternavn: Bentsen
Gård: Qvalvig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

21

Lines

Fornavn: Lars
Etternavn: Nielsen
Gård: Lines
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

08

Langnæs

Fornavn: Johan
Etternavn: Larsen
Gård: Langnæs
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

04

Lil Selsøen

Fornavn: Ole
Etternavn: Arentsen Storch
Gård: Lil Selsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

01

Nord Næsøen

Fornavn: Mogens
Etternavn: Johansen
Gård: Nord Næsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

01

Nord-Næsøen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hansen
Gård: Nord Næsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

25

Melfjord

Fornavn: Anders
Etternavn: Jensen
Gård; Melfjord
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

25

Melfjord

Fornavn: Gregus
Etternavn: Olsen
Gård: Melfjord
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

26

Nordfjordnes

Fornavn: Michel
Etternavn: Joensen
Gård: Nordfjordnes
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

38

Mællen

Fornavn: Joen
Etternavn: Størchersen
Gård; Mællen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

71

Myggen/Christen Olsen

71

Myggen/Hans Nielsen

OPR

56

Nedr. Reppen/Jon Nilsen

55

Øfr. Reppen/ Anders Nilsen

55

Øfr. Reppen/Jens Amundsen

44

Pladzen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hafttorsen
Gård: Pladzen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

19

Oldervig

Fornavn: Niels
Etternavn: Jensen
Gård: Oldervig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

05

Rangsund

Fornavn: Elling
Etternavn: Olsen
Gård: Rangsund
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

05

Rangsund

Fornavn: Joen
Etternavn: Haldsen
Gård: Rangsund
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

80

Indr. Ringen

Fornavn: Hans
Etternavn: Nielsen
Gård: Indr. Ringen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

80

Indr. Ringen

Fornavn: Niels
Etternavn: Pedersen
Gård: Indr. Ringen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

80

Indr. Ringen

Fornavn: Jens
Etternavn: Pedersen
Gård: Indr. Ringen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

80

Indr. Ringen

Fornavn: Peder
Etternavn: Jensen
Gård: Indr. Ringen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

79

Yttr. Ringen

Fornavn: Ole
Etternavn: Nielsen
Gård: Yttr. Ringen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

79

Gård: Yttr. Ringen

Fornavn: Christen
Etternavn: Olsen
Gård: Yttr. Ringen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

48

Rønvigen: Bruker Jens Andersen 1726

74

Rødøen / Reinholt Tostrup hr

S

63

Segelfore/Nils Jensen

01

Selvæhr

Fornavn: Ole
Etternavn: Arentsen Storch
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

02

Stor Selsøen

Fornavn: Torsten
Etternavn: Joensen
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

02

Stor Selsøen

Fornavn: Joen
Etternavn: Andersen
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

02

Stor Selsøen

Fornavn: Anders
Etternavn: Joensen
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

02

Stor Selsøen

Fornavn: Jens
Etternavn: Hansen
Gård: Storselsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

03

Sundøen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Hansen
Gård: Sundøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

03

Sundøen

Fornavn: Niels
Etternavn: Hansen
Gård: Sundøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

09

Steensland

Fornavn: Amund
Etternavn: Iversen
Gård: Steensland
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

09

Steensland

Fornavn: Povel
Etternavn: Andersen
Gård: Steensland
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

13

Sørfiroden

Fornavn: Jacob
Etternavn: Andersen
Gård: Sørfiorden
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

17

Scheevig

Fornavn: Hans
Etternavn: Thomasen
Gård: Scheevig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

18

Strand

Fornavn: Anders
Etternavn: Jørgensen
Gård: Strand
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

18

Strand

Fornavn: Iver
Etternavn: Olsen
Gård: Strand
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

23

Sandvik

Fornavn: Anders
Etternavn: Jacobsen
Gård: Sandvik
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

41

Strømsvig

Fornavn: Joen
Etternavn: Olsen
Gård: Strømsvig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

39

Strømsnes

Fornavn: Arne
Etternavn: Peders.
Gård: Strømsnes
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

32

Sperstad

Fornavn: Povel
Etternavn: Pedersen
Gård: Sperstad

32

Sperstad

Fornavn: Joen
Etternavn: Benjaminsen
Gård: Sperstad
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

33

Sjåvik: Hermann Olsen

33

Sjåvik: Jens Olsen

47

Sør Værnæs : Nils Pedersen

66

Slepnes/Anders Hermandsen

66

Slepnæs/Peder Larsen

T og de andre

59

Nedr. Tjong/ Ole Hansen

59

Nedr, Tjong/ Nils Povelsen

60

Øfr.Tjong/Lars Larsen

60

Øfr Tjong / Erich Andersen

30

Tælnæs

Fornavn: Anders
Etternavn: Mogensen
Gård: Tælnæs
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

12

Tømmerdahl

Fornavn: Gregus
Etternavn: Pedersen
Gård: Tømmerdahl
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

11

Øresvig

Fornavn: Niels
Etternavn: Larsen
Gård: Øresvig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

14

Vadsvig

Fornavn: Niels
Etternavn: Olsen
Gård: Vadsvig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

14

Vadsvig

Fornavn: Jens
Etternavn: Jensen
Gård: Vadsvig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

28

Vaatvigen

Fornavn: Bertel
Etternavn: Bertels.
Gård: Vaatvigen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

43

Werang

Fornavn: Ole
Etternavn: Gillesen
Gård: Werang
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

43

Werang

Fornavn: Johan
Etternavn: Stephensen
Gård: Werang
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

46

Værnæsoesen: Michel Povelsen

46

Værnæsoesen: Peder Erichsen

50

Nord Wærnæs/Lars Pedersen

50

Nord Wærnæs/Nils Nilsen

50

Nord Wærnæs/Ander Jonsen

58

Aarnæs/Anders Christensen

62

Etzevigen/Ole Hermandsen

64

Waagenge/Lars Larsen

64

Waagenge/Ole Olsen

65

Waage/Ole Olsen

65

Waage/Ole Mikkelsen

65

Waage/Abraham Henriksen

65

Waage/Anders Thomassen

69

Svinvæhr/Jocum Thomassen Juul