Gård Selsøyvik (04) 1801 Andre enn de "handlende".

04.00 1801 Hans Pedersen

1801 FT

Holdsmann: Hans Pedersen

021 03 Hans Pedersen 66 Husbonde 1te ægteskab Holsmand og nærer sig af fiskeri
022 03 Margrethe Jonsdatter 63 Hans kone 1te ægteskab
023 03 Johanna Danielsdatter 24 Foster datter Ugift
024 03 Johanes Clavessen 10 Foster søn

04.00 1755 Hans Pedersen

1755 MT

Aarsdreng: Hans Pedersen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Hans
Etternavn: Persen
Gård: Selsøien
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 23
Fødested:
her i gieldet paa Jersvigen

1722 ca

Født: Jersvigen

Fødested:
her i gieldet paa Jersvigen

04.00 1755 Peder Hansen

1755 MT

Mantall 1755

Fornavn: Peder
Etternavn: Hansen
Gård: Selsøien
Alder: 47
Fødested:
her i gieldet paa Spersta
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Kom fra Jesøen

Han er tidligere nevnt som bruker på gården Jesøen, lenke dit.

Fødested: Sperstad

Fødested:
her i gieldet paa Spersta

EKTEFELLE OG BARN:

Sønn: Ole Pedersen

Bruker på gården Våtvik 28, lenke dit.

Sønn: Hans Pedersen

Stilling/stand: Sønn Hos faderen
Fornavn: Hans
Etternavn: Persen
Gård: Selsøien
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 22
Helse: Frisk
Fødested:
Føed paa Jesøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Fødested: Jesøen

Fødested:
Føed paa Jesøien

1736 ca

Sønn: Peder Pedersen

Stilling/stand: Sønn Hos faderen
Fornavn:Per
Etternavn: Persen
Gård: Selsøien
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 19
Fødested:
Føed paa Jesøien

1755 MT

Fødested: Jesøien

Fødested: Føed paa Jesøien

ANDRE:

1755 MT

Aarsdtreng: Hans Pedersen

Drengen er gift og omtales med egen "familie".

04.00 1752 Per Kristoffersen

1752

Per Kristoffersen

Kilde: Nye Gård og Slekt i Rana, bok nr 1, side 17.
Nevnt som bosatt her. Ikke nevnt at han er fra Rana, slik som ektefellen.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Synnøve Hansdtr

Kilde: Gård og Slekt i Rana, bok nr 1, side 17.
Nevnt i skiftet etter sin far 1752 som gift med Per Kristoffersen, Selsøyvik i Rødøy.
Hennes far var bruker Hans Mikkelsen i Bnr 1 Oppigarden, gård 129 Øyjorden i Rana. Han var født 1666 og jordsatt 9.2.1752. Mer i boka.
Hun var fra farens første ekteskap med Elisabeth Sigridsdtr, skifte 1710, datter av Sigfred Andersen og Synnøve Båsmoen gnr 134. 15 søsken i dette ekteskapet er nevnt. Broren Fordel Hansen var den 14, og fra farens andre ekteskap (halvbror)- han flytta også til Rødøy, lenke under.

En NIESE, datter av bror Sakarias

Kirsten Sakariasdtr, døpt 31.3.1750, døde på gården Verang 43.02 1822. Lenke dit.
Kilde: Nye Gård og Slekt i Rana, bok nr 1, side 17.

En halvbror i Våga

Halvbroren Fordel Hansen fra Rana, var brukere på gården Våga. 65.1700.
Kilde: Nye Gård og Slekt i Rana, bok nr 1, side 17.

04.00 Borger Jensen

1779

Borger - død/skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Selsøyvik 1779 etter Borger Jensen.
Gjenlevende ektefelle Berethe Ingebrigtsdtr.
Barn: Absalon Borgersen (13),
Kirsten Borgersdtr (16),
Elisabet Borgersdtr (10) og
Anna Borgersdtr (8).

Borger - kom fra

Borger Jensen er sønn av Jens Andersen og Anne Pedersdtr, og omtales på siden "1801 og før" på gården Sjåvik.

EKTEFELLE og BARN:

1801 FT

Datter: Anne Katarina Borgersdtr

Hun er tjenestejente på gården Segelfore, lenke dit.

Mer om Anne:

Hun ble gift og var bosatt på gården Sleipnes (Sleipnessjøen) - med Petter Hansen, opprinnelig fra Reppen. Lenke dit.

04.00 1701 Innerste Anders Jonsen

1701 MT

Innerst

Bosatt hos brukeren her 1701

1701 MT

Innerste: Anders jonsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Joens.
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder: 50
Gård: Lilselsøen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 NT

Sønn: Kristen Andersen

Fornavn: Christen
Etternavn: Andersen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 3
Gård: lilselsøen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

04.01 1696 Anders

1696 JB

Bruker (ene): Anders

Fornavn: Anders
Lil Selsøen i Rødøe Fjerding.
Løpenr 147

Mer om Anders

Mulig han kan være far til brukerne her 1701 og 1711 Mikkel og Peder Andersen, omtalt foran her.

04.00 1668 Anders Bottelsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Anders
Etternavn: Bottelsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Lille Selsøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

04.01 1647 Enken

Bruker (1): Enken

L i l l e S e l s ø e n
1 w .
Enchenn 1 w .
Kongen bygger.
3 ort

04.01 1647 Kongsgods (noe)

1647

Kongsgods

Kongen bygger.
3 ort

PERSONER

1755 MT

Iver Iversen

Fornavn: Iver
Etternavn: Iversen
Gård: Selsøien
Alder: Over 70
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding